Rubriky

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Poslední zprávy
stručně

2017-01-02

Cenové rozhodnutí č. 11/2016

po obtížných jednáních se ukončilo období nejistot v souvislosti s vypisováním podpory pro OZE. Obsahuje i stanovení cen a zelené bonusy pro MVE vybudované před rokem 2006.

Odůvodnění cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2016 ze dne 22. prosince 2016, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2016

Bulletin: Pro členy SPVEZ
2016-12-22

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXV. 7/2016 Prosinec

OBSAH: Úvodník | MVE rek. 2013 – 2015 | Návrh novely Směrnice EK pro OZE | Sdělení ERÚ k cenovému rozhodnutí | Hlášení o zařazení výrobny do I. nebo II. Kategorie | Návrh úpravy předpisu pro hrazení členských příspěvků | Inzerce
Kliknutím skrýt   
2016-12-14

ERÚ vydal cenová rozhodnutí zohledňující čerstvé notifikace Evropské komise

ERÚ zveřejnil cenové rozhodnutí na rok 2017, ve kterém jsou zahrnuty i MVE,
uvedené do provozu v letech 2006 až 2013.

Cenová rozhodnutí jsou uvedena
v Energetickém regulačním věstníku ERÚ
částka 12/2016 z 14. 12. 2016

2016-12-05

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace podřízená MPO.

Úspory energie – Výzva II

Otevřená výzva
Program podpory: Úspory energie
Vyhlášení výzvy: 28. 11. 2016

Tato výzva má podpořit malé a střední podniky s cílem snížit jejich energetickou náročnost vč. využití odpadní energie, instalace kogenerace a OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární technika, tepelná čerpadla a fotovoltaika). Příjem žádostí o podporu probíhá od 15. 12. 2016 do 30. 3. 2018. Dotace na projekt max. do výše 250 mil.Kč.

Odkaz na originál Výzvy zde >>

2016-11-14

Připomínky k Návrhu cenového rozhodnutí ERÚ č. XX/2016 ze dne XX. listopadu 2016

Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie (AVOZE) a Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s. (SPVEZ) zveřejnily připomínky k tomuto Návrhu.

2016-11-09

Ministerstvo zemědělství vydalo zprávu o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2015 (stav ke dni 31. 12. 2015)

Odkaz na originál celé zprávy zde >>

Pro nás je zajímavá stránka o malých vodních elektrárnách státních podniků Povodí, kterou uvádíme zde >>.

2016-11-09

Prohlášení Mládka k hrozbám předsedkyně ERÚ

Ministr Jan Mládek se vyjádřil ke slovům předsedkyně Energetického regulačního úřadu (3. 11.)

2016-11-02

Předsedkyně ERÚ chce snížit poplatek za zelenou elektřinu

Článek v deníku MF Dnes z 1. listopadu tr. uvádí, že ERÚ připravuje variantu na snížení cen energií pro konečného spotřebitele na rok 2017. Toho by mělo být dosaženo snížením podpor pro zelené výrobny elektřiny, především pro solární a větrné elektrárny, které nemají dosud platnou notifikaci od Evropské komise (celkově se jedná o cca 40 mld. Kč za rok). ERÚ stále očekává notifikaci, kterou Ministerstvo průmyslu a obchodu veřejně přislíbilo. Další informace předsedkyně ERÚ z 17. 10. 2016 jsou uvedeny na stránkách ERÚ zde >>.

2016-10-31

Cenové rozhodnutí
Energetického regulačního úřadu č. 4/2016
ze dne 26. září 2016

kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2015 ze dne 19. listopadu 2015, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie

TOPlist