Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Zprávy [2018]

2018-03-25

Německo je největším emitentem skleníkových plynů v EU?

V rámci konference OSN o změně klimatu, konané v Německu dne 8. listopadu 2017, byla uveřejněna zpráva organizace Energy for Humanity, v níž se konstatuje, že německá politika ústupu od jaderné energie zhoršuje situaci v oblasti ochrany klimatu tím, že postupně uzavírá bezemisní jaderné elektrárny a zvyšuje závislost země na spalování uhlí na desítky let dopředu, a to navzdory vynakládání stovek miliard na investice a dotační programy do obnovitelných zdrojů.

2018-03-23

POZVÁNKA pro členy Svazu:
na Valnou hromadu SPVEZ, z. s.

Jménem vedení SPVEZ, z. s., svolávám zasedání Valné hromady SPVEZ, z. s.:
Datum konání: sobota 14. 4. 2018
Místo konání: konferenční sál v sídle svazu, Argentinská 38/286, 170 00 Praha 7
– Holešovice (trasa metra C – stanice Nádraží Holešovice)
Zahájení : 9.30 hodin
Za vedení SPVEZ, z. s., Pavel Štípský, předseda
.
Bulletin: Pro členy SPVEZ
2018-03-23

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXVII. 2/2018 Březen

OBSAH: Úvodník | Historické shrnutí problému MVE 2006- | Urgence žádosti o schůzku | Právní analýza MVE 2006- | Právní analýza – návrh řešení | Statistika MVE
2018-03-20

Český Hydropol plánuje stavět desítky vodních elektráren po celém světě.
Cílí na Asii a Jižní Ameriku

  • Hydropol je nyní nejaktivnější ve Velké Británii a v Itálii;
  • V Indonésii již staví referenční malý zdroj;
  • Aktiva firmy mají hodnotu okolo dvou miliard korun, její obrat se pohybuje okolo 330 milionů.
.
2018-03-17

Trumfne Čína zbytek světa v jaderné fúzi?

Zdá se, že na termojaderném hřišti v současné době zůstali dva hráči. Ptáte se: Amerika a Rusko? Ale kdepak! Korea a Čína! Zatímco Evropa pouze deklaruje termojadernou tvář (ve snaze zachovat si tvář coby hostitel mezinárodního tokamaku ITER, se kterým má práce nad hlavu), Korea a nyní už i Čína vyhlásily termíny zahájení stavby a spuštění demonstrační elektrárny známé pod názvem DEMO. Nechtějí čekat na výsledky mezinárodního tokamaku ITER, jehož spuštění se odkládá!

2018-03-17

Indický vodní megaprojekt

Indie zahajuje obrovský inženýrský projekt vzájemného propojení řek takovým způsobem, aby byla voda ze zaplavovaných oblastí odvedena do oblastí, které trpí suchem. Díky tomuto projektu se má získat 35 milionů hektarů nové zemědělské půdy a také 34 000 MW energetického výkonu vodních elektráren.

.
2018-03-16

Elektrárna Dlouhé Stráně,
jeden z „divů Česka“,
se dočkala poštovní známky

Česká pošta uvedla do oběhu ve středu 14. března 2018 novou příležitostnou poštovní známku z cyklu Krásy naší vlasti, která připomíná přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně. Autorem příležitostné známky je Adolf Absolon a autorem liniových kreseb a rytcem obálky prvního dne vydání (FDC) je Martin Srb.

Na příležitostné poštovní známce je pohled na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně. Na obálce prvního dne vydání (FDC) autor využil motivu Petrových kamenů. Do razítka autor zapracoval motiv přísně chráněného stenoendemitu Petrových kamenů – zvonku jesenického.

2018-03-12

70 MW činí nárůst okamžité spotřeby elektřiny v ČR při poklesu teploty o 1° C

Pokles rtuti teploměrů o každý stupeň Celsia znamená nárůst spotřeby elektřiny v průměru o zhruba o 0,5 %. Toto platí zhruba do úrovně mínus 10 stupňů Celsia, což je mez "nasycenosti" a dále je již nárůst nižší.

2018-03-11

Tepelný rezonátor – nové zařízení k výrobě elektřiny??

Energie ze vzduchu – nové zařízení využívá změny okolní teploty k výrobě elektřiny. Termoelektrická zařízení, která dokáží vyrábět elektřinu, pokud je okamžitá teplota na jednom konci zařízení jiná než na druhém, jsou známá již řadu let.

Tým z americké univerzity MIT však nyní přišel s inovativním řešením, kdy jejich zařízení pro výrobu elektřiny dokáže díky akumulačnímu prvku využít změny okolní teploty, například při střídání dne a noci. „Postavili jsme první tepelný rezonátor. Je to něco, co může ležet na stole a vyrábět elektřinu zdánlivě z ničeho. Neustále jsme obklopeni teplotními změnami o různých frekvencích. To je nevyužitý zdroj energie,“ uvedl Michael Strano, spoluautor projektu z MIT.

.
2018-03-07

Německý regulátor opět sníží podporu pro nové větrné elektrárny

Německý síťový regulátor oznámil snížení podpory pro onshore větrné elektrárny, které budou uvedeny do provozu po letošním 1. červenci.

Podporu pro nové větrné elektrárny, které se nemusí účastnit aukcí, německý regulátor vyhodnocuje každé čtvrtletí na základě nárůstu výkonu v onshore větrných elektrárnách za posledních 12 měsíců.

2018-02-28

Hluboké mrazy vyhnaly spotřebu elektřiny na rekordní hodnotu, zatížení české sítě 28. 2. 2018 přesáhlo 12 000 MW

Česká elektrizační síť dnes dopoledne kvůli mrazům překonala rekordní zatížení. Průměrná hodinová hodnota zatížení soustavy mezi 09:00 až 10:00 činila 11 968 MW. Okamžité hodnoty překračovaly v některých časových intervalech dnešního dopoledne hodnotu 12 000 MW. Šlo tak o nejvyšší okamžitou spotřebu elektřiny od roku 1990, od kdy jsou srovnatelné údaje k dispozici.

2018-02-25

Výkladové stanovisko ERÚ č. 1/2018 k uvedení výrobny elektřiny z obnovitelného zdroje do provozu v roce 2010

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu č. 1/2018 se týká výroben uváděných do provozu v roce 2010 a jedná se o znovu zveřejnění výkladu Energetického regulačního úřadu z roku 2010. Energetický regulační úřad vydává výkladové stanovisko k otázce určení data uvedení výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů do provozu.

.
2018-02-13

Vývoj instalovaného výkonu a počtu provozoven OZE mezi roky 2002 až 2017

ERÚ na svých stránkách zveřejnil vývoj počtu provozoven a instalovaného výkonu podporovaných zdrojů energie mezi roky 2002 až 2017.
Pro nás je zajímavý vývoj k 31. 12. 2017 v oblasti MVE, VTE a FVE.
2018-02-13

Český bateriový startup uspěl v mezinárodní soutěži

Společnost OIG POWER s.r.o., která vyrábí bateriové systémy pro domácnosti a firmy, v rámci soutěže Quality Innovation Awards 2017 převzala ve španělském Bilbau cenu Quality Innovation Prize v kategorii Business Innovations mikropodniků a startupů. Výjimečnost ocenění kromě důrazu na vysokou kvalitu a zcela inovativní přístup zpracování prezentovaného produktu podporuje také fakt, že v celé desetileté historii soutěže se podařilo uspět české společnosti teprve podruhé.

2018-02-12

Největší úložiště energie v Česku. E.ON začíná testovat nový systém baterií

Energetická společnost E.ON uvedla v Mydlovarech na Českobudějovicku do zkušebního provozu velkokapacitní systém pro ukládání energie. Bateriové úložiště má kapacitu až 1,75 MWh, firma uvádí, že momentálně jde o nejvyšší kapacitu v ČR.

.
2018-02-09

Seminář k aktuálním otázkám budování a provozu
malých vodních elektráren „MVE 2018“
POZVÁNKA

Tato tradiční každoroční jarní akce proběhne letos ve dnech 1. - 3. června.

Po několika letech se vrátíme opět na Berounku, do Šlovic a elektroskanzenu pana Ing. Čecha. V rámci letošního semináře, kromě obvyklého programu, se budou moci účastníci zúčastnit i oslavy 100 let prvního čistě elektrického pohonu mlýna v českých zemích ve Slabcích.

2018-02-05

Státy EU se shodly na směrnici o energii z obnovitelných zdrojů

Členské země Evropské unie se dohodly na směrnici o podpoře elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Celoevropský závazný cíl mít v roce 2030 nejméně 27 procent energie z obnovitelných zdrojů zůstal po mnohahodinovém jednání beze změny, v dopravě je tento cíl na hodnotě 14 procent s tím, že tři procenta mají být pokročilá biopaliva.

2018-02-01

Němci loni zaplatili za problémy rozvodné sítě skoro miliardu eur

Rychlý nástup obnovitelných zdrojů v Německu způsobuje tamní elektrorozvodné síti značné problémy. Provozovatelé musejí stále častěji zasahovat, aby udrželi rovnováhu mezi dodávkami elektřiny a její spotřebou. Společnost Tennet, významný operátor sítí, oznámila, že řešení nouzových stavů ji loni ve Spolkové republice přišlo na skoro jednu miliardu eur.

.
2018-01-24

Národní energetický mix

Národní energetický mix představuje přehled podílů jednotlivých zdrojů energie a slouží dodavateli elektřiny pro účely stanovení podílů jednotlivých zdrojů energie na své celkové směsi paliv a uvedení těchto podílů na dokladu dle Vyhlášky o vyúčtování dodávek č 70/2016 Sb.

Bulletin: Pro členy SPVEZ
2018-01-22

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXVII. 1/2018 Leden

OBSAH: Úvodník | Připomínky SPVEZ k návrhu Nařízení vlády MZP | Text upraveného návrhu | Příloha č. 2 návrhu
2018-01-17

Baterie a česká energetika

Baterie českou energetiku nespasí, přesto mají vznikat velká úložiště. V tuzemsku by brzy mohlo vyrůst přes sto megawattů velkých bateriových úložišť. Chtějí si ukrojit kus z trhu služeb pro stabilizaci elektrické sítě.

.
2018-01-14

Poskytnutá podpora 2016

Vzhledem ke stálým diskuzím o výši poskytnutých podpor uvádíme dle OTE, a.s. základní údaje o výši poskytnutých podpor za rok 2016. Podpora elektřiny za rok 2016 z obnovitelných zdrojů energie, druhotných zdrojů (DZ) a vyrobené v procesu vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla dosáhla hodnoty 42,835 mld. Kč.

2018-01-07

Největší průtoková baterie světa nahradí tradiční vodní přečerpávací elektrárnu

V čínském městě Dalian se nachází továrna společnosti Rongke Power, která připravuje největší instalaci vanadiové redox-flow baterie (VRFB) na světě. Po dokončení v roce to bude představovat největší průtokovou baterii na světě o 200 MW a kapacitě 800 MWh. Jejím cílem je nahradit tradiční vodní přečerpávací elektrárnu. Uvedení do provozu v letošním roce.

2018-01-06

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo statistickou zprávu, jež představuje komplexní národní statistiku obnovitelných zdrojů energie. Hrubá výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů se v roce 2016 podílela na celkové hrubé výrobě elektřiny 11,3 %. Podíl energie z obnovitelných zdrojů na primárních energetických zdrojích činil 10,6 %. Podíl obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě byl podle mezinárodní metodiky výpočtu přibližně 15 %.

.
2018-01-04

Nový rekord: Podíl energie z obnovitelných zdrojů v Německu přesáhl 38,50 procent

Podíl energie vyrobené z obnovitelných zdrojů v roce 2017 v Německu dosáhl 38,5 procenta, zatímco vloni to bylo cca 33 procent. Celkem se v roce 2017 v Německu vyrobilo více než 210 TWh energie z OZE, přičemž největší podíl připadl na větrné elektrárny (18,8 %), biomasu (8,7 %) a fotovoltaiku (7 %).

2018-01-02

Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2016

Energetický regulační úřad (ERÚ, úřad) působí v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon, EZ), ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 131/2015 Sb. a změně zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, jako správní úřad pro výkon regulace v energetických odvětvích od 1. ledna 2001.
2018-01-01

Energetický regulační VĚSTNÍK

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD
ROČNÍK 17, V JIHLAVĚ 21. 12. 2017, ČÁSTKA 10/2017

  • Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2017 ze dne 20. prosince 2017;
  • Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2017 ze dne 20. prosince 2017.

Obě cenová rozhodnutí se týkají elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. Tisková zpráva ERÚ >>.

.