Rubriky

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Poslední zprávy
stručně

2017-03-20

Pozvánka na důležitou konferenci
k vodoprávní problematice

Po delším vyjednávání se nám podařilo vyjednat přednášku s JUDr. Zdeňkem Horáčkem, který je v současnosti největším odborníkem na vodní zákon v naší zemi.

Pokud řešíte ve svém podnikání jakoukoliv problematiku z této oblasti, tak určitě využijte možnosti, zúčastnit se této konference, která, kromě přednášky k tématice, bude doplněna množstvím praktických konkrétních příkladů z přednášené tématiky.

Datum konání: středa 5. dubna 2017, 9.30 – cca 15.00 hod.
Místo konání: budova sídla SPVEZ, Argentinská 38/286, Praha 7 – Holešovice

Za vedení SPVEZ, z.s., Pavel Štípský, předseda.

2017-03-13

Novela zákona o podporovaných zdrojích energie č. 165/2012 Sb. schválena senátem

a navrací situaci do stavu, který odpovídá skutečnosti a výrobcům elektřiny logicky navrací nárok na podporu podle toho, kdy byla rekonstrukce malé vodní elektrárny dokončena. Celkem jde o 200 milionů Kč.

Rovněž v Událostech ČT dne 11. března 2017 zazněla tato příznivá zpráva

2017-03-02

Obecná informace o novelách Občanského zákoníku (OZ) a Zákoníku o obchodních korporacích (ZOK)

Novela OZ: z. č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony. Platnost 30. 12. 2016. Zákon nabývá účinnosti šedesátým dnem po jeho vyhlášení.

Novela ZOK: z. č. 458/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Platnost 30. 12. 2016. Účinnost: Patnáctým dnem po vyhlášení zákona.

Autor prezentace: Univerzita Palackého v Olomouci
k prohlédnutí ve formě:

2017-01-02

Cenové rozhodnutí č. 11/2016

po obtížných jednáních se ukončilo období nejistot v souvislosti s vypisováním podpory pro OZE. Obsahuje i stanovení cen a zelené bonusy pro MVE vybudované před rokem 2006.

Odůvodnění cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2016 ze dne 22. prosince 2016, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2016

2017-01-31
MPO dne 25. 1. 2017 vyhlásilo

Výzvu II programu podpory
OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE (OPPIK)

Bod 3.1d se týká Výstavby, rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu) – podrobněji zde.

Termín pro podávání žádostí: 15. 2. - 15. 7. 2017
Výzva je kolová (soutěžní)
Oprávněný žadatel: podnikatelé - všechny kategorie dle velikosti s účetní historií min. 2 roky a splňující podporované CZ-NACE
Realizace v celé ČR mimo hl. m. Prahu
Míra podpory: 80 % malý podnik, 70 % střední podnik,  60 % velký podnik
Limity dotace: min. 1 mil. Kč, max. 100 mil. Kč

2017-01-02

Cenové rozhodnutí č. 11/2016

po obtížných jednáních se ukončilo období nejistot v souvislosti s vypisováním podpory pro OZE. Obsahuje i stanovení cen a zelené bonusy pro MVE vybudované před rokem 2006.

Odůvodnění cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2016 ze dne 22. prosince 2016, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2016

Bulletin: Pro členy SPVEZ
2016-12-22

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXV. 7/2016 Prosinec

OBSAH: Úvodník | MVE rek. 2013 – 2015 | Návrh novely Směrnice EK pro OZE | Sdělení ERÚ k cenovému rozhodnutí | Hlášení o zařazení výrobny do I. nebo II. Kategorie | Návrh úpravy předpisu pro hrazení členských příspěvků | Inzerce
TOPlist