Rubriky

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Poslední zprávy
stručně

Bulletin: Pro členy SPVEZ
2016-09-26

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXV. 5/2016 Září

OBSAH: 1. Úvodník | 2. POZE – podporované zdroje energie | 3. Pokles ceny pro nové a rekonstruované MVE v návrhu CR | 4. Aktualizace NAP pro OZE | 5. ECSE – uvažovaná cena silové elektřiny od ERÚ pro rok 2017 | 6. Návrh Nařízení vlády o stanovování MZP ve vodních tocích | 7. Projekt na zprůchodnění dvou jezů v Podhradí nad Dyjí | 8. Inzerce, informace.
2016-08-19

Rekvalifikační kurz

Dne 22. září 2016 bude zahájen již 35. běh rekvalifikačního kurzu pro provozovatele malých energetických zdrojů do instalovaného výkonu 1 MW, který je určen pro zájemce, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady pro získání státní licence podle §5, odst. 5, energetického zákona č.458/2000 Sb. SPVEZ má akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Kurz je časově rozložen do cca 2 měsíců. Místo konání bude na adrese: Svaz českých a moravských bytových družstev, Podolská 50, Praha 4. Kurz je naplněn, nicméně by bylo možno v případě naléhavé potřeby ještě několik málo jednotlivců, přibrat. Informace jsou zde >>

2016-08-19

Kvůli chybě zdraží voda

kopie článku z Lidových novin z pátku 12. 8. 2016.
2016-08-19

Tisková zpráva

p. Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL), poslance Evropského parlamentu, ve věci nevyplácení provozních příspěvků malým vodním elektrárnám zrekonstruovaným v letech 2013-2015

2016-07-18

Aktualizace Národního akčního plánu pro OZE
schválená vládou v lednu 2016

Národní akční plán pro obnovitelné zdroje energie (NAP pro OZE) je jedním z kroků, jak snížit závislost České republiky na fosilních palivech. Materiál, který dne 25. ledna 2016 schválila vláda, připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dalšími resorty a subjekty.

Bulletin: Pro členy SPVEZ
2016-07-01

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXV. 4/2016 Červenec

OBSAH: Analýza problému MVE rekonstruovaných v období 2. 10. 2013 až 31. 12. 2015 a možné směry jeho řešení | Zápis ze zasedání vedení SPVEZ, z. s., 21. 6. 2016 | Rozpočet SPVEZ, z. s., na r. 2016, položkový rozpis s komentářem | Zápis z informativní schůzky členů vedení SPVEZ, z. s., Cechu provozovatelů MVE a provozovatelů MVE, rekonstruovaných v období 2. 10. 2013 – 31. 12. 2016 | Návrh strategie v oblasti reziduálních projektů větrných elektráren – posouzení | Dotaz člena svazu.
2016-06-15

VYHLÁŠKA č. 82-2011 Sb. ze dne 17. března 2011

o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny

Aktuální znění vyhlášky č. 82-2011 Sb., po novele vyhláškou č. 152-2016 Sb. zde se zvýrazněnými změnami.

Originál vyhlášky ve Sbírce zákonů >>

2016-06-15

Statistické údaje za rok 2015

Pravidelně zveřejňujeme statistiku OZE za uplynulý rok. Údaje jsou čerpány z roční zprávy o provozu elektrizační soustavy (ES) ČR. Výsledky za rok 2015 byly k dispozici se zpožděním a proto výslednou tabulku zařazujeme až nyní.

Roční maximum zatížení v soustavě bylo dosaženo 9.2.2015 ve výši 10 852 MW a roční minimum 2.8.2015 ve výši 4995 MW.

2016-05-31

DŮLEŽITÁ VÝZVA

Vážení kolegové, jako zástupce SPVEZ z.s. se na Vás obracím s prosbou. Hledáme příklady MVE, které byly uvedeny do provozu či zrekonstruovány v období 2005 až 2013 a kromě provozní podpory (výkupní cena nebo zelený bonus) čerpaly i investiční podporu. Pokud jste takovouto formu financování obdrželi, tedy kromě podpory k ceně elektřiny i další podpora na výstavbu MVE od státu, kontaktujte nás prosím ve vlastním zájmu na spvez@spvez.cz popřípadě svatopluk.bernasek@seznam.cz

Bernášek Svatopluk,
člen vedení SPVEZ z.s.

TOPlist