Seznam všech stránek a z nich odkazovaných dokumentů na webu http://www.spvez.cz.

 • Stránky jsou zde uvedeny svými titulky.
 • Dokumenty (vesměs typů .doc, .pdf) pak svými jmény v souborovém systému, která nemusí nutně vyjadřovat obsah dokumentu.

SPVEZ, z.s.

 • Činnosti SPVEZ
 • files/Svazova_prihlaska_2017-04-07.xls
 • Tipy
 • Stanovy Svazu
 • SPVEZ, z.s.
 • files/Pozvanka_podzimni_setkani_MVE_2018.pdf
 • files/Bulletin_2018-05.pdf
 • files/Bulletin_2018-04.pdf
 • files/POZVANKA_Seminar_MVE_2018.pdf
 • files/Bulletin_2018-03.pdf
 • files/Bulletin_2018-02.pdf
 • files/Bulletin_2018-01.pdf
 • Bottom Border
 • SPVEZ, z.s.
  SPVEZ, z.s.
  files/Bulletin_2017-04.pdf
  files/Bulletin_2017-03.pdf
  files/20170801_TZ_Rada_ERU.pdf
  files/Bulletin_2017-02.pdf
  files/Integrace_decentralnich_zdroju_do_DS.pdf
  files/prispevky_2017-03-18.pdf
  files/Bulletin_2017-01.pdf
  [2017-03-20] Důležitá konference k vodoprávní problematice
  files/Novela_OZ.ppsx
  files/Pozvanka_na_VH_2017-03.pdf
 • SPVEZ, z.s.
  SPVEZ, z.s.
  files/Bulletin_2016-07.pdf
  files/Zprava_o_stavu_vody_CZ_2015.pdf
  files/Bulletin_2016-06.pdf
  files/Pozvanka-Seminar_ProblematikaKvallityEelektriny.pdf
  files/Bulletin_2016-05.pdf
  files/Bulletin_2016-04.pdf
  files/Aktualni_zneni_vyhlasky_c_82-2011_Sb_po novele_vyhlaskou_c_152-2016_Sb.pdf
  files/Bulletin_2016-03.pdf
  files/Bulletin_2016-02.pdf
  files/Bulletin_2016-01.pdf
  files/Narizeni_vlady_2015_2.pdf
  files/Bulletin_2015-05.pdf
  files/Pozvanka_na_VH_2016-02-06.pdf
  files/Bulletin_2015-04.pdf
  Vývoj přenosové soustavy ČR
  files/Bulletin_2015-03.pdf
  files/Bulletin_2015-02.pdf
  files/Bulletin_2015-01.pdf
  files/text-programu-obnovitelne-zdroje-energie-4542.pdf
  files/Bulletin_2014-03.pdf
  files/Bulletin_2014-02.pdf
  files/MVE_Prezentace_T-E_parametry.pptx
  files/Namitky_proti_novele_zak_POZE-na_MPO.pdf
  files/Bulletin_2014-01.pdf
  files/Bulletin_2013-03.pdf
  Tisková zpráva ERÚ. Změna statistiky elektroenergetiky od 1. ledna 2014
  files/Pozvanka_podzimni_setkani_MVE_2013.pdf
  files/Bulletin_2013-mimoradny.pdf
  files/Bulletin_2013-02.pdf
  Inzerce zde je pomocí členům Svazu
  Aktuality
  files/Pozvanka_na_VH_2013.pdf
  files/Seminar_MVE_2013_pozvanka.pdf
 • Od vedení Svazu
  [2018-05-20] XXX. Sněm Hospodářské komory ČR
  files/SPVEZ_Podklady_.pdf
  files/Navrh_poradu_15_ schuze_Senatu.pdf
  [2018-03-23] Valná hromada SPVEZ
  files/Pozvanka_na_VH_2018-04-14.pdf
  [2017-11-27] POZVÁNKA: PRÁVNÍ PORADNA K VODOPRÁVNÍM ZÁLEŽITOSTEM
  files/zprava_vedeni_2017_25.pdf
  [2017-10-12] Dotazník MVE
  files/dotaznik_mve1.pdf
  files/dotaznik_mve2.pdf
  files/dotaznik_mve3.pdf
  files/dotaznik_mve.pdf
  [2017-06-02] Změna uživatelského přístupu do centrálního systému operátora trhu (CS OTE)
  files/Jaký je rozdíl mezi komerčním a kvalifikovaným certifikátem.pdf
  [2017-04-04] Předpis hrazení členských příspěvků & Důvodová zpráva
  [2017-04-04] Stanovy SPVEZ ve znění schváleném valnou hromadou dne 18. 3. 2017
  [2016-11-09] Prohlášení Mládka k hrozbám předsedkyně ERÚ
  [2016-08-19] Ministerstvo průmyslu nevyplácí podpory malým vodním elektrárnám, vymlouvá se na Brusel
  files/tiskova_zprava_zdechovsky.pdf
  [2016-05-31] DŮLEŽITÁ VÝZVA- MVE, které byly uvedeny do provozu/zrekonstruovány v období 2005-13
  [2015-11-24] Rozhodnutí ERÚ o stanovení výkupní ceny a výši zeleného bonusu pro rok 2016
  [2015-10-26] Využití služby Google Drive pro distribuci datových souborů členům
  [2015-10-07] Podklady pro Národní akční plán na roky 2014 – 2020
  [2015-07-14] Stanovy SPVEZ ve znění schváleném valnou hromadou dne 23. 5. 2015
  [2014-01-09] POZOR! Změna adresy sídla Svazu
  Stanovisko OTE a.s. v případě změny tarifu_na rekonstruovanou malou vodní elektrárnu
  files/Stanovisko_OTE_v pripade_zmeny_tarifu_na_rekonstruovanou_malou_vodni_elektrarnu.pdf
  Návod pro nastavení zaručeného podpisu_a Firefoxu jako nezbytného pro komunikaci s Operátorem trhu s elektřinou
  video/Nastaveni_Firefox.avi
  [2012-11-02] Manuál pro registraci výrobců (systém pro výplatu podpory výroby z OZE)
  files/manual-registrace-vyrobcu.pdf
  Změny způsobu poskytování podpory_výrobcům elektřiny (platí pro všechny OZE vč.MVE) od 1.1.2013
  files/dopis-uvodni-informace.pdf
  [2012-09-26] Dopis ministra Ing. Petra Bendla k omezení zásahů do majetkového uspořádání MVE
  files/Odpoved_ministra_zemedelstvi_2012_09_26.pdf
  [2012-07-18] Dopis ministru MZe Petru Bendlovi
  files/DopisministroviMZePBendlovi.pdf
  [2012-03-18] Valná hromada SPVEZ
  files/Pozvánka_na_VH_2012.pdf
  [2011-09-26] Dopis ministra zemědělství Ing.Ivana Fuksy ve věci blokace staveb MVE
  [2011-09-22] Komentář k dopisu Správy KRNAP ze dne 9. 9. 2011 pro majitele a provozovatele MVE
  Měření zůstatkových průtoků
  [2011-09-20] Dopis členům Svazu ve věci jednání o výkupních cenách elektřiny pro rok 2012
  Dopis členům Svazu o výkupních cenách 2012.pdf
  [2011-08-29] Dopis ministru MZe Ivanu Fuksovi Strategická koncepce rozvoje MVE
  Dopis_ministru_MZe_Fuksovi-III._Strategie PV.pdf
  [2011-03-15] Odpověď předsedy vlády ČR Petra Nečase ve věci strategické koncepce rozvoje MVE
  ODPOVED_NECAS_2011-03-10.pdf
  [2011-03-07] Vyjádření SPVEZ ke koncepci MZe členům vlády
  Vyjdreni_ke_koncepci_MZe_-_clenum_vlady.pdf
  [2011-02-22] Pozměňovací návrh k Vládou schválené změně v energetickém zákoně
  Zmena_Energeticky_zakon_2011-02-10.pdf
  [2011-01-11] Dopis předsedovi vlády ČR Petru Nečasovi ve věci strategické koncepce rozvoje MVE
  Dopis_predsedovi_vlady_P_Necasovi.pdf
  [2010-08-28] Odpověď ministra MZe Ing. Ivana Fuksy na náš dopis z 2. srpna 2010
  Odpoved_ministra_MZe_z_18.8.2010.pdf
  Valná hromada SPVEZ
  Pozvanka_na_VH_2010.pdf
  [2010-08-12] Dopis ministru MZe Ing. Ivanu Fuksovi strategická koncepce rozvoje MVE
  Dopis_ministru_MZe_Fuksovi_-_II. Strategie_PV.pdf
  [2010-06-11] Dohoda SPVEZ a Cechovního sdružení provozovatelů MVE
  SPVEZxCechovni_sdruzeni_provozovatelu_MVE.pdf
  Hospodareni_2009.pdf
  Hospodareni_2010.pdf
  [2010-05-25] Velká novela vodního zákona vyšla ve sbírce zákonů v částce 53 pod číslem 150/2010 Sb.
  [2010-05-10] Prezident podepsal zákon ze dne 23. dubna 2010, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb.
  Sdeleni_clenum_SPVEZ.pdf
  [2010-05-05] Dopis předsedy SPVEZ M. Tůmovi_(Hydrohrom)
  Dopis_M._Tumovi-(Hydrohrom).pdf
  [2010-05-04] Informace o schválení Vodního zákona
  [2010-04-12] Dopis předsedy SPVEZ členům
  Dopis_predsedy_SPVEZ_clenum.pdf
  [2010-03-23] Vyjádření k uplatnění výdajů % z příjmů_u fyzických osob vedoucích účetnictví
  [2010-03-03] Odpověď ministra zemědělství ve věci - strategická koncepce rozvoje MVE
  [2010-02-19] Dopis ministru zemědělství. Strategická koncepce rozvoje MVE
  CR ERÚ č. 5 a č. 7/2009
  CR ERU c.5_2009_slunce.pdf
  CR ERU c7_2009.pdf
  [2009-12-12] Odpověď ministra zemědělství Jak. Šebesty na interpelaci poslankyně PSP ČR Kat. Konečné
  KK_Sebesta.pdf
  CR ERÚ č. 4/2009
  ER CR 4_2009_OZE_KVET_DZl.pdf
  [2009-10-29] Připomínky k návrhu Politiky ochrany klimatu v ČR
  stanovisko_k_POK.pdf
  [2009-07-17] Odpověď ministra MZe. Strategická koncepce rozvoje MVE
  [2009-07-01] Reakce na odpověď ministra MZe. Strategická koncepce rozvoje MVE
  Reakce_na_odpoved_MZE.pdf
  [2009-07-01] Odpověď ministra MZe. Strategická koncepce rozvoje MVE
  [2009-06-02] Dopis ministru MZe. Strategická koncepce rozvoje MVE
  Dopis_MZe-Strategie_PV.pdf
  Pozvanka_na_VH_2009.pdf
  [2009-05-28] E-mail: Ministerstvo zemědělství ČR (Ing. Jan Ludvík), Věc: Koncepce rozvoje MVE
  Valná hromada SPVEZ
  [2009-02-23] Návrh novely zákona o vodách - dopis členům SPVEZ
  Dopis členům SPVEZ.pdf
  [2009-02-19] Návrh novely zákona o vodách - připomínky SPVEZ
  vodni_zakon_dopis_ministrum_0902.pdf
  [2009-02-05] Návrh novely zákona o vodách
  269_03_NVZ_platne_zneni.pdf
  269_material.pdf
  269_zprava.pdf
  Zápis z mimořádné valné hromady SPVEZ
  Zapis_z_mimoradne_VH_SPVEZ_2008.pdf
  [2008-12-10] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 8/2008-výkupní ceny elektřiny z OZE Eko-energie z programu OPPI
  Rekvalifikační kurz pro udělení LICENCE
  Seminář k budování a provozu MVE VIII.
  [2007-11-21] Důležité upozornění
  osloveni_MVE.pdf
  2007-11-21/MVE 2008 nabídka.pdf
  SMLOUVA
  vyhl_475_2005p1.pdf
  Seminář k budování a provozu MVE VII.
  Zpráva o činnosti SPVEZ z 8.6.2003
  Usnesení z valné hromady SPVEZ 2003
  Usnesení z valné hromady SPVEZ 2002
  [2002-04-18] Zprávy z vedení Svazu
 • Soukromý enegetik_bulletin
  Soukromý energetik_bulletin
  [2018-07-23] Ročník XXVII. 5/2018 Červenec
  [2018-05-13] Ročník XXVII. 4/2018 Květen
  [2018-04-24] Ročník XXVII. 3/2018 Duben
  [2018-03-23] Ročník XXVII. 2/2018 Březen
  [2018-01-22] Ročník XXVII. 1/2018 Leden
  [2017-12-20] Ročník XXVI. 4/2017 Prosinec
  [2017-12-04] Ročník XXVI. 3/2017 Prosinec
  [2017-08-04] Ročník XXVI. 2/2017 Srpen
  [2017-04-03] Ročník XXVI. 1/2017 Duben
  [2016-12-22] Ročník XXV. 7/2016 Prosinec
  [2016-10-31] Ročník XXV. 6/2016 Listopad
  [2016-09-26] Ročník XXV. 5/2016 Září
  [2016-07-01] Ročník XXV. 4/2016 Červenec
  [2016-05-31] Ročník XXV. 3/2016 Květen
  [2016-02-17] Ročník XXV. 2/2016 Únor
  [2016-01-19] Ročník XXV. 1/2016 Leden
  [2015-12-18] Ročník XXIV. 5/2015 Prosinec
  [2015-11-03] Ročník XXIV. 4/2015 Listopad
  [2015-09-14] Ročník XXIV. 3/2015 Září
  [2015-07-14] Ročník XXIV. 2/2015 Červenec
  [2015-04-29] Ročník XXIV. 1/2015 Duben
  [2014-12-27] Ročník XXIII. 3/2014 Prosinec
  [2014-09-15] Ročník XXIII. 2/2014 Září
  [2014-03-31] Ročník XXIII. 1/2014 Březen
  [2013-10-17] Ročník XXII. 3/2013 Říjen
  [2013-08-07] Ročník XXII. mimořádný/2013 Červenec
  [2013-06-28] Ročník XXII. 2/2013 Červen
  [2013-04-04] Ročník XXII. 1/2013 Duben
  files/Bulletin_2013-01.pdf
  [2012-12-21] Ročník XXI. 5/2012 Prosinec
  files/Bulletin_2012-05.pdf
  [2012-10-18] Ročník XXI. 4/2012 Říjen
  files/Bulletin_2012-04.pdf
  [2012-07-24] Ročník XXI. 3/2012 Červenec
  files/Bulletin_2012-03.pdf
  [2012-06-24] Ročník XXI. 2/2012 Červen
  files/Bulletin_2012-02.pdf
  [2012-04-03] Ročník XXI. 1/2012 Duben
  files/Bulletin_2012-01.pdf
  [2011-10-05] Ročník XX. 6/2011 Říjen
  Bulletin_2011-06.pdf
  [2011-06-23] Ročník XX. 5/2011 Květen
  files/Bulletin_2011-05.pdf
  [2011-05-13] Ročník XX. 4/2011 Duben
  Bulletin_2011-04.pdf
  [2011-03-15] Ročník XX. 3/2011 Březen. Řádná valná hromada
  Bulletin_2011-03.pdf
  [2011-02-22] Ročník XX. 2/2011 Únor
  Bulletin_2011-02.pdf
  [2011-01-16] Ročník XX. 1/2011 Leden
  Bulletin_2011-01.pdf
  [2010-12-20] Ročník XIX. Prosinec 2010
  Bulletin_2010-12-20.pdf
  [2008-02-21] Ročník XVIII. 1/2008 Březen
  [2006-12-28] 16. ročník č. 4/2006 Prosinec 2006
  [2006-08-28] 16. ročník č. 1+2/2006 Červenec 2006
  [2005-12-19] 15. ročník č. 3/2005 Prosinec 2005
  [2005-10-04] 15. ročník č. 2/2005 Září 2005
  [2005-10-04] 15. ročník č. 2/2005 Září 2005
  [2005-05-08] 15. ročník č. 1/2005 Duben 2005
  [2004-12-20] 14. ročník č. 3/2004 Prosinec 2004
  [2004-12-20] 14. ročník č. 3/2004 Prosinec 2004
  [2004-08-10] 14. ročník č. 2/2004 Červenec 2004
  [2004-08-10] 14. ročník č. 2/2004 Červenec 2004
  [2004-05-14] 14. ročník č. 1/2004 Duben 2004
  Metodický pokyn
  Stanovisko k metodickému pokynu
  [2004-01-08] Úvodní slovo k bulletinu Svazu č. 3/2003
  [2003-09-04] Úvodní slovo k bulletinu Svazu č. 2/2003
  [2003-03-27] Úvodní slovo k bulletinu Svazu č. 1/2003
  [2002-09-23] Úvodní slovo k bulletinu Svazu č. 3/2002
  ANKETA PROVOZOVATELŮ MVE
 • Energetická a související legislativa
  Energetická a související legislativa
  [2018-06-06] Prezident podepsal novelu vodního zákona č. 254/2001 Sb.
  [2018-06-06] Prezident podepsal novelu vodního zákona
  [2017-10-15] Termínová návaznost zákonů a vyhlášek o podporovaných zdrojích energie
  [2017-10-15] Termínová návaznost zákonů a vyhlášek o podporovaných zdrojích energie
  [2017-08-21] Nařízení vlády č. 266/2017 Sb, nahrazuje nařízení vlády 402/2015
  [2017-04-07] Zákonč. 103/2017 Sb., který je novelou zákona č. 165/2012 Sb. a řeší doplacení provozní podpory MVE rek. 2013-2015
  [2017-02-03] Obecná informace o první novele OZ a ZOK
  [2016-07-18] Aktualizace Národního akčního plánu pro OZE schválená vládou v lednu 2016
  [2016-06-15] VYHLÁŠKA o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru
  [2016-05-02] Vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
  [2016-05-02] Vyhláška č.9/2016 Sb., o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)
  [2016-05-02] Vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetice
  [2016-05-02] Nařízení vlády č. 232/2015 Sb., o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci
  [2016-05-02] Vyhláška č. 194/2015 Sb., o Způsobu regulace cen ... v elektroenergetice a teplárenství
  [2016-05-02] Vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou
  [2016-05-02] Vyhláška č. 403/2015 Sb. o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny
  [2016-05-02] Vyhláška č. 312/2015 Sb. o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
  [2016-05-02] Vyhláška č. 296/2015 Sb. o technicko-ekonomických parametrech
  [2016-02-05] Registrace k dani z elektřiny
  [2016-01-03] NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. 12. 2015 o podpoře elektřiny a tepla z PoZE
  [2015-10-13] č. 131/2015 Sb.| kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.(energetický zákon)
  [2014-12-17] Ukončení zásahů do majetkového uspořádání ve vztahu k MVE
  files/Zruseni_admin_opatreni_DOC235.pdf
  [2014-11-15] č. 254/2001 Sb.| Zákon o vodách (vodní zákon). Revize textu: [2014-11-15]
  Vyhláška č. 216/2011 Sb.pdf
  [2014-10-21] Zákony pro lidi - alternativní zdroj informací o zákonech
  [2014-10-14] č. 165/2012 Sb.| Výtah ze zákona č. 165 ze dne 31.1. 2012
  files/sb0059-2012-165-2012.pdf
  [2014-07-08] Námitky proti navrhované úpravě zákona č.165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích
  [2013-12-10] č. 346/2012 Sb.| stanovící termíny a postupy výběru formy podpory a postupy registrace...
  files/vyhl.346-2012.pdf
  [2013-10-10] č. 310/2013 Sb.| kterým se mění zákon č.165/2012 o podporovaných zdrojích energie
  Zákon č. 310/2013 o podporovaných zdrojích energie
  [2011-08-29] č. 458/2000 Sb.| Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetice
  Vyhláška č. 81/2010 Sb.
  Vyhl_o_pripoj_UZvyznzmen.pdf
  Vyhláška č. 541/2005 sb.
  [2011-03-15] Vodohospodářská politika Ministersva zemědělství
  Koncepce_vodohospod._politiky_MZe.pdf
  [2011-02-22] č. 586/1992 Sb.| Zákon o daních z příjmů. Konec osvobození příjmů od daně [2011-02-22]
  Zákon č. 586/1992 Sb.
  [2010-11-30] Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů
  [2008-07-30] Umísťování staveb OZE
  metodicky_pokyn_MMR_k_umistovani_OZE.pdf
  ___________ č. 183/2006 Sb.| Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  ___________ č. 500/2004 Sb.| Správní řád
  Zákon č. 500/2004 Sb.
  ___________ č. 100/2001 Sb.| Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
  ___________ č. 406/2000 Sb.| Zákon o hospodaření s energií
  Vyhlaska_213-01.pdf
  ___________ č. 114/1992 Sb.| Zákon o ochraně přírody a krajiny
 • Obnovitelné zdroje energie
  Obnovitelné zdroje energie
  Výkupní ceny pro rok 2012
  Voda
  Vodní elektrárny
  Vítr
  Větrné elektrárny
  Fotovoltaika
  Fotovoltaické elektrárny
  Solární kolektory
  Solární kolektory
  Biomasa
  Geotermální energie
  Tepelná čerpadla
  Ekonomika OZE
  Ekonomika OZE
 • Operační program Podnikání a inovace
  Operační program Podnikání a inovace
  files/priloha011.pdf
  Vyhláška č. 346/2012_která stanoví termíny a postupy výběru formy podpory a postupy...
 • Výkupní ceny
  Výkupní ceny
  files/CR_ERU_3_2018.pdf
  files/Informace_CR POZE_3_2018.pdf
  files/ERV_6_2017.pdf
  files/ERV_5_2017.pdf
  files/20170926_TZ_CR_ERU.pdf
  files/ERV3_2017.pdf
  files/161222_CR_11_2016.pdf
  files/161222_Odůvodnění CR č. 11_2016.pdf
  files/CR_ ERU_ 4_2016.pdf
  files/160926_CR5_2016.pdf
  files/160926_Odůvodnění_CR 5_2016.pdf
  files/151229_CR_POZE_9_2015.pdf
  files/ERU_4f60ee4b-5bfa-4636-846f-5c7dee3d8683.pdf
  files/ERV7_2013titul_konec_fi.pdf
  files/CR_c.4-2012_pro_2013_2012.pdf
  [2018-09-26] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2018 ze dne 25. září 2018
  [2018-01-01] Cenová rozhodnutí ERÚ č. 8+9/2017 ze dne 20. prosince 2017
  files/ERV_10_2017.pdf
  [2017-10-01] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2017 ze dne 26. září 2017
  [2017-10-01] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2017 ze dne 26. září 2017
  [2017-04-09] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 2/2017 ze dne 29. března 2017
  [2017-01-02] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 11/2016 ze dne 22. prosince 2016
  [2016-12-14] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 9/2016 ze dne 14. prosince 2016
  files/ERV_12_2016.pdf
  [2016-10-31] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2016 ze dne 26. září 2016
  [2016-10-03] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2016 ze dne 26. září 2016
  [2016-01-03] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 9/2015 ze dne 29. prosince 2015
  [2014-11-14] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2014 ze dne 12. listopadu 2014
  [2013-12-02] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2013 ze dne 27. listopadu 2013
  [2012-11-30] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2012 ze dne 26. listopadu 2012
  [2011-11-24] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011
  files/ER CR 7_2011OZEKVETDZ.pdf
  [2010-11-12] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 2/2010 ze dne 8. listopadu 2010
  [2010-11-12] Výkupní ceny 2011
  [2009-11-06] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2009 ze dne 4. listopadu 2009
  [2009-11-06] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2009_ze dne 4. listopadu 2009
  [2003-11-26] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 26/2003 ze dne 26. listopadu 2003
  [2014-05-14] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 26/2003_ze dne 26. listopadu 2003
  [2002-11-29] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2003 ze dne 28. listopadu 2002
  [2002-11-29] Státní program na podporu úspor energie a využití OZE - 2003
 • Aktuality
  Aktuality
  [2018-11-12] Malé vodní elektrárny v ČR. Reálně využitelný potenciál rozvoje MVE pro období 2020 – 2030
  files/MVE_v_ČR.pdf
  [2018-11-08] Velký přehled: Využívané i perspektivní technologie akumulace energie
  [2018-11-08] Velký přehled: Využívané i perspektivní technologie akumulace energie
  [2018-11-07] Stoleté malé vodní elektrárny u nás spolehlivě slouží
  [2018-11-07] Stoleté malé vodní elektrárny u nás spolehlivě slouží
  [2018-10-30] Nováková (MPO): ČR může odložit jaderné projekty
  [2018-10-30] Nováková (MPO): ČR může odložit jaderné projekty
  [2018-10-26] Analytici: Elektřina a plyn příští rok zdraží, roste také cena uhlí
  [2018-10-26] Analytici: Elektřina a plyn příští rok zdraží, roste také cena uhlí
  [2018-10-21] Británie začala dobývat břidlicový plyn. Jako čtvrtá země po USA, Kanadě a Číně
  [2018-10-21] Británie začala dobývat břidlicový plyn. Jako čtvrtá země po USA, Kanadě a Číně
  [2018-10-18] Třesk v klíčové státní firmě ČEPS
  [2018-10-18] Třesk v klíčové státní firmě ČEPS
  [2018-10-16] Rizika vývoje elektroenergetiky v Česku
  [2018-10-16] Rizika vývoje elektroenergetiky v Česku
  [2018-10-09] Nové oběžné kolo zvýší produkci přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně
  [2018-10-09] Nové oběžné kolo zvýší produkci přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně
  [2018-10-07] Má hořet půl století jako františek. Jaký reaktor si přeje Bill Gates
  [2018-10-07] Má hořet půl století jako františek. Jaký reaktor si přeje Bill Gates
  [2018-10-01] Pro velké solární elektrárny je místo na logistických centrech nebo bývalých skládkách
  [2018-10-01] Pro velké solární elektrárny je místo na logistických centrech nebo bývalých skládkách
  [2018-09-25] Na podporované zdroje půjde v příštím roce z veřejných financí opět 26,2 miliardy
  [2018-09-25] Na podporované zdroje půjde v příštím roce z veřejných financí opět 26,2 miliardy
  [2018-09-25] POZVÁNKA na Odborné podzimní setkání majitelů a provozovatelů MVE
  [2018-09-03] Nejvyužívanější obnovitelný zdroj světa. Vodní elektrárny jako důležitý zdroj u nás i ve světě
  [2018-09-03] Nejvyužívanější obnovitelný zdroj světa. Vodní elektrárny jako důležitý zdroj u nás i ve světě
  [2018-08-29] Informace k návrhu cenového rozhodnutí ERÚ, kterým se stanovuje podpora ...
  [2018-08-29] Informace k návrhu cenového rozhodnutí ERÚ, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2019
  [2018-08-27] Skotsko má nejvýkonnější přílivovou elektrárnu s 2 MW
  [2018-08-27] Skotsko má nejvýkonnější přílivovou elektrárnu s 2 MW
  [2018-08-21] HVDC – stejnosměrný přenos elektrické energie
  [2018-08-21] HVDC – stejnosměrný přenos elektrické energie
  [2018-08-17] Americké ministerstvo energetiky přesune do Prahy svůj evropský regionální úřad
  [2018-08-17] Americké ministerstvo energetiky přesune do Prahy svůj evropský regionální úřad
  [2018-08-14] Do 5 let mohou být v ČR desítky MW bateriových úložišť
  [2018-08-14] Do 5 let mohou být v ČR desítky MW bateriových úložišť
  [2018-08-12] Čína se snaží měnit počasí
  [2018-08-12] Čína se snaží měnit počasí
  [2018-08-01] Elektrárna pod Čertovou stěnou
  [2018-08-01] Elektrárna pod Čertovou stěnou
  [2018-07-22] Norské firmy škrtí projekt „baterie Evropy“, bojí se drahé elektřiny
  [2018-07-22] Norské firmy škrtí projekt „baterie Evropy“, bojí se drahé elektřiny
  [2018-07-19] Turecké jádro jako šance na oživení českého strojírenství. Firmy se ucházejí o zakázky za desítky milionů eur v elektrárně Akkuyu
  [2018-07-19] Turecké jádro jako šance na oživení českého strojírenství. Firmy se ucházejí o zakázky za desítky milionů eur v elektrárně Akkuyu
  [2018-07-18] Na Česko se snáší kritika OECD kvůli znečištění ovzduší
  [2018-07-18] Na Česko se snáší kritika OECD kvůli znečištění ovzduší
  [2018-07-07] Uhlí se ještě bude hodit. ČEZ proto investuje dalších deset miliard
  [2018-07-07] Uhlí se ještě bude hodit. ČEZ proto investuje dalších deset miliard
  [2018-07-06] Češi si připlatí za elektřinu, dodavatelé chystají zvyšování cen
  [2018-06-24] Vývoj všech druhů OZE od roku 2006
  [2018-07-04] Elektrárna Lipno má po rekonstrukci jeden z nejrychlejších systémů připojení na světě
  [2018-07-04] Elektrárna Lipno má po rekonstrukci jeden z nejrychlejších systémů připojení na světě
  [2018-07-03] Elektrárna Počerady se připojila k žalobě vůči Evropské komisi proti nepřiměřené regulaci
  [2018-07-03] Elektrárna Počerady se připojila k žalobě vůči Evropské komisi proti nepřiměřené regulaci
  [2018-07-02] Jadernou elektrárnu do každého maloměsta. Britové zvažují minireaktory
  [2018-07-02] Jadernou elektrárnu do každého maloměsta. Britové zvažují minireaktory
  [2018-06-30] Vliv zahraniční spolupráce na koncepci PS ČR
  [2018-06-30] Vliv zahraniční spolupráce na koncepci PS ČR
  S ČR se vlivem své geografické polohy významně podílí na přenosech toků výkonů v rámci obchodů s elektrickou energií na evropském kontinentu.
  Rozvojové schema přenosové sítě ČR - stav v roce 2026.
  [2018-06-28] Německo se zřeklo jádra, teď se chce zbavit i uhlí. Firmy varují, že předčasný útlum může ohrozit stabilní dodávky elektřiny
  [2018-06-28] Německo se zřeklo jádra, teď se chce zbavit i uhlí. Firmy varují, že předčasný útlum může ohrozit stabilní dodávky elektřiny
  [2018-06-27] Veolia ve Francii otevřela první evropský závod na recyklaci solárních panelů a chystá se stavět i v dalších zemích
  [2018-06-27] Veolia ve Francii otevřela první evropský závod na recyklaci solárních panelů a chystá se stavět i v dalších zemích
  [2018-06-24] Vývoj všech druhů OZE od roku 2006
  [2018-06-24] Vývoj všech druhů OZE od roku 2006
  [2018-06-17] Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2017
  [2018-06-17] Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2017
  [2018-06-14] Tesla po světě rozmístila již 10 000 superchargerů, v ČR jich moc nenajdete
  [2018-06-14] Tesla po světě rozmístila již 10 000 superchargerů, v ČR jich moc nenajdete
  [2018-06-14] ČEPS letos investuje 3,7 miliardy do rozvoje přenosové soustavy
  [2018-06-14] ČEPS letos investuje 3,7 miliardy do rozvoje přenosové soustavy
  [2018-06-14] Interní protikorupční program ERÚ - aktualizace pro rok 2018
  [2018-06-14] Interní protikorupční program ERÚ - aktualizace pro rok 2018
  [2018-06-09] Akumulátory se stávají svatým grálem energetiky
  [2018-06-09] Akumulátory se stávají svatým grálem energetiky
  [2018-06-06] Kanaďané pomohou českému podnikateli rozjet v Chile výstavbu slunečních elektráren. Firma Solek postaví fotovoltaiky za 2,5 miliardy
  [2018-06-06] Kanaďané pomohou českému podnikateli rozjet v Chile výstavbu slunečních elektráren. Firma Solek postaví fotovoltaiky za 2,5 miliardy
  [2018-06-04] Spotřeba elektřiny v ČR dosáhla v roce 2017 rekordní hodnoty
  [2018-06-04] Spotřeba elektřiny v ČR dosáhla v roce 2017 rekordní hodnoty
  [2018-06-03] Odstavení českých uhelných elektráren??
  [2018-06-03] Odstavení českých uhelných elektráren??
  [2018-06-03] V Bruselu se finalizuje nová podoba evropské energetiky: jaká bude?
  [2018-06-03] V Bruselu se finalizuje nová podoba evropské energetiky: jaká bude?
  [2018-05-31] Nová budova ČSOB bude vytápěna a chlazena tepelnými čerpadly s výkonem až 1300 kW
  [2018-05-31] Nová budova ČSOB bude vytápěna a chlazena zemními tepelnými čerpadly, přenášející výkon až 1300 kW
  [2018-05-21] ENERGO-PRO proniklo do Rakouska, získalo tam zakázku na vodních elektrárnách za 130 mio
  [2018-05-21] ENERGO-PRO Jaromíra Tesaře proniklo do Rakouska,<br>získalo tam zakázku na vodních elektrárnách za 130 milionů
  [2018-05-15] ABB Terra HP: Nabíjení elektromobilu do 8 minut se stává realitou
  [2018-05-15] ABB Terra HP: Nabíjení elektromobilu do 8 minut se stává realitou
  [2018-05-14] Solar Global dokončil výstavbu malé vodní elektrárny
  [2018-05-14] Solar Global dokončil výstavbu malé vodní elektrárny
  [2018-05-14] ENERGO-PRO dostaví největší privátně vlastněnou přehradu s vodní elektrárnou v Turecku
  [2018-05-14] ENERGO-PRO dostaví největší privátně vlastněnou přehradu s vodní elektrárnou v Turecku
  [2018-05-14] Skupina ČEZ získala ve Francii povolení pro výstavbu a provoz větrných elektráren o výkonu 42,4 MW. První se začne stavět již na přelomu roku
  [2018-05-14] Skupina ČEZ získala ve Francii povolení pro výstavbu a provoz větrných elektráren o výkonu 42,4 MW. První se začne stavět již na přelomu roku
  [2018-05-03] SUCHO, SUCHO, EXTRÉMNÍ SUCHO...
  [2018-05-03] SUCHO, SUCHO, EXTRÉMNÍ SUCHO...
  [2018-05-02] Výrobci zelené energii neztratí nárok na podporu kvůli pozdnímu hlášení výroby do OTE
  [2018-05-02] Výrobci zelené energii neztratí nárok na podporu kvůli pozdnímu hlášení výroby do OTE
  [2018-05-01] Seminář k aktuálním otázkám budování a provozu malých vodních elektráren „MVE 2018"
  [2018-04-26] Ve Velké Británii otestují největší větrnou turbínu na světě
  [2018-04-26] Ve Velké Británii otestují největší větrnou turbínu na světě
  [2018-04-25] Největší bateriová úložiště současnosti a nejbližší budoucnosti
  [2018-04-25] Největší bateriová úložiště současnosti a nejbližší budoucnosti
  [2018-04-21] Kategorie vodnosti toků a M — denní průtoky
  [2018-04-21] Kategorie vodnosti toků a M — denní průtoky
  [2018-04-17] Možné scénáře a rizika vývoje elektroenergetiky v Česku
  [2018-04-17] Možné scénáře a rizika vývoje elektroenergetiky v Česku
  [2018-04-10] Evropská komise pozastavila Česku operační program Podnikání a inovace... (OPPIK)
  [2018-04-10] Evropská komise pozastavila Česku operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
  [2018-04-09] Na příspěvek podporovaným zdrojům bylo loni vynaloženo 45,7 mld. Kč
  [2018-04-09] Na příspěvek podporovaným zdrojům bylo loni vynaloženo 45,7 mld. Kč
  [2018-04-05] Závazný cíl podílu OZE pro rok 2020 na konečné spotřebě energie v EU
  [2018-04-05] Závazný cíl podílu OZE pro rok 2020 na konečné spotřebě energie v EU
  [2018-03-25] Německo je největším emitentem skleníkových plynů v EU?
  [2018-03-25] Německo je největším emitentem skleníkových plynů v EU?
  [2018-03-20] Český Hydropol plánuje stavět desítky vodních elektráren po celém světě
  [2018-03-20] Český Hydropol plánuje stavět desítky vodních elektráren po celém světě. Cílí na Asii a Jižní Ameriku
  [2018-03-17] Trumfne Čína zbytek světa v jaderné fúzi?
  [2018-03-17] Trumfne Čína zbytek světa v jaderné fúzi?
  [2018-03-17] Indický vodní megaprojekt
  [2018-03-17] Indický vodní megaprojekt
  [2018-03-16] Elektrárna Dlouhé Stráně, jeden z „divů Česka“, se dočkala poštovní známky
  [2018-03-16] Elektrárna Dlouhé Stráně, jeden z „divů Česka“, se dočkala poštovní známky
  [2018-03-12] 70 MW činí nárůst okamžité spotřeby elektřiny v ČR při poklesu teploty o 1° C
  [2018-03-12] 70 MW činí nárůst okamžité spotřeby elektřiny v ČR při poklesu teploty o 1° C
  [2018-03-11] Tepelný rezonátor – nové zařízení k výrobě elektřiny??
  [2018-03-11] Tepelný rezonátor – nové zařízení k výrobě elektřiny??
  [2018-03-07] Německý regulátor opět sníží podporu pro nové větrné elektrárny
  [2018-03-07] Německý regulátor opět sníží podporu pro nové větrné elektrárny
  [2018-02-28] Hluboké mrazy vyhnaly spotřebu elektřiny na rekordní hodnotu; 28.2.2018 přesáhla 12 GW
  [2018-02-28] Hluboké mrazy vyhnaly spotřebu elektřiny na rekordní hodnotu, zatížení české sítě 28.2.2018 přesáhlo 12 000 MW
  [2018-02-25] Výkladové stanovisko ERÚ č. 1/2018 k uvedení výrobny elektřiny z OZ do provozu v 2010
  [2018-02-25] Výkladové stanovisko ERÚ č. 1/2018 k uvedení výrobny elektřiny z obnovitelného zdroje do provozu v roce 2010
  [2018-02-13] Vývoj instalovaného výkonu a počtu provozoven OZE mezi roky 2002 až 2017
  [2018-02-13] Vývoj instalovaného výkonu a počtu provozoven OZE mezi roky 2002 až 2017
  [2018-02-13] Český bateriový startup uspěl v mezinárodní soutěži
  [2018-02-13] Český bateriový startup uspěl v mezinárodní soutěži
  [2018-02-12] Největší úložiště energie v Česku. E.ON začíná testovat nový systém baterií
  [2018-02-12] Největší úložiště energie v Česku. E.ON začíná testovat nový systém baterií
  [2018-02-09] Seminář k aktuálním otázkám budování a provozu malých vodních elektráren „MVE 2018“
  [2018-02-02] Státy EU se shodly na směrnici o energii z obnovitelných zdrojů
  [2018-02-02] Státy EU se shodly na směrnici o energii z obnovitelných zdrojů
  [2018-02-01] Němci loni zaplatili za problémy rozvodné sítě skoro miliardu eur
  [2018-02-01] Němci loni zaplatili za problémy rozvodné sítě skoro miliardu eur
  [2018-01-24] Národní energetický mix
  [2018-01-24] Národní energetický mix
  [2018-01-17] Baterie a česká energetika
  [2018-01-17] Baterie a česká energetika
  [2018-01-14] Poskytnutá podpora 2016
  [2018-01-14] Poskytnutá podpora 2016
  [2018-01-07] Největší průtoková baterie světa nahradí tradiční vodní přečerpávací elektrárnu
  [2018-01-07] Největší průtoková baterie světa nahradí tradiční vodní přečerpávací elektrárnu
  [2018-01-04] Nový rekord: Podíl energie z obnovitelných zdrojů v Německu přesáhl 38,50 procent
  [2018-01-04] Nový rekord: Podíl energie z obnovitelných zdrojů v Německu přesáhl 38,50 procent
  [2018-01-02] Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2016
  [2018-01-02] Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2016
  [2017-12-19] Země EU dohodly podobu směrnice o vnitřním trhu s elektřinou a o OZE
  [2017-12-19] Země EU dohodly podobu směrnice o vnitřním trhu s elektřinou a o OZE
  [2017-12-16] Křetínského EPH koupil dvě elektrárny na biomasu v Itálii
  [2017-12-16] Křetínského EPH koupil dvě elektrárny na biomasu v Itálii
  [2017-12-15] Přeplacené bioplynky. Ministerstvo a energetická inspekce chystají kontroly
  [2017-12-12] Přeplacené bioplynky. Ministerstvo a energetická inspekce chystají kontroly
  [2017-12-07] Financial Times: Křetínského EPH sází na tradiční elektrárny
  [2017-12-07] Financial Times: Křetínského EPH sází na tradiční elektrárny
  [2017-12-01] ČEPS zvýšila očekávaný růst brutto spotřeby elektřiny v ČR, do roku 2024 očekává 7,5% růst
  [2017-12-01] ČEPS zvýšila očekávaný růst brutto spotřeby elektřiny v ČR, do roku 2024 očekává 7,5 % nárůst
  [2017-12-01] E.ON v Mydlovarech dokončuje bateriové úložiště za 24 milionů Kč
  [2017-12-01] E.ON v Mydlovarech dokončuje bateriové úložiště za 24 milionů Kč
  [2017-11-29] Britská vláda chrání spotřebitele, nové dotace na OZE do roku 2025 nebudou
  [2017-11-29] Britská vláda chrání spotřebitele, nové dotace na OZE do roku 2025 nebudou
  [2017-11-28] Při opravě generátoru PVE Dlouhé stráně technici vyjmuli 400 tunový rotor
  [2017-11-28] Při opravě generátoru PVE Dlouhé stráně technici vyjmuli 400 tunový rotor
  [2017-11-27] Němcům dochází dech, trpělivost a peníze
  [2017-11-27] Němcům dochází dech, trpělivost a peníze
  [2017-11-27] ERÚ: Nové tarify nebudou znamenat náhlou změnu cen elektřiny pro spotřebitele
  [2017-11-27] ERÚ: Nové tarify nebudou znamenat náhlou změnu cen elektřiny pro spotřebitele
  [2017-11-23] Muskovi vyšla sázka s Austrálií. Tesla dokončila stavbu největší baterie na světě včas
  [2017-11-23] Muskovi vyšla sázka s Austrálií. Tesla dokončila stavbu největší baterie na světě včas
  [2017-11-18] IEA zveřejnila výroční zprávu Světový energetický výhled
  [2017-11-18] IEA zveřejnila výroční zprávu Světový energetický výhled
  [2017-11-13] Informace o společnosti PXE
  [2017-11-13] Informace o společnosti PXE
  [2017-11-07] Cena ročního kontraktu na elektřinu na PXE po 4 letech prolomila hranici 38 €/MWh
  [2017-11-07] Cena nejbližšího ročního kontraktu na elektřinu na PXE po 4 letech prolomila hranici 38 €/MWh
  [2017-11-02] Víkendový vichr krátkodobě sfoukl ceny energií pod nulu
  [2017-11-02] Víkendový vichr sfoukl ceny energií pod nulu
  [2017-10-26] Právní expert: Výjimky z působnosti kontrol překompenzace je třeba vztahovat na podnik, ne na každou elektrárnu zvlášť
  [2017-10-26] Právní expert: Výjimky z působnosti kontrol překompenzace je třeba vztahovat na podnik, ne na každou elektrárnu zvlášť
  [2017-10-23] Spojené království chystá přílivové elektrárny výkonnější než Temelín
  [2017-10-23] Spojené království chystá přílivové elektrárny výkonnější než Temelín
  [2017-10-23] U Havířova začala stavba továrny na baterie za 5,5 mld.Kč
  [2017-10-23] U Havířova začala stavba továrny na baterie za 5,5 mld.Kč
  [2017-10-23] Česko čeká obří solární a bateriový boom, a také nedostatek instalatérů FV systémů
  [2017-10-23] Česko čeká obří solární a bateriový boom, a také nedostatek instalatérů FV systémů
  [2017-10-07] V Austrálii nahradí kombinace solární elektrárny s PVE část výkonu konvenční elektrárny
  [2017-10-07] V Austrálii nahradí kombinace solární elektrárny s PVE část výkonu konvenční elektrárny
  [2017-10-02] Veolia instaluje solární elektrárny na skládky odpadu
  [2017-09-25] Největší bateriové úložiště na světě bude v Jižní Austrálii
  [2017-09-25] Tesla postaví v Jižní Austrálii největší bateriové úložiště na světě
  [2017-09-22] Regulační transformátory jsou v provozu, chrání proti přetížení sítě
  [2017-09-22] Regulační transformátory jsou v provozu, chrání proti přetížení sítě
  [2017-09-19] Americká společnost Tesla zahájila provoz bateriového systému v Mira Loma v Kalifornii
  [2017-09-19] V Německu vyvíjejí ukládání energie na mořském dně
  [2017-09-19] V Německu vyvíjejí ukládání energie na mořském dně
  [2017-09-13] Norsko jako úložiště energie pro Evropu?
  [2017-09-13] Norsko jako úložiště energie pro Evropu?
  [2017-09-13] Češi provozují a modernizují vodní elektrárny daleko za svými hranicemi
  [2017-09-13] Češi provozují a modernizují vodní elektrárny daleko za svými hranicemi
  [2017-09-12] Podíl zelené energie ve spotřebě byl v Česku v roce 2013 stejný jako v Německu
  [2017-09-12] Podíl zelené energie ve spotřebě byl v Česku před dvěma lety stejný jako v Německu
  [2017-09-05] Německo a Norsko si budou posílat elektřinu podmořským kabelem
  [2017-09-05] Vláda 4. září schválila návrh na kontrolu přiměřenosti podpory pro obnovitelné zdroje
  [2017-09-05] Vláda 4. září schválila návrh na kontrolu přiměřenosti podpory pro obnovitelné zdroje
  [2017-09-05] Startují dotace až 150 000 Kč na nové solární elektrárny v programu Nová zelená úsporám
  [2017-09-05] Startují dotace až 150 000 Kč na nové solární elektrárny v programu Nová zelená úsporám
  [2017-09-01] Národní zpráva ERÚ o elektroenergetice a plynárenství v ČR za rok 2016
  files/NZ_ERU_2016.pdf
  [2017-08-30] Od 1. září začne ve společnosti ČEZ fungovat nová divize Jaderná energetika
  [2017-08-29] Česká firma vybuduje v Chile solární zdroje o výkonu 50 megawattů. Rozhlíží se i v Argentině
  [2017-08-29] Česká firma vybuduje v Chile solární zdroje o výkonu padesáti megawattů. Rozhlíží se i v Argentině
  [2017-08-28] Konec jádra: Němci musí stavět záložní plynové elektrárny
  Konec jádra: Němci musí stavět záložní plynové elektrárny
  [2017-08-22] Vitáskovou v čele ERÚ nahradil její místopředseda. Úřad od srpna řídí nová rada
  [2017-08-12] Blackout???
  [2017-08-12] Blackout???
  [2017-08-08] Tisková zpráva. Rada ERÚ nastupuje do funkce
  [2017-08-05] Konstruktérům turbín se v Brně daří
  [2017-08-05] Konstruktérům turbín se v Brně daří
  [2017-08-04] ČEZ dál investuje do obnovitelných zdrojů
  [2017-08-04] ČEZ dál investuje do obnovitelných zdrojů
  [2017-07-30] Čína pracuje na největší ,,plovoucí" solární elektrárně na světě
  [2017-07-30] Čína pracuje na největší ,,plovoucí" solární elektrárně na světě
  [2017-07-25] Vývoj všech druhů OZE za 10 let
  [2017-07-25] Vývoj všech druhů OZE za 10 let
  [2017-07-24] Podíl OZE na brutto spotřebě elektřiny v ČR
  [2017-07-24] Podíl OZE na brutto spotřebě elektřiny v ČR
  [2017-06-29] Dvoustranná dohoda o rozdělení německo-rakouské zóny je nepřijatelná
  [2017-06-29] Dvoustranná dohoda o rozdělení německo-rakouské zóny je nepřijatelná
  [2017-06-20] Porovnání výroby elektřiny vodními elektrárnami za posledních 10 let
  [2017-06-12] Skupina ČEZ expanduje, nakoupila větrné farmy ve Francii
  [2017-06-11] Česko by mělo k tvorbě společné evropské energetické politiky přistupovat více pragmaticky a hlídat si svoje zájmy
  [2017-06-06] V německých aukcích na nové větrné elektrárny většinou vítězí občanské projekty
  [2017-06-02] Zajímavost z energetiky v Maďarsku
  [2017-05-17] ENERGO-PRO dostaví největší privátně vlastněnou přehradu s vodní elektrárnou v Turecku
  [2017-05-17] ENERGO-PRO dostaví největší privátně vlastněnou přehradu s vodní elektrárnou v Turecku
  [2017-05-13] Společnost ČEPS hospodařila vloni se ziskem přes 2 miliardy korun
  [2017-04-29] Regulační transformátory jsou kompletní, dorazil i poslední z nich
  [2017-04-23] Seminář k aktuálním otázkám budování a provozu malých vodních elektráren „MVE 2017“
  files/POZVANKA_Seminar_MVE_2017.pdf
  [2017-04-11] Německý elektrárník poslal šumavský potok pod zem
  [2017-04-07] Integrace decentrálních zdrojů do distribuční soustavy
  [2017-04-07] Energetický slovník (ČEPS)
  [2017-03-20] Důležitá konference k vodoprávní problematice
  [2017-03-13] Miliony pro malé vodní elektrárny. Senát schválil novelu zákona o PoZE
  [2017-03-02] Řádná valná hromada SPVEZ - 18. března 2017
  [2016-12-14] Vláda schválila změnu v oblasti podpory elektřiny vyrobené v malých vodních elektrárnách
  [2016-11-14] Připomínky k Návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu
  files/Asociace_pro_vyuziti_OZE.pdf
  [2016-11-09] Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2015
  [2016-11-02] Předsedkyně ERÚ chce snížit poplatek za zelenou elektřinu
  [2016-10-26] Problematika kvality elektřiny a přenášených výkonů z pohledu energetického specialisty
  [2016-10-26] Konference Malé vodní elektrárny v ČR - 2016
  [2016-10-17] Společnost ČEPS uvedla do provozu nové přenosové vedení 400 kV
  [2016-08-19] 35. běh rekvalifikačního kurzu pro provozovatele malých energetických zdrojů
  [2016-08-19] Kvůli chybě zdraží voda
  images/clanek_LN_1a.png
  [2016-06-15] Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2015
  [2016-04-15] Seminář k aktuálním otázkám budování a provozu malých vodních elektráren „MVE 2016“
  files/POZVANKA_Seminar_MVE_2016.pdf
  [2016-01-19] Mimořádná valná hromada SPVEZ - 6. února 2016 - OPRAVENÝ program
  files/Pozvánka_mimořádná_valna_hromada_unor_2016.pdf
  [2015-11-04] Mimořádná valná hromada SPVEZ - 6. února 2016
  [2015-10-08] Predikce cen elektřiny (SRN)
  [2015-10-08] ČEPS zahájila stavbu ochranných PST transformátorů
  [2015-08-18] ERÚ zveřejňuje návrh vyhlášky, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry a doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z podporovaných zdrojů energie a veřejný konzultační proces k tomuto návrhu
  [2015-05-12] Seminář k aktuálním otázkám budování a provozu MVE - 15. ročník
  files/Seminar_MVE_2015_pozvanka.pdf
  [2015-05-05] Řádná valná hromada SPVEZ - 23. května 2015
  files/Pozvanka_na_VH_2015.pdf
  [2014-07-08] Informace o připravovaných novelách pro nás klíčových zákonů
  [2014-06-02] Brusel zakáže pevné výkupní ceny pro nové velké obnovitelné zdroje
  [2014-05-27] Seminář k aktuálním otázkám budování a provozu MVE - 14. ročník
  files/Seminar_k_aktualnim_otazkam_budovani_a_provozu_MVE-14_ročník.pdf
  [2014-03-26] Řádná valná hromada SPVEZ - 26. dubna 2014
  files/Pozvanka_na_VH_2014-04-26.pdf
  [2013-09-20] POZVÁNKA na Podzimní setkání majitelů a příznivců malých vodních elektráren
  [2013-09-03] Tisková zpráva ERÚ. Změna statistiky elektroenergetiky od 1. ledna 2014
  script/rss.xml
  [2013-04-25] Seminář k aktuálním otázkám budování a provozu MVE - 13. ročník
  [2013-04-16] Provozovatelé malých vodních elektráren se obávají o svou budoucnost
  [2013-03-26] Zahájení rekvalifikačního kurzu_pro udělení licence na výrobu elektřiny
  [2012-11-13] Pozvánka na seminář „Legislativní změny v systému podpor obnovitelných zdrojů“
  files/Pozvanka_na_Seminar_Legislativni_zmeny.pdf
  [2012-06-28] Pozvánka na oslavu 150. výročí narození ing. Kolbena
  files/Pozvanka Emil Kolben.pdf
  [2012-05-13] Poslanecká sněmovna přehlasovala veto prezidenta a stvrdila nový zákon o PoZE
  [2012-04-26] Tisková zpráva. ERÚ připravuje zastavit finanční podporu pro POZE
  files/tisk_zprava_ERU_duben_2012.pdf
  [2012-03-18] Seminář k aktuálním otázkám budování a provozu MVE - 12. ročník. Valná hromada SPVEZ
  files/POZVANKA_Seminar_MVE_2012.pdf
  [2012-01-27] Vyhláška 541/2005 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen
  [2012-01-12] Zahájení rekvalifikačního kurzu pro udělení licence na výrobu elektřiny
  [2011-11-24] Tisková zpráva k cenovému rozhodnutí ERÚ č. 7/2011 o podpoře výroby elektřiny z OZE
  files/Tiskova_zprava_ERU_k_cen.rozh.c.7_2011.pdf
  [2011-10-07] 15. setkání majitelů, příznivců a provozovatelů MVE
  files/15_setkani.pdf
  [2011-05-17] Vodní elektrárna Mezivodí - Muzeum obnovitelných zdrojů energie
  [2011-04-26] Odborná tématická exkurze do Německa
  Odborna_tematicka_exkurze_do_Nemecka_VODNI_KOLA.pdf
  [2011-04-26] Uvedení obnovitelného zdroje energie do provozu a přiznání nároku na podporu (z ERÚ)
  Postup a harmonogram uvedeni zdroju do provozu.pdf
  [2011-03-10] Seminář k aktuálním otázkám budování a provozu MVE - 11. ročník. Valná hromada SPVEZ
  Seminář k aktuálním otázkám budování a provozu MVE – 11. ročník. VALNÁ HROMADA SPVEZ.pdf
  [2011-02-24] LN komentují snahy znevýhodnit MVE
  www.lidovky.cz_A110223_000002_l.pdf
  [2010-09-12] Konference - Malé vodní elektrárny v ČR 2010
  [2010-03-23] Seminář k aktuálním otázkám budování a provozu MVE - 10. ročník
  seminar_MVE_2010-10_rocnik.pdf
  [2010-02-01] Operační program Podnikání a inovace
  Eko-energie - Výzva III
  [2006-04-25] Tématický zájezd malá voda Polsko
  [2006-02-25] Seminář k aktuálním otázkám budování a provozu MVE - 6. ročník
  Seminář 25. 3. 2006 mapa
  [2005-09-14] 10. setkání provozovatelů a příznivců MVE
  [2005-06-28] Zájezd Rakousko. 25. - 26. června 2005
  [2004-01-03] Instalovaný výkon v ES ČR (k 31. 12. 2003)
  [2003-09-03] Seminář - Aktuální problematika podnikání v oboru MVE
  Seminář 4. 10. 2003
  [2002-04-27] POZVÁNKA na 7. setkání příznivců a provozovatelů MVE
  [2002-03-04] Seminář MVE 2002 - 2. 3. 2002
 • Statistika obnovitelných zdrojů energie
  Statistika OZE
  [2018-05-25] Statistika OZE 2017
  files/statistika_2017.pdf
  [2018-01-06] Obnovitelné zdroje energie v roce 2016
  [2018-01-06] Obnovitelné zdroje energie v roce 2016
  files/Obnovitelne-zdroje-energie-v-roce-2016.pdf
  [2017-05-25] Statistika OZE 2016
  files/statistika_2016.pdf
  [2016-06-15] Statistika OZE 2015
  files/statistika_2015.pdf
  [2015-06-09] Statistika OZE 2014
  files/statistika_2014.pdf
  [2014-06-15] Statistika OZE 2013
  files/statistika_2013.pdf
  [2013-06-19] Statistika OZE 2012
  files/statistika_2012.pdf
  [2012-06-19] Statistika OZE 2011
  files/statistika_2011.pdf
  [2012-06-19] Statistika OZE 2010
  Statistika OZE - 2010.pdf
  [2012-06-19] Statistika OZE 2009
  Statistika 2009.pdf
  [2012-06-19] Statistika OZE 2008
  Statistika 2008.pdf
 • Historie výroby elektřiny
  Poznámky k historii výroby elektřiny v českých zemích
  Poznámky k historii výroby elektřiny v českých zemích
  Vltavská kaskáda
  files/Historie_energetiky.pdf
  Poznámky k historii výroby elektřiny v českých zemích
 • Zkušenosti členů
  Výroba hrabačky s použitím ramene zemního stroje
  Úloha obnovitelných zdrojů energie ve světové ekonomice
  Samoztuhnitelný beton
  Opravy povrchů betonů
  Náhrada palečného soukolí
  Provizorní hrazení ve vodě
 • Od odborníků
  Malé vodní turbíny
  Automatizace provozu MVE
  Automatizace provozu MVE
 • Inzerce
  Inzerce nákup
  Inzerce ostatní
  files/busek_egypt_asuan_(2).pdf
  files/nabidka_zajezd_do_egypta_busek.pdf
  Ladislav Koukal
  Vodní turbíny
  Silhouette. Ukázka potrubí DN 1000
  Kovovýroba Krejčí
  Kovovýroba Krejčí
  Inzerce prodej
  Petr Cmíral
  Pavel Pihrt
  ELPLA Planá nad Lužnicí
  Libor Smékal
  Jan Štěpánek
  Jan Štěpánek
  DRIVE SOLUTIONS, s.r.o.
  Libor Smékal
  Jan Kotík
  Jan Kotík
  Svatopluk Bernášek
  H. Illingerová
  Vladimír Kolář
  Jiří Kořínek
  Ing. Petr Vít
  Bohumil Král
  Josef Urban
  Ing. Vladimír Zachoval
  Radek Dykast
  Jiří Dastych
  Josef Strnad
  Jiří Novák
  MVE Hanušovice
 • Rady uživatelům PC
  Co je RSS kanál?
  Mapa webu
  Konec podpory MSIE 6
  Web Slice na stránce SPVEZ
  RSS zdroje na stránkách SPVEZ
  RSS kanál - nový způsob publikování
  Windows XP Service Pack 2
  Porozumění nebezpečí Internetu
  Braňte se ohni
  Špioni ve vašem PC
  Volání na placené linky
  Myší tajnosti
  Nejvyšší čas pro přechod
  Počítačové viry
 • O Svazu
  O Svazu
  Lidi v SPVEZ
 • Kontakty
  SPVEZ.vcf
 • Poradenství a energetické audity
 • Vzdělávání a kurzy
  Prihlaska-Licence.pdf

 • Autor František Opička .
  Copyright © 1999 [Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s. ]. All rights reserved.
  Revise: 2018-11-12 .