Poslední zprávy

..
2019-01-22

Betonový akumulátor energie

Se skladováním energie mohou pomoci betonové bloky. Švýcarská společnost Energy Vault představila nový koncept pro akumulaci energie, který by měl být levnější a nabídnout mnohem delší živnost, než mají současné baterie. Princip této technologie je tak jednoduchý, až se skoro nechce věřit, že to nikoho dosud nenapadlo. Akumulace energie spočívá ve vytahování betonových závaží do výšky – podobně jako u nástěnných mechanických hodin.

.
2019-01-19

Geotermální elektrárny

Geotermální energie je přirozený projev tepelné energie zemského jádra. Využívá se ve formě tepelné energie (pro vytápění nebo i chlazení), či pro výrobu elektrické energie v geotermálních elektrárnách. Řadí se mezi obnovitelné zdroje energie, avšak nemusí to platit vždy — některé zdroje geotermální energie se mohou vyčerpat v horizontu desítek let.

Bulletin: Pro členy SPVEZ
2019-01-15

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXVIII. 1/2019 Leden

OBSAH: Úvodník | Dopis AHE ČR | Odpověď z ministerstva financí | Odpověď z ministerstva spravedlnosti | Odpověď z ministerstva zemědělství | Příloha – vyjádření KOPREA | Odpověď ministerstva zemědělství | Inzerce.
2019-01-14

Evropská unie zveřejnila jako své legislativní akty v úředním věstníku Evropské unie ze dne 11.12.2018 trojici předpisů, které budou usměrňovat vývoj evropské energetiky v příští dekádě

  • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1999 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu
  • SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů
  • SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/2002, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti
.
2019-01-07

Kein Blackout: V Německu se loni poprvé vyrobilo přes 40 % elektřiny z OZE, aniž by došlo ke kolapsu sítě

Obnovitelné zdroje energie (OZE) dosáhly v roce 2018 u našich sousedů v Německu rekordní výroby a jejich podíl na energetickém mixu představoval 40,2 %. Celkem zelené elektrárny v Německu dodaly do sítě v uplynulém roce 218 TWh/r. Informoval o tom portál strom-report.de a také Fraunhoferův institut.

2019-01-03

Český bateriový kontejner úspěšně otestován v Německu

Bateriové úložiště o kapacitě 1,3 MWh, které před nedávnem představila česká společnost Energon Advanced Energetics, má za sebou úspěšnou zkoušku v ostrém provozu. Od konce listopadu ho testuje německá centrála společnosti AEG Power Solutions, která jej vybavila měniči. U příležitosti testování byl unikátní „all-in-one“ kontejner představen obchodním partnerům z celé Evropy a obě firmy zároveň oznámily partnerství i pro další bateriové projekty.

2019-01-03

Na dostavbě Dukovan trvám, investice do jádra je návratná, tvrdí Andrej Babiš

Největší zakázka státu v poslední době, dostavba pátého bloku Dukovan, je opět ve hře. Vláda vyzvala ČEZ, ať začne chystat výběrové řízení. Premiér Andrej Babiš (ANO) je skálopevně přesvědčen, že investice odhadovaná až na 150 miliard korun, je návratná.

.
2018-12-30

Něco z historie: Pokusy Nikoly Tesly s bezdrátovým přenosem elektřiny a jeho vize budoucnosti

Vynálezce Nikola Tesla je dodnes legendou, obestřenou řadou tajemství. Článek z roku 1911 seznamuje s jeho tehdejšími pokusy s bezdrátovým přenosem elektrické energie a vizemi, jak podle Tesly bude vypadat svět budoucnosti využívající jeho vynálezy.

.
2018-12-30

Před 40 lety uvedli do provozu vodní elektrárnu Dalešice

Vodní elektrárna Dalešice, která byla kompletně uvedena do provozu 15. prosince 1978, plní dvě důležité funkce. Vodní dílo o kapacitě 127 milionů metrů krychlových vody slouží jako zásobárna technologické vody pro dukovanskou jadernou elektrárnu, zároveň spolu s menší nádrží Mohelno tvoří přečerpávací vodní elektrárnu. Ta díky čtyřem turbínám o instalovaném výkonu 475 MW dokáže vyrovnávat nepoměr mezi okamžitou výrobou a spotřebou elektřiny v síti.

2018-12-30

Teplovod z Temelína do Českých Budějovic bude stát 1,5 mld. Kč

ČEZ uzavřel smlouvou na stavbu teplovodu z jaderné elektrárny Temelín do Českých Budějovic. Zakázku za 1,445 miliardy korun získala ve výběrovém řízení společnost Tenza. Stavba více než dvacetikilometrového teplovodu má začít na jaře. Teplovod bude přivádět teplo z Temelína do Českých Budějovic na vytápění domácností napojených na městskou teplárnu.

Bulletin: Pro členy SPVEZ
2018-12-25

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXVII. 6/2018 Prosinec

OBSAH: PF 2019 | Úvodník | Připomínky SPVEZ k návrhu novely VZ | Připomínky SPVEZ k návrhu novely zákona o POZE | Zápis ze zasedání SPVEZ č. 2018_3 | Zápis ze zasedání SPVEZ č. 2018_4 | Zápis ze zasedání SPVEZ č. 2018_5 | Zájezd na veletrh MVE do Salzburgu | Návštěva VE Salzburg | Inzerce.
&

Malé vodní elektrárny (MVE) v ČR

Reálně využitelný potenciál rozvoje MVE pro období 2020 – 2030

.
2018-12-20

VÝKLADOVÉ STANOVISKO ENERGETICKÉHO REGULAČNÍHO ÚŘADU č. 10/2018

K zachování nároku na podporu při opravě nebo údržbě výrobny elektřiny podle § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 165/2012 Sb.

Energetický regulační úřad vydává výkladové stanovisko k otázce určení, kdy došlo k opravě nebo údržbě výrobny elektřiny (dále jen „výrobna“) dle požadavků na úpravy výrobny vyvolaných právními předpisy. Vzhledem k tomu, že s datem uvedení výrobny do provozu je svázán i vznik nároku na podporu podle zákona o podporovaných zdrojích energie, je podstatné rozlišit, kdy lze změny na výrobně považovat za opravu a údržbu a kdy za rekonstrukci či modernizaci ve smyslu shora citovaného ust. § 12 odst. 1 písm. b) zákona o podporovaných zdrojích energie.

2018-12-20

Stát hodlá urychlit vyvlastnění pozemků pro stavbu vodních děl

Vedle přírodních opatření jsou nádrže nezbytné, aby Česko boj s nedostatkem vody neprohrálo. Proto se má vodním stavbám dostat stejného benefitu, jímž už od září disponují dálnice, železnice a produktovody – rychlejší a snazší vypořádání s majiteli pozemků, kde se má stavět či opravovat, když dlouho blokují projekt ve veřejném zájmu. Jedním z opatření bude výslovné doplnění důvodů pro vyvlastnění pozemků a staveb o sucho.

2018-12-17

Jaderné elektrárny:
Stavět, či nestavět?

Nebo snad jen prodloužit životnost stávajících jaderných bloků Dukovan a později i Temelína? Obojí. Stavět nové a staré uzpůsobit, pokud je to pro další provoz potřeba. Energie nebude nikdy dost. Elektrická energie nám ulehčuje a zpříjemňuje život. Nejde proto o šetření elektrickou energií, ale naopak ji ve zvýšené míře racionálně využívat. Jen je nutno se při stavbě nových bloků vyvarovat chyb, ke kterým v minulosti při stavbách JE docházelo.

.
2018-12-17

Vodní elektrárny ve světě i u nás

Vodní elektrárny jsou nejvýznamnějšími nízkoemisními zdroji. Existují státy, které z nich získávají přes 50 % svých potřeb. Hlavně v rozvíjejících se zemích se intenzivně budují. Jsou důležitým prostředkem regulace sítě a v podobě přečerpávacích elektráren i akumulace energie. A to i v České republice.

2018-12-16

Německo má letos dosáhnout již 38% podílu OZE ve výrobě elektřiny

Podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v Německu by měl za letošek dosáhnout 38 %, což je více, než je současný cíl německé vlády pro 2020, který je nastaven na 35 %. Se zprávou přišla skupina BDEW, která sdružuje německé energetické společnosti.

2018-12-13

Zelení výrobci se poperou v aukcích, soláry však zůstanou mimo

Podíl elektrické energie vyrobené v „zelených“ elektrárnách se v Česku už téměř šest let nemění. Snaha o čistší výrobu kvůli nezvládnutému systému podpory narazila a místo férových výrobců vyrostli solární baroni. Česko musí podporu pro zelené zdroje restartovat. Předem však vylučuje solární velké elektrárny.

.
2018-12-13

Svaz moderní energetiky, jako zastřešující platforma profesních sdružení v oblasti moderní energetiky, vítá návrh novel zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona a zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích. Považuje jej za další nezbytný krok reformy české energetiky směrem k decentralizované, čisté energetice, se silným zastoupením obnovitelných zdrojů energie a dalších nízkouhlíkových řešení.

2018-12-11

Bezpečnostní přeliv Orlické přehrady

Orlická přehrada získá doplňkový bezpečnostní přeliv, který má snížit zatížení vodního díla při extrémních povodních. Náklady jsou odhadovány na 830 mil. Kč. Pokud půjde vše hladce, mohlo by se stavět v letech 2019 až 2021, sdělil ČTK mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.

2018-12-11

Zájem o solární panely na střechy se zdvojnásobil

Zájem Čechů o podporu instalací solárních zdrojů v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ) se meziročně zdvojnásobil. Vyplývá to z dat o počtu proplacených žádostí za 11 měsíců letošního roku, které Solární asociace získala ze Státního fondu pro životní prostředí (SFŽP).

.
2018-12-01

Ceny energií v roce 2019

Příští rok citelně zdraží elektřina, plyn, teplo i voda. Důvodem je ekonomická prosperita a ochrana životního prostředí. Energetický regulační úřad zveřejnil údaje o růstu regulované složky ceny elektřiny a plynu pro příští rok. Máme tedy k dispozici další střípek do mozaiky cen energií v roce 2019. Víceméně se potvrzují již dřívější odhady, že elektřina v příštím roce zdraží o osm až deset procent, zatímco plyn o něco méně, o pět až sedm procent.

2018-11-27

Jak je to s porovnáním cen různých energetických zdrojů?

Při porovnání cen produkované elektřiny narazíme v literatuře na celou řadu často dost rozdílných čísel. I tak je zajímavé si alespoň rámcové porovnání nákladů na výstavbu, provoz a údržbu i likvidaci vysloužilého zařízení udělat. Vzhledem k zajímavosti dané problematiky přinášíme aspoň stručný výtah z pojednání napsaného pro servery Osel a oenergetice.

2018-11-22

Definice základních jednotek prochází největší změnou ve své historii. Nově budou fyzikální jednotky mezinárodní soustavy SI definovány na základě vazby k pevně stanoveným hodnotám přírodních konstant. Na 26. zasedání Generální konference pro váhy a míry ve Versailles, byla schválena redefinice čtyř základních jednotek Mezinárodní soustavy jednotek (kilogram, ampér, kelvin a mol). Zároveň byly formulovány nové definice pro sekundu, metr a kandelu. Nově definované jednotky mezinárodní soustavy SI budou platit od 20. května příštího roku.

.
2018-11-22

„Jaderná energetika byla, je a bude součástí energetického mixu České republiky.“ Prohlásila to ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková na semináři Občanské bezpečnostní komise Dukovany.

2018-11-19

Bude větší podpora OZE ??

Česká energetická legislativa se pravděpodobně změní. Míříme k větší podpoře obnovitelných zdrojů (OZE). Stejnou cestu volí i sousední Německo, které chystá expanzi v bateriovém průmyslu a pokračuje v odklonu od uhlí. Česko řeší i dostavbu jaderných zdrojů, na toto téma hovořil premiér Andrej Babiš s americkým ministrem energetiky Rickem Perrym. Ropa po delším poklesu ceny opět zdražuje.

2018-11-13

OZE budou o podporu v ČR soutěžit v aukcích, stojí to v návrhu zákona

Výrobci energií z obnovitelných zdrojů energie budou po roce 2021 soutěžit o výši provozní podpory v energetických aukcích. Myšlenkou je to, že stát si určí, kolik chce mít například větrných elektráren, a výrobci budou v aukci soutěžit o to, kdo dokáže dodat do sítě daný objem elektřiny s nejnižší veřejnou podporou. Vyplývá to z návrhu novely zákona o podporovaných zdrojích energie a energetického zákona. Materiál vypracovaný ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) je v připomínkovém řízení. Podobné aukce se uskutečňují v některých evropských státech.

.
2018-11-12
 PUBLIKACE:

Malé vodní elektrárny (MVE) v ČR
Reálně využitelný potenciál rozvoje MVE pro období 2020 – 2030

SPVEZ, z.s., nepřetržitě působící od roku 1990 při sdružování provozovatelů malých vodních elektráren a obhajobě jejich zájmů, po dvouletém intenzivním studiu a shromažďování množství nezbytných statistických dat a odborných podkladů z mnoha různých zdrojů (MPO, OTE, ERÚ atd) a od několika stovek respondentů – provozovatelů MVE, přistoupil k vypracování uceleného materiálu, který si klade za cíl kvalifikovaně, avšak populární formou, seznámit jeho čtenáře, z různých úhlů pohledu, s fenoménem MVE v naší zemi, historickými souvislostmi, aktuálním stavem a s možnostmi potenciálu jeho dalšího reálného rozvoje.
Tento materiál rovněž upozorňuje na některé málo známé a často opomíjené historické, kulturní, společenské, technické i politické souvislosti a osvětluje specifika, kterými se obor MVE výrazně odlišuje od ostatních druhů OZE (obnovitelných zdrojů energie). Na podkladě řady doposud nikde nepublikovaných údajů přibližuje zájemcům pod různými úhly pohledu toto zajímavé energetické odvětví s tisíciletou historií a naznačuje možné směry dalšího vývoje tohoto oboru, podpořené odbornými argumenty.
2018-11-08

Velký přehled:
Využívané i perspektivní technologie akumulace energie

Největší překážkou ve využívání intermitentních obnovitelných zdrojů jsou omezené možnosti akumulace energie. Je řada fyzikálních možností ukládání energie, u většiny z nich je však jejich masové využívání zatím značně omezené. Uvádíme přehled možností, jak v současnosti lze vyrovnávat fluktuace v síti pomocí akumulace energie a také, jak uložit dlouhodoběji přebytečnou energii a využít ji v době, kdy je jí nedostatek.

2018-11-07

Stoleté malé vodní elektrárny u nás spolehlivě slouží

Řada energetických zdrojů funguje a dodává elektřinu už od začátku republiky. Jsou to tři vodní elektrárny, které pamatují vznik Československa v roce 1918: elektrárna Želina u Kadaně, Hučák v Hradci Králové a Čeňkova pila na Klatovsku. Dalších osm fungujících vodních elektráren pak pochází z období první republiky.

.
2018-10-30

Česká vláda může odložit rozhodnutí, zda bude nutit společnost ČEZ do nevýnosné výstavby nových reaktorů v hodnotě několika miliard dolarů. V rozhovoru s agenturou Bloomberg to řekla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO). Možností je podle ní prodloužení životnosti Jaderné elektrárny Dukovany. Odklad rozhodnutí o výstavbě nových reaktorů je jednou z možností, uvedl premiér Andrej Babiš (ANO).

2018-10-26

Analytici: Elektřina a plyn příští rok zdraží, roste také cena uhlí

České domácnosti si v příštím roce připlatí za elektřinu a plyn, roste také cena uhlí. Alternativou při vytápění jsou méně kvalitní druhy smrkového dřeva, které kvůli kůrovcové kalamitě meziročně zlevňují. Shodli se na tom analytici, které oslovila ČTK. Podle části odborníků zdraží například elektřina příští rok některým lidem o více než deset procent. Důvodem je růst velkoobchodních cen.

2018-10-21

Británie začala dobývat břidlicový plyn.
Jako čtvrtá země po USA, Kanadě a Číně

Britská společnost Cuadrilla zahájila v polovině října dobývání zemního plynu kontroverzní metodou hydrofrakování. První významnější množství plynu z hornin v severoanglickém Lancashiru získá až po Novém roce. Start těžby o několik let oddálily protesty a obstrukce ze strany ekologů i místních aktivistů, upozorňujících na rizika této těžební metody.
.
2018-10-18

Třesk v klíčové státní firmě ČEPS

Dva a půl roku trvala mise Jana Kaliny v čele státní energetické společnosti ČEPS. Končí nejvyšší šéf i Babišův muž, přichází exšéf Benziny, Ve středu dopoledne jej podle zjištění LN odvolala dozorčí rada firmy. Stejně tak končí i další člen představenstva Jakub Skavroň, který platil za favorita premiéra Andreje Babiše. Dozorčí rada si zároveň zvolila nového předsedu, jímž se stal náměstek ministryně průmyslu René Neděla.
2018-10-16

Rizika vývoje elektroenergetiky v Česku

V následujícím období se před českou elektroenergetikou objevuje několik závažných rizik. Česko má sice schválenou svou energetickou koncepci, ale za dva roky od její aktualizace se pro její realizaci téměř nic neudělalo. Je tak dobré si možná rizika a scénáře podrobněji rozebrat.

2018-10-09

Nové oběžné kolo zvýší produkci přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně

Přečerpávací elektrárny slouží jako obrovské akumulátory. V energetické soustavě mají funkci jak při využití přebytku energie, která se pak používá pro přečerpání vody z dolní do horní nádrže, tak v období jejího nedostatku, kdy přečerpávací elektrárny elektřinu vyrábějí a prodávají za vyšší cenu. Zároveň stabilizují energetickou soustavu. Nové oběžné kolo 8. října technici opatrně instalovali do útrob přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně na Šumpersku, která díky této součásti bude moci vyrobit více elektrické energie. Čtyřicetitunové oběžné kolo s vyšší účinností má průměr přes 4,5 metru a roztáčí jednu ze dvou turbín Dlouhých strání.

.
2018-10-07

Má hořet půl století jako františek. Jaký reaktor si přeje Bill Gates

Společnost TerraPower, v jejíž správní radě sedí zakladatel Microsoftu, se konečně přiblížila možnosti stavby reaktoru, který stačí „naložit“ jen jednou, aby hořel padesát let. Zakladatel Microsoftu v roce 2006 pomohl zakládat společnost TerraPower, která vyvíjí jaderné reaktory, a od té doby v ní působí jako předseda správní rady. TerraPower se dnes cítí dostatečně silná, aby své výsledky poslala z laboratoře do světa.

2018-10-01

Pro velké solární elektrárny je místo na logistických centrech nebo bývalých skládkách

V rozvoji obnovitelných zdrojů sází ČR na biomasu a malé střešní elektrárny, o které mají lidé stále větší zájem. Využít by se ale mohly i staré průmyslové areály nebo bývalé skládky. Od roku 2020 se má obnovit provozní podpora, výrobci ale budou soutěžit o nejnižší cenu. Domácnosti, školy nebo obce by také mohly získat možnost prodávat elektřinu sousedům.

2018-09-27

Energetický regulační VĚSTNÍK

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD
ROČNÍK 18, V JIHLAVĚ 26. 9. 2018, ČÁSTKA 6/2018

.
2018-09-25

Na podporované zdroje půjde v příštím roce z veřejných financí opět 26,2 miliardy

Příspěvek se týká podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a provozní podpory tepla. Podporu těmto zdrojům od roku 2013 vyplácí Operátor trhu s elektřinou (OTE) na základě cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Předtím ji vypláceli sami distributoři elektřiny.

.
2018-09-25

P o z v á n k a
Odborné podzimní setkání
majitelů a provozovatelů MVE

které se koná: Sporthotel Kácov (www.sport-hotel.cz),
pátek – neděle 26. – 28. 10. 2018
2018-09-03

Nejvyužívanější obnovitelný zdroj světa. Vodní elektrárny jako důležitý zdroj u nás i ve světě

Vodní elektrárny jsou nejvýznamnějšími nízkoemisními zdroji. Existují státy, které z nich získávají přes 50 % svých potřeb elektřiny. Intenzivně se budují hlavně v rozvíjejících se zemích. Jsou důležitým prostředkem regulace sítě a v podobě přečerpávacích elektráren i akumulace energie. A to i v České republice.

.
2018-08-29

Informace k návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2019

Energetický regulační úřad (ERÚ) minulý týden představil návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie na rok 2019. V cenovém návrhu ERÚ počítá se snížením podpory formou Zelených bonusů pro provozovatele OZE oproti roku 2018.

2018-08-27

Skotsko má nejvýkonnější přílivovou elektrárnu s 2 MW

Svět hledá ideální obnovitelné zdroje energií a jedním z relativně opomíjených způsobů jsou přílivové elektrárny. Společnost Scotrenewables nicméně už přes rok provozuje svou turbínu SR2000, která ve Skotsku dosahuje rekordních výkonů.

2018-08-21

HVDC – stejnosměrný přenos elektrické energie

Se stejnosměrným proudem se v dnešní energetice setkáváme nejčastěji v oblasti elektrické trakce a stále častěji v oblasti přenosu – toků vysokého množství energie na velké vzdálenosti. Stejnosměrná vedení vysokého napětí (HVDC) mají oproti střídavým své výhody i nevýhody.

.
2018-08-17

Americké ministerstvo energetiky přesune do Prahy svůj evropský regionální úřad

Americké ministerstvo energetiky přesune svůj evropský regionální úřad ze Sofie do Prahy. V rozhodnutí hraje roli mimo jiné zájem společnosti Westinghouse o stavbu nových jaderných bloků v Česku nebo fakt, že v regionu střední Evropy roste vliv v oblasti energetiky ze strany Ruska a Číny.

2018-08-14

Do 5 let mohou být v ČR desítky MW bateriových úložišť

Do pěti let by se mohly v Česku postavit desítky megawattů (MW) bateriových úložišť. Vyplývá to z údajů asociace pro akumulaci energie a baterie AKU-BAT CZ. V současnosti je podle ní v tuzemsku instalováno přes 2000 menších domácích úložišť pro elektřinu vyrobenou z fotovoltaických systémů. Rozvoj velkých bateriových systémů však dlouhodobě brzdí chybějící legislativa, uvedla asociace.

2018-08-13

MPO vyhlásilo dne 3. 8. 2018 IV. výzvu programu podpory Obnovitelné zdroje energie.

Tato Výzva k programu podpory „Obnovitelné zdroje energie“ (dále jen „Výzva“ a „program“) je vyhlášena v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 („OP PIK“) a v případě podpory malých a středních podniků podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Cílem programu a Výzvy je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu. Mezi podporované aktivity patří i výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu).

Výzva IV. programu podpory Obnovitelné zdroje energie >>>

.
2018-08-12

Čína se snaží měnit počasí

Čínští vědci se snaží zvýšit sněhové srážky v oblasti, která je 3 × větší než Španělsko. Cílem je získat další vodu potřebnou v boji proti obdobím sucha a na pomoc zemědělství. Pokud se projekt podaří, bude to mít velké dopady. Je založen na staré známé metodě vystřelování částeček jodidu stříbrného do mraků (cloud seeding), aby mraky uvolnily svou vlhkost ve formě sněhových nebo dešťových srážek.

.
2018-08-01

Elektrárna pod Čertovou stěnou

Zajímavost z vývoje vodní energetiky u nás. Historie Elektrárny Vyšší Brod - Hydrocentrála firmy I. Spiro & Söhne.

O elektrárně pod Čertovou stěnou se začalo hovořit už v 80. letech devatenáctého století, ale myšlenku svést vodu Vltavy od Loučovic až k Vyššímu Brodu jako první zpracoval až inženýr František Karel. Konečný projekt nakonec ale dodala projekční kancelář Ganz & Comp. Vyšebrodská hydrocentrála firmy Ignác Spiro & Söhne byla ve své době nevídané dílo, které doslova uvedlo v údiv veškerou tehdejší odbornou veřejnost. Dobový tisk impozantní stavbu srovnával s tou, která byla vybudována na Niagaře.

2018-07-25

Vývoj základních údajů brutto spotřeby a výroby elektřiny v porovnání mezi roky 2013 až 2017 (doplněna Historie energetiky)

Byl analyzován vývoj základních údajů brutto spotřeby a výroby elektřiny v porovnání mezi roky 2013 až 2017. Byly sestaveny základní tabulkové údaje a grafy. Vývoj brutto spotřeby elektřiny v ČR mimo poklesu v roce 2014 trvale roste. Saldo (vývoz-dovoz) ukazuje, že ČR je nejen tranzitní zemí, ale rovněž stále je vývozcem elektřiny v objemu cca 13 TWh/r.

Bulletin: Pro členy SPVEZ
2018-07-23

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXVII. 5/2018 Červenec

OBSAH: Úvodník | Příprava Nařízení vlády ke stanovování MZP | Návrh Nařízení vlády ke stanovování MZP | Připomínky SPVEZ k návrhu Nařízení vlády ke stanovování MZP | Zápis ze zasedání vedení SPVEZ č. 2018_1 | Zápis ze zasedání vedení SPVEZ č. 2018_2 | Zimní energetický balíček z pohledu ERÚ | Návrh novely zákona o POZE | Budoucí systém podpory OZE – aukce
.
2018-07-22

Norské firmy škrtí projekt „baterie Evropy“, bojí se drahé elektřiny

K naší informaci zveřejněné na našem webu „Norsko jako úložiště energie pro Evropu?“ dne 13. 9. 2017 nyní premiérka vlády Norska prohlásila, že další podmořská vedení nebudou schvalována do doby, než se prokáže, že nedochází k negativnímu vlivu na ceny elektřiny v Norsku.

2018-07-19

Turecké jádro jako šance na oživení českého strojírenství.
Firmy se ucházejí o zakázky za desítky milionů eur v elektrárně Akkuyu

Tuzemské energetické strojírenství nezažívá nejlepší období. V Česku už se nové elektrárny prakticky nestaví a útlum nastává i ve světě. Firmy se tak snaží uchytit, kde to jen jde. A projekt, který by jim mohl přinést miliardový byznys, se konečně rýsuje. Může to být rusko-turecký jaderný projekt Akkuyu.

České firmy se o zakázku na projektu první turecké jaderné elektrárny uchází u ruské firmy Rosatom v rámci Aliance české energetiky CPIA.

2018-07-18

Na Česko se snáší kritika OECD kvůli znečištění ovzduší

Vyspělá ekonomika, ale i jeden z největších spotřebitelů a znečišťovatelů ovzduší zní popis stavu České republiky v hodnocení Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Generální tajemník Ángel Gurría varoval před velkou závislostí Čechů na dovozu zboží a surovin.

.
2018-07-07

Uhlí se ještě bude hodit.
ČEZ proto investuje dalších deset miliard

Tlak na odstavení uhelných elektráren v Evropě sílí. Neexistuje však za ně náhrada. V ČR se uhlí na výrobě elektřiny podílí 47 procenty, ČEZ proto s jeho využitím dál počítá. „Abychom naplnili všechny požadavky, budeme muset v následujících pěti letech vynaložit ještě 10 miliard,“ říká v rozhovoru pro MF DNES ředitel divize Klasická energetika ČEZ.

2018-07-06

Češi si připlatí za elektřinu, dodavatelé chystají zvyšování cen

Podle firem jsou důvodem zdražení rostoucí velkoobchodní ceny komodity. Cena elektřiny na Pražské energetické burze pro rok 2019, na který se obchodníci nyní nejvíce zásobí, činí asi 45 € (1170 Kč) za megawatthodinu (MWh), meziroční nárůst je více než poloviční.

2018-07-04

Elektrárna Lipno má po rekonstrukci jeden z nejrychlejších systémů připojení na světě

Lipenská vodní elektrárna má po rekonstrukci jeden z nejrychlejších systémů připojení do sítě v oblasti vodní energetiky na světě. Elektřinu do sítě dodá za 16 vteřin. Zrychlení připojení zajistil nový řídicí systém elektrárny.

.
2018-07-03

Elektrárna Počerady se připojila k žalobě vůči Evropské komisi proti nepřiměřené regulaci

Elektrárna Počerady, dceřiná firma skupiny ČEZ, se rozhodla podpořit žalobu sdružení Euracoal směřovanou proti rozhodnutí Evropské komise, které stanovuje limity znečištění, tzv. BAT. Elektrárna Počerady tak z pozice vedlejšího účastníka řízení bude mít bezodkladný přístup k informacím souvisejícím s procesem.

2018-07-02

Jadernou elektrárnu do každého maloměsta.
Britové zvažují minireaktory

Britové řeší jaderné dilema. Byť za elektřinu z nově budovaných bloků jaderné elektrárny Hinkley Point garantovali vysokou výkupní cenu, výstavba pod francouzskočínskou taktovkou se neustále prodlužuje. Už teď je jasné, že první elektrony do sítě nepřitečou před rokem 2027.

2018-06-30

Vliv zahraniční spolupráce na koncepci PS ČR

Přenosová soustava ČR se vlivem své geografické polohy významně podílí na přenosech toků výkonů v rámci obchodů s elektrickou energií na evropském kontinentu. Vysoká výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů, zejména z větrných elektráren umístěných na severu Německa a import na jih Evropy v kombinaci s nedostatečnou vnitroněmeckou kapacitou přenosových sítí vyvolává neplánované přetoky i přes přenosovou soustavu ČR.
.
2018-06-28

Německo se zřeklo jádra,
teď se chce zbavit i uhlí. Firmy varují, že předčasný útlum může ohrozit stabilní dodávky elektřiny

Na rozdíl od Francie a Velké Británie se Německo rozhodlo vyřadit do roku 2022 všechny jaderné elektrárny. V provozu jich zatím zůstává sedm. Po atomové energii přichází na řadu také útlum těžby uhlí a odstavování uhelných elektráren. V úterý v Berlíně poprvé zasedala zvláštní komise, jež má spolkové vládě do konce roku předložit návrh, jak by se mělo v této citlivé záležitosti postupovat. Německo je největším producentem hnědého uhlí na světě. Podle spolkového ministra hospodářství Petera Altmaiera proto půjde o nejhlubší zásah do struktury německé energetiky se značnými sociálními dopady.

2018-06-27

Veolia ve Francii otevřela první evropský závod na recyklaci solárních panelů a chystá se stavět i v dalších zemích

Francouzský vodárenský a energetický koncern Veolia otevřel ve Francii závod na recyklaci solárních panelů a tvrdí, že je první v Evropě. Vzhledem k tomu, že v příštích letech skončí životnost tisíců tun těchto panelů, firma už plánuje výstavbu dalších závodů. Závod ve městě Rousset na jihu Francie uzavřel smlouvu se společností PV Cycle France na recyklaci 1300 tun solárních panelů v letošním roce. Jde prakticky o všechny panely, kterým letos ve Francii skončí životnost. Do roku 2022 chce firma kapacitu zvýšit na 4000 tun.

2018-06-24

Vývoj všech druhů OZE od roku 2006

Podíl OZE na brutto spotřebě elektřiny v ČR stoupl mezi roky 2006 do roku 2013 z cca 5% na 13%. Na této hodnotě se drží prakticky zatím až do roku 2017. Při tom brutto spotřeba elektřiny v ČR se zvýšila z 71,7 TWh/r v roce 2006 na 73,8 TWh/r v roce 2017.

.
2018-06-17

Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2017

Energetický regulační úřad zpracoval zprávu o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2017. Na základě ustanovení § 23 odst. 6 vyhlášky č. 540/2005 Sb., je sledována a vyhodnocována nepřetržitost přenosu a distribuce elektřiny v přenosové a v distribučních soustavách. Způsob výpočtu ukazatelů nepřetržitosti je uveden v příloze č. 5 k vyhlášce.

2018-06-14

Tesla po světě rozmístila již 10 000 superchargerů, v ČR jich moc nenajdete

Společnost Tesla motors uvedla v USA do provozu supercharger s pořadovým číslem 10 000. Nejvíce superchargerů je umístěno v USA, v České republice je supercharger zatím pouze na třech místech. Je potřeba dodat, že i s tímto cílem je Tesla několik měsíců ve zpoždění, jelikož 10 000 superchargerů mělo být zprovozněno již na konci loňského roku.
2018-06-14

ČEPS letos investuje 3,7 miliardy do rozvoje přenosové soustavy

Změny zdrojového mixu, měnící se spotřeba i naplňování celoevropských cílů v oblasti podpory jednotného trhu s elektrickou energií. To jsou hlavní výzvy, na které reaguje investiční plán provozovatele přenosové soustavy. Letos ČEPS na rozvoj a modernizaci vynaloží více než 3,7 miliardy korun. Rozvoj a modernizace přenosové soustavy jsou nezbytným krokem pro zabezpečení spolehlivých dodávek elektrické energie nejen v ČR, ale v rámci propojených soustav také v evropském regionu. Současný vývoj energetického prostředí s sebou přináší nové výzvy v podobě změny zdrojové základny, růstu spotřeby i požadavky na zvýšení přeshraniční přenosové kapacity v souvislosti s podporou jednotného evropského trhu s elektrickou energií.
.
2018-06-14

Interní protikorupční program ERÚ
- aktualizace pro rok 2018

ERÚ zveřejnil Interní protikorupční program zpracováný mimo jiné na základě usnesení vlády č. 11 ze dne 3. ledna 2018, kterým byl schválen Akční plán boje s korupcí na rok 2018. ERÚ v Interním protikorupčním programu (dále též jen „Program“) rozpracovává Rámcový resortní interní protikorupční program a Akční plán boje s korupcí na rok 2018 na podmínky ERÚ.

2018-06-09

Akumulátory se stávají svatým grálem energetiky

I když to může vypadat, že civilizace trpí hladem po energii, ve skutečnosti je jí k dispozici víc, než potřebujeme.
Problém je jinde: neumíme ji levně a efektivně skladovat ve snadno využitelné formě. Klíčovým problémem současné energetiky proto není ani tak termojaderná fúze nebo účinná fotovoltaika, jako spíš levný a lehký akumulátor s vysokou energetickou hustotou.
2018-06-06

Kanaďané pomohou českému podnikateli rozjet v Chile výstavbu slunečních elektráren. Firma Solek postaví fotovoltaiky za 2,5 miliardy

  • Kanadský fond Carbon Free investuje 114 milionů dolarů (asi 2,5 miliardy korun) do solárních elektráren, které pro něj postaví solární developer Solek Group.
  • Solek do poloviny roku 2020 postaví elektrárny o výkonu 118 MW.
  • Solek už působí v Chile čtyři roky, zatím postavil a prodal tři menší fotovoltaiky o celkovém výkonu 9 MW.
.
2018-06-06

Prezident podepsal novelu vodního zákona

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v úterý dne 5. června 2018 zákon ze dne 29. května 2018, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

2018-06-04

Spotřeba elektřiny v ČR dosáhla v roce 2017 rekordní hodnoty

Rostoucí ekonomika ČR převažuje ve spotřebě elektřiny nad energetickými úsporami. Tuzemská brutto i netto spotřeba elektřiny od roku 2014 stabilně roste, v loňském roce zaznamenala brutto spotřeba dokonce historicky rekordní hodnotu.

2018-06-03

Odstavení českých uhelných elektráren??

Česká síť může v roce 2030 bezproblémově fungovat bez velkých uhelných elektráren. To je hlavní sdělení nové studie konzultační společnosti Energynautics, kterou dnes na tiskové konferenci v Praze představil její hlavní autor Peter - Philipp Schierhorn. Studie „Czech Power Grid Without Electricity from Coal by 2030“ vznikla na objednávku organizací Glopolis, Frank Bold, Hnutí DUHA, CEE Bankwatch Network a Aliance pro energetickou soběstačnost.

.
2018-06-03

V Bruselu se finalizuje nová podoba evropské energetiky: jaká bude?

Tento proces začal v roce 2016, kdy představila Evropská komise tzv. Zimní balíček – komplexní soubor legislativních i nelegislativních návrhů na nastavení evropské energetické a klimatické politiky po roce 2020. Podle tohoto návrhu má EU do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů alespoň o 40 % (oproti roku 1990), k témuž roku má dosáhnout 27% podílu obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě energie a zvýšit energetickou účinnost z 20 % v roce 2020 na 30 % na konci příští dekády.

2018-05-31

Nová budova ČSOB bude vytápěna a chlazena zemními tepelnými čerpadly, přenášejícími výkon až 1300 kW

Novostavba budovy ČSOB, která se nyní staví v pražských Radlicích, bude vytápěna pouze tepelnými čerpadly s výkonem 1300 kW. Článek prezentuje zkušenosti s návrhem zařízení, které je svým rozsahem v našich zeměpisných šířkách opravdu mimořádné.

2018-05-25

Statistické údaje za rok 2017

Pravidelně zveřejňujeme statistiku OZE za uplynulý rok. Údaje jsou čerpány z roční zprávy o provozu ES ČR zpracované ERÚ. Výsledky za rok 2017 byly k dispozici až nyní a proto výslednou tabulku nebylo možno dříve sestavit.

Proti minulému roku u výroby z obnovitelných zdrojů byl největší nárůst u větrných elektráren o téměř 19 %, zatímco jejich instalovaný výkon vzrostl o 9,3 %.

Výroba elektřiny velkých vodních elektráren s instalovaným výkonem elektrárny nad 10 MW včetně meziročně klesla o téměř 15 %, u malých vodních elektráren s instalovaným výkonem menším než 10 MW zůstala téměř na stejné úrovni. Instalovaný výkon velkých vodních elektráren zůstal téměř beze změny, u malých vodních elektráren vzrostl o méně než 1 %.

.
2018-05-21

ENERGO-PRO Jaromíra Tesaře proniklo do Rakouska, získalo tam zakázku na vodních elektrárnách za 130 milionů

Firma patřící Jaromíru Tesařovi vstoupila do strojírenství v roce 2014, když koupila slovinský Litostroj a české ČKD Blansko Engineering. Zakázky má jak v Česku, tak například v Íránu, Turecku či Keni. Energo-Pro je dnes velkým mezinárodním hráčem s tržbami téměř 24 miliard korun. Nově dostaly jeho firmy velkou zakázku za 130 milionů na vodních elektrárnách v Rakousku.

2018-05-20

XXX. Sněm Hospodářské komory ČR

Předseda SPVEZ se spolu s kolegou Máchou zúčastnili za SPVEZ, z. s., XXX. sněmu Hospodářské komory ČR, který se uskutečnil 16. 5. v Ostravě (ostatní kolegové operativně řešili „rekreační plavbu“). Výsledek jednání je v příloze.
2018-05-15

ABB Terra HP: Nabíjení elektromobilu do 8 minut se stává realitou

Konec dlouhého nabíjení elektromobilů již nemusí být hrozbou pro rozvoj ekologické dopravy. Díky nové nabíjecí stanici Terra HP od společnosti ABB o výkonu až 350 kW potrvá nabíjení elektromobilu cca 8 minut, což je doba již řádově srovnatelná s dobou plnění nádrže spalovacího motoru.

.
2018-05-14

Solar Global dokončil výstavbu malé vodní elektrárny

Skupina Solar Global, přední výrobce fotovoltaické energie v České republice, postavila v Prudké na Tišnovsku malou vodní elektrárnu. Elektrárna se svorkovým výkonem 310 kW se nachází v areálu papíren v údolí řeky Svratky.

2018-05-14

ENERGO-PRO dostaví největší privátně vlastněnou přehradu
s vodní elektrárnou v Turecku

Nadnárodní skupina ENERGO-PRO se sídlem v Praze převzala projekt stavby velké vodní elektrárny a přehrady Alpaslan 2 v Turecku. Půjde o největší soukromě vlastněnou hydroelektrárnu v Turecku z hlediska velikosti její vodní nádrže a devátou největší přehradu v Turecku vůbec. Prvních osm největších vlastní turecký stát.

2018-05-14

Skupina ČEZ získala ve Francii povolení pro výstavbu a provoz větrných elektráren o výkonu 42,4 MW. První se začne stavět již na přelomu roku

Výstavba první pevninské větrné farmy Skupiny ČEZ ve Francii bude zahájena na přelomu let 2018/19. ČEZ v současné době vlastní nezbytná povolení pro projekty ve čtveřici lokalit o celkovém instalovaném výkonu 42,4 MW.

.
2018-05-03

SUCHO, SUCHO, EXTRÉMNÍ SUCHO...

Nejen sucho, ale část zejména toků na jihu a východě Moravy eviduje v současné době extrémní sucho, tj. historické minimum průměrného průtoku za posledních 24 hodin. To samozřejmě zajímá i provozovatele malých vodních elektráren.

2018-05-02

Výrobci zelené energie neztratí nárok na podporu kvůli pozdnímu hlášení výroby do OTE

Kauza ztráty nároku na podporu pro výrobce elektřiny kvůli pozdnímu vykazování u OTE vyvolala velkou vlnu pobouření. Tato hrozba však pominula, což minulý týden oznámila Rada Energetického regulačního úřadu v aktuálním výkladovém stanovisku k vykazování elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

.
2018-05-01

Seminář k aktuálním otázkám budování a provozu
malých vodních elektráren „MVE 2018“

Tato tradiční každoroční jarní akce proběhne letos ve dnech 1. - 3. června.
Po několika letech se vrátíme opět na Berounku, do Šlovic a elektroskanzenu pana Ing. Čecha. V rámci letošního semináře, kromě obvyklého programu, se budou moci účastníci zúčastnit i oslavy 100 let prvního čistě elektrického pohonu mlýna v českých zemích ve Slabcích.

POZVÁNKA

.