Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Poslední zprávy

..
.

Vltavská kaskáda

Prezentace energetického využití řeky Vltavy vodními díly na ní postavenými. Od pramene Vltavy po soutok s Labem.

Vltavská kaskáda je soustava vodních děl na řece Vltavě. Jde o celkem 9 přehrad vybudovaných po etapách mezi lety 1930 a 1992. Do Vltavské kaskády patří přehrada zadržující největší objem vody z českých nádrží (Orlík) i přehrada největší co do plochy hladiny (Lipno). Vodní elektrárny v přehradách kaskády produkují elektrický výkon až 750 MW. (zdroj: Wikipedie)

2019-04-18

Migrační prostupnost vodních toků ČR

PŘEDNÁŠKA:
Ing. Pavel Marek
AOPK ČR, Komise pro rybí přechody.
Valná hromada SPVEZ, z.s. Praha - Holešovice, 30. března 2019
◀ Bulletin Pro členy SPVEZ
2019-04-18

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXVIII. 3/2019 Duben

OBSAH: Úvodník | Zápis z VH SPVEZ, z. s. | Zpráva vedení o činnosti | Zpráva Dozorčí rady | Rozpočet SPVEZ, z. s., na rok 2019 | Usnesení VH | Inzerce
.
2019-04-18

Stát musí novelizovat legislativu pro stabilní rozvoj OZE

Nový ministr průmyslu a obchodu (MPO) Karel Havlíček včera v rozhovoru pro Hospodářské noviny prohlásil, že obnovitelné zdroje energie budou důležitou součástí energetického mixu naší země. „Je naprosto nezbytné novelizovat legislativní podmínky pro jejich další stabilní rozvoj, například zákon o podporovaných zdrojích energie, což je minimálně v ročním skluzu," doplnil Havlíček.

2019-04-16

Reaktor v kontejneru.
Kanada chce být jedničkou nové technologie

Kanadské úřady dostaly první žádost o stavbu ukázkového zařízení nové kategorie malých jaderných reaktorů. Tento by se měl údajně vejít do běžného dopravního kontejneru.

2019-04-16

IRENA: Největší podíl na světovém přírůstku instalovaného výkonu mají OZE

Mezinárodní agentura pro obnovitelnou energii (IRENA) vydala každoročně vydávanou statistiku Renewable Capacity Statistics 2019 o obnovitelných zdrojích energie. V roce 2018 bylo přidáno 171 GW instalovaného výkonu obnovitelných zdrojů. Jedná se o meziroční nárůst o 7,9 % způsobený primárně novými přídavky solárních a větrných elektráren. Globální instalovaný výkon elektráren je nyní přibližně z jedné třetiny tvořen obnovitelnými zdroji.

.
2019-04-11

Z historie romantické MVE
Les Království na Labi

Vodní nádrž Les Království je údolní přehradní nádrž s vodní elektrárnou z počátku 20. století, jež je díky svému romantickému vzhledu vyhledávaným turistickým cílem v okolí vrchu Zvičina. Z povzdálí působí díky věžičkám s červenými střechami na hrázi spíše jako zámek než přehrada, v podobném pohádkovém duchu jsou vybudovány také všechny s ní související stavby.

2019-04-05

100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů do roku 2050?

K dosažení stoprocentního podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů v Evropě do poloviny 21. století by bylo nutno zvýšit instalovaný výkon z 537 GW v roce 2017 na 2 055 GW. Je to sice velkolepé, ale zdaleka to nestačí. Boj proti změně klimatu vyžaduje víc, než vyrábět elektřinu. Vyžaduje změnu služeb, které dnes zcela závisejí na fosilních palivech, jako jsou například všechny druhy dopravy, vytápění budov, dodávky technologického tepla pro průmyslová odvětví, atd.…

2019-04-03

Hoover Dam:
Nejslavnější přehrada světa, jejíž obrovská hráz tuhne už 80 let

Postavili ji uprostřed Mohavské pouště. V místech, do kterých až do té doby nevedly žádné silnice. A i přesto ji postavili v rekordním čase. Přehrada Hoover Dam. Většinu rekordů, které držela, už vzal čas, ale přehrada Hoover Dam dál zůstává symbolem celých USA. Tisíce lidí každý rok stojí na 220 metrů vysoké hrázi a s úžasem pozorují hloubku pod sebou. Mimochodem, ta hráz není ani po 80 letech od dokončení definitivně ztuhlá…

.
2019-04-03

Světová kapacita větrných elektráren má do 2023 vzrůst o 50 procent

Instalovaná kapacita větrných elektráren po celém světě by se v příštích pěti letech mohla zvýšit o 50 procent díky dalšímu poklesu nákladů a novým instalacím v rozvojových zemích.

2019-03-28

Seminář k aktuálním otázkám budování a provozu
malých vodních elektráren „MVE 2019“

Tato tradiční každoroční jarní akce, nejen pro členy SPVEZ,
se letos koná ve dnech 17. - 19. května. Místo: Trutnov, hotel Patria, Náchodská 358

POZVÁNKA

.
2019-03-27

ČEPS čelil přebytkům výkonu z distribučních soustav

Silný vítr a nízká víkendová poptávka poslaly ceny elektřiny do záporných hodnot. Mimořádně vysoká výroba německých větrných elektráren a nízká víkendová poptávka poslaly ceny elektřiny na českém denním trhu v neděli 17. 3. do záporných hodnot. Záporné ceny bylo dosaženo pro 15 obchodních hodin.

2019-03-23

Světoví klimatičtí vědci z Mezinárodního panelu pro klimatické změny varují, že již zbývá jen „tucet“ let na to, aby se podařilo ustálit průměrnou globální teplotu na úrovni maximálně 1,5 stupně Celsia nad předindustriální hodnotou. Varovná zpráva byla uveřejněna 8. 10. 2018. V souvislosti se změnou klimatu se zdůrazňuje nejenom význam jaderné energie, ale rovněž se konstatuje, že OZE samotné nemohou vyřešit klimatickou a energetickou krizi.

.
2019-03-19

Odborníci se nyní ptají, zda může v budoucnu v souvislosti s přechodem na elektromobilitu docházet k blackoutům. K rozsáhlému výpadku elektrického proudu došlo před pár týdny v Berlíně. Příčinou byla sice porucha vedení, událost však jasně ukázala, jak dokáže výpadek proudu ochromit veřejný život a jak důležitá je stabilní síť. To platí i s ohledem na takzvanou „změnu v dopravě“, v rámci níž mají být dieselové a benzinové motory nahrazeny elektromobily.

2019-03-18

Stát v současnosti neuvažuje o podpoře na nákup elektromobilů pro fyzické osoby. Bude pokračovat ve vypsaných programech pro podnikatele a úřady. Po skončení kolokvia vlády se zástupci automobilového průmyslu to uvedl premiér Andrej Babiš. Řekl, že stát dal 1,2 miliardy korun na rozvoj infrastruktury, zejména výstavby dobíjecích stanic, a pokračují dotační programy na pořizování elektromobilů a ekologických aut pro podniky, respektive státní úřady a organizace.

Upozornění pro členy Svazu podnikatelů pro využití energetických zdrojů

Valná hromada Svazu se koná už v sobotu 30. 3. 2019. Pozvánku členové Svazu mají uvedenu v Bulletinu č. 2/2019.
2019-03-17

V Evropě jsme jediný stát, který „žije“ z atmosférických srážek – deště a sněhu a nikdy nám víc vody odnikud nepřibude. Našimi řekami nám odtéká mimo Česko nemalý objem vody. Území České republiky je „střechou“ Evropy a jsme také jedinou zemí ze všech 27 států Evropské unie, která není přímo nebo nepřímo moderní vodní cestou napojena na moře.

.
2019-03-12

Po rozhodnutí, že země odstaví kromě jaderných elektráren i uhelné, se v samotném Německu, v dalších evropských státech a dokonce i v Bruselu začínají ozývat obavy, jak tento energetický experiment dopadne a kdo jej nakonec zaplatí. Komentátor deníku Die Welt Daniel Wetzel je shrnul do konstatování, že Německo začíná experimentovat na vlastním těle, protože současný zásah do energetického trhu je ještě vážnější a riskantnější než ukončení provozu jaderných elektráren. Bude to nákladné, riskantní a pro ochranu klimatu málo prospěšné. Může to vůbec skončit dobře? ptá se Wetzel.

2019-03-09

ERÚ zahajuje cenové kontroly podporovaných zdrojů energie

Úvodní desítku cenových kontrol podporovaných zdrojů energie v těchto dnech zahajuje Energetický regulační úřad (ERÚ). Jde o první kontroly svého druhu od roku 2016, kdy byl novelizován energetický zákon.

2019-03-07

Česká republika patří v Evropě k zemím s nejnižší mírou materiálové deprivace, kdy si lidé nemohou z finančních důvodů dovolit alespoň čtyři z devíti sledovaných položek, které většina obyvatel považuje za žádoucí či nezbytné pro přiměřený život. Podobné je to i při porovnání energetické chudoby, tedy možnosti dostatečně vytápět byt. V roce 2017 uvedlo téměř 7,8 % obyvatel Evropské unie (EU) v celoevropském průzkumu, že si nemohou dovolit dostatečně vytápět svůj domov. Tento podíl dosáhl vrcholu v roce 2012 (10,8 %) a v následujících letech se neustále snižoval.
V roce 2017 pro ČR byl tento ukazatel jen ve výši 3,1 %.

.
2019-03-04

K aktuálnímu tématu rozvoje obnovitelných zdrojů energií po roce 2020 odpovídal Milan Řepka, mluvčí a ředitel odboru komunikace Ministerstva průmyslu a obchodu.

2019-03-04

Konzultační společnost McKinsey vydala aktuální energetickou prognózu na příštích 15 let a své závěry shrnula do pěti hlavních bodů. Jsou to: poptávka po energii po 2035, spotřeba elektřiny do 2050, podíl fosilního paliva k 2035, vrchol poptávky po ropě počátkem 30 let, snížení emisí nebude dostatečné pro udržení globálního oteplování pod 2 °C.

◀ Bulletin Pro členy SPVEZ
2019-03-02

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXVIII. 2/2019 Březen

OBSAH: Úvodník | Pozvánka na valnou hromadu | Zápis ze zasedání vedení SPVEZ č. 2019_1 | Zásadní připomínka SPVEZ, z. s. k novele VZ | Dr. Kubala – ředitel Povodí Vltavy – rozhovor k suchu | Ing. Vrána – článek ryby | Štípský – článek do Energie 21 | Příprava světové zprávy o MVE | Článek – aukce Německo.
.

Nesouhlasné stanovisko SPVEZ, z.s.
s připomínkou MŽP č. 3,
ke změně zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

Nesouhlasné stanovisko SPVEZ, z.s. se zásadní připomínkou č. 3, podanou Ministerstvem životního prostředí k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
.
2019-02-28

Česká firma HE3DA podepsala licenční smlouvu s americkým partnerem. V USA se chystá stavba továrny na originální české baterie HE3DA, jejichž autorem je technik Jan Procházka.

2019-02-28

Projekt obří australské přečerpávací elektrárny o výkonu Temelína má zelenou

Projekt obří australské přečerpávací vodní elektrárny Snowy Hydro 2.0, která má zemi pomoci s přechodem od stárnoucích uhelných elektráren k obnovitelným zdrojům, byl schválen australskou vládou. První část rozšíření by měla být hotova v roce 2024.

2019-02-27

Státní energetická inspekce prověří subvence výrobnám čisté energie

Nezvládnutá podpora ze strany státu vedle prodražení spotřebitelských účtů zhoršila pověst čistých zdrojů energie. Na pranýři jsou především sluneční elektrárny. Nejdřív se stát zaměří na to, plynou-li nynější výplaty oprávněně. Ve druhém sledu zkontroluje, není-li veřejně dotovaný projekt tak ziskový, že tolik podpory nepotřebuje.

.
2019-02-24

Klimatické změny a energetika

Globální oteplování, které se mimo jiné projevuje také dlouhými obdobími bez deště, začíná působit problémy i ve světové energetice. Nejzranitelnější jsou podle očekávání vodní elektrárny, ale zkušenosti z posledních několika let ukazují, že klimatické změny mohou ovlivnit výrobu elektřiny i v uhelných, jaderných a zdánlivě paradoxně i ve větrných a fotovoltaických elektrárnách.

Statistická data ke Světové zprávě o rozvoji MVE za ČR k 31. 12. 2017

Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s. zpracoval na základě požadavku Mezinárodního centra pro malé vodní elektrárny (ICSHP), působící pod záštitou Organizace spojených národů pro průmyslový rozvoj (UNIDO), podklady za ČR pro třetí vydání Světové zprávy o rozvoji malých vodních elektráren (WSHPDR 2019).
2019-02-19

V Praze byla představena publikace Světového energetického výhledu

Pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu se v Praze konala prezentace aktuálního vydání Světového energetického výhledu – World Energy Outlook 2018. Přijela ho představit Laura Cozzi, která v Mezinárodní energetické agentuře zodpovídá za modelování energetických predikcí a vede divizi, která každoročně připravuje vydání této vlajkové publikace. Prezentaci zahájila v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu ministryně Marta Nováková.

.
2019-02-18
Ve Spojených arabských emirátech byla připojena do sítě největší „virtuální“ baterie světa s obřím výkonem a úctyhodnou kapacitou. Zařízení by dokázalo napájet velké okresní město českého formátu po dobu několika hodin. Baterie má mimo jiné omezit používání naftových agregátů. Celý projekt se skládá z 15 úložišť na deseti různých lokalitách hlavního města Abú Zabí, která se stavěla během posledních několika let. Tucet z nich má maximální výkon 4 MW, doplňují je pak tři větší 20 MW baterie.
 

Příprava Světové zprávy o rozvoji MVE

Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z. s. (SPVEZ), obdržel písemné pozvání od Mezinárodního centra pro malé vodní elektrárny (ICSHP), působícího pod záštitou Organizace spojených národů pro průmyslový rozvoj (UNIDO), ke spolupráci na tvorbě v pořadí třetího vydání Světové zprávy o rozvoji malých vodních elektráren (WSHPDR 2019).
2019-02-13

Fosilní zdroje postupně dojdou, takže je potřeba v každém případě za ně hledat náhradu. I když se v posledních letech intenzivní prospekce a hlavně díky pokročilým způsobům těžby stále více ukazuje, že se jejich zásoby budou ztenčovat mnohem pomaleji a mohly by vydržet i řadu staletí. Ovšem spalování fosilních paliv, zvláště uhlí a ropy, produkuje emise škodlivin, které dusí města a mají významné zdravotní dopady. Dalším potenciálním rizikem jsou emise oxidu uhličitého. Ty by mohly mít dopady na vývoj klimatu a ovlivňovat tak životní podmínky v různých oblastech.

.
2019-02-11

Bez elektřiny si dnes neumíme svůj život ani představit. Před sto lety přitom i přes pokročilou industrializaci českých zemí využívala elektřinu jen třetina domácností. Celoroční spotřeba nového státu činila 1 000 GWh za rok, loni se v České republice spotřebovalo téměř 74 000 GWh elektřiny.

2019-02-06

Společnost HE3DA dokončila výstavbu obří haly nedaleko Havířova, kde se má již letos na podzim zahájit výroba bateriových systémů pro skladování energie. Oznámil to minulý týden investor a akcionář HE3DA Radomír Prus ve svém rozhovoru pro deník E15.

2019-02-06

Propojení českého denního trhu se zbytkem Evropy je zase o krok blíže

Národní regulační orgány Německa, Rakouska, Polska, České republiky, Slovenska, Maďarska a Rumunska požádaly ve společném dopise provozovatele přenosových soustav a nominované organizátory trhu s elektřinou v uvedených státech o zahájení dočasného projektu propojování denních trhů s elektřinou. Český denní trh je již od listopadu 2014 propojen s denními trhy Slovenska, Maďarska a Rumunska.

.
2019-02-03

Nord Stream 2 může pomoci naplnit českou plynárenskou síť

Plánovaný plynovod Nord Stream 2, který spojí Rusko přímo s Německem po dně Baltského moře, může pomoci s naplněním české plynárenské sítě, řekl to náměstek ministryně průmyslu pro suroviny a energetiku René Neděla. Stavbu plynovodu dlouhodobě kritizují některé evropské státy a USA.

2019-02-02

Belgii a Británii propojil nový podmořský kabel, má zajistit lepší využití OZE a vyšší bezpečnost dodávek elektřiny

Belgii a Británii propojil nový podmořský kabel, má zajistit lepší využití OZE a vyšší bezpečnost dodávek elektřiny. Přenosové soustavy Velké Británie a Belgie včera propojilo první podmořské kabelové vedení mezi těmito zeměmi. Po 10 letech plánování, příprav a výstavby tak vedením Nemo Link během noci ze středy na čtvrtek začala z Belgie proudit do Británie první elektřina.

2019-01-26

Německo by mělo do konce roku 2038 skončit s uhelnou energií

Německo přestane používat energii z uhlí nejpozději do konce roku 2038. V případě souhlasu všech stran bude možné termín předsunout už na rok 2035. Po mnohahodinovém závěrečném jednání se na tom v sobotu časně ráno usnesla německá takzvaná uhelná komise. Uhelná komise, v níž zasedali zástupci vlády, průmyslu, odborů i organizací na ochranu životního prostředí, sice o konci uhelné energie v Německu nerozhoduje sama - primární zodpovědnost připadne vládě a parlamentu, přesto je ale její doporučení považováno za klíčové, protože se počítá s tím, že se jím politici budou řídit.

.
2019-01-26

Jeden „drát“ by stačil pro celou ČR. Nové elektrické vedení láme rekordy

Provozovatel čínské přenosové sítě spustil nejvýkonnější a nejdelší vedení světa. Na samém konci roku 2018 padl další zajímavý technický rekord. Podle informace na stránkách státního provozovatele elektrické sítě začala 31. prosince 2018 fungovat rekordní linka pro přenos elektrické energie. Putuje jím elektřina o napětí více než milion voltů a je jí dost na to, aby pokryla spotřebu celé České republiky i v největších špičkách.

2019-01-25

Stát odstranil past na solárníky

Majitelé slunečních elektráren už při nucené výměně solárních panelů nepřijdou o provozní podpory. Dosud jim hrozil propad příjmů na desetinu. Provozovatelé fotovoltaických elektráren mohou mít klidnější spaní. Pokud by je teď k výměně nebo rekonstrukci solárních panelů přinutily nezaviněné události, neklesnou jim provozní podpory, tedy buď zaručené výkupní ceny, nebo bonus za „zelenou“ elektřinu.

2019-01-22

Betonový akumulátor energie

Se skladováním energie mohou pomoci betonové bloky. Švýcarská společnost Energy Vault představila nový koncept pro akumulaci energie, který by měl být levnější a nabídnout mnohem delší životnost, než mají současné baterie. Princip této technologie je tak jednoduchý, až se skoro nechce věřit, že to nikoho dosud nenapadlo. Akumulace energie spočívá ve vytahování betonových závaží do výšky – podobně jako u nástěnných mechanických hodin.

.
2019-01-19

Geotermální elektrárny

Geotermální energie je přirozený projev tepelné energie zemského jádra. Využívá se ve formě tepelné energie (pro vytápění nebo i chlazení), či pro výrobu elektrické energie v geotermálních elektrárnách. Řadí se mezi obnovitelné zdroje energie, avšak nemusí to platit vždy — některé zdroje geotermální energie se mohou vyčerpat v horizontu desítek let.

◀ Bulletin Pro členy SPVEZ
2019-01-15

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXVIII. 1/2019 Leden

OBSAH: Úvodník | Dopis AHE ČR | Odpověď z ministerstva financí | Odpověď z ministerstva spravedlnosti | Odpověď z ministerstva zemědělství | Příloha – vyjádření KOPREA | Odpověď ministerstva zemědělství | Inzerce.
2019-01-14

Evropská unie zveřejnila jako své legislativní akty v úředním věstníku Evropské unie ze dne 11.12.2018 trojici předpisů, které budou usměrňovat vývoj evropské energetiky v příští dekádě

  • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1999 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu
  • SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů
  • SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/2002, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti
.
2019-01-07

Kein Blackout: V Německu se loni poprvé vyrobilo přes 40 % elektřiny z OZE, aniž by došlo ke kolapsu sítě

Obnovitelné zdroje energie (OZE) dosáhly v roce 2018 u našich sousedů v Německu rekordní výroby a jejich podíl na energetickém mixu představoval 40,2 %. Celkem zelené elektrárny v Německu dodaly do sítě v uplynulém roce 218 TWh/r. Informoval o tom portál strom-report.de a také Fraunhoferův institut.

2019-01-03

Český bateriový kontejner úspěšně otestován v Německu

Bateriové úložiště o kapacitě 1,3 MWh, které před nedávnem představila česká společnost Energon Advanced Energetics, má za sebou úspěšnou zkoušku v ostrém provozu. Od konce listopadu ho testuje německá centrála společnosti AEG Power Solutions, která jej vybavila měniči. U příležitosti testování byl unikátní „all-in-one“ kontejner představen obchodním partnerům z celé Evropy a obě firmy zároveň oznámily partnerství i pro další bateriové projekty.

2019-01-03

Na dostavbě Dukovan trvám, investice do jádra je návratná, tvrdí Andrej Babiš

Největší zakázka státu v poslední době, dostavba pátého bloku Dukovan, je opět ve hře. Vláda vyzvala ČEZ, ať začne chystat výběrové řízení. Premiér Andrej Babiš (ANO) je skálopevně přesvědčen, že investice odhadovaná až na 150 miliard korun, je návratná.

.