Činnosti SPVEZ x

Hlavním účelem, jakož i hlavní činností spolku je obhajoba oprávněných zájmů jeho členů, poskytování poradenství a zprostředkování činností a služeb mezi členy a jinými partnery s cílem zajištění efektivního rozvoje využívání hydroenergetického potenciálu na území České republiky.

Spolek dbá o dobrou profesní úroveň svých členů. Zajišťuje vzdělávání formou rekvalifikačních kursů a seminářů pro členy a ostatní zájemce.

Spolek provádí poradenskou, informační a jinou účelovou činnost v oblasti využívání hydroenergetického potenciálu.

Spolek nemá vazbu na žádnou politickou stranu ani hnutí.

Spolek se bude zasazovat o trvale udržitelný rozvoj a tím i ochranu přírody podle zákona o ochraně přírody č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

V případě Vašeho zájmu můžete vstoupit do Svazu. Vyplňte přihlášku a pak nás kontaktujte.