Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Poslední zprávy
stručně

2017-08-22

Vitáskovou v čele ERÚ nahradil její místopředseda.
Úřad od srpna řídí nová rada

Jak jsme již informovali pí. Alenu Vitáskovou v čele Energetického regulačního úřadu (ERÚ) nahradila pětičlenná rada ERÚ, kterou vede současný místopředseda úřadu pro regulaci Vladimír Outrata. Rada ERÚ je nový kolektivní orgán, který vede úřad od srpna 2017. Má pět členů, z nichž se má každý rok jeden obměnit. Letos radu ještě čeká vypracování cenových rozhodnutí pro rok 2018.

2017-08-21

Nařízení vlády č. 266/2017 Sb,

Nařízení vlády 266/2017 (nahrazuje nařízení vlády 402/2015) upravuje postup pro určení výše podpory elektřiny nebo tepla podle zákona o podporovaných zdrojích energie a způsobu její výplaty za období od uvedení výrobny elektřiny nebo tepla do provozu do doby, než Energetický regulační úřad v návaznosti na vydání rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti podpory s právem Evropské unie (dále jen „rozhodnutí Komise“) stanoví rozsah a výši podpory cenovým rozhodnutím.

Částka 91/2017
Platnost od 18. 08. 2017
Účinnost od 02. 09. 2017

Zákon najdete zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-266
2017-08-12

Blackout???

Dispečeři ČEPS stále častěji řeší vyhrocené situace způsobené nadměrnými toky elektřiny z oblasti severního Německa přes území ČR a dále na jih Evropy. Takové toky elektřiny nejsou plánované a přesahují hodnoty, za kterých přenosová soustava bezpečně funguje.

Přetížení systému by tak při výpadku některého zařízení soustavy mohlo vést až k plošnému výpadku v dodávkách elektřiny, blackoutu.

2017-08-08

Tisková zpráva
Rada ERÚ nastupuje do funkce

Dne 1. srpna 2017 prochází Energetický regulační úřad (ERÚ) jednou z největších změn za dobu své šestnáctileté existence. Do čela nastupuje kolektivní vedoucí orgán, pětičlenná Rada ERÚ.

2017-08-05

Konstruktérům turbín se v Brně daří

Unikátní vírová turbína, kterou brněnští vědci představili veřejnosti před deseti lety, najde své uplatnění v praxi. Projekt uplatnění nové turbíny prosazuje i ČEZ. Bude ještě posuzovat návratnost investic v jednotlivých místech. Je to daleko jednodušší stroj, náklady jsou výrazně menší než u klasických turbín. Využití technologické novinky je plánované pro stavbu malých říčních vodních elektráren s nízkými náklady. Projekt proto může být zajímavý i pro menší podnikatele a obce
2017-08-04

ČEZ dál investuje do obnovitelných zdrojů

Energetická skupina ČEZ koupila v Německu dalších 14 větrných turbín. Všechny jsou rozmístěné na území spolkové země Porýní-Falc a jsou již v provozu. Turbíny o celkovém instalovaném výkonu 35,4 megawattu (MW) koupil ČEZ od německé společnosti KGAL. Celkový instalovaný výkon ČEZ v německých obnovitelných zdrojích činí nyní téměř 135 MW.

Bulletin: Pro členy SPVEZ
2017-08-04

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXVI. 2/2017 Srpen

OBSAH: Úvodník | Zápis ze zasedání vedení svazu 2017_4 | Připomínky svazu k návrhu změn PPDS | MVE a elektromobilita | Konference Slovensko | Statistika výroby elektřiny z OZE | Internetové odkazy – články z oboru | Inzerce
2017-07-30

Čína pracuje na největší „plovoucí“ solární elektrárně na světě

Elektrárna se staví ve městě Chuaj-nan na rozlehlé vodní nádrži, kde dřív stál uhelný důl. „Plovoucí“ solární elektrárna má podle plánů generovat současně výkon až 40 megawattů a zásobit elektřinou více než 15 000 domácností.

2017-07-25

Vývoj všech druhů OZE za 10 let

Graf ukazuje vývoj jednotlivých druhů OZE za uplynulých 10 let.

Výroba elektřiny vodními elektrárnami je stabilní, mírný vzrůst lze vysledovat na větrných elektrárnách, mezi roky 2009 a 2011 je vidět skokový nárůst výroby fotovoltaických elektráren (solární boom) a dále významný růst výroby ostatních obnovitelných zdrojů elektrické energie, které často vyrábí mimo elektřiny i kogeneračně tepelnou energii.

2017-07-24

Vývoj podílu OZE na brutto spotřebě elektřiny v ČR v letech 2006 až 2016

Číselné a grafické znázornění včetně komentáře.
...Pokud bude růst brutto spotřeba elektřiny v ČR a nebude současně růst odpovídajícím tempem i výroba elektřiny z OZE, pak zákonitě bude % podílu OZE na brutto spotřebě elektřiny klesat. Žádné podstatné zvýšení výroby elektřiny z OZE v současných podmínkách zatím nelze očekávat...

2017-06-29

Dvoustranná dohoda o rozdělení
německo-rakouské zóny je nepřijatelná

Publikováno: 24. 5. 2017
Rubrika: Tiskové zprávy
Web ČEPS, a.s.

Rakousko a Německo stanovily limit pro dlouhodobé vzájemné kapacity na úrovni nejméně 4 900 MW, a to bez koordinace se sousedními státy.
Způsob, jak rozdělit německo-rakouskou obchodní zónu, je pro českého provozovatele přenosové soustavy nepřijatelný...

2017-06-20

Zajímavé porovnání výroby elektřiny vodními elektrárnami za posledních 10 let

Celková roční výroba elektřiny na vodních elektrárnách (bez přečerpávacích elektráren) se pohybuje na úrovni 2,0 až přes 2,7 TWh/r. Vodní elektrárny kryjí cca 3 % z brutto spotřeby elektřiny v ČR (rok 2016 byl 2,76 %).

2017-06-12

Skupina ČEZ expanduje, nakoupila větrné farmy ve Francii

Skupina ČEZ od developerské společnosti ABO Wind koupila devět větrných farem v šesti regionech Francie v pokročilé fázi příprav ke stavbě.

„Jedná se o vstupní projekt na francouzský trh obnovitelných zdrojů a věříme, že další budou následovat. Podobnými akvizicemi v zemích se stabilním regulatorním prostředím pokračujeme v naplňování naší strategie s cílem navýšit provozní zisk před odpisy z obnovitelných zdrojů o tři miliardy korun v roce 2020,“ uvedl ředitel divize nová energetika a distribuce ČEZ Tomáš Pleskač. Během pěti let může ČEZ ve Francii v rámci tohoto projektu vlastnit až 100 megawattů (MW) instalovaného výkonu. „Elektrárny disponují provozní podporou ve formě garantované výkupní ceny na 15 let,“ podotkl.

ČEZ byl dosud ve větrné energetice aktivní v Rumunsku, Německu, Turecku a v Česku. Aktuálně provozuje v Evropě větrné parky o souhrnném instalovaném výkonu přesahujícím 700 MW.

Uveřejněno: E15 2017-06-06

2017-06-11

Česko by mělo k tvorbě společné evropské energetické politiky přistupovat více pragmaticky a hlídat si svoje zájmy

Na setkání energetických odborníků 9. června 2017, na kterém se diskutovalo o roli Česka v evropské energetice, řekl člen představenstva ČEZ Pavel Cyrani: „Některé ze zemí EU podle něj domluvený evropský směr volného obchodu s elektřinou ne vždy zcela dodržují, což Česko znevýhodňuje“. Jako příklad uvedl Německo.

Uveřejněno: E15 2017-06-09

2017-06-06

V německých aukcích na nové větrné elektrárny většinou vítězí občanské projekty

Přes 90 procent úspěšných projektů v rámci první aukce nových kapacit větrných elektráren připadá na občanská energetická družstva. Německo tak po úspěšném zavedení aukcí u nových projektů solární energetiky podpořilo tržní mechanismy pro podporu větrné energetiky.

Uveřejněno: Průmyslová ekologie 2017-05-23

2017-06-02

Zajímavost z energetiky v Maďarsku

Evropská komise povolila Maďarsku rozšíření jaderné elektrárny Paks o dva další reaktory. Dostavbu mají provést a financovat Rusové. Komise již loni zastavila vyšetřování toho, že Maďaři zadali ruskému koncernu Rosatom zakázku na výstavbu nových bloků bez veřejné soutěže.

Uveřejněno: (ČTK a Rosatom) All for Power 2017-03-06

2017-05-25

Statistické údaje za rok 2016

Pravidelně zveřejňujeme statistiku OZE za uplynulý rok. Údaje jsou čerpány z roční zprávy o provozu elektrizační soustavy (ES) ČR. Výsledky za rok 2016 byly k dispozici se zpožděním a proto výslednou tabulku zařazujeme až nyní.

Roční maximum zatížení v soustavě bylo dosaženo 9. 2. 2016 v 16,00 h ve výši 11 410 MW a roční minimum 8. 7. 2016 v 5,00 h ve výši 4932 MW.

2017-05-17

ENERGO-PRO dostaví největší privátně vlastněnou přehradu
s vodní elektrárnou v Turecku

Nadnárodní skupina ENERGO-PRO se sídlem v Praze převzala projekt stavby velké vodní elektrárny a přehrady Alpaslan 2 v Turecku. Půjde o největší soukromě vlastněnou hydroelektrárnu v Turecku z hlediska velikosti její vodní nádrže a devátou největší přehradu v Turecku vůbec. Prvních osm největších vlastní turecký stát...

2017-05-13

Společnost ČEPS hospodařila vloni se ziskem přes 2 miliardy korun

Provozovatel přenosové soustavy vykázal za loňský rok zisk před zdaněním 2,072 miliardy korun. Na rozvoj přenosové soustavy bylo vynaloženo asi 4,7 miliardy korun, o něco méně než v předešlém roce...

2017-04-29

Regulační transformátory jsou kompletní, dorazil i poslední z nich

V rozvodně Hradec u Kadaně spuštění všech ze čtyř PST transformátorů (transformátory s regulací fáze) očekává provozovatel české přenosové soustavy do konce června. Transformátory s regulací fáze jsou stroje, které prostřednictvím posunu fázového úhlu napětí na jeho vstupu a výstupu umožňují aktivní řízení protékajícího činného výkonu.

TOPlist