Rubriky

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Poslední zprávy
stručně

2016-10-17

Společnost ČEPS uvedla do provozu nové přenosové vedení 400 kV

Největší investice do rozvoje české elektroenergetické přenosové soustavy je dokončená. Společnost ČEPS uvedla do provozu nové dvojité vedení 400 kV s provozním označením V410/419 mezi transformovnami Výškov a Čechy Střed. Vedení zajistí bezpečný a spolehlivý přenos elektrické energie ze severozápadních do středních Čech včetně obrany proti přetokům z Německa (délka 95,2 km, investiční náklad 2,75 mld. Kč)

2016-10-03

Cenové rozhodnutí
Energetického regulačního úřadu č. 5/2016
ze dne 26. září 2016

kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2017

&
Odůvodnění cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2016 ze dne 26. září 2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2017

Bulletin: Pro členy SPVEZ
2016-09-26

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXV. 5/2016 Září

OBSAH: 1. Úvodník | 2. POZE – podporované zdroje energie | 3. Pokles ceny pro nové a rekonstruované MVE v návrhu CR | 4. Aktualizace NAP pro OZE | 5. ECSE – uvažovaná cena silové elektřiny od ERÚ pro rok 2017 | 6. Návrh Nařízení vlády o stanovování MZP ve vodních tocích | 7. Projekt na zprůchodnění dvou jezů v Podhradí nad Dyjí | 8. Inzerce, informace.
2016-08-19

Rekvalifikační kurz

Dne 22. září 2016 bude zahájen již 35. běh rekvalifikačního kurzu pro provozovatele malých energetických zdrojů do instalovaného výkonu 1 MW, který je určen pro zájemce, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady pro získání státní licence podle §5, odst. 5, energetického zákona č.458/2000 Sb. SPVEZ má akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Kurz je časově rozložen do cca 2 měsíců. Místo konání bude na adrese: Svaz českých a moravských bytových družstev, Podolská 50, Praha 4. Kurz je naplněn, nicméně by bylo možno v případě naléhavé potřeby ještě několik málo jednotlivců, přibrat. Informace jsou zde >>

2016-08-19

Kvůli chybě zdraží voda

kopie článku z Lidových novin z pátku 12. 8. 2016.
2016-08-19

Tisková zpráva

p. Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL), poslance Evropského parlamentu, ve věci nevyplácení provozních příspěvků malým vodním elektrárnám zrekonstruovaným v letech 2013-2015

2016-07-18

Aktualizace Národního akčního plánu pro OZE
schválená vládou v lednu 2016

Národní akční plán pro obnovitelné zdroje energie (NAP pro OZE) je jedním z kroků, jak snížit závislost České republiky na fosilních palivech. Materiál, který dne 25. ledna 2016 schválila vláda, připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dalšími resorty a subjekty.

TOPlist