Rubriky

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Poslední zprávy
stručně

2016-12-05

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace podřízená MPO.

Úspory energie – Výzva II

Otevřená výzva
Program podpory: Úspory energie
Vyhlášení výzvy: 28. 11. 2016

Tato výzva má podpořit malé a střední podniky s cílem snížit jejich energetickou náročnost vč. využití odpadní energie, instalace kogenerace a OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární technika, tepelná čerpadla a fotovoltaika). Příjem žádostí o podporu probíhá od 15. 12. 2016 do 30. 3. 2018. Dotace na projekt max. do výše 250 mil.Kč.

Odkaz na originál Výzvy zde >>

2016-11-14

Připomínky k Návrhu cenového rozhodnutí ERÚ č. XX/2016 ze dne XX. listopadu 2016

Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie (AVOZE) a Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s. (SPVEZ) zveřejnily připomínky k tomuto Návrhu.

2016-11-09

Ministerstvo zemědělství vydalo zprávu o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2015 (stav ke dni 31. 12. 2015)

Odkaz na originál celé zprávy zde >>

Pro nás je zajímavá stránka o malých vodních elektrárnách státních podniků Povodí, kterou uvádíme zde >>.

2016-11-09

Prohlášení Mládka k hrozbám předsedkyně ERÚ

Ministr Jan Mládek se vyjádřil ke slovům předsedkyně Energetického regulačního úřadu (3. 11.)

2016-11-02

Předsedkyně ERÚ chce snížit poplatek za zelenou elektřinu

Článek v deníku MF Dnes z 1. listopadu tr. uvádí, že ERÚ připravuje variantu na snížení cen energií pro konečného spotřebitele na rok 2017. Toho by mělo být dosaženo snížením podpor pro zelené výrobny elektřiny, především pro solární a větrné elektrárny, které nemají dosud platnou notifikaci od Evropské komise (celkově se jedná o cca 40 mld. Kč za rok). ERÚ stále očekává notifikaci, kterou Ministerstvo průmyslu a obchodu veřejně přislíbilo. Další informace předsedkyně ERÚ z 17. 10. 2016 jsou uvedeny na stránkách ERÚ zde >>.

2016-10-31

Cenové rozhodnutí
Energetického regulačního úřadu č. 4/2016
ze dne 26. září 2016

kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2015 ze dne 19. listopadu 2015, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie

Bulletin: Pro členy SPVEZ
2016-10-31

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXV. 6/2016 Listopad

OBSAH: 1. Úvodník | 2. Dopis SPVEZ na ERÚ | 3. Zpráva ze zasedání EREF | 4. Pozvánka – veletrh MVE Salcburk 25. 11.
2016-10-26

Společnost Energy Consulting Service® a Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni
si Vás tímto dovolují pozvat na seminář:

Problematika kvality elektřiny a přenášených výkonů z pohledu energetického specialisty

který se uskuteční v úterý 15. 11. 2016 v Praze, Novotného lávka 5 (budova ČSVTS).

Pozvánka ke stažení >>

2016-10-26

Malé vodní elektrárny v ČR - 2016

POZOR, KONFERENCE KVŮLI KOLIZI TERMÍNU S DALŠÍ AKCÍ PŘESUNUTA NA 2. LISTOPAD 2016, HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE.

Již příští týden, 2. listopadu 2016, proběhne sedmý ročník tradiční konference Malé vodní elektrárny v ČR, na který Vás srdečně zveme. Akce proběhne v hotelu International Prague, Koulova 1501/15, Praha 6.

2016-10-17

Společnost ČEPS uvedla do provozu nové přenosové vedení 400 kV

Největší investice do rozvoje české elektroenergetické přenosové soustavy je dokončená. Společnost ČEPS uvedla do provozu nové dvojité vedení 400 kV s provozním označením V410/419 mezi transformovnami Výškov a Čechy Střed. Vedení zajistí bezpečný a spolehlivý přenos elektrické energie ze severozápadních do středních Čech včetně obrany proti přetokům z Německa (délka 95,2 km, investiční náklad 2,75 mld. Kč).

2016-10-03

Cenové rozhodnutí
Energetického regulačního úřadu č. 5/2016
ze dne 26. září 2016

kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2017

&
Odůvodnění cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2016 ze dne 26. září 2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2017

TOPlist