Rubriky

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Poslední zprávy
stručně

2017-01-31
MPO dne 25. 1. 2017 vyhlásilo

Výzvu II programu podpory
OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE (OPPIK)

Bod 3.1d se týká Výstavby, rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu) – podrobněji zde.

Termín pro podávání žádostí: 15. 2. - 15. 7. 2017
Výzva je kolová (soutěžní)
Oprávněný žadatel: podnikatelé - všechny kategorie dle velikosti s účetní historií min. 2 roky a splňující podporované CZ-NACE
Realizace v celé ČR mimo hl. m. Prahu
Míra podpory: 80 % malý podnik, 70 % střední podnik,  60 % velký podnik
Limity dotace: min. 1 mil. Kč, max. 100 mil. Kč

2017-01-02

Cenové rozhodnutí č. 11/2016

po obtížných jednáních se ukončilo období nejistot v souvislosti s vypisováním podpory pro OZE. Obsahuje i stanovení cen a zelené bonusy pro MVE vybudované před rokem 2006.

Odůvodnění cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2016 ze dne 22. prosince 2016, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2016

Bulletin: Pro členy SPVEZ
2016-12-22

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXV. 7/2016 Prosinec

OBSAH: Úvodník | MVE rek. 2013 – 2015 | Návrh novely Směrnice EK pro OZE | Sdělení ERÚ k cenovému rozhodnutí | Hlášení o zařazení výrobny do I. nebo II. Kategorie | Návrh úpravy předpisu pro hrazení členských příspěvků | Inzerce
Kliknutím skrýt   
2016-12-14

ERÚ vydal cenová rozhodnutí zohledňující čerstvé notifikace Evropské komise

ERÚ zveřejnil cenové rozhodnutí na rok 2017, ve kterém jsou zahrnuty i MVE,
uvedené do provozu v letech 2006 až 2013.

Cenová rozhodnutí jsou uvedena
v Energetickém regulačním věstníku ERÚ
částka 12/2016 z 14. 12. 2016

2016-12-05

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace podřízená MPO.

Úspory energie – Výzva II

Otevřená výzva
Program podpory: Úspory energie
Vyhlášení výzvy: 28. 11. 2016

Tato výzva má podpořit malé a střední podniky s cílem snížit jejich energetickou náročnost vč. využití odpadní energie, instalace kogenerace a OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární technika, tepelná čerpadla a fotovoltaika). Příjem žádostí o podporu probíhá od 15. 12. 2016 do 30. 3. 2018. Dotace na projekt max. do výše 250 mil.Kč.

Odkaz na originál Výzvy zde >>

2016-11-14

Připomínky k Návrhu cenového rozhodnutí ERÚ č. XX/2016 ze dne XX. listopadu 2016

Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie (AVOZE) a Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s. (SPVEZ) zveřejnily připomínky k tomuto Návrhu.

2016-11-09

Ministerstvo zemědělství vydalo zprávu o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2015 (stav ke dni 31. 12. 2015)

Odkaz na originál celé zprávy zde >>

Pro nás je zajímavá stránka o malých vodních elektrárnách státních podniků Povodí, kterou uvádíme zde >>.

TOPlist