Seznam všech stránek a z nich odkazovaných dokumentů na webu http://www.spvez.cz.

 • Stránky jsou zde uvedeny svými titulky.
 • Dokumenty (vesměs typů .doc, .pdf) pak svými jmény v souborovém systému, která nemusí nutně vyjadřovat obsah dokumentu.

SPVEZ, z.s.

 • Činnosti SPVEZ
 • files/Svazova_prihlaska.xls
 • Stanovy Svazu
 • SPVEZ, z.s.
 • files/Bulletin_2021-02.pdf
 • files/Bulletin_2021-01.pdf
 • files/Bulletin_2020-07.pdf
 • Bottom Border
 • SPVEZ, z.s. 2020
  SPVEZ, z.s.
  files/Bulletin_2020-06.pdf
  files/Energetika_5_2020_stipsky.pdf
  files/Bulletin_2020-05.pdf
  files/Bulletin_2020-04.pdf
  files/POZVANKA_Seminar_MVE_2020.pdf
  files/Bulletin_2020-03.pdf
  pages/inzerce/iO/iO045/MVE UO TEX TECHNICKÝ LIST.pdf
  pages/inzerce/iO/iO044/Turbíny_upraveno_jen elzaco.pdf
  pages/inzerce/iO/iO043/Prospekt-Pelton MVE VDJ Beroun.pdf
  pages/inzerce/iO/iO042/vyrovnávání hřídelí.pdf
  files/Bulletin_2020-02.pdf
  files/Bulletin_2020-01.pdf
  files/nano_pozvanka_OZE.pdf
 • SPVEZ, z.s. 2019
  SPVEZ, z.s.
  files/Bulletin_2019-06.pdf
  files/Bulletin_2019-05.pdf
  files/Bulletin_2019-04_RIA.pdf
  Vltavská kaskáda
  files/Bulletin_2019-03.pdf
  files/POZVANKA_Seminar_MVE_2019.pdf
  files/Bulletin_2019-02.pdf
  files/Bulletin_2019-01.pdf
 • SPVEZ, z.s. 2018
  SPVEZ, z.s.
  files/Bulletin_2018-06.pdf
  files/zprava_o_26_CGPM-06.pdf
  files/Pozvanka_podzimni_setkani_MVE_2018.pdf
  files/Bulletin_2018-05.pdf
  files/Bulletin_2018-04.pdf
  files/POZVANKA_Seminar_MVE_2018.pdf
  files/Bulletin_2018-03.pdf
  files/Bulletin_2018-02.pdf
  files/Bulletin_2018-01.pdf
 • SPVEZ, z.s. 2017
  SPVEZ, z.s.
  files/Bulletin_2017-04.pdf
  files/Bulletin_2017-03.pdf
  files/20170801_TZ_Rada_ERU.pdf
  files/Bulletin_2017-02.pdf
  files/Integrace_decentralnich_zdroju_do_DS.pdf
  files/prispevky_2017-03-18.pdf
  files/Bulletin_2017-01.pdf
  [2017-03-20] Důležitá konference k vodoprávní problematice
  files/Novela_OZ.ppsx
  files/Pozvanka_na_VH_2017-03.pdf
 • SPVEZ, z.s. 2013-2016
  SPVEZ, z.s.
  files/Bulletin_2016-07.pdf
  files/Zprava_o_stavu_vody_CZ_2015.pdf
  files/Bulletin_2016-06.pdf
  files/Pozvanka-Seminar_ProblematikaKvallityEelektriny.pdf
  files/Bulletin_2016-05.pdf
  files/Bulletin_2016-04.pdf
  files/Aktualni_zneni_vyhlasky_c_82-2011_Sb_po novele_vyhlaskou_c_152-2016_Sb.pdf
  files/Bulletin_2016-03.pdf
  files/Bulletin_2016-02.pdf
  files/Bulletin_2016-01.pdf
  files/Narizeni_vlady_2015_2.pdf
  files/Bulletin_2015-05.pdf
  files/Pozvanka_na_VH_2016-02-06.pdf
  files/Bulletin_2015-04.pdf
  Vývoj přenosové soustavy ČR
  files/Bulletin_2015-03.pdf
  files/Bulletin_2015-02.pdf
  files/Bulletin_2015-01.pdf
  files/text-programu-obnovitelne-zdroje-energie-4542.pdf
  files/Bulletin_2014-03.pdf
  files/Bulletin_2014-02.pdf
  files/MVE_Prezentace_T-E_parametry.pptx
  files/Namitky_proti_novele_zak_POZE-na_MPO.pdf
  files/Bulletin_2014-01.pdf
  files/Bulletin_2013-03.pdf
  Tisková zpráva ERÚ. Změna statistiky elektroenergetiky od 1. ledna 2014
  files/Pozvanka_podzimni_setkani_MVE_2013.pdf
  files/Bulletin_2013-mimoradny.pdf
  files/Bulletin_2013-02.pdf
  Inzerce
  Aktuality
  files/Pozvanka_na_VH_2013.pdf
  files/Seminar_MVE_2013_pozvanka.pdf
 • Od vedení Svazu
  [2021-11-04] Smutná zpráva
  [2021-11-04] Smutná zpráva
  [2021-09-28] Valná hromada SPVEZ, z.s.
  [2020-07-18] Valná hromada SPVEZ
  files/Pozvanka_na_VH_2021_10_01.pdf
  [2021-09-28] POZOR! Změna adresy sídla Svazu
  [2020-07-18] Valná hromada SPVEZ
  [2020-07-18] Valná hromada SPVEZ
  files/Pozvanka_na_VH_2020_09_04.pdf
  [2020-07-18] Smutná zpráva
  [2020-07-13] Zahájení 37. běhu Rekvalifikačního kurzu pro udělení LICENCE na výrobu energie v malých energetických zdrojích do instalovaného výkonu výrobny 1 MW
  [2020-07-13] Zahájení 37. běhu Rekvalifikačního kurzu pro udělení LICENCE na výrobu energie v malých energetických zdrojích do instalovaného výkonu výrobny 1 MW
  [2020-03-10] Zpráva vedení SPVEZ, z. s., členům č. 2020_05
  [2020-03-10] Zpráva vedení SPVEZ, z. s., členům č. 2020_05
  [2020-03-05] Valná hromada SPVEZ - ZRUŠENO -
  [2020-03-05] Valná hromada SPVEZ
  files/Pozvanka_na_VH_2020_03_21.pdf
  [2020-01-16] Zpráva vedení SPVEZ, z. s., členům č. 2020_1
  [2020-01-16] Zpráva vedení SPVEZ, z. s., členům č. 2020_1
  [2019-12-22] Prezentace SPVEZ: NOVÝ VÝVOJ V OBLASTI VODNÍ ENERGIE – RENEXPO INTERHYDRO
  [2019-12-22] Prezentace SPVEZ: NOVÝ VÝVOJ V OBLASTI VODNÍ ENERGIE – RENEXPO INTERHYDRO
  files/Small_hydro_CzecRep_EN.pdf
  files/Small_hydro_CzecRep_CZ.pdf
  [2019-11-03] NOVÝ VÝVOJ V OBLASTI VODNÍ ENERGIE – RENEXPO INTERHYDRO
  [2019-11-03] NOVÝ VÝVOJ V OBLASTI VODNÍ ENERGIE – RENEXPO INTERHYDRO
  files/renex.pdf
  [2019-08-31] Důležitá zpráva vedení SPVEZ, z. s., členům, č. 2019_8
  [2019-08-31] Důležitá zpráva vedení SPVEZ, z. s., členům, č. 2019_8
  files/pripomínka_vyrobce_k_CR_POZE_2020.doc
  files/zprava_vedeni_2019_08.pdf
  [2019-03-17] Valná hromada SPVEZ
  [2019-03-17] Upozornění pro členy Svazu podnikatelů pro využití energetických zdrojů
  [2019-03-02] Nesouhlasné stanovisko SPVEZ z.s. s připomínkou MŽP ke změně zákona o vodách
  [2019-03-02] Nesouhlasné stanovisko SPVEZ z.s. s připomínkou MŽP ke změně zákona o vodách
  files/pripominka_VZ_2019_02.pdf
  [2019-02-20] Statistická data ke Světové zprávě o rozvoji MVE za ČR k 31.12.2017
  [2019-02-20] Statistická data ke Světové zprávě o rozvoji MVE za ČR k 31.12.2017
  files/statisticka_data_mve_2017.pdf
  [2019-02-17] Příprava Světové zprávy o rozvoji MVE
  [2019-01-03] Smutná zpráva
  [2018-05-20] XXX. Sněm Hospodářské komory ČR
  files/SPVEZ_Podklady_.pdf
  files/Navrh_poradu_15_ schuze_Senatu.pdf
  [2018-03-23] Valná hromada SPVEZ
  files/Pozvanka_na_VH_2018-04-14.pdf
  [2017-11-27] POZVÁNKA: PRÁVNÍ PORADNA K VODOPRÁVNÍM ZÁLEŽITOSTEM
  files/zprava_vedeni_2017_25.pdf
  [2017-10-12] Dotazník MVE
  files/dotaznik_mve1.pdf
  files/dotaznik_mve2.pdf
  files/dotaznik_mve3.pdf
  files/dotaznik_mve.pdf
  [2017-06-02] Změna uživatelského přístupu do centrálního systému operátora trhu (CS OTE)
  files/Jaký je rozdíl mezi komerčním a kvalifikovaným certifikátem.pdf
  [2017-04-04] Předpis hrazení členských příspěvků & Důvodová zpráva
  [2017-04-04] Stanovy SPVEZ ve znění schváleném valnou hromadou dne 18. 3. 2017
  [2016-11-09] Prohlášení Mládka k hrozbám předsedkyně ERÚ
  [2016-08-19] Ministerstvo průmyslu nevyplácí podpory malým vodním elektrárnám, vymlouvá se na Brusel
  files/tiskova_zprava_zdechovsky.pdf
  [2016-05-31] DŮLEŽITÁ VÝZVA- MVE, které byly uvedeny do provozu/zrekonstruovány v období 2005-13
  [2015-11-24] Rozhodnutí ERÚ o stanovení výkupní ceny a výši zeleného bonusu pro rok 2016
  [2015-10-26] Využití služby Google Drive pro distribuci datových souborů členům
  [2015-10-07] Podklady pro Národní akční plán na roky 2014 – 2020
  [2015-07-14] Stanovy SPVEZ ve znění schváleném valnou hromadou dne 23. 5. 2015
  [2014-01-09] POZOR! Změna adresy sídla Svazu
  Stanovisko OTE a.s. v případě změny tarifu_na rekonstruovanou malou vodní elektrárnu
  files/Stanovisko_OTE_v pripade_zmeny_tarifu_na_rekonstruovanou_malou_vodni_elektrarnu.pdf
  Návod pro nastavení zaručeného podpisu_a Firefoxu jako nezbytného pro komunikaci s Operátorem trhu s elektřinou
  video/Nastaveni_Firefox.avi
  [2012-11-02] Manuál pro registraci výrobců (systém pro výplatu podpory výroby z OZE)
  files/manual-registrace-vyrobcu.pdf
  Změny způsobu poskytování podpory_výrobcům elektřiny (platí pro všechny OZE vč.MVE) od 1.1.2013
  files/dopis-uvodni-informace.pdf
  [2012-09-26] Dopis ministra Ing. Petra Bendla k omezení zásahů do majetkového uspořádání MVE
  files/Odpoved_ministra_zemedelstvi_2012_09_26.pdf
  [2012-07-18] Dopis ministru MZe Petru Bendlovi
  files/DopisministroviMZePBendlovi.pdf
  [2012-03-18] Valná hromada SPVEZ
  files/Pozvánka_na_VH_2012.pdf
  [2011-09-26] Dopis ministra zemědělství Ing.Ivana Fuksy ve věci blokace staveb MVE
  [2011-09-22] Komentář k dopisu Správy KRNAP ze dne 9. 9. 2011 pro majitele a provozovatele MVE
  Měření zůstatkových průtoků
  [2011-09-20] Dopis členům Svazu ve věci jednání o výkupních cenách elektřiny pro rok 2012
  Dopis členům Svazu o výkupních cenách 2012.pdf
  [2011-08-29] Dopis ministru MZe Ivanu Fuksovi Strategická koncepce rozvoje MVE
  Dopis_ministru_MZe_Fuksovi-III._Strategie PV.pdf
  [2011-03-15] Odpověď předsedy vlády ČR Petra Nečase ve věci strategické koncepce rozvoje MVE
  ODPOVED_NECAS_2011-03-10.pdf
  [2011-03-07] Vyjádření SPVEZ ke koncepci MZe členům vlády
  Vyjdreni_ke_koncepci_MZe_-_clenum_vlady.pdf
  [2011-02-22] Pozměňovací návrh k Vládou schválené změně v energetickém zákoně
  Zmena_Energeticky_zakon_2011-02-10.pdf
  [2011-01-11] Dopis předsedovi vlády ČR Petru Nečasovi ve věci strategické koncepce rozvoje MVE
  Dopis_predsedovi_vlady_P_Necasovi.pdf
  [2010-08-28] Odpověď ministra MZe Ing. Ivana Fuksy na náš dopis z 2. srpna 2010
  Odpoved_ministra_MZe_z_18.8.2010.pdf
  Valná hromada SPVEZ
  Pozvanka_na_VH_2010.pdf
  [2010-08-12] Dopis ministru MZe Ing. Ivanu Fuksovi strategická koncepce rozvoje MVE
  Dopis_ministru_MZe_Fuksovi_-_II. Strategie_PV.pdf
  [2010-06-11] Dohoda SPVEZ a Cechovního sdružení provozovatelů MVE
  SPVEZxCechovni_sdruzeni_provozovatelu_MVE.pdf
  Hospodareni_2009.pdf
  Hospodareni_2010.pdf
  [2010-05-25] Velká novela vodního zákona vyšla ve sbírce zákonů v částce 53 pod číslem 150/2010 Sb.
  [2010-05-10] Prezident podepsal zákon ze dne 23. dubna 2010, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb.
  Sdeleni_clenum_SPVEZ.pdf
  [2010-05-05] Dopis předsedy SPVEZ M. Tůmovi_(Hydrohrom)
  Dopis_M._Tumovi-(Hydrohrom).pdf
  [2010-05-04] Informace o schválení Vodního zákona
  [2010-04-12] Dopis předsedy SPVEZ členům
  Dopis_predsedy_SPVEZ_clenum.pdf
  [2010-03-23] Vyjádření k uplatnění výdajů % z příjmů_u fyzických osob vedoucích účetnictví
  [2010-03-03] Odpověď ministra zemědělství ve věci - strategická koncepce rozvoje MVE
  [2010-02-19] Dopis ministru zemědělství. Strategická koncepce rozvoje MVE
  CR ERÚ č. 5 a č. 7/2009
  CR ERU c.5_2009_slunce.pdf
  CR ERU c7_2009.pdf
  [2009-12-12] Odpověď ministra zemědělství Jak. Šebesty na interpelaci poslankyně PSP ČR Kat. Konečné
  KK_Sebesta.pdf
  CR ERÚ č. 4/2009
  ER CR 4_2009_OZE_KVET_DZl.pdf
  [2009-10-29] Připomínky k návrhu Politiky ochrany klimatu v ČR
  stanovisko_k_POK.pdf
  [2009-07-17] Odpověď ministra MZe. Strategická koncepce rozvoje MVE
  [2009-07-01] Reakce na odpověď ministra MZe. Strategická koncepce rozvoje MVE
  Reakce_na_odpoved_MZE.pdf
  [2009-07-01] Odpověď ministra MZe. Strategická koncepce rozvoje MVE
  [2009-06-02] Dopis ministru MZe. Strategická koncepce rozvoje MVE
  Dopis_MZe-Strategie_PV.pdf
  Pozvanka_na_VH_2009.pdf
  [2009-05-28] E-mail: Ministerstvo zemědělství ČR (Ing. Jan Ludvík), Věc: Koncepce rozvoje MVE
  Valná hromada SPVEZ
  [2009-02-23] Návrh novely zákona o vodách - dopis členům SPVEZ
  Dopis členům SPVEZ.pdf
  [2009-02-19] Návrh novely zákona o vodách - připomínky SPVEZ
  vodni_zakon_dopis_ministrum_0902.pdf
  [2009-02-05] Návrh novely zákona o vodách
  269_03_NVZ_platne_zneni.pdf
  269_material.pdf
  269_zprava.pdf
  Zápis z mimořádné valné hromady SPVEZ
  Zapis_z_mimoradne_VH_SPVEZ_2008.pdf
  [2008-12-10] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 8/2008-výkupní ceny elektřiny z OZE Eko-energie z programu OPPI
  Rekvalifikační kurz pro udělení LICENCE
  Seminář k budování a provozu MVE VIII.
  [2007-11-21] Důležité upozornění
  osloveni_MVE.pdf
  2007-11-21/MVE 2008 nabídka.pdf
  SMLOUVA
  vyhl_475_2005p1.pdf
  Seminář k budování a provozu MVE VII.
  Zpráva o činnosti SPVEZ z 8.6.2003
  Usnesení z valné hromady SPVEZ 2003
  Usnesení z valné hromady SPVEZ 2002
  [2002-04-18] Zprávy z vedení Svazu
 • Soukromý enegetik_bulletin
  Soukromý energetik_bulletin
  [2021-10-04] Ročník XXX. 2/2021 Říjen
  [2021-06-01] Ročník XXX. 1/2021 Červen
  [2020-11-19] Ročník XXIX. 6/2020 Listopad
  [2020-10-30] Ročník XXIX. 5/2020 Říjen
  [2020-09-04] Ročník XXIX. 4/2020 Září
  [2020-06-29] Ročník XXIX. 3/2020 Červen
  [2020-05-12] Ročník XXIX. 2/2020 Květen
  [2020-03-04] Ročník XXIX. 1/2020 Březen
  [2019-12-22] Ročník XXVIII. 6/2019 Prosinec
  [2019-08-27] Ročník XXVIII. 5/2019 Srpen
  [2019-06-30] Ročník XXVIII. 4/2019 Červen
  [2019-04-18] Ročník XXVIII. 3/2019 Duben
  [2019-03-02] Ročník XXVIII. 2/2019 Březen
  [2019-01-15] Ročník XXVIII. 1/2019 Leden
  [2018-12-25] Ročník XXVII. 6/2018 Prosinec
  files/MVE_v_ČR.pdf
  [2018-07-23] Ročník XXVII. 5/2018 Červenec
  [2018-05-13] Ročník XXVII. 4/2018 Květen
  [2018-04-24] Ročník XXVII. 3/2018 Duben
  [2018-03-23] Ročník XXVII. 2/2018 Březen
  [2018-01-22] Ročník XXVII. 1/2018 Leden
  [2017-12-20] Ročník XXVI. 4/2017 Prosinec
  [2017-12-04] Ročník XXVI. 3/2017 Prosinec
  [2017-08-04] Ročník XXVI. 2/2017 Srpen
  [2017-04-03] Ročník XXVI. 1/2017 Duben
  [2016-12-22] Ročník XXV. 7/2016 Prosinec
  [2016-10-31] Ročník XXV. 6/2016 Listopad
  [2016-09-26] Ročník XXV. 5/2016 Září
  [2016-07-01] Ročník XXV. 4/2016 Červenec
  [2016-05-31] Ročník XXV. 3/2016 Květen
  [2016-02-17] Ročník XXV. 2/2016 Únor
  [2016-01-19] Ročník XXV. 1/2016 Leden
  [2015-12-18] Ročník XXIV. 5/2015 Prosinec
  [2015-11-03] Ročník XXIV. 4/2015 Listopad
  [2015-09-14] Ročník XXIV. 3/2015 Září
  [2015-07-14] Ročník XXIV. 2/2015 Červenec
  [2015-04-29] Ročník XXIV. 1/2015 Duben
  [2014-12-27] Ročník XXIII. 3/2014 Prosinec
  [2014-09-15] Ročník XXIII. 2/2014 Září
  [2014-03-31] Ročník XXIII. 1/2014 Březen
  [2013-10-17] Ročník XXII. 3/2013 Říjen
  [2013-08-07] Ročník XXII. mimořádný/2013 Červenec
  [2013-06-28] Ročník XXII. 2/2013 Červen
  [2013-04-04] Ročník XXII. 1/2013 Duben
  files/Bulletin_2013-01.pdf
  [2012-12-21] Ročník XXI. 5/2012 Prosinec
  files/Bulletin_2012-05.pdf
  [2012-10-18] Ročník XXI. 4/2012 Říjen
  files/Bulletin_2012-04.pdf
  [2012-07-24] Ročník XXI. 3/2012 Červenec
  files/Bulletin_2012-03.pdf
  [2012-06-24] Ročník XXI. 2/2012 Červen
  files/Bulletin_2012-02.pdf
  [2012-04-03] Ročník XXI. 1/2012 Duben
  files/Bulletin_2012-01.pdf
  [2011-10-05] Ročník XX. 6/2011 Říjen
  Bulletin_2011-06.pdf
  [2011-06-23] Ročník XX. 5/2011 Květen
  files/Bulletin_2011-05.pdf
  [2011-05-13] Ročník XX. 4/2011 Duben
  Bulletin_2011-04.pdf
  [2011-03-15] Ročník XX. 3/2011 Březen. Řádná valná hromada
  Bulletin_2011-03.pdf
  [2011-02-22] Ročník XX. 2/2011 Únor
  Bulletin_2011-02.pdf
  [2011-01-16] Ročník XX. 1/2011 Leden
  Bulletin_2011-01.pdf
  [2010-12-20] Ročník XIX. Prosinec 2010
  Bulletin_2010-12-20.pdf
  [2008-02-21] Ročník XVIII. 1/2008 Březen
  [2006-12-28] 16. ročník č. 4/2006 Prosinec 2006
  [2006-08-28] 16. ročník č. 1+2/2006 Červenec 2006
  [2005-12-19] 15. ročník č. 3/2005 Prosinec 2005
  [2005-10-04] 15. ročník č. 2/2005 Září 2005
  [2005-10-04] 15. ročník č. 2/2005 Září 2005
  [2005-05-08] 15. ročník č. 1/2005 Duben 2005
  [2004-12-20] 14. ročník č. 3/2004 Prosinec 2004
  [2004-12-20] 14. ročník č. 3/2004 Prosinec 2004
  [2004-08-10] 14. ročník č. 2/2004 Červenec 2004
  [2004-08-10] 14. ročník č. 2/2004 Červenec 2004
  [2004-05-14] 14. ročník č. 1/2004 Duben 2004
  Metodický pokyn
  Stanovisko k metodickému pokynu
  [2004-01-08] Úvodní slovo k bulletinu Svazu č. 3/2003
  [2003-09-04] Úvodní slovo k bulletinu Svazu č. 2/2003
  [2003-03-27] Úvodní slovo k bulletinu Svazu č. 1/2003
  [2002-09-23] Úvodní slovo k bulletinu Svazu č. 3/2002
  ANKETA PROVOZOVATELŮ MVE
 • Energetická a související legislativa
  Energetická a související legislativa
  [2020-02-03] Novela zákona o vodách vstoupila v účinnost
  [2020-02-03] Novela zákona o vodách vstoupila v účinnost
  [2019-01-14] Evropská unie zveřejnila v úředním věstníku dne 11.12.2018 trojici předpisů, které budou usměrňovat vývoj evropské energetiky
  [2019-01-14] Evropská unie zveřejnila v úředním věstníku dne 11.12.2018 trojici předpisů, které budou usměrňovat vývoj evropské energetiky
  files/CELEX_32018R1999_CS_TXT.pdf
  files/CELEX_32018L2001_CS_TXT.pdf
  files/CELEX_32018L2002_CS_TXT.pdf
  [2018-06-06] Prezident podepsal novelu vodního zákona č. 254/2001 Sb.
  [2018-06-06] Prezident podepsal novelu vodního zákona
  [2017-10-15] Termínová návaznost zákonů a vyhlášek o podporovaných zdrojích energie
  [2017-10-15] Termínová návaznost zákonů a vyhlášek o podporovaných zdrojích energie
  [2017-08-21] Nařízení vlády č. 266/2017 Sb, nahrazuje nařízení vlády 402/2015
  [2017-04-07] Zákonč. 103/2017 Sb., který je novelou zákona č. 165/2012 Sb. a řeší doplacení provozní podpory MVE rek. 2013-2015
  [2017-02-03] Obecná informace o první novele OZ a ZOK
  [2016-07-18] Aktualizace Národního akčního plánu pro OZE schválená vládou v lednu 2016
  [2016-06-15] VYHLÁŠKA o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru
  [2016-05-02] Vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
  [2016-05-02] Vyhláška č.9/2016 Sb., o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)
  [2016-05-02] Vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetice
  [2016-05-02] Nařízení vlády č. 232/2015 Sb., o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci
  [2016-05-02] Vyhláška č. 194/2015 Sb., o Způsobu regulace cen ... v elektroenergetice a teplárenství
  [2016-05-02] Vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou
  [2016-05-02] Vyhláška č. 403/2015 Sb. o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny
  [2016-05-02] Vyhláška č. 312/2015 Sb. o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
  [2016-05-02] Vyhláška č. 296/2015 Sb. o technicko-ekonomických parametrech
  [2016-02-05] Registrace k dani z elektřiny
  [2016-01-03] NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. 12. 2015 o podpoře elektřiny a tepla z PoZE
  [2015-10-13] č. 131/2015 Sb.| kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.(energetický zákon)
  [2014-12-17] Ukončení zásahů do majetkového uspořádání ve vztahu k MVE
  files/Zruseni_admin_opatreni_DOC235.pdf
  [2014-11-15] č. 254/2001 Sb.| Zákon o vodách (vodní zákon). Revize textu: [2014-11-15]
  Vyhláška č. 216/2011 Sb.pdf
  [2014-10-21] Zákony pro lidi - alternativní zdroj informací o zákonech
  [2014-10-14] č. 165/2012 Sb.| Výtah ze zákona č. 165 ze dne 31.1. 2012
  files/sb0059-2012-165-2012.pdf
  [2014-07-08] Námitky proti navrhované úpravě zákona č.165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích
  [2013-12-10] č. 346/2012 Sb.| stanovící termíny a postupy výběru formy podpory a postupy registrace...
  files/vyhl.346-2012.pdf
  [2013-10-10] č. 310/2013 Sb.| kterým se mění zákon č.165/2012 o podporovaných zdrojích energie
  Zákon č. 310/2013 o podporovaných zdrojích energie
  [2011-08-29] č. 458/2000 Sb.| Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetice
  Vyhláška č. 81/2010 Sb.
  Vyhl_o_pripoj_UZvyznzmen.pdf
  Vyhláška č. 541/2005 sb.
  [2011-03-15] Vodohospodářská politika Ministersva zemědělství
  Koncepce_vodohospod._politiky_MZe.pdf
  [2011-02-22] č. 586/1992 Sb.| Zákon o daních z příjmů. Konec osvobození příjmů od daně [2011-02-22]
  Zákon č. 586/1992 Sb.
  [2010-11-30] Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů
  [2008-07-30] Umísťování staveb OZE
  metodicky_pokyn_MMR_k_umistovani_OZE.pdf
  ___________ č. 183/2006 Sb.| Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  ___________ č. 500/2004 Sb.| Správní řád
  Zákon č. 500/2004 Sb.
  ___________ č. 100/2001 Sb.| Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
  ___________ č. 406/2000 Sb.| Zákon o hospodaření s energií
  Vyhlaska_213-01.pdf
  ___________ č. 114/1992 Sb.| Zákon o ochraně přírody a krajiny
 • Obnovitelné zdroje energie
  Obnovitelné zdroje energie
  Výkupní ceny pro rok 2012
  Voda
  Vodní elektrárny
  Vítr
  Větrné elektrárny
  Fotovoltaika
  Fotovoltaické elektrárny
  Solární kolektory
  Solární kolektory
  Biomasa
  Geotermální energie
  Tepelná čerpadla
  Ekonomika OZE
  Ekonomika OZE
 • Operační program
  Operační program pro podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
  [2020-03-23] MPO prodlužuje termíny výzev u OP PIK, podnikatelé budou mít více času na žádost o dotaci
  MPO prodlužuje termíny výzev u OP PIK, podnikatelé budou mít více času na žádost o dotaci
  [2019-12-22] MPO vyhlásilo novou výzvu v programu podpory Úspory energie, podpoří fotovoltaické systémy
  [2019-12-22] MPO vyhlásilo novou výzvu v programu podpory Úspory energie, podpoří fotovoltaické systémy
  [2019-07-31] Výzva V. programu podpory OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
  [2019-07-31] Výzva V. programu podpory OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
  [2018-08-13] Výzva IV. programu podpory OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
  [2018-08-13] Výzva IV. programu podpory OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
  [2017-10-02] Výzva III. programu podpory OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
  [2017-10-02] Výzva III. programu podpory OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
  [2017-01-31] Výzva II. programu podpory OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
  [2017-01-31] Výzva III. programu podpory OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
  [2015-12-17] Výzva I. programu podpory OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
  [2015-12-17] Výzva I. programu podpory OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
  [2015-02-24] Program podpory Obnovitelné zdroje energie
  [2015-02-24] Program podpory Obnovitelné zdroje energie
 • Výkupní ceny
  files/ERV5_2020-5.pdf
  files/ERV5_2020-6.pdf
  files/ERV5_2020-7.pdf
  files/ERV10_2019.pdf
  files/CR_ERU_3_2019.pdf
  files/CR_ERU_3_2018.pdf
  files/Informace_CR POZE_3_2018.pdf
  files/ERV_6_2017.pdf
  files/ERV_5_2017.pdf
  files/20170926_TZ_CR_ERU.pdf
  files/ERV3_2017.pdf
  files/161222_CR_11_2016.pdf
  files/161222_Odůvodnění CR č. 11_2016.pdf
  files/CR_ ERU_ 4_2016.pdf
  files/160926_CR5_2016.pdf
  files/160926_Odůvodnění_CR 5_2016.pdf
  files/151229_CR_POZE_9_2015.pdf
  files/ERU_4f60ee4b-5bfa-4636-846f-5c7dee3d8683.pdf
  files/ERV7_2013titul_konec_fi.pdf
  files/CR_c.4-2012_pro_2013_2012.pdf
  Cenová rozhodnutí
  Cenová rozhodnutí
  [2020-09-30] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 6/2021 ze dne 29. září 2021
  [2020-09-30] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 6/2021 ze dne 29. září 2021
  files/ERV08_2021.pdf
  [2021-09-27] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2021 ze dne 16. září 2021
  [2021-09-27] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2021 ze dne 16. září 2021
  files/ERV06_2021.pdf
  [2020-10-01] Cenová rozhodnutí ERÚ č. 5-7/2020 ze dne 30. září 2020
  files/ERV5_2020.pdf
  [2020-01-03] Cenová rozhodnutí ERÚ č. 7+8/2019 ze dne 20. prosince 2019
  [2019-10-01] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2019 ze dne 26. září 2019
  [2018-09-26] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2018 ze dne 25. září 2018
  [2018-01-01] Cenová rozhodnutí ERÚ č. 8+9/2017 ze dne 20. prosince 2017
  files/ERV_10_2017.pdf
  [2017-10-01] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2017 ze dne 26. září 2017
  [2017-10-01] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2017 ze dne 26. září 2017
  [2017-04-09] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 2/2017 ze dne 29. března 2017
  [2017-01-02] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 11/2016 ze dne 22. prosince 2016
  [2016-12-14] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 9/2016 ze dne 14. prosince 2016
  files/ERV_12_2016.pdf
  [2016-10-31] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2016 ze dne 26. září 2016
  [2016-10-03] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2016 ze dne 26. září 2016
  [2016-01-03] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 9/2015 ze dne 29. prosince 2015
  [2014-11-14] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2014 ze dne 12. listopadu 2014
  [2013-12-02] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2013 ze dne 27. listopadu 2013
  [2012-11-30] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2012 ze dne 26. listopadu 2012
  [2011-11-24] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011
  files/ER CR 7_2011OZEKVETDZ.pdf
  [2010-11-12] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 2/2010 ze dne 8. listopadu 2010
  [2010-11-12] Výkupní ceny 2011
  [2009-11-06] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2009 ze dne 4. listopadu 2009
  [2009-11-06] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2009_ze dne 4. listopadu 2009
  [2003-11-26] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 26/2003 ze dne 26. listopadu 2003
  [2014-05-14] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 26/2003_ze dne 26. listopadu 2003
  [2002-11-29] Státní program na podporu úspor energie a využití OZE - 2003
  [2002-11-29] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2003 ze dne 28. listopadu 2002
 • Aktuality
  Aktuality
  [2021-12-03] Fixace ceny energií „s podmínkou“
  [2021-12-03] Fixace ceny energií „s podmínkou“
  [2021-12-03] Veřejný konzultační proces k návrhu vyhlášky o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)
  [2021-12-03] Veřejný konzultační proces k návrhu vyhlášky o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)
  [2021-11-30] Německo: Slepě vpřed, ke Stalingradu!
  [2021-11-30] Německo: Slepě vpřed, ke Stalingradu!
  [2021-11-30] Václav Klaus: Ano, budeme chudší
  [2021-11-30] Václav Klaus: Ano, budeme chudší
  [2021-11-30] Na Ostravsku se rodí unikátní úložiště elektřiny na bázi gravitace
  [2021-11-30] Na Ostravsku se rodí unikátní úložiště elektřiny na bázi gravitace
  [2021-11-27] Vodní elektrárny ČEZ letos vyrobily o 11 % elektřiny více
  [2021-11-27] Vodní elektrárny ČEZ letos vyrobily o 11 % elektřiny více
  [2021-11-25] Evropská komise přehodnocuje svůj postoj
  [2021-11-25] Evropská komise přehodnocuje svůj postoj
  [2021-11-21] Nekonečný zdroj elektřiny pořád nikde. Jak daleko jsme od fúzních elektráren?
  [2021-11-21] Nekonečný zdroj elektřiny pořád nikde. Jak daleko jsme od fúzních elektráren?
  [2021-11-17] Česku hrozí už brzy nedostatek elektřiny
  [2021-11-17] Česku hrozí už brzy nedostatek elektřiny
  [2021-11-17] Požár energetického trhu nezvládá hasit stará ani nová vláda
  [2021-11-17] Požár energetického trhu nezvládá hasit stará ani nová vláda
  [2021-11-13] Dobrá zpráva pro Česko. Předsedkyně Evropské komise prohlásila, že Evropa potřebuje jaderné zdroje
  [2021-11-13] Dobrá zpráva pro Česko. Předsedkyně Evropské komise prohlásila, že Evropa potřebuje jaderné zdroje
  [2021-11-12] Vodáci kritizují postupy v projektování malých vodních elektráren
  [2021-11-12] Vodáci kritizují postupy v projektování malých vodních elektráren
  [2021-11-11] Evropa neví, čím nahradí uhlí. Ceny energií jen tak neklesnou
  [2021-11-11] Evropa neví, čím nahradí uhlí. Ceny energií jen tak neklesnou
  [2021-11-10] Označte jadernou energii za zelený zdroj, vyzývá Česko a další země EU
  [2021-11-10] Označte jadernou energii za zelený zdroj, vyzývá Česko a další země EU
  [2021-11-06] Výroba elektřiny podle druhů paliv v období od 27. 10. 2021 do 6. 11. 2021
  [2021-11-06] Výroba elektřiny podle druhů paliv v období od 27. 10. 2021 do 6. 11. 2021
  [2021-11-03] Reaktor eVinci jako náhrada diesel generátorů v Kanadě
  [2021-11-03] Reaktor eVinci jako náhrada diesel generátorů v Kanadě
  [2021-10-30] Quo vadis, česká elektroenergetiko?
  [2021-10-30] Quo vadis, česká elektroenergetiko?
  [2021-10-30] Po schválení Nord Stream 2, Rusko zvýší dodávky plynu do Evropy
  [2021-10-30] Po schválení Nord Stream 2, Rusko zvýší dodávky plynu do Evropy
  [2021-10-26] Ministr Havlíček na mimořádné Radě pro energetiku v Lucemburku vyzval k přezkumu systému EU ETS a rychlému předložení návrhu k taxonomii
  [2021-10-26] Ministr Havlíček na mimořádné Radě pro energetiku v Lucemburku vyzval k přezkumu systému EU ETS a rychlému předložení návrhu k taxonomii
  [2021-10-23] Jak se počítají ceny dodavatelů poslední instance
  [2021-10-23] Jak se počítají ceny dodavatelů poslední instance
  [2021-10-23] Zima se blíží a plyn je drahý, americké elektrárny se proto vrací k uhlí
  [2021-10-23] Zima se blíží a plyn je drahý, americké elektrárny se proto vrací k uhlí
  [2021-10-22] Vláda schválila změnu zákona o podporovaných zdrojích energie
  [2021-10-22] Vláda schválila změnu zákona o podporovaných zdrojích energie
  [2021-10-21] Návrh přečerpávací elektrárny pod Blaníkem?
  [2021-10-21] Návrh přečerpávací elektrárny pod Blaníkem?
  [2021-10-18] Jak přepravovat zelený vodík
  [2021-10-18] Jak přepravovat zelený vodík
  [2021-10-15] Prezident Hospodářské komory Vl. Dlouhý: Nikdo se nemusí obávat odpojení dodávek elektřiny a plynu, ekonomické dopady na firmy a sociální dopady na domácnosti ale budou tvrdé. Hospodářská komora navrhuje zřízení krizového štábu, který ochrání firmy před drahou elektřinou a plynem
  [2021-10-15] Prezident Hospodářské komory Vl. Dlouhý: Nikdo se nemusí obávat odpojení dodávek elektřiny a plynu, ekonomické dopady na firmy a sociální dopady na domácnosti ale budou tvrdé. Hospodářská komora navrhuje zřízení krizového štábu, který ochrání firmy před drahou elektřinou a plynem
  [2021-10-14] Česko a Francie chystají spojenectví členských států EU v jaderné energetice
  [2021-10-14] Česko a Francie chystají spojenectví členských států EU v jaderné energetice
  [2021-10-11] 10 GW: Díky obří solární farmě a nejdelšímu podmořskému kabelu bude z Maroka do Velké Británie proudit čistá energie
  [2021-10-11] 10 GW: Díky obří solární farmě a nejdelšímu podmořskému kabelu bude z Maroka do Velké Británie proudit čistá energie
  [2021-10-06] Experti na semináři v Senátu Parlamentu ČR varovali před chaotickým ukončováním stabilních karbonových zdrojů nenahrazených včas jadernými
  [2021-10-06] Experti na semináři v Senátu Parlamentu ČR varovali před chaotickým ukončováním stabilních karbonových zdrojů nenahrazených včas jadernými
  [2021-10-04] Elektřina bude ještě dražší. Norům dochází voda v „baterii Evropy“
  [2021-10-04] Elektřina bude ještě dražší. Norům dochází voda v „baterii Evropy“
  [2021-10-03] Šéf ČEPS: O energii bude finanční boj
  [2021-10-03] Šéf ČEPS: O energii bude finanční boj
  [2021-09-26] ERÚ vydal nové cenové rozhodnutí pro teplárenství
  [2021-09-26] ERÚ vydal nové cenové rozhodnutí pro teplárenství
  [2021-09-26] Cyrani (ČEZ): Letos jsme již prodali přes 1 200 střešních elektráren. Větší boom brzdí nedostatek instalatérů
  [2021-09-26] Cyrani (ČEZ): Letos jsme již prodali přes 1 200 střešních elektráren. Větší boom brzdí nedostatek instalatérů
  [2021-09-23] ČEZ chce kolem roku 2040 začít stavět malé modulární reaktory
  [2021-09-23] ČEZ chce kolem roku 2040 začít stavět malé modulární reaktory
  [2021-09-23] Provozovatelé plynárenských soustav plánují vodíkový koridor střední Evropou
  [2021-09-23] Provozovatelé plynárenských soustav plánují vodíkový koridor střední Evropou
  [2021-09-21] Dokončení jaderného fúzního reaktoru ITER v jižní Francii se stále odkládá
  [2021-09-21] Dokončení jaderného fúzního reaktoru ITER v jižní Francii se stále odkládá
  [2021-09-20] Energetická skupina Uniper zkoumá možnosti opětovného spuštění přečerpávací elektrárny Happurg v Bavorsku
  [2021-09-20] Energetická skupina Uniper zkoumá možnosti opětovného spuštění přečerpávací elektrárny Happurg v Bavorsku
  [2021-09-19] Švýcaři postavili unikátní projekt vertikální solární elektrárny na přehradě v Alpách
  [2021-09-19] Švýcaři postavili unikátní projekt vertikální solární elektrárny na přehradě v Alpách
  [2021-09-18] Společnost EGEM s.r.o. vybudovala největší bateriové uložiště elektrické energie v Evropě
  [2021-09-18] Společnost EGEM s.r.o. vybudovala největší bateriové uložiště elektrické energie v Evropě
  [2021-09-18] K čemu máme solární elektrárny?
  [2021-09-18] K čemu máme solární elektrárny?
  [2021-09-17] Energetická chudoba hrozí více než třem milionům Čechů. Doba levného cestování brzy skončí, varuje velvyslanec ČR pro energetiku Bartuška
  [2021-09-17] Energetická chudoba hrozí více než třem milionům Čechů. Doba levného cestování brzy skončí, varuje velvyslanec ČR pro energetiku Bartuška
  [2021-09-13] Povolenky jsou jako bitcoin. Klíčový nástroj na snižování emisí selhal
  [2021-09-13] Povolenky jsou jako bitcoin. Klíčový nástroj na snižování emisí selhal
  [2021-09-13] Teplárenství na cestě k dekarbonizaci
  [2021-09-13] Teplárenství na cestě k dekarbonizaci
  [2021-09-07] Obliba zeleného vodíku získaného z mořských vln roste
  [2021-09-07] Obliba zeleného vodíku získaného z mořských vln roste
  [2021-09-05] Růst cen energií je nevyhnutelný, firmy musí investovat do technologií
  [2021-09-05] Růst cen energií je nevyhnutelný, firmy musí investovat do technologií
  [2021-09-01] V Indonésii vyroste největší solární elektrárna na vodě. Překoná i Čínu
  [2021-09-01] V Indonésii vyroste největší solární elektrárna na vodě. Překoná i Čínu
  [2021-08-28] Obnovitelné zdroje potřebují jadernou energii, aby byly efektivní
  [2021-08-28] Obnovitelné zdroje potřebují jadernou energii, aby byly efektivní
  [2021-08-28] Miliardář Křetínský postaví 1000 MW zelených elektráren a investuje do vodíkových technologií
  [2021-08-28] Miliardář Křetínský postaví 1 000 MW zelených elektráren a investuje do vodíkových technologií
  [2021-08-28] Návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora rok 2022 pro podporované zdroje energie pro
  [2021-08-28] Návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2022
  [2021-08-25] Evropě hrozí závislost na dovozu vodíku
  [2021-08-25] Evropě hrozí závislost na dovozu vodíku
  [2021-08-25] Dvě sestry: jedna na Moravě, druhá za polárním kruhem
  [2021-08-25] Dvě sestry: jedna na Moravě, druhá za polárním kruhem
  [2021-08-25] ČEZ zvýšil výrobu ve vodních elektrárnách o 68 %
  [2021-08-25] ČEZ zvýšil výrobu ve vodních elektrárnách o 68 %
  [2021-08-21] Nejdůležitější budova Temelína prošla bezpečnostní zkouškou
  [2021-08-21] Nejdůležitější budova Temelína prošla bezpečnostní zkouškou
  [2021-08-18] Zelenání největšího zdroje tepla v ČR začíná. ČEZ zavírá Elektrárnu Mělník III, uhlí v teplárnách nahradí plyn, biomasa a moderní technologie
  [2021-08-18] Zelenání největšího zdroje tepla v ČR začíná. ČEZ zavírá Elektrárnu Mělník III, uhlí v teplárnách nahradí plyn, biomasa a moderní technologie
  [2021-08-16] Lomy a rypadla nahradí solární panely. Sokolovská uhelná bude bez uhlí
  [2021-08-16] Lomy a rypadla nahradí solární panely. Sokolovská uhelná bude bez uhlí
  [2021-08-14] Česko jako bateriová velmoc: Havlíček představil plán na stavbu gigafactory
  [2021-08-14] Česko jako bateriová velmoc: Havlíček představil plán na stavbu gigafactory
  [2021-08-14] 100 MW: Nedaleko českých hranic vzniká obří úložiště energie
  [2021-08-14] 100 MW: Nedaleko českých hranic vzniká obří úložiště energie
  [2021-08-08] Výroba elektřiny v letních dnech v roce 2021
  [2021-08-08] Výroba elektřiny v letních dnech v roce 2021
  [2021-08-05] Rakousko a Německo jsou laboratoře ekoprůšvihu
  [2021-08-05] Rakousko a Německo jsou laboratoře ekoprůšvihu
  [2021-08-01] 25 let Dlouhých strání
  [2021-08-01] 25 let Dlouhých strání
  [2021-07-31] Případová studie bezemisního dálkového vytápění Prahy
  [2021-07-31] Případová studie bezemisního dálkového vytápění Prahy
  [2021-07-26] Evropská komise schválila český národní plán obnovy
  [2021-07-26] Evropská komise schválila český národní plán obnovy
  [2021-07-22] Funkce přehradních nádrží v povodí Lužické Nisy při povodňové epizodě 17. - 18. 7. 2021
  [2021-07-22] Funkce přehradních nádrží v povodí Lužické Nisy při povodňové epizodě 17. - 18. 7. 2021
  [2021-07-22] V roce 2028 bude v Jakutsku postavena malá jaderná elektrárna
  [2021-07-22] V roce 2028 bude v Jakutsku postavena malá jaderná elektrárna
  [2021-07-17] Brusel představil revoluční zelený balíček. Ten zásadně promění život každého ze stovek milionů obyvatel EU
  [2021-07-17] Brusel představil revoluční zelený balíček. Ten zásadně promění život každého ze stovek milionů obyvatel EU
  [2021-07-16] V Německu zavřeli pouze 6 let starou uhelnou elektrárnu Moorburg
  [2021-07-16] V Německu zavřeli pouze 6 let starou uhelnou elektrárnu Moorburg
  [2021-07-14] NĚMECKO: Norsko baterií Evropy? Těžko
  [2021-07-14] NĚMECKO: Norsko baterií Evropy? Těžko
  [2021-07-10] Opravy vodní elektrárny Orlík jsou u konce, do služby se vrátí poslední ze čtyř bloků
  [2021-07-10] Opravy vodní elektrárny Orlík jsou u konce, do služby se vrátí poslední ze čtyř bloků
  [2021-07-05] Shell spouští největší továrnu na vodík pomocí PEM elektrolýzy v Evropě
  [2021-07-05] Shell spouští největší továrnu na vodík pomocí PEM elektrolýzy v Evropě
  [2021-07-03] Roční zpráva o provozu elektrizační soustavy ČR za rok 2020
  [2021-07-03] Roční zpráva o provozu elektrizační soustavy ČR za rok 2020
  [2021-07-01] IEA: Růst kapacity vodních elektráren do roku 2030 zpomalí na 17 procent
  [2021-07-01] IEA: Růst kapacity vodních elektráren do roku 2030 zpomalí na 17 procent
  [2021-06-28] Otevření malé vodní elektrárny v japonské prefektuře Tojama
  [2021-06-28] Otevření malé vodní elektrárny v japonské prefektuře Tojama
  [2021-06-28] Druhá největší vodní elektrárna v Číně začala vyrábět elektřinu
  [2021-06-28] Druhá největší vodní elektrárna v Číně začala vyrábět elektřinu
  [2021-06-26] ČEPS odklízí spadlé vodiče vedení na D2 u Břeclavi, přenos elektřiny ovlivněn není + Doplněno +
  [2021-06-26] ČEPS odklízí spadlé vodiče vedení na D2 u Břeclavi, přenos elektřiny ovlivněn není + Doplněno +
  [2021-06-25] Bouřky a silný vítr způsobily poruchu vedení velmi vysokého napětí na jihu Čech
  [2021-06-25] Bouřky a silný vítr způsobily poruchu vedení velmi vysokého napětí na jihu Čech
  [2021-06-23] ČEZ bude stavět jádro i OZE
  [2021-06-23] ČEZ bude stavět jádro i OZE
  [2021-06-22] Větrná elektrárna vyšší než Eiffelova věž
  [2021-06-22] Větrná elektrárna vyšší než Eiffelova věž
  [2021-06-17] Británii a Norsko spojí pod mořem nejdelší kabel. Pomůže i ke snížení emisí
  [2021-06-17] Británii a Norsko spojí pod mořem nejdelší kabel. Pomůže i ke snížení emisí
  [2021-06-17] ČEPS zmodernizovala vedení V401
  [2021-06-17] ČEPS zmodernizovala vedení V401
  [2021-06-15] Současný vývoj cen silové elektrické energie na energetické burze Praha
  [2021-06-15] Současný vývoj cen silové elektrické energie na energetické burze Praha
  [2021-06-13] ÚJV Řež představila HeFASTo — druhý malý reaktor české provenience a první svého druhu v Evropě
  [2021-06-13] ÚJV Řež představila HeFASTo — druhý malý reaktor české provenience a první svého druhu v Evropě
  [2021-06-11] Slapská elektrárna vstupuje do poslední fáze modernizace. Po 65 letech bude jako nová
  [2021-06-11] Slapská elektrárna vstupuje do poslední fáze modernizace. Po 65 letech bude jako nová
  [2021-06-10] První turbína pro větrnou farmu Hornsea Two na moři byla nainstalována
  [2021-06-10] První turbína pro větrnou farmu Hornsea Two na moři byla nainstalována
  [2021-06-06] Vláda zcela ignoruje energetická fakta
  [2021-06-06] Vláda zcela ignoruje energetická fakta
  [2021-06-06] Dvě vyřazené uhelné elektrárny budou i nadále stabilizovat německou soustavu
  [2021-06-06] Dvě vyřazené uhelné elektrárny budou i nadále stabilizovat německou soustavu
  [2021-06-05] Polemika: Měl by zákon o POZE spadnout pod stůl?
  [2021-06-05] Polemika: Měl by zákon o POZE spadnout pod stůl?
  [2021-06-05] Do řízení elektrizační soustavy se zapojili noví agregátoři
  [2021-06-05] Do řízení elektrizační soustavy se zapojili noví agregátoři
  [2021-06-02] Zráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2020
  [2021-06-02] Zráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2020
  [2021-05-29] Energetický mix v Německu 2020 a výroba elektřiny
  [2021-05-29] Energetický mix v Německu 2020 a výroba elektřiny
  [2021-05-24] Plynová kogenerace by měla být při náhradě uhelných elektráren první volbou
  [2021-05-24] Plynová kogenerace by měla být při náhradě uhelných elektráren první volbou
  [2021-05-21] Modernizační fond přináší revoluci v OZE
  [2021-05-21] Modernizační fond přináší revoluci v OZE
  [2021-05-21] Rekonstrukce koruny hráze přehrady Pastviny
  [2021-05-21] Rekonstrukce koruny hráze přehrady Pastviny
  [2021-05-18] Konec uhlí štěpí vládu na dvě poloviny
  [2021-05-18] Konec uhlí štěpí vládu na dvě poloviny
  [2021-05-16] ČEZ ESCO postavilo unikátní baterii pro Porsche, za 4 minuty zvládne dodat elektromobilu energii na 100 km
  [2021-05-16] ČEZ ESCO postavilo unikátní baterii pro Porsche, za 4 minuty zvládne dodat elektromobilu energii na 100 km
  [2021-05-12] Obnova vodního díla Ivanské jezero
  [2021-05-12] Obnova vodního díla Ivanské jezero
  [2021-05-11] Povodí Moravy informovalo zástupce Zlínského kraje o přípravách VD Vlachovice
  [2021-05-11] Povodí Moravy informovalo zástupce Zlínského kraje o přípravách VD Vlachovice
  [2021-05-06] Jaderné elektrárny v New Jersey získaly prodloužení podpory za bezemisní výrobu elektřiny
  [2021-05-06] Jaderné elektrárny v New Jersey získaly prodloužení podpory za bezemisní výrobu elektřiny
  [2021-05-04] Cena emisních povolenek v Evropské unii v úterý pokořila další historický rekord
  [2021-05-04] Cena emisních povolenek v Evropské unii v úterý pokořila další historický rekord
  [2021-05-03] Plovoucí přílivová turbína O2 od Orbitalu je nejvýkonnější na světě
  [2021-05-03] Plovoucí přílivová turbína O2 od Orbitalu je nejvýkonnější na světě
  [2021-04-30] Spotřeba elektřiny v Česku v prvním kvartále meziročně stoupla
  [2021-04-30] Spotřeba elektřiny v Česku v prvním kvartále meziročně stoupla
  [2021-04-27] ENERGO-PRO kompletně dokončilo elektrárnu Alpaslan 2 v Turecku
  [2021-04-27] ENERGO-PRO kompletně dokončilo elektrárnu Alpaslan 2 v Turecku
  [2021-04-26] Násobné zvyšování sankcí v novele vodního zákona přírodu nezachrání
  [2021-04-26] Násobné zvyšování sankcí v novele vodního zákona přírodu nezachrání
  [2021-04-20] Nabito do 6 minut: Proč VARTA slibuje revoluci v bateriích nejen pro elektromobilitu?
  [2021-04-20] Nabito do 6 minut: Proč VARTA slibuje revoluci v bateriích nejen pro elektromobilitu?
  [2021-04-20] Evropa na hraně blackoutu?
  [2021-04-20] Evropa na hraně blackoutu?
  [2021-04-14] Britský Sizewell C bude dělat nejen elektřinu
  [2021-04-14] Britský Sizewell C bude dělat nejen elektřinu
  [2021-04-12] Vláda probere analýzy ohledně zatopení jam na Ústecku
  [2021-04-12] Vláda probere analýzy ohledně zatopení jam na Ústecku
  [2021-04-11] Český vynález. Trpaslík, který může pomoci utéct od uhlí
  [2021-04-11] Český vynález. Trpaslík, který může pomoci utéct od uhlí
  [2021-04-05] Německo plánuje nahradit uhelné bloky spalováním lesů
  [2021-04-05] Německo plánuje nahradit uhelné bloky spalováním lesů
  images/akt538a_1600x804.png
  [2021-03-31] Expertní skupina EK označila jadernou energii za ekologicky čistý zdroj
  [2021-03-31] Expertní skupina EK označila jadernou energii za ekologicky čistý zdroj
  [2021-03-31] Už rok proudí v českých plynovodech zelený biometan, loni to bylo 718 tisíc m3
  [2021-03-31] Už rok proudí v českých plynovodech zelený biometan, loni to bylo 718 tisíc m3
  [2021-03-28] Elektrárna Dlouhé stráně díky zvýšení provozní hladiny vyrobí více elektřiny
  [2021-03-28] Elektrárna Dlouhé stráně díky zvýšení provozní hladiny vyrobí více elektřiny
  [2021-03-26] Země vyzvaly Evropskou komisi k podpoře jádra
  [2021-03-26] Země vyzvaly Evropskou komisi k podpoře jádra
  [2021-03-24] Elektrárna Kamýk dokončila modernizaci za více než 120 milionů korun
  [2021-03-24] Elektrárna Kamýk dokončila modernizaci za více než 120 milionů korun
  [2021-03-22] Vývoj mikromodulárního reaktoru
  [2021-03-22] Vývoj mikromodulárního reaktoru
  [2021-03-16] Energetický mix ČR za období od 6. 3. 2021 do 16. 3. 2021
  [2021-03-16] Energetický mix ČR za období od 6. 3. 2021 do 16. 3. 2021
  [2021-03-16] Brabec si zahrává s plynovou bombou
  [2021-03-16] Brabec si zahrává s plynovou bombou
  [2021-03-12] V Pardubickém kraji roste výkon malých vodních elektráren
  [2021-03-12] V Pardubickém kraji roste výkon malých vodních elektráren
  [2021-03-09] Významný milník nového zdroje v Dukovanech
  [2021-03-09] Významný milník nového zdroje v Dukovanech
  [2021-03-03] Vodní elektrárna Spytihněv vloni zvýšila výrobu o pětinu, bez kouře a komínů
  [2021-03-03] Vodní elektrárna Spytihněv vloni zvýšila výrobu o pětinu, bez kouře a komínů
  [2021-03-01] Experti varují před ztrátou energetické soběstačnosti a bezpečnosti ČR
  [2021-03-01] Experti varují před ztrátou energetické soběstačnosti a bezpečnosti ČR
  [2021-02-25] Potřebné OZE by v ČR zabraly tisíce kilometrů čtverečních
  [2021-02-25] Potřebné OZE by v ČR zabraly tisíce kilometrů čtverečních
  [2021-02-21] Začíná desetiletí hybridních elektráren?
  [2021-02-21] Začíná desetiletí hybridních elektráren?
  [2021-02-19] Výroba elektřiny byla loni nejnižší za 18 let, spotřeba klesla na pětileté minimum
  [2021-02-19] Výroba elektřiny byla loni nejnižší za 18 let, spotřeba klesla na pětileté minimum
  [2021-02-17] Zatížení elektrizační soustavy ČR překonalo rekord
  [2021-02-17] Zatížení elektrizační soustavy ČR překonalo rekord
  [2021-02-15] V roce 2028 bude v Jakutsku postavena malá jaderná elektrárna
  [2021-02-15] V roce 2028 bude v Jakutsku postavena malá jaderná elektrárna
  [2021-02-15] Malé vodní elektrárny ČEZ loni zvedly výrobu o 16 % a přepisovaly rekordní tabulky, i díky modernizacím
  [2021-02-15] Malé vodní elektrárny ČEZ loni zvedly výrobu o 16 % a přepisovaly rekordní tabulky, i díky modernizacím
  [2021-02-10] Voda z hor vyrobila o čtvrtinu čisté elektřiny více
  [2021-02-10] Voda z hor vyrobila o čtvrtinu čisté elektřiny více
  [2021-02-08] Třetí jaderná elektrárna v Česku. Místo je vybrané už desítky let, jen dostavba Dukovan nestačí
  [2021-02-08] Třetí jaderná elektrárna v Česku. Místo je vybrané už desítky let, jen dostavba Dukovan nestačí
  [2021-02-08] Dánsko vytvoří umělý ostrov pro distribuci až 10 GW elektřiny z větrných elektráren
  [2021-02-08] Dánsko vytvoří umělý ostrov pro distribuci až 10 GW elektřiny z větrných elektráren
  [2020-02-05] Česká energetika v kleštích ideologií a politikaření
  [2020-02-05] Česká energetika v kleštích ideologií a politikaření
  [2020-02-04] Nová fotovoltaická elektrárna v Servisním centru společnosti ŠKODA AUTO v Kosmonosech
  [2020-02-04] Nová fotovoltaická elektrárna v Servisním centru společnosti ŠKODA AUTO v Kosmonosech
  [2021-01-28] Územní řízení na výstavbu přehrady Nové Heřminovy bylo zahájeno
  [2021-01-28] Územní řízení na výstavbu přehrady Nové Heřminovy bylo zahájeno
  [2021-01-27] Vláda schválila program pro Modernizační fond
  [2021-01-27] Vláda schválila program pro Modernizační fond
  [2021-01-25] Potřebujeme realismus v energetice
  [2021-01-25] Potřebujeme realismus v energetice
  [2021-01-25] V Kanadě staví 88 MW vodní elektrárnu pro výrobu zeleného vodíku
  [2021-01-25] V Kanadě staví 88 MW vodní elektrárnu pro výrobu zeleného vodíku
  [2021-01-23] Rok 2020 - Česko na křižovatce energetické transformace
  [2021-01-23] Rok 2020 - Česko na křižovatce energetické transformace
  [2021-01-21] Co je třeba vědět před uzavíráním uhelných elektráren?
  [2021-01-21] Co je třeba vědět před uzavíráním uhelných elektráren?
  [2021-01-18] Česká firma Hydropol úspěšně staví zelené elektrárny v severní Itálii
  [2021-01-18] Česká firma Hydropol úspěšně staví zelené elektrárny v severní Itálii
  [2021-01-16] Závod o největší větrnou turbínu světa
  [2021-01-16] Závod o největší větrnou turbínu světa
  [2021-01-13] Krátkodobý rozpad synchronní zóny a pokles kmitočtu neohrozil provoz přenosové soustavy ČR
  [2021-01-13] Krátkodobý rozpad synchronní zóny a pokles kmitočtu neohrozil provoz přenosové soustavy ČR
  [2021-01-11] Evropa byla v pátek na pokraji masivního výpadku elektřiny
  [2021-01-11] Evropa byla v pátek na pokraji masivního výpadku elektřiny
  [2021-01-09] Více zelených plynů. Plynaři se připravují na budoucnost
  [2021-01-09] Více zelených plynů. Plynaři se připravují na budoucnost
  [2021-01-05] Elektromobily budou chtít tři nové elektrárny
  [2021-01-05] Elektromobily budou chtít tři nové elektrárny
  [2020-12-25] ČEZ: Desetkrát k budoucí spotřebě a výrobě elektřiny v ČR - spotřeba poroste, nelze se spoléhat na dovoz
  [2020-12-25] ČEZ: Desetkrát k budoucí spotřebě a výrobě elektřiny v ČR - spotřeba poroste, nelze se spoléhat na dovoz
  [2020-12-18] Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice letos dodá nejvíc elektřiny za 42 let
  [2020-12-18] Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice letos dodá nejvíc elektřiny za 42 let
  [2020-12-17] Přejde ČR z uhlí na plyn? Od EU dostala zelenou, otázkou zůstává financování
  [2020-12-17] Přejde ČR z uhlí na plyn? Od EU dostala zelenou, otázkou zůstává financování
  [2020-12-16] Veřejný konzultační proces k návrhu technicko-ekonomických parametrů pro stanovení provozní podpory od roku 2022
  [2020-12-16] Veřejný konzultační proces k návrhu technicko-ekonomických parametrů pro stanovení provozní podpory od roku 2022
  [2020-12-11] Uhlí v Česku skončí v roce 2038. Komise ale vařila z vody, chybí analýzy
  [2020-12-11] Uhlí v Česku skončí v roce 2038. Komise ale vařila z vody, chybí analýzy
  [2020-12-10] ERÚ oznamuje regulované ceny elektřiny a plynu pro rok 2021
  [2020-12-10] ERÚ oznamuje regulované ceny elektřiny a plynu pro rok 2021
  [2020-12-08] Věcný záměr nového energetického zákona schválila vláda
  [2020-12-08] Věcný záměr nového energetického zákona schválila vláda
  [2020-12-07] Manifest Stop novým VE v Evropě
  [2020-12-07] Manifest Stop novým VE v Evropě
  files/EREF_press_release_CZ.pdf
  files/EREF PR hydropower 1020_EN.pdf
  files/stop_new_hydropower_in_europe_CZ.pdf
  files/stop_new_hydropower_in_europe_EN.pdf
  [2020-12-06] Čeští výzkumníci vyvíjí unikátní typ bezemisní teplárny?
  [2020-12-06] Čeští výzkumníci vyvíjí unikátní typ bezemisní teplárny?
  [2020-12-01] Zelení v Evropě nechtějí ani vodní elektrárny. Jde o extrémní stanovisko
  [2020-12-01] Zelení v Evropě nechtějí ani vodní elektrárny. Jde o extrémní stanovisko
  [2020-11-30] Pohled do historie. Návrh na nový typ větrné elektrárny z roku 1913 slibující lepší účinnost za slabého i silného větru
  [2020-11-30] Pohled do historie. Návrh na nový typ větrné elektrárny z roku 1913 slibující lepší účinnost za slabého i silného větru
  [2020-11-26] Transparentní baterie místo oken?
  [2020-11-26] Transparentní baterie místo oken?
  [2020-11-22] Babiš a Havlíček jednali s EDF, která chce stavět v Dukovanech
  [2020-11-22] Babiš a Havlíček jednali s EDF, která chce stavět v Dukovanech
  [2020-11-18] Tesla postaví v Austrálii gigantickou 300 MW baterii
  [2020-11-18] Tesla postaví v Austrálii gigantickou 300 MW baterii
  [2020-11-11] TEPLATOR - budoucnost českého teplárenství v 21 století?
  [2020-11-11] TEPLATOR - budoucnost českého teplárenství v 21 století?
  [2020-11-09] ČEZ a Rolls-Royce budou spolupracovat na rozvoji malých modulárních reaktorů
  [2020-11-09] ČEZ a Rolls-Royce budou spolupracovat na rozvoji malých modulárních reaktorů
  [2020-11-05] Vláda schválila zahájení přípravy záměru přivaděče k posílení vodních zdrojů v povodí Horní Moravy vodou z povodí Odry
  [2020-11-05] Vláda schválila zahájení přípravy záměru přivaděče k posílení vodních zdrojů v povodí Horní Moravy vodou z povodí Odry
  [2020-11-03] Mohutné české dílo v Turecku. Do provozu jdou přehrady Karakurt a Alpaslan 2
  [2020-11-03] Mohutné české dílo v Turecku. Do provozu jdou přehrady Karakurt a Alpaslan 2
  [2020-10-30] Hydroenergetika v současném energetickém mixu ČR
  [2020-10-30] Hydroenergetika v současném energetickém mixu ČR
  [2020-10-29] Investice do vodních elektráren ČEZ za více než 3 miliardy: Efektivnější a ekologičtější zdroje šetří vodu a jsou připraveny na éru bezemisní energetiky
  [2020-10-29] Investice do vodních elektráren ČEZ za více než 3 miliardy: Efektivnější a ekologičtější zdroje šetří vodu a jsou připraveny na éru bezemisní energetiky
  [2020-10-22] Přečerpávací vodní elektrárny u nás
  [2020-10-22] Přečerpávací vodní elektrárny u nás
  [2020-10-22] Elektrárna Poříčí má nový elektrokotel
  [2020-10-22] Elektrárna Poříčí má nový elektrokotel
  [2020-10-20] Přehrada v N. Heřminovech se začne stavět nejdříve v roce 2025
  [2020-10-20] Přehrada v N. Heřminovech se začne stavět nejdříve v roce 2025
  [2020-10-15] Co dělat právě nyní v české energetice?
  [2020-10-15] Co dělat právě nyní v české energetice?
  [2020-10-15] Vertikální bifaciální stěny přinášejí revoluci ve fotovoltaice. Kdy se objeví v Česku?
  [2020-10-15] Vertikální bifaciální stěny přinášejí revoluci ve fotovoltaice. Kdy se objeví v Česku?
  [2020-10-14] Vláda na pondělním jednání rozhodla o dalších opatřeních proti šíření koronavirové epidemie
  [2020-10-14] Vláda na pondělním jednání rozhodla o dalších opatřeních proti šíření koronavirové epidemie
  files/Vláda na pondělním jednání rozhodla o dalších opatřeních proti šíření koronavirové epidemie.pdf
  [2020-10-13] ČEZ zlevnil cenu elektřiny. Domácnosti ušetří až osm set korun ročně
  [2020-10-13] ČEZ zlevnil cenu elektřiny. Domácnosti ušetří až osm set korun ročně
  [2020-10-13] Ministr Toman po jednání vlády: Současné vodní zdroje v budoucnu nebudou stačit. Rozšířili jsme proto seznam území chráněných pro akumulaci vod
  [2020-10-13] Ministr Toman po jednání vlády: Současné vodní zdroje v budoucnu nebudou stačit. Rozšířili jsme proto seznam území chráněných pro akumulaci vod
  [2020-10-13] Je biomasa opravdu uhlíkově neutrální?
  [2020-10-13] Je biomasa opravdu uhlíkově neutrální?
  [2020-10-08] Blackstone spouští masovou výrobu revolučních baterií s pevným elektrolytem
  [2020-10-08] Blackstone spouští masovou výrobu revolučních baterií s pevným elektrolytem
  [2020-10-08] Vodní elektrárna Slapy prošla dosud největší modernizací
  [2020-10-08] Vodní elektrárna Slapy prošla dosud největší modernizací
  [2020-10-05] Příprava staveb přehrad ve středních Čechách a na Ústecku
  [2020-10-05] Příprava staveb přehrad ve středních Čechách na Ústecku
  [2020-10-03] Nikdo neřeší, čím uhlí nahradíme
  [2020-10-03] Nikdo neřeší, čím uhlí nahradíme
  [2020-10-03] Stát možná na Odře zahájí přípravu první části vodního kanálu
  [2020-10-03] Stát možná na Odře zahájí přípravu první části vodního kanálu
  [2020-09-28] V Česku vznikla další megawattová solární elektrárna
  [2020-09-28] V Česku vznikla další megawattová solární elektrárna
  [2020-09-24] Povolení k dalšímu provozu Temelína
  [2020-09-24] Povolení k dalšímu provozu Temelína
  [2020-09-24] Babiš: Nový emisní cíl EU pro rok 2030 je pro ČR nereálný
  [2020-09-24] Babiš: Nový emisní cíl EU pro rok 2030 je pro ČR nereálný
  [2020-09-21] Reakce vicepremiéra Havlíčka na návrh šéfky EK von der Leyenové zvýšit klimatické cíle
  [2020-09-21] Reakce vicepremiéra Havlíčka na návrh šéfky EK von der Leyenové zvýšit klimatické cíle
  [2020-09-19] Vodáci budou mít možnost přenášet lodě u jezů, schválila Sněmovna
  [2020-09-19] Vodáci budou mít možnost přenášet lodě u jezů, schválila Sněmovna
  [2020-09-17] He3da spustila továrnu. Ostrý start výroby ale odložila na začátek příštího roku
  [2020-09-17] He3da spustila továrnu. Ostrý start výroby ale odložila na začátek příštího roku
  [2020-09-16] Plovoucí fotovoltaické elektrárny se ve světě prudce rozvíjejí, velké plány má i Česko
  [2020-09-16] Plovoucí fotovoltaické elektrárny se ve světě prudce rozvíjejí, velké plány má i Česko
  [2020-09-14] Desatero obrany před šmejdy v energetice
  [2020-09-14] Desatero obrany před šmejdy v energetice
  [2020-09-14] Vodácké a turistické organizace chtějí změnit vodní zákon
  [2020-09-14] Vodácké a turistické organizace chtějí změnit vodní zákon
  [2020-09-11] Kalifornie ukazuje rizikovost obnovitelných zdrojů
  [2020-09-11] Kalifornie ukazuje rizikovost obnovitelných zdrojů
  [2020-09-10] Návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2021
  [2020-09-10] Návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2021
  [2020-09-07] Vodní mlýny, vodní kola, Archimedův šroub, jen historie?
  [2020-09-07] Vodní mlýny, vodní kola, Archimedův šroub, jen historie?
  [2020-08-30] Daň za energii z větru: mrtví ptáci. Pomoci má obarvení turbín
  [2020-08-30] Daň za energii z větru: mrtví ptáci. Pomoci má obarvení turbín
  [2020-08-30] Největší přehrada na světě se blíží k maximální kapacitě
  [2020-08-30] Největší přehrada na světě se blíží k maximální kapacitě
  [2020-08-28] Přehrada Josefův Důl na Kamenici v Jizerských horách
  [2020-08-28] Přehrada Josefův Důl na Kamenici v Jizerských horách
  [2020-08-28] Německo uvízlo u jaderné energie ve slepé uličce
  [2020-08-28] Německo uvízlo u jaderné energie ve slepé uličce
  [2020-08-27] Litostroj dodá zařízení pro novou slovinskou elektrárnu Mokrice
  [2020-08-27] Litostroj dodá zařízení pro novou slovinskou elektrárnu Mokrice
  [2020-08-26] Vliv pandemie na provoz elektrizační soustavy
  [2020-08-26] Vliv pandemie na provoz elektrizační soustavy
  [2020-08-19] Huisman vyrobí zařízení pro skladování elektrické energie
  [2020-08-19] Huisman vyrobí zařízení pro skladování elektrické energie
  [2020-08-15] Ministr Havlíček: Evropská komise jádro uznává
  [2020-08-15] Ministr Havlíček: Evropská komise jádro uznává
  [2020-08-15] Větrné turbíny vyplouvají na moře
  [2020-08-15] Větrné turbíny vyplouvají na moře
  [2020-08-11] ČEZ postaví pro jednoho z největších producentů mědi přes 20 000 fotovoltaických panelů s celkovým výkonem 10 MW
  [2020-08-11] ČEZ postaví pro jednoho z největších producentů mědi přes 20 000 fotovoltaických panelů s celkovým výkonem 10 MW
  [2020-08-07] Stabilita výroby z OZE je iluze
  [2020-08-07] Stabilita výroby z OZE je iluze
  [2020-08-05] Velké vodní baterie v pololetí zvedly výrobu téměř o čtvrtinu. Za posledních 10 let se jejich využívání zdvojnásobilo
  [2020-08-05] Velké vodní baterie v pololetí zvedly výrobu téměř o čtvrtinu. Za posledních 10 let se jejich využívání zdvojnásobilo
  [2020-08-04] ČEPS vyslyšela volání trhu a zavádí pro baterie možnost samostatného poskytování podpůrných služeb
  [2020-08-04] ČEPS vyslyšela volání trhu a zavádí pro baterie možnost samostatného poskytování podpůrných služeb
  [2020-08-01] Bouře nad českou fotovoltaikou
  [2020-08-01] Bouře nad českou fotovoltaikou
  [2020-07-30] Chybějí normy, které umožní distribuci vodíku v plynovodech
  [2020-07-30] Chybějí normy, které umožní distribuci vodíku v plynovodech
  [2020-07-30] Dobré zprávy. Elektřina i plyn asi zlevní??
  [2020-07-30] Dobré zprávy. Elektřina i plyn asi zlevní??
  [2020-07-28] Vláda schválila návrh zákona pro přechod na nízkouhlíkovou energetiku
  [2020-07-28] Vláda schválila návrh zákona pro přechod na nízkouhlíkovou energetiku
  [2020-07-25] Energetika dostává největší šok za 70 let
  [2020-07-25] Energetika dostává největší šok za 70 let
  [2020-07-25] Přečerpávací vodní elektrárna Lipno – Dunaj??
  [2020-07-25] Přečerpávací vodní elektrárna Lipno – Dunaj??
  [2020-07-21] Vláda schválila plán na financování Dukovan. Stát zaplatí 70 procent, zbytek ČEZ
  [2020-07-21] Vláda schválila plán na financování Dukovan. Stát zaplatí 70 procent, zbytek ČEZ
  [2020-07-18] Německo má vodíkový plán
  [2020-07-18] Německo má vodíkový plán
  [2020-07-18] Odborný seminář k aktuálním otázkám budování a provozu malých vodních elektráren „MVE 2020"
  [2020-07-15] ČEPS pokračuje v dalších masivních investicích do bezpečnosti a spolehlivosti přenosové soustavy ČR
  [2020-07-15] ČEPS pokračuje v dalších masivních investicích do bezpečnosti a spolehlivosti přenosové soustavy ČR
  [2020-07-09] Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2019
  [2020-07-09] Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2019
  [2020-07-07] Tisková zpráva ERÚ: Spotřeba elektřiny po předloňském rekordu v roce 2019 stagnovala
  [2020-07-07] Tisková zpráva ERÚ: Spotřeba elektřiny po předloňském rekordu v roce 2019 stagnovala
  [2020-07-02] V Česku se bude instalovat první plovoucí solární elektrárna v místě bývalých uhelných dolů?
  [2020-07-02] V Česku se bude instalovat první plovoucí solární elektrárna v místě bývalých uhelných dolů?
  [2020-07-01] Polsko za miliardy dostavělo u Ratiboři největší přehradu na Odře
  [2020-07-01] Polsko za miliardy dostavělo u Ratiboři největší přehradu na Odře
  [2020-07-01] MŽP souhlasí s dalšími 11 místy pro možnou stavbu přehrad
  [2020-07-01] MŽP souhlasí s dalšími 11 místy pro možnou stavbu přehrad
  [2020-06-28] SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA (hodnocení dopadu regulace)
  [2020-06-24] Aktuální informace o vodnosti na tocích v ČR
  [2020-06-24] Aktuální informace o vodnosti na tocích v ČR
  [2020-06-23] Nový energetický zákon chce odrážet decentralizaci energetiky
  [2020-06-23] Nový energetický zákon chce odrážet decentralizaci energetiky
  [2020-06-23] Novela zákona o podporovaných zdrojích energie má být schválena ještě letos
  [2020-06-23] Novela zákona o podporovaných zdrojích energie má být schválena ještě letos
  [2020-06-17] V Elektrárně Ledvice nainstalovali malé vodní miniturbiny
  [2020-06-17] V Elektrárně Ledvice nainstalovali malé vodní miniturbiny
  [2020-06-15] Akumulace energie z OZE do vodíku
  [2020-06-15] Akumulace energie z OZE do vodíku
  [2020-06-15] Po pátém jednání uhelné komise se symbolicky uzavřel Prunéřov. Dekarbonizace probíhá, jak to bude v budoucnosti, komise vládě předloží do konce roku
  [2020-06-15] Po pátém jednání uhelné komise se symbolicky uzavřel Prunéřov. Dekarbonizace probíhá, jak to bude v budoucnosti, komise vládě předloží do konce roku
  [2020-06-11] Modernizovaný dispečink řídí provoz elektráren Vltavské kaskády o výkonu ¾ temelínského bloku
  [2020-06-11] Modernizovaný dispečink řídí provoz elektráren Vltavské kaskády o výkonu ¾ temelínského bloku
  [2020-06-09] Technické památky Labsko-vltavské vodní cesty
  [2020-06-09] Technické památky Labsko-vltavské vodní cesty
  [2020-06-05] Vývoj cen silové elektrické energie na energetické burze Praha
  [2020-06-05] Vývoj cen silové elektrické energie na energetické burze Praha
  [2020-05-30] Přípravy Dukovan II. postupují. Stálý vládní výbor projednal další kroky
  [2020-05-30] Přípravy Dukovan II. postupují. Stálý vládní výbor projednal další kroky
  [2020-05-30] ČEZ letos zapojil o polovinu víc střešních fotovoltaik než loni
  [2020-05-30] ČEZ letos zapojil o polovinu víc střešních fotovoltaik než loni
  [2020-05-28] Návrh metodiky pro meziroční úpravu výše ročního zeleného bonusu na elektřinu, účinné od roku 2021 (navazuje na veřejný konzultační proces z konce roku 2019)
  [2020-05-28] Návrh metodiky pro meziroční úpravu výše ročního zeleného bonusu na elektřinu, účinné od roku 2021 (navazuje na veřejný konzultační proces z konce roku 2019)
  [2020-05-27] Dlouhé stráně kvůli investicím zahájily několikatýdenní odstávku
  [2020-05-27] Dlouhé stráně kvůli investicím zahájily několikatýdenní odstávku
  [2020-05-25] Modernizace na Slapech míří do finiše, na svém místě je 250tunový rotor. Ekologičtější elektrárna uspoří vodu i maziva a zvýší bezemisní výrobu
  [2020-05-25] Modernizace na Slapech míří do finiše, na svém místě je 250tunový rotor. Ekologičtější elektrárna uspoří vodu i maziva a zvýší bezemisní výrobu
  [2020-05-22] Svazy: Bez aktivního přístupu přijde ČR o evropské peníze na OZE
  [2020-05-22] Svazy: Bez aktivního přístupu přijde ČR o evropské peníze na OZE
  [2020-05-20] V Michiganu se protrhly dvě přehrady, tisíce evakuovaných
  [2020-05-20] V Michiganu se protrhly dvě přehrady, tisíce evakuovaných
  [2020-05-19] Rozvoj OZE v ČR do roku 2030 přinese investice přes 300 miliard korun??
  [2020-05-19]Rozvoj OZE v ČR do roku 2030 přinese investice přes 300 miliard korun??
  [2020-05-18] Jaderný minireaktor velikosti pivního sudu bude mít 3D tištěné "jádro"
  [2020-05-18] Jaderný minireaktor velikosti pivního sudu bude mít 3D tištěné "jádro"
  [2020-05-15] C-Energy zahájila komerční provoz velkokapacitní baterie pro potřeby síťových služeb
  [2020-05-15] C-Energy zahájila komerční provoz velkokapacitní baterie pro potřeby síťových služeb
  [2020-05-11] Bezdrátový přenos elektřiny??
  [2020-05-11] Bezdrátový přenos elektřiny??
  [2020-05-11] Špinavý obchod s „čistou energií“
  [2020-05-11] Špinavý obchod s „čistou energií“
  [2020-05-11] MZe představilo 31 nových lokalit pro stavbu přehrad
  [2020-05-11] MZe představilo 31 nových lokalit pro stavbu přehrad
  [2020-05-04] Přehrada Křižanovice na Chrudimce v ř. km 37,150
  [2020-05-04] Přehrada Křižanovice na Chrudimce v ř. km 37,150
  [2020-05-03] V Uzbekistánu se protrhla přehrada
  [2020-05-03] V Uzbekistánu se protrhla přehrada
  [2020-05-02] Vodní elektrárny ČEZ na východě Čech vloni zvýšily výrobu
  [2020-05-02] Vodní elektrárny ČEZ na východě Čech vloni zvýšily výrobu
  [2020-04-29] Vláda schválila novelu zákona o podporovaných zdrojích energie
  [2020-04-29] Vláda schválila novelu zákona o podporovaných zdrojích energie
  [2020-04-28] Vláda schválila snížení podpory pro solární elektrárny
  [2020-04-28] Vláda schválila snížení podpory pro solární elektrárny
  [2020-04-26] Pandemie přinesla pokles spotřeby i výroby elektřiny v celé Evropě, přenosová soustava ČR ale funguje bez problémů
  [2020-04-26] Pandemie přinesla pokles spotřeby i výroby elektřiny v celé Evropě, přenosová soustava ČR ale funguje bez problémů
  [2020-04-23] Rakouská energetika ukazuje všechny slabiny OZE
  [2020-04-23] Rakouská energetika ukazuje všechny slabiny OZE
  [2020-04-22] Teplo a OZE
  [2020-04-22] Teplo a OZE
  [2020-04-20] SAV: Možností řešit hydrologickou situaci v ČR je celá řada
  [2020-04-20] SAV: Možností řešit hydrologickou situaci v ČR je celá řada
  [2020-04-20] Elektrárna Dlouhé stráně v 1. čtvrtletí zvýšila produkci meziročně o 40 %
  [2020-04-20] Elektrárna Dlouhé stráně v 1. čtvrtletí zvýšila produkci meziročně o 40 %
  [2020-04-14] Největší fotovoltaická elektrárna v Evropě zahájila výrobu
  [2020-04-14] Největší fotovoltaická elektrárna v Evropě zahájila výrobu
  [2020-04-14] Některé jihočeské řeky jsou na hranici hydrologického sucha
  [2020-04-14] Některé jihočeské řeky jsou na hranici hydrologického sucha
  [2020-04-12] Těžba lithia na Cínovci bude v českých rukou. ČEZ získá 51 procent ve společnosti Geomet
  [2020-04-12] Těžba lithia na Cínovci bude v českých rukou. ČEZ získá 51 procent ve společnosti Geomet
  [2020-04-08] Ministr Toman: V některých vodních tocích je jen 10 procent vody, přehrady dostatek pitné vody zajistí
  [2020-04-08] Ministr Toman: V některých vodních tocích je jen 10 procent vody, přehrady dostatek pitné vody zajistí
  [2020-04-05] Zelený vodík - „čistá“ výroba vodíku s možností zpětné konverze
  [2020-04-05] Zelený vodík - „čistá“ výroba vodíku s možností zpětné konverze
  [2020-04-01] Informace z Hospodářské komory České republiky
  [2020-04-01] Informace z Hospodářské komory České republiky
  [2020-04-01] Vláda schválila novelu, která zavede registr zprostředkovatelů
  [2020-04-01] Vláda schválila novelu, která zavede registr zprostředkovatelů
  [2020-03-31] Povodí Moravy těží sedimenty z VD Koryčany
  [2020-03-31] Povodí Moravy těží sedimenty z VD Koryčany
  [2020-03-29] Malé reaktory pro armádu. Pentagon nezahálí, zadal zakázku třem firmám
  [2020-03-29] Malé reaktory pro armádu.<br>Pentagon nezahálí, zadal zakázku třem firmám
  [2020-03-29] Účet za protijadernou lobby v Rakousku, jež má zastavit jádro v Česku: 7,5 milionu
  [2020-03-29] Účet za protijadernou lobby v Rakousku, jež má zastavit jádro v Česku: 7,5 milionu
  [2020-03-26] Cena silové elektřiny se výrazně propadla
  [2020-03-26] Cena silové elektřiny se výrazně propadla
  [2020-03-26] ČEZ požádal o povolení umístit nový jaderný zdroj v Dukovanech
  [2020-03-26] ČEZ požádal o povolení umístit nový jaderný zdroj v Dukovanech
  [2020-03-23] Povodí Vltavy: Ve vodních nádržích je vody dost
  [2020-03-23] Povodí Vltavy: Ve vodních nádržích je vody dost
  [2020-03-20] Vzducholodě znovu jako ekologický způsob dopravy?
  [2020-03-20] Vzducholodě znovu jako ekologický způsob dopravy?
  [2020-03-17] Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2018
  [2020-03-17] Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2018
  [2020-03-10] 258 000 domácností mělo loni elektřinu díky výrobě z vodních elektráren Vltavské kaskády
  [2020-03-10] 258 000 domácností mělo loni elektřinu díky výrobě z vodních elektráren Vltavské kaskády
  [2020-03-09] Brusel představil návrh Klimatického zákona. Schyluje se k rozhodující zelené ofenzivě
  [2020-03-09] Brusel představil návrh Klimatického zákona. Schyluje se k rozhodující zelené ofenzivě
  [2020-03-08] Chorvatsko se připravuje na velkolepý přechod na obnovitelné zdroje energie. Příležitosti jsou i pro české firmy
  [2020-03-08] Chorvatsko se připravuje na velkolepý přechod na obnovitelné zdroje energie. Příležitosti jsou i pro české firmy
  [2020-03-04] Setkání s výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů
  [2020-03-04] Setkání s výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů
  [2020-03-04] Železný prach místo uhlí??
  [2020-03-04] Železný prach místo uhlí??
  [2020-03-04] Jaderný odpad nikdy nikoho nezabil, říká ekonom McAfee. Kritizuje klimatický moralismus
  [2020-03-04] Jaderný odpad nikdy nikoho nezabil, říká ekonom McAfee. Kritizuje klimatický moralismus
  [2020-03-03] Budovaná pákistánská vodní elektrárna o výkonu dvou Temelínů pokryje čtvrtinu spotřeby země
  [2020-03-03] Budovaná pákistánská vodní elektrárna o výkonu dvou Temelínů pokryje čtvrtinu spotřeby země
  [2020-03-03] ČIŽP zveřejnila výsledky kontrol malých vodních elektráren
  [2020-03-03] ČIŽP zveřejnila výsledky kontrol malých vodních elektráren
  [2020-03-02] Povodí Vltavy začalo napouštět přehradu Orlík
  [2020-03-02] Povodí Vltavy začalo napouštět přehradu Orlík
  [2020-03-02] Drahá Energiewende. Němce čeká kvůli přechodu k obnovitelným zdrojům další růst cen elektřiny
  [2020-03-02] Drahá Energiewende. Němce čeká kvůli přechodu k obnovitelným zdrojům další růst cen elektřiny
  [2020-02-26] Konference o úpravě energetického zákona: Stop energetickým šmejdům
  [2020-02-26] Konference o úpravě energetického zákona: Stop energetickým šmejdům
  [2020-02-26] Nové způsoby ukládání energie – do tekutých solí?
  [2020-02-26] Nové způsoby ukládání energie – do tekutých solí?
  [2020-02-26] Průběh letošní zimy je argumentem pro existenci přehrad
  [2020-02-26] Průběh letošní zimy je argumentem pro existenci přehrad
  [2020-02-25] Průzkum: Za zelenou energii je ochotno připlatit si 17 procent Čechů
  [2020-02-25] Průzkum: Za zelenou energii je ochotno připlatit si 17 procent Čechů
  [2020-02-25] Zpráva o provozu ES ČR za IV. čtvrtletí 2019
  [2020-02-25] Zpráva o provozu ES ČR za IV. čtvrtletí 2019
  [2020-02-24] Projekt optimalizované plovoucí jaderné elektrárny bude hotov letos v květnu
  [2020-02-24] Projekt optimalizované plovoucí jaderné elektrárny bude hotov letos v květnu
  [2020-02-20] Skupina Litostroj vyrobila oběžné kolo pro Alabamu
  [2020-02-20] Skupina Litostroj vyrobila oběžné kolo pro Alabamu
  [2020-02-18] PXE je komoditní burzou, která nabízí konečným zákazníkům aukce elektrické energie a zemního plynu
  [2020-02-18] PXE je komoditní burzou, která nabízí konečným zákazníkům aukce elektrické energie a zemního plynu
  [2020-02-18] Pačes: Česká energetika musí být postavena na jádru
  [2020-02-18] Pačes: Česká energetika musí být postavena na jádru
  [2020-02-12] Na severu Čech by mohla vzniknout továrna na baterie pro elektromobily
  [2020-02-12] Na severu Čech by mohla vzniknout továrna na baterie pro elektromobily
  [2020-02-10] Česká Energo-Pro začala v Turecku napouštět přehradu za 5 mld. Kč
  [2020-02-10] Česká Energo-Pro začala v Turecku napouštět přehradu za 5 mld. Kč
  [2020-02-07] Bez nových vedení bude v EU málo elektřiny
  [2020-02-07] Bez nových vedení bude v EU málo elektřiny
  [2020-02-05] Něco z historie: Přečerpávací vodní elektrárna Černé jezero
  [2020-02-05] Něco z historie: Přečerpávací vodní elektrárna Černé jezero
  [2020-02-03] GE Hitachi zahajuje licenční proces svého malého modulárního reaktoru BWRX-300 v USA
  [2020-02-03] GE Hitachi zahajuje licenční proces svého malého modulárního reaktoru BWRX-300 v USA
  [2020-01-28] Otazníků kolem některých obnovitelných zdrojů přibývá
  [2020-01-28] Otazníků kolem některých obnovitelných zdrojů přibývá
  [2020-01-26] Po 5 letech se do Česka vrátil boom střešní fotovoltaiky
  [2020-01-26] Po 5 letech se do Česka vrátil boom střešní fotovoltaiky
  [2020-01-25] Začal rok drahých energií. Koho zvýšení cen postihne nejvíc a kolik si připlatí?
  [2020-01-25] Začal rok drahých energií. Koho zvýšení cen postihne nejvíc a kolik si připlatí?
  [2020-01-24] Je vodík budoucností energetiky?
  [2020-01-24] Je vodík budoucností energetiky?
  [2020-01-21] Ruský malý reaktor by měl stát do roku 2027
  [2020-01-21] Ruský malý reaktor by měl stát do roku 2027
  [2020-01-21] Příspěvek na podporované zdroje by měl klesnout o pětinu
  [2020-01-21] Příspěvek na podporované zdroje by měl klesnout o pětinu
  [2020-01-18] Ekologické vrtání „Eco Drilling“ pro výstavbu malých vodních elektráren od fy. Norhard
  [2020-01-18] Ekologické vrtání „Eco Drilling“ pro výstavbu malých vodních elektráren od fy. Norhard
  [2020-01-16] Největším bezemisním zdrojem energie zůstávají vodní elektrárny
  [2020-01-16] Největším bezemisním zdrojem energie zůstávají vodní elektrárny
  [2020-01-16] Europoslanci podpořili zelenou dohodu, odmítli zmínit jádro
  [2020-01-16] Europoslanci podpořili zelenou dohodu, odmítli zmínit jádro
  [2020-01-16] Blíží se éra obnovitelných zdrojů energie bez dotací?
  [2020-01-16] Blíží se éra obnovitelných zdrojů energie bez dotací?
  [2020-01-15] Podíl zelené energie poroste, energeticko-klimatický plán přijat
  [2020-01-15] Podíl zelené energie poroste, energeticko-klimatický plán přijat
  [2020-01-12] ČEPS se připojila k mezinárodní platformě TERRE pro zajištění regulační energie
  [2020-01-12] ČEPS se připojila k mezinárodní platformě TERRE pro zajištění regulační energie
  [2020-01-11] Klimatické šílenství emise nesníží
  [2020-01-11] Klimatické šílenství emise nesníží
  [2020-01-09] Evropská zelená dohoda: podaří se velké sny přenést do reality?
  [2020-01-09] Evropská zelená dohoda: podaří se velké sny přenést do reality?
  [2020-01-08] Větrníky, kam se podíváš. Odpor lidí k turbínám chtějí němečtí politici zlomit penězi
  [2020-01-08] Větrníky, kam se podíváš. Odpor lidí k turbínám chtějí němečtí politici zlomit penězi
  [2020-01-06] Hodnocení vlivů jezu u Děčína bylo po čtrnácti letech ukončeno??
  [2020-01-06] Hodnocení vlivů jezu u Děčína bylo po čtrnácti letech ukončeno??
  [2020-01-04] Němci budou muset dovážet elektřinu z Francie
  [2020-01-04] Němci budou muset dovážet elektřinu z Francie
  [2019-12-29] Burzovní elektřina pro každého. Pražská Power Exchange spustí službu pro domácnosti
  [2019-12-29] Burzovní elektřina pro každého. Pražská Power Exchange spustí službu pro domácnosti
  [2019-12-19] Nejen Temelín a Dukovany. Malé reaktory by mohly na severu republiky nahradit uhlí i teplárny
  [2019-12-19] Nejen Temelín a Dukovany. Malé reaktory by mohly na severu republiky nahradit uhlí i teplárny
  [2019-12-16] Vodní dílo a MVE Nové mlýny
  [2019-12-16] Vodní dílo a MVE Nové mlýny
  [2019-12-15] Jaderná pře
  [2019-12-15] Jaderná pře
  [2019-12-13] Zemkova Z-Group spustila v Maďarsku soláry za 100 milionů korun
  [2019-12-13] Zemkova Z-Group spustila v Maďarsku soláry za 100 milionů korun
  [2019-12-12] Rozhovor: V ČR prý začnou vznikat další malé vodní elektrárny
  [2019-12-12] Rozhovor: V ČR prý začnou vznikat další malé vodní elektrárny
  [2019-12-11] Provozovatel soustavy: Do 5 let Polsku hrozí nedostatek vlastního výkonu
  [2019-12-11] Provozovatel soustavy: Do 5 let Polsku hrozí nedostatek vlastního výkonu
  [2019-12-11] Chytrá integrace energetiky a priority nové Evropské komise. V Bruselu zazněly také cíle České republiky v oblasti obnovitelných zdrojů energie
  [2019-12-11] Chytrá integrace energetiky a priority nové Evropské komise. V Bruselu zazněly také cíle České republiky v oblasti obnovitelných zdrojů energie
  [2019-12-11] Nadšení střídá kocovina. Investice do biopaliv se zastavily
  [2019-12-11] Nadšení střídá kocovina. Investice do biopaliv se zastavily
  [2019-12-10] III. čtvrtletí 2019: Výroba elektřiny meziročně klesla o více než 6 %, spotřeba stoupla, export klesl
  [2019-12-10] III. čtvrtletí 2019: Výroba elektřiny meziročně klesla o více než 6 %, spotřeba stoupla, export se snížil
  [2019-12-06] Voda protržené přehrady Malpasset vytvořila vlnu vysokou 40 metrů
  [2019-12-06] Voda protržené přehrady Malpasset vytvořila vlnu vysokou 40 metrů
  [2019-12-06] Uhlíková neutralita do roku 2050??
  [2019-12-06] Uhlíková neutralita do roku 2050??
  [2019-12-04] Legislativní rada vlády se sešla nad problematikou obnovitelných zdrojů energie
  [2019-12-04] Legislativní rada vlády se sešla nad problematikou obnovitelných zdrojů energie
  [2019-12-01] ERÚ vydává cenová rozhodnutí stanovující regulované ceny v elektroenergetice a plynárenství pro příští rok
  [2019-12-01] ERÚ vydává cenová rozhodnutí stanovující regulované ceny v elektroenergetice a plynárenství pro příští rok
  [2019-11-29] Rada ERÚ vyzvala Havlíčka, aby v zákoně ukotvil akumulaci energie
  [2019-11-29] Rada ERÚ vyzvala Havlíčka, aby v zákoně ukotvil akumulaci energie
  [2019-11-29] Sněmovna se postavila proti plánům na splavnění Berounky
  [2019-11-29] Sněmovna se postavila proti plánům na splavnění Berounky
  [2019-11-27] 3. největší vodní elektrárna na světě, brazilská Belo Monte, získala povolení pro provoz při plném výkonu
  [2019-11-27] 3. největší vodní elektrárna na světě, brazilská Belo Monte, získala povolení pro provoz při plném výkonu
  [2019-11-25] Čeňkova pila - funkční vodní elektrárna uvedená do provozu před 107 lety
  [2019-11-25] Čeňkova pila - funkční vodní elektrárna uvedená do provozu před 107 lety
  [2019-11-24] Návrh metodiky pro meziroční úpravu výše ročního zeleného bonusu na elektřinu,od roku 2021
  [2019-11-24] Návrh metodiky pro meziroční úpravu výše ročního zeleného bonusu na elektřinu, účinné od roku 2021
  [2019-11-24] Vodní trumfy Litostroje
  [2019-11-24] Vodní trumfy Litostroje
  [2019-11-19] Porovnání využití výkonu hlavních druhů OZE
  [2019-11-19] Porovnání využití výkonu hlavních druhů OZE
  [2019-11-19] Větrníkům v Německu dochází dech
  [2019-11-19] Větrníkům v Německu dochází dech
  [2019-11-16] Vláda zřejmě sníží podporu zelených zdrojů
  [2019-11-16] Vláda zřejmě sníží podporu zelených zdrojů
  [2019-11-13] Návrh cenových rozhodnutí, kterými se stanovuje podpora pro POZE pro rok 2019 a 2020
  [2019-11-13] Návrh cenových rozhodnutí, kterými se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2019 a 2020
  [2019-11-10] ČEPS se připojí k evropskému vnitrodennímu trhu s elektřinou
  [2019-11-10] ČEPS se připojí k evropskému vnitrodennímu trhu s elektřinou
  [2019-11-07] Dlouhé stráně při blackoutu „nastartují“ Elektrárnu Chvaletice
  [2019-11-07] Dlouhé stráně při blackoutu „nastartují“ Elektrárnu Chvaletice
  [2019-11-07] Před 65 lety byla slavnostně otevřena Slapská přehrada
  [2019-11-07] Před 65 lety byla slavnostně otevřena Slapská přehrada
  [2019-11-04] Levnější než baterie: opuštěné těžební šachty mají sloužit jako zásobárna obnovitelné energie
  [2019-11-04] Levnější než baterie: opuštěné těžební šachty mají sloužit jako zásobárna obnovitelné energie
  [2019-10-31] Skupina senátorů vyzvala k větší podpoře obnovitelných zdrojů
  [2019-10-31] Skupina senátorů vyzvala k větší podpoře obnovitelných zdrojů
  [2019-10-29] Kanál nechceme! Starostové se bouří proti megalomanskému projektu
  [2019-10-29] Kanál nechceme! Starostové se bouří proti megalomanskému projektu
  [2019-10-28] Energetika by měla respektovat fyzikální zákony, ne politická rozhodnutí
  [2019-10-28] Energetika by měla respektovat fyzikální zákony, ne politická rozhodnutí
  [2019-10-27] 135 miliard: Sněmovna schvaluje klíčový dokument, který ovlivní rozvoj fotovoltaiky v Česku na následujících 10 let
  [2019-10-27] 135 miliard: Sněmovna schvaluje klíčový dokument, který ovlivní rozvoj fotovoltaiky v Česku na následujících 10 let
  [2019-10-26] Jez Děčín nemusí poškodit, ale naopak může vylepšit životní prostředí
  [2019-10-26] Jez Děčín nemusí poškodit, ale naopak vylepšit životní prostředí
  [2019-10-23] Malé modulární reaktory - budoucnost jaderné energetiky?
  [2019-10-23] Malé modulární reaktory - budoucnost jaderné energetiky?
  [2019-10-23] Zakázku na modernizaci lodního výtahu na Orlíku získal Metrostav
  [2019-10-23] Zakázku na modernizaci lodního výtahu na Orlíku získal Metrostav
  [2019-10-21] Asociace mají výtky k novele zákona o podporovaných zdrojích energie
  [2019-10-21] Asociace mají výtky k novele zákona o podporovaných zdrojích energie
  [2019-10-21] Bez nových elektráren nebude kde brát elektřinu. Od roku 2030 by ji Česko muselo dovážet
  [2019-10-21] Bez nových elektráren nebude kde brát elektřinu, tvrdí Havlíček. Od roku 2030 by ji Česko muselo dovážet
  [2019-10-21] Česko musí podle Babiše stavět nové jaderné bloky, i kdyby porušilo právo EU...
  [2019-10-21] Česko musí podle Babiše stavět nové jaderné bloky, i kdyby porušilo právo EU. Rozšiřovat chce Temelín i Dukovany
  [2019-10-21] ČEPS dokončila zaústění nejdelšího vedení zvn
  [2019-10-21] ČEPS dokončila zaústění nejdelšího vedení zvn
  [2019-10-20] TIGER: Nový projekt pro využití energie vln v Lamanšském průlivu schválen
  [2019-10-20] TIGER: Nový projekt pro využití energie vln v Lamanšském průlivu schválen
  [2019-10-16] Vodní elektrárna Vranov v provozu od roku 1934
  [2019-10-16] Vodní elektrárna Vranov v provozu o roku 1934
  [2019-10-15] Komentář ERÚ k 2. čtvrtletí v tuzemské energetice
  [2019-10-15] Komentář ERÚ k 2. čtvrtletí v tuzemské energetice
  [2019-10-15] Přerov podpořil prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje
  [2019-10-15] Přerov podpořil prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje
  [2019-10-13] Stát zrychluje kvůli suchu výstavbu přehrad aneb Tři minulé příběhy
  [2019-10-13] Stát zrychluje kvůli suchu výstavbu přehrad aneb Tři minulé příběhy
  [2019-10-13] Vládní nařízení zvyšuje minimální povinný objem vody v řekách
  [2019-10-13] Vládní nařízení zvyšuje minimální povinný objem vody v řekách
  [2019-10-09] Malé vodní elektrárny na řece Ploučnici vlastník modernizoval
  [2019-10-09] Malé vodní elektrárny na řece Ploučnici vlastník modernizoval
  [2019-10-09] Energetická soběstačnost je český trumf. Předejme ho i dalším generacím
  [2019-10-09] Energetická soběstačnost je český trumf. Předejme ho i dalším generacím
  [2019-10-03] Ministr Toman zahájil provoz rekonstruované vodní elektrárny na Štvanici
  [2019-10-03] Ministr Toman zahájil provoz rekonstruované vodní elektrárny na Štvanici
  [2019-10-02] Obnovitelné zdroje energie v roce 2018
  [2019-10-02] Obnovitelné zdroje energie v roce 2018
  [2019-09-26] Česko ohrožuje německý útěk od uhlí
  [2019-09-26] Česko ohrožuje německý útěk od uhlí
  [2019-09-26] Ministerstvo průmyslu chystá zcela nový energetický zákon
  [2019-09-26] Ministerstvo průmyslu chystá zcela nový energetický zákon
  [2019-09-26] Rozvoj obnovitelných zdrojů do roku 2030 (Analýza Deloitte pro Svaz moderní energetiky)
  [2019-09-26] Rozvoj obnovitelných zdrojů do roku 2030 (Analýza Deloitte pro Svaz moderní energetiky)
  [2019-09-22] Růst cen elektřiny ukazuje graf Energetické burzy v Praze (PXE)
  [2019-09-22] Růst cen elektřiny ukazuje graf Energetické burzy v Praze (PXE)
  [2019-09-20] Největší rekultivační projekt v ČR
  [2019-09-20] Největší rekultivační projekt v ČR
  [2019-09-18] Vodní elektrárna Lipno slaví 60 let
  [2019-09-18] Vodní elektrárna Lipno slaví 60 let
  [2019-09-18] Do 20 let přijde Česko o třetinu elektráren. Běžíme závod s časem – o stavbu nových Dukovan
  [2019-09-18] Do dvaceti let přijde Česko o třetinu elektráren. Běžíme závod s časem – o stavbu nových Dukovan
  [2019-09-18] Přehrady nebudou ve Vilémově a Stodůlkách, nové lokality neznámé
  [2019-09-18] Přehrady nebudou ve Vilémově a Stodůlkách, nové lokality neznámé
  [2019-09-16] Stavba větrných elektráren v Německu drhne
  [2019-09-16] Stavba větrných elektráren v Německu drhne
  [2019-09-15] Vláda projedná aktualizaci Národního akčního plánu pro chytré sítě
  [2019-09-15] Vláda projedná aktualizaci Národního akčního plánu pro chytré sítě
  [2019-09-15] Při mrazivé zimě bude situace v evropských sítích napjatá, dovoz elektřiny hrozí i Německu
  [2019-09-15] V případě mrazivé zimy bude situace v evropských sítích napjatá, dovoz elektřiny hrozí i Německu
  [2019-09-10] Před sto lety schválil parlament první energetický zákon
  [2019-09-10] Před sto lety schválil parlament první energetický zákon
  [2019-09-03] Návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro POZE pro rok 2020
  [2019-09-03] Návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2020
  [2019-09-02] Vláda chce urychlit stavbu vodního díla Vlachovice
  [2019-09-02] nase-voda.cz: Vláda chce urychlit stavbu vodního díla Vlachovice
  [2019-08-30] MŽP vydalo souhlasné stanovisko EIA pro záměr výstavby nových bloků v JE Dukovany
  [2019-08-30] MŽP vydalo souhlasné stanovisko EIA pro záměr výstavby nových bloků v Jaderné elektrárně Dukovany
  [2019-08-29] euro.cz: Jezera na místě bývalých uhelných lomů se ekonomicky nevyplatí
  [2019-08-29] euro.cz: Investice na století a půl. Jezera na místě bývalých uhelných lomů se ekonomicky nevyplatí
  [2019-08-28] lesycr.cz: Lesy ČR obnovily v západních Čechách koryta toků a vybudovaly devět tůní
  [2019-08-28] lesycr.cz: Lesy ČR obnovily v západních Čechách koryta toků a vybudovaly devět tůní
  [2019-08-28] Na suchu nebudeme. Problém ČR není nedostatek deště, ale rozložení srážek
  [2019-08-28] neviditelnypes.cz: Na suchu nebudeme. Problém ČR není nedostatek deště, ale rozložení srážek[2019-08-28] neviditelnypes.cz: Na suchu nebudeme. Problém ČR není nedostatek deště, ale rozložení srážek
  [2019-08-27] pmo.cz: Protipovodňová ochrana Olomouce ve finále environmentální soutěže
  [2019-08-27] pmo.cz: Protipovodňová ochrana Olomouce ve finále environmentální soutěže
  [2019-08-23] iuhli.cz: Hysterie kolem CO2: jen omyl, nebo podvod?
  [2019-08-23] uhli.cz: Hysterie kolem CO2: jen omyl, nebo podvod?
  [2019-08-23] prumyslovaekologie.cz: Přechod z fosilních paliv na OZE a jádro se musí důkladně vyhodnotit
  [2019-08-23] prumyslovaekologie.cz: HK ČR a SP ČR: Přechod z fosilních paliv na OZE a jádro se musí důkladně vyhodnotit
  [2019-08-18] lidovky.cz: Odborníci kritizují „Zemanův“ kanál. Studie, která dokládá smysluplnost, je podle nich jen účelová
  [2019-08-18] aktualne.cz: Odborníci kritizují „Zemanův“ kanál. Studie, která dokládá smysluplnost, je podle nich jen účelová
  [2019-08-17] ceskenoviny.cz: Povodí Labe chystá vyčištění umělého kanálu Alba z 15. století
  [2019-08-17] ceskenoviny.cz: Povodí Labe chystá vyčištění umělého kanálu Alba z 15. století
  [2019-08-16] eagri.cz: Den otevřených dveří na vodních dílech v rámci Dnů evropského dědictví
  [2019-08-16] eagri.cz: Den otevřených dveří na vodních dílech v rámci Dnů evropského dědictví
  [2019-08-16] euro.cz: Dokumentarista Moore opět provokuje: Soláry a větrníky nás nezachrání, živí fosilní barony
  [2019-08-16] euro.cz: Dokumentarista Moore opět provokuje: Soláry a větrníky nás nezachrání, živí fosilní barony
  [2019-08-13] oenergetice.cz: Německo bude kvůli Energiewende potřebovat další severojižní propojení
  [2019-08-13] oenergetice.cz: Německo bude kvůli Energiewende k nyní plánovaným vedením potřebovat další severojižní propojení
  [2019-08-11] aktualne.cz: Na přehradě Fláje se šetřilo materiálem, obří duté útroby hráze teď lákají turisty
  [2019-08-11]aktualne.cz: Na přehradě Fláje se šetřilo materiálem, obří duté útroby hráze teď lákají turisty
  [2019-08-09] euro.cz: Státní dotace pro podporované energie má vzrůst na 27 miliard, navrhuje MPO
  [2019-08-09] euro.cz: Státní dotace pro podporované energie má vzrůst na 27 miliard, navrhuje MPO
  [2019-08-05] oenergetice.cz: Německo: V reakci na červnové problémy s nedostatkem výkonu v soustavě budou zpřísněna tržní pravidla
  [2019-08-05] oenergetice.cz: Německo: V reakci na červnové problémy s nedostatkem výkonu v soustavě budou zpřísněna tržní pravidla
  [2019-08-02] Hráz se propadla, hrozí protržení. Obyvatelé malého anglického města se evakuují
  [2019-08-02] aktualne.cz: Hráz se propadla, hrozí protržení. Obyvatelé malého anglického města se evakuují
  [2019-07-31] eagri.cz: Ministerstvo zemědělství pomůže s budováním dalších rybníků, vodovodů a také opatření
  [2019-07-31] eagri.cz: Ministerstvo zemědělství pomůže s budováním dalších rybníků, vodovodů a také opatření
  [2019-07-31] ceskenoviny.cz: Zásadní změny v ERÚ, novým předsedou rady je Stanislav Trávníček
  [2019-07-31] ceskenoviny.cz: Zásadní změny v ERÚ, novým předsedou rady je Stanislav Trávníček
  [2019-07-28] oenergetice.cz: Vodním elektrárnám se po loňském podprůměrném roce dařilo v pololetí lépe
  [2019-07-28] oenergetice.cz: Vodním elektrárnám se po loňském podprůměrném roce dařilo v pololetí lépe
  [2019-07-28] novinky.cz: Hráz Orlíku nově ustojí i 10 000letou vodu
  [2019-07-28] novinky.cz: Hráz Orlíku nově ustojí i 10 000letou vodu
  [2019-07-27] Přečerpávací vodní elektrárna využívající opuštěný zlatý důl potřebuje další fi...
  [2019-07-27] Přečerpávací vodní elektrárna využívající opuštěný zlatý důl potřebuje další finance
  [2019-07-23] Česká pozice: Novela zákona umožní omezit průmyslu i domácnostem odběry vody
  [2019-07-23] Česká pozice: Novela zákona umožní omezit průmyslu i domácnostem odběry vody
  [2019-07-23] E15.cz: Keňa spustila největší větrnou farmu v Africe
  [2019-07-23] E15.cz:<br>Keňa spustila největší větrnou farmu v Africe
  [2019-07-23] oenergetice.cz: Zástupci Nizozemska prosazují rozvoj zeleného i modrého vodíku v EU
  [2019-07-23] oenergetice.cz: Zástupci Nizozemska prosazují rozvoj zeleného i modrého vodíku v EU
  [2019-07-20] E15.cz: Vláda asi odmítne návrh na ústavní ochranu vody a půdy
  [2019-07-20] E15.cz: Vláda asi odmítne návrh na ústavní ochranu vody a půdy
  [2019-07-08] ihned.cz: Jádro v Česku postaví ČEZ. Firma ale bude moci při potížích převést investici za 250 miliard na bedra státu
  [2019-07-08] Jádro v Česku postaví ČEZ. Firma ale bude moci při potížích převést investici za 250 miliard na bedra státu
  [2019-07-08] Povodí Moravy: Malá vodní elektrárna Ivančice získala cenu Technologické agentury ČR
  [2019-07-08] Naše voda: Malá vodní elektrárna Ivančice získala cenu Technologické agentury ČR
  [2019-07-06] Obrovská lopatka Haliade-X 12 MW je v celku
  [2019-07-06] Obrovská lopatka Haliade-X 12 MW je v celku
  [2019-07-04] elektřina.cz: 4 největší vodní elektrárny světa
  [2019-07-04] elektřina.cz: 4 největší vodní elektrárny světa
  [2019-07-03] Obnovitelné zdroje pokryly skoro polovinu německé spotřeby. Ohrožují ale stabilitu sítě
  [2019-07-03] euro.cz: Obnovitelné zdroje pokryly skoro polovinu německé spotřeby. Ohrožují ale stabilitu sítě
  [2019-07-01] Plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov obdržela provozní licenci
  [2019-07-01] Plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov obdržela provozní licenci
  [2019-06-25] Česká pozice: Každá země by měla být zodpovědná za svou energetickou bilanci
  [2019-06-25] Česká pozice: Každá země by měla být zodpovědná za svou energetickou bilanci
  [2019-04-18] Stát musí novelizovat legislativu pro stabilní rozvoj OZE
  [2019-04-18] Stát musí novelizovat legislativu pro stabilní rozvoj OZE
  [2019-04-16] Reaktor v kontejneru. Kanada chce být jedničkou nové technologie
  [2019-04-16] Reaktor v kontejneru. Kanada chce být jedničkou nové technologie
  [2019-04-16] IRENA: Největší podíl na světovém přírůstku instalovaného výkonu mají OZE
  [2019-04-16] IRENA: Největší podíl na světovém přírůstku instalovaného výkonu mají OZE
  [2019-04-11] Z historie romantické MVE Les Království na Labi
  [2019-04-11] Z historie romantické MVE Les Království na Labi
  [2019-04-05] 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů do roku 2050?
  [2019-05-04] 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů do roku 2050?
  [2019-04-03] Hoover Dam: Nejslavnější přehrada světa, jejíž obrovská hráz tuhne už 80 let
  [2019-04-03] Hoover Dam: Nejslavnější přehrada světa, jejíž obrovská hráz tuhne už 80 let
  [2019-04-03] Světová kapacita větrných elektráren má do 2023 vzrůst o 50 procent
  [2019-04-03] Světová kapacita větrných elektráren má do 2023 vzrůst o 50 procent
  [2019-03-28] Seminář k aktuálním otázkám budování a provozu malých vodních elektráren „MVE 2019"
  [2019-03-27] ČEPS čelil přebytkům výkonu z distribučních soustav
  [2019-03-27] ČEPS čelil přebytkům výkonu z distribučních soustav
  [2019-03-23] Jaderná energie, OZE a klimatické změny
  [2019-03-23] Jaderná energie, OZE a klimatické změny
  [2019-03-19] Blackout v zájmu elektromobility. Kolik aut zvládne nabít rozvodná síť?
  [2019-03-19] Blackout v zájmu elektromobility. Kolik aut zvládne nabít rozvodná síť?
  [2019-03-18] Babiš: Stát s podporou nákupu elektromobilů pro fyzické osoby nepočítá
  [2019-03-18] Babiš: Stát s podporou nákupu elektromobilů pro fyzické osoby nepočítá
  [2019-03-17] Vodní koridor Dunaj–Odra–Labe
  [2019-03-17] Vodní koridor Dunaj–Odra–Labe
  [2019-03-12] Německý energetický experiment
  [2019-03-12] Německý energetický experiment
  [2019-03-09] ERÚ zahajuje cenové kontroly podporovaných zdrojů energie
  [2019-03-09] ERÚ zahajuje cenové kontroly podporovaných zdrojů energie
  [2019-03-07] Energetická chudoba je v Česku výrazně pod průměrem Evropské unie
  [2019-03-07] Energetická chudoba je v Česku výrazně pod průměrem Evropské unie
  [2019-03-04] Otázky a odpovědi k rozvoji OZE po roce 2020
  [2019-03-04] Otázky a odpovědi k rozvoji OZE po roce 2020
  [2019-03-04] 5 hlavních energetických trendů pro rok 2035
  [2019-03-04] 5 hlavních energetických trendů pro rok 2035
  [2019-02-28] České baterie HE3DA se mají vyrábět v USA
  [2019-02-28] České baterie HE3DA se mají vyrábět v USA
  [2019-02-28] Projekt obří australské přečerpávací elektrárny o výkonu Temelína má zelenou
  [2019-02-28] Projekt obří australské přečerpávací elektrárny o výkonu Temelína má zelenou
  [2019-02-27] Státní energetická inspekce prověří subvence výrobnám čisté energie
  [2019-02-27] Státní energetická inspekce prověří subvence výrobnám čisté energie
  [2019-02-24] Klimatické změny a energetika
  [2019-02-24] Klimatické změny a energetika
  [2019-02-19] V Praze byla představena publikace Světového energetického výhledu
  [2019-02-19] V Praze byla představena publikace Světového energetického výhledu
  [2019-02-18] V Perském zálivu spustili největší baterii světa. Virtuální a bez lithia
  [2019-02-18] V Perském zálivu spustili největší baterii světa. Virtuální a bez lithia
  [2019-02-13] Možné cesty k nízkoemisní energetice
  [2019-02-13] Možné cesty k nízkoemisní energetice
  [2019-02-11] 100 let české energetiky: Elektřina byla tahounem prosperity republiky. Její význam poroste i v budoucnu
  [2019-02-11] 100 let české energetiky: Elektřina byla tahounem prosperity republiky. Její význam poroste i v budoucnu
  [2019-02-06] HE3DA: Dokončení certifikace a zahájení výroby baterií již letos
  [2019-02-06] HE3DA: Dokončení certifikace a zahájení výroby baterií již letos
  [2019-02-06] Propojení českého denního trhu se zbytkem Evropy je zase o krok blíže
  [2019-02-06] Propojení českého denního trhu se zbytkem Evropy je zase o krok blíže
  [2019-02-03] Nord Stream 2 může pomoci naplnit českou plynárenskou síť
  [2019-02-03] Náměstek na MPO Neděla: Nord Stream 2 může pomoci naplnit českou plynárenskou síť
  [2019-02-02] Belgii a Británii propojil nový podmořský kabel, má zajistit lepší využití OZE a vyšší bezpečnost dodávek elektřiny
  [2019-02-02] Belgii a Británii propojil nový podmořský kabel, má zajistit lepší využití OZE a vyšší bezpečnost dodávek elektřiny
  [2019-01-26] Německo by mělo do konce roku 2038 skončit s uhelnou energií
  [2019-01-26] Německo by mělo do konce roku 2038 skončit s uhelnou energií
  [2019-01-26] Jeden „drát“ by stačil pro celou ČR. Nové elektrické vedení láme rekordy
  [2019-01-26] Jeden „drát“ by stačil pro celou ČR. Nové elektrické vedení láme rekordy
  [2019-01-25] Stát odstranil past na solárníky
  [2019-01-25] Stát odstranil past na solárníky
  [2019-01-22] Betonový akumulátor energie
  [2019-01-22] Betonový akumulátor energie
  [2019-01-19] Geotermální elektrárny
  [2019-01-19] Geotermální elektrárny
  [2019-01-07] Kein Blackout: V Německu se loni poprvé vyrobilo přes 40 % elektřiny z OZE, bez kolapsu sítě
  [2019-01-07] Kein Blackout: V Německu se loni poprvé vyrobilo přes 40 % elektřiny z OZE, aniž by došlo ke kolapsu sítě
  [2019-01-03] Český bateriový kontejner úspěšně otestován v Německu
  [2019-01-03] Český bateriový kontejner úspěšně otestován v Německu
  [2019-01-03] Na dostavbě Dukovan trvám, investice do jádra je návratná, tvrdí Andrej Babiš
  [2019-01-03] Na dostavbě Dukovan trvám, investice do jádra je návratná, tvrdí Andrej Babiš
  [2018-12-30] Pokusy Nikoly Tesly s bezdrátovým přenosem elektřiny a jeho vize budoucnosti
  [2018-12-30] Něco z historie: Pokusy Nikoly Tesly s bezdrátovým přenosem elektřiny a jeho vize budoucnosti
  [2018-12-30] Před 40 lety uvedli do provozu vodní elektrárnu Dalešice
  [2018-12-30] Před 40 lety uvedli do provozu vodní elektrárnu Dalešice
  [2018-12-30] Teplovod z Temelína do Českých Budějovic bude stát 1,5 mld. Kč
  [2018-12-30] Teplovod z Temelína do Českých Budějovic bude stát 1,5 mld. Kč
  [2018-12-20] Výkladové stanovisko ERÚ k zachování nároku na podporu při opravě nebo údržbě výrobny elektřiny
  [2018-12-20] Výkladové stanovisko ERÚ k zachování nároku na podporu při opravě nebo údržbě výrobny elektřiny
  [2018-12-20] Stát hodlá urychlit vyvlastnění pozemků pro stavbu vodních děl
  [2018-12-20] Stát hodlá urychlit vyvlastnění pozemků pro stavbu vodních děl
  [2018-12-17] Jaderné elektrárny: Stavět, či nestavět?
  [2018-12-17] Jaderné elektrárny: Stavět, či nestavět?
  [2018-12-17] Vodní elektrárny ve světě i u nás
  [2018-12-17] Vodní elektrárny ve světě i u nás
  [2018-12-16] Německo má letos dosáhnout již 38% podílu OZE ve výrobě elektřiny
  [2018-12-16] Německo má letos dosáhnout již 38% podílu OZE ve výrobě elektřiny
  [2018-12-13] Zelení výrobci se poperou v aukcích, soláry však zůstanou mimo
  [2018-11-27] Jak je to s porovnáním cen různých energetických zdrojů?
  [2018-12-13] Připomínky Svazu moderní energetiky
  [2018-12-13] Připomínky Svazu moderní energetiky
  [2018-12-11] Bezpečnostní přeliv Orlické přehrady
  [2018-12-11] Bezpečnostní přeliv Orlické přehrady
  [2018-12-11] Zájem o solární panely na střechy se zdvojnásobil
  [2018-12-11] Zájem o solární panely na střechy se zdvojnásobil
  [2018-12-01] Ceny energií v roce 2019
  [2018-12-01] Ceny energií v roce 2019
  [2018-11-27] Jak je to s porovnáním cen různých energetických zdrojů?
  [2018-11-27] Jak je to s porovnáním cen různých energetických zdrojů?
  [2018-11-22] Na 26. zasedání Generální konference pro váhy a míry ve Versailles byla schválena revoluční změna definice jednotek soustavy SI
  [2018-11-22] Na 26. zasedání Generální konference pro váhy a míry ve Versailles byla schválena revoluční změna definice jednotek soustavy SI
  [2018-11-22] Jaderná energetika byla, je a bude součástí našeho energetického mixu
  [2018-11-22] Jaderná energetika byla, je a bude součástí našeho energetického mixu
  [2018-11-19] Bude větší podpora OZE ??
  [2018-11-19] Bude větší podpora OZE ??
  [2018-11-13] OZE budou o podporu v ČR soutěžit v aukcích, stojí to v návrhu zákona
  [2018-11-13] OZE budou o podporu v ČR soutěžit v aukcích, stojí to v návrhu zákona
  [2018-11-08] Velký přehled: Využívané i perspektivní technologie akumulace energie
  [2018-11-08] Velký přehled: Využívané i perspektivní technologie akumulace energie
  [2018-11-07] Stoleté malé vodní elektrárny u nás spolehlivě slouží
  [2018-11-07] Stoleté malé vodní elektrárny u nás spolehlivě slouží
  [2018-10-30] Nováková (MPO): ČR může odložit jaderné projekty
  [2018-10-30] Nováková (MPO): ČR může odložit jaderné projekty
  [2018-10-26] Analytici: Elektřina a plyn příští rok zdraží, roste také cena uhlí
  [2018-10-26] Analytici: Elektřina a plyn příští rok zdraží, roste také cena uhlí
  [2018-10-21] Británie začala dobývat břidlicový plyn. Jako čtvrtá země po USA, Kanadě a Číně
  [2018-10-21] Británie začala dobývat břidlicový plyn. Jako čtvrtá země po USA, Kanadě a Číně
  [2018-10-18] Třesk v klíčové státní firmě ČEPS
  [2018-10-18] Třesk v klíčové státní firmě ČEPS
  [2018-10-16] Rizika vývoje elektroenergetiky v Česku
  [2018-10-16] Rizika vývoje elektroenergetiky v Česku
  [2018-10-09] Nové oběžné kolo zvýší produkci přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně
  [2018-10-09] Nové oběžné kolo zvýší produkci přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně
  [2018-10-07] Má hořet půl století jako františek. Jaký reaktor si přeje Bill Gates
  [2018-10-07] Má hořet půl století jako františek. Jaký reaktor si přeje Bill Gates
  [2018-10-01] Pro velké solární elektrárny je místo na logistických centrech nebo bývalých skládkách
  [2018-10-01] Pro velké solární elektrárny je místo na logistických centrech nebo bývalých skládkách
  [2018-09-25] Na podporované zdroje půjde v příštím roce z veřejných financí opět 26,2 miliardy
  [2018-09-25] Na podporované zdroje půjde v příštím roce z veřejných financí opět 26,2 miliardy
  [2018-09-25] POZVÁNKA na Odborné podzimní setkání majitelů a provozovatelů MVE
  [2018-09-03] Nejvyužívanější obnovitelný zdroj světa. Vodní elektrárny jako důležitý zdroj u nás i ve světě
  [2018-09-03] Nejvyužívanější obnovitelný zdroj světa. Vodní elektrárny jako důležitý zdroj u nás i ve světě
  [2018-08-29] Informace k návrhu cenového rozhodnutí ERÚ, kterým se stanovuje podpora ...
  [2018-08-29] Informace k návrhu cenového rozhodnutí ERÚ, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2019
  [2018-08-27] Skotsko má nejvýkonnější přílivovou elektrárnu s 2 MW
  [2018-08-27] Skotsko má nejvýkonnější přílivovou elektrárnu s 2 MW
  [2018-08-21] HVDC – stejnosměrný přenos elektrické energie
  [2018-08-21] HVDC – stejnosměrný přenos elektrické energie
  [2018-08-17] Americké ministerstvo energetiky přesune do Prahy svůj evropský regionální úřad
  [2018-08-17] Americké ministerstvo energetiky přesune do Prahy svůj evropský regionální úřad
  [2018-08-14] Do 5 let mohou být v ČR desítky MW bateriových úložišť
  [2018-08-14] Do 5 let mohou být v ČR desítky MW bateriových úložišť
  [2018-08-12] Čína se snaží měnit počasí
  [2018-08-12] Čína se snaží měnit počasí
  [2018-08-01] Elektrárna pod Čertovou stěnou
  [2018-08-01] Elektrárna pod Čertovou stěnou
  [2018-07-22] Norské firmy škrtí projekt „baterie Evropy“, bojí se drahé elektřiny
  [2018-07-22] Norské firmy škrtí projekt „baterie Evropy“, bojí se drahé elektřiny
  [2018-07-19] Turecké jádro jako šance na oživení českého strojírenství. Firmy se ucházejí o zakázky za desítky milionů eur v elektrárně Akkuyu
  [2018-07-19] Turecké jádro jako šance na oživení českého strojírenství. Firmy se ucházejí o zakázky za desítky milionů eur v elektrárně Akkuyu
  [2018-07-18] Na Česko se snáší kritika OECD kvůli znečištění ovzduší
  [2018-07-18] Na Česko se snáší kritika OECD kvůli znečištění ovzduší
  [2018-07-07] Uhlí se ještě bude hodit. ČEZ proto investuje dalších deset miliard
  [2018-07-07] Uhlí se ještě bude hodit. ČEZ proto investuje dalších deset miliard
  [2018-07-06] Češi si připlatí za elektřinu, dodavatelé chystají zvyšování cen
  [2018-06-24] Vývoj všech druhů OZE od roku 2006
  [2018-07-04] Elektrárna Lipno má po rekonstrukci jeden z nejrychlejších systémů připojení na světě
  [2018-07-04] Elektrárna Lipno má po rekonstrukci jeden z nejrychlejších systémů připojení na světě
  [2018-07-03] Elektrárna Počerady se připojila k žalobě vůči Evropské komisi proti nepřiměřené regulaci
  [2018-07-03] Elektrárna Počerady se připojila k žalobě vůči Evropské komisi proti nepřiměřené regulaci
  [2018-07-02] Jadernou elektrárnu do každého maloměsta. Britové zvažují minireaktory
  [2018-07-02] Jadernou elektrárnu do každého maloměsta. Britové zvažují minireaktory
  [2018-06-30] Vliv zahraniční spolupráce na koncepci PS ČR
  [2018-06-30] Vliv zahraniční spolupráce na koncepci PS ČR
  S ČR se vlivem své geografické polohy významně podílí na přenosech toků výkonů v rámci obchodů s elektrickou energií na evropském kontinentu.
  Rozvojové schema přenosové sítě ČR - stav v roce 2026.
  [2018-06-28] Německo se zřeklo jádra, teď se chce zbavit i uhlí. Firmy varují, že předčasný útlum může ohrozit stabilní dodávky elektřiny
  [2018-06-28] Německo se zřeklo jádra, teď se chce zbavit i uhlí. Firmy varují, že předčasný útlum může ohrozit stabilní dodávky elektřiny
  [2018-06-27] Veolia ve Francii otevřela první evropský závod na recyklaci solárních panelů a chystá se stavět i v dalších zemích
  [2018-06-27] Veolia ve Francii otevřela první evropský závod na recyklaci solárních panelů a chystá se stavět i v dalších zemích
  [2018-06-24] Vývoj všech druhů OZE od roku 2006
  [2018-06-24] Vývoj všech druhů OZE od roku 2006
  [2018-06-17] Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2017
  [2018-06-17] Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2017
  [2018-06-14] Tesla po světě rozmístila již 10 000 superchargerů, v ČR jich moc nenajdete
  [2018-06-14] Tesla po světě rozmístila již 10 000 superchargerů, v ČR jich moc nenajdete
  [2018-06-14] ČEPS letos investuje 3,7 miliardy do rozvoje přenosové soustavy
  [2018-06-14] ČEPS letos investuje 3,7 miliardy do rozvoje přenosové soustavy
  [2018-06-14] Interní protikorupční program ERÚ - aktualizace pro rok 2018
  [2018-06-14] Interní protikorupční program ERÚ - aktualizace pro rok 2018
  [2018-06-09] Akumulátory se stávají svatým grálem energetiky
  [2018-06-09] Akumulátory se stávají svatým grálem energetiky
  [2018-06-06] Kanaďané pomohou českému podnikateli rozjet v Chile výstavbu slunečních elektráren. Firma Solek postaví fotovoltaiky za 2,5 miliardy
  [2018-06-06] Kanaďané pomohou českému podnikateli rozjet v Chile výstavbu slunečních elektráren. Firma Solek postaví fotovoltaiky za 2,5 miliardy
  [2018-06-04] Spotřeba elektřiny v ČR dosáhla v roce 2017 rekordní hodnoty
  [2018-06-04] Spotřeba elektřiny v ČR dosáhla v roce 2017 rekordní hodnoty
  [2018-06-03] Odstavení českých uhelných elektráren??
  [2018-06-03] Odstavení českých uhelných elektráren??
  [2018-06-03] V Bruselu se finalizuje nová podoba evropské energetiky: jaká bude?
  [2018-06-03] V Bruselu se finalizuje nová podoba evropské energetiky: jaká bude?
  [2018-05-31] Nová budova ČSOB bude vytápěna a chlazena tepelnými čerpadly s výkonem až 1300 kW
  [2018-05-31] Nová budova ČSOB bude vytápěna a chlazena zemními tepelnými čerpadly, přenášející výkon až 1300 kW
  [2018-05-21] ENERGO-PRO proniklo do Rakouska, získalo tam zakázku na vodních elektrárnách za 130 mio
  [2018-05-21] ENERGO-PRO Jaromíra Tesaře proniklo do Rakouska,<br>získalo tam zakázku na vodních elektrárnách za 130 milionů
  [2018-05-15] ABB Terra HP: Nabíjení elektromobilu do 8 minut se stává realitou
  [2018-05-15] ABB Terra HP: Nabíjení elektromobilu do 8 minut se stává realitou
  [2018-05-14] Solar Global dokončil výstavbu malé vodní elektrárny
  [2018-05-14] Solar Global dokončil výstavbu malé vodní elektrárny
  [2018-05-14] ENERGO-PRO dostaví největší privátně vlastněnou přehradu s vodní elektrárnou v Turecku
  [2018-05-14] ENERGO-PRO dostaví největší privátně vlastněnou přehradu s vodní elektrárnou v Turecku
  [2018-05-14] Skupina ČEZ získala ve Francii povolení pro výstavbu a provoz větrných elektráren o výkonu 42,4 MW. První se začne stavět již na přelomu roku
  [2018-05-14] Skupina ČEZ získala ve Francii povolení pro výstavbu a provoz větrných elektráren o výkonu 42,4 MW. První se začne stavět již na přelomu roku
  [2018-05-03] SUCHO, SUCHO, EXTRÉMNÍ SUCHO...
  [2018-05-03] SUCHO, SUCHO, EXTRÉMNÍ SUCHO...
  [2018-05-02] Výrobci zelené energii neztratí nárok na podporu kvůli pozdnímu hlášení výroby do OTE
  [2018-05-02] Výrobci zelené energii neztratí nárok na podporu kvůli pozdnímu hlášení výroby do OTE
  [2018-05-01] Seminář k aktuálním otázkám budování a provozu malých vodních elektráren „MVE 2018"
  [2018-04-26] Ve Velké Británii otestují největší větrnou turbínu na světě
  [2018-04-26] Ve Velké Británii otestují největší větrnou turbínu na světě
  [2018-04-25] Největší bateriová úložiště současnosti a nejbližší budoucnosti
  [2018-04-25] Největší bateriová úložiště současnosti a nejbližší budoucnosti
  [2018-04-21] Kategorie vodnosti toků a M — denní průtoky
  [2018-04-21] Kategorie vodnosti toků a M — denní průtoky
  [2018-04-17] Možné scénáře a rizika vývoje elektroenergetiky v Česku
  [2018-04-17] Možné scénáře a rizika vývoje elektroenergetiky v Česku
  [2018-04-10] Evropská komise pozastavila Česku operační program Podnikání a inovace... (OPPIK)
  [2018-04-10] Evropská komise pozastavila Česku operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
  [2018-04-09] Na příspěvek podporovaným zdrojům bylo loni vynaloženo 45,7 mld. Kč
  [2018-04-09] Na příspěvek podporovaným zdrojům bylo loni vynaloženo 45,7 mld. Kč
  [2018-04-05] Závazný cíl podílu OZE pro rok 2020 na konečné spotřebě energie v EU
  [2018-04-05] Závazný cíl podílu OZE pro rok 2020 na konečné spotřebě energie v EU
  [2018-03-25] Německo je největším emitentem skleníkových plynů v EU?
  [2018-03-25] Německo je největším emitentem skleníkových plynů v EU?
  [2018-03-20] Český Hydropol plánuje stavět desítky vodních elektráren po celém světě
  [2018-03-20] Český Hydropol plánuje stavět desítky vodních elektráren po celém světě. Cílí na Asii a Jižní Ameriku
  [2018-03-17] Trumfne Čína zbytek světa v jaderné fúzi?
  [2018-03-17] Trumfne Čína zbytek světa v jaderné fúzi?
  [2018-03-17] Indický vodní megaprojekt
  [2018-03-17] Indický vodní megaprojekt
  [2018-03-16] Elektrárna Dlouhé Stráně, jeden z „divů Česka“, se dočkala poštovní známky
  [2018-03-16] Elektrárna Dlouhé Stráně, jeden z „divů Česka“, se dočkala poštovní známky
  [2018-03-12] 70 MW činí nárůst okamžité spotřeby elektřiny v ČR při poklesu teploty o 1° C
  [2018-03-12] 70 MW činí nárůst okamžité spotřeby elektřiny v ČR při poklesu teploty o 1° C
  [2018-03-11] Tepelný rezonátor – nové zařízení k výrobě elektřiny??
  [2018-03-11] Tepelný rezonátor – nové zařízení k výrobě elektřiny??
  [2018-03-07] Německý regulátor opět sníží podporu pro nové větrné elektrárny
  [2018-03-07] Německý regulátor opět sníží podporu pro nové větrné elektrárny
  [2018-02-28] Hluboké mrazy vyhnaly spotřebu elektřiny na rekordní hodnotu; 28.2.2018 přesáhla 12 GW
  [2018-02-28] Hluboké mrazy vyhnaly spotřebu elektřiny na rekordní hodnotu, zatížení české sítě 28.2.2018 přesáhlo 12 000 MW
  [2018-02-25] Výkladové stanovisko ERÚ č. 1/2018 k uvedení výrobny elektřiny z OZ do provozu v 2010
  [2018-02-25] Výkladové stanovisko ERÚ č. 1/2018 k uvedení výrobny elektřiny z obnovitelného zdroje do provozu v roce 2010
  [2018-02-13] Vývoj instalovaného výkonu a počtu provozoven OZE mezi roky 2002 až 2017
  [2018-02-13] Vývoj instalovaného výkonu a počtu provozoven OZE mezi roky 2002 až 2017
  [2018-02-13] Český bateriový startup uspěl v mezinárodní soutěži
  [2018-02-13] Český bateriový startup uspěl v mezinárodní soutěži
  [2018-02-12] Největší úložiště energie v Česku. E.ON začíná testovat nový systém baterií
  [2018-02-12] Největší úložiště energie v Česku. E.ON začíná testovat nový systém baterií
  [2018-02-09] Seminář k aktuálním otázkám budování a provozu malých vodních elektráren „MVE 2018“
  [2018-02-02] Státy EU se shodly na směrnici o energii z obnovitelných zdrojů
  [2018-02-02] Státy EU se shodly na směrnici o energii z obnovitelných zdrojů
  [2018-02-01] Němci loni zaplatili za problémy rozvodné sítě skoro miliardu eur
  [2018-02-01] Němci loni zaplatili za problémy rozvodné sítě skoro miliardu eur
  [2018-01-24] Národní energetický mix
  [2018-01-24] Národní energetický mix
  [2018-01-17] Baterie a česká energetika
  [2018-01-17] Baterie a česká energetika
  [2018-01-14] Poskytnutá podpora 2016
  [2018-01-14] Poskytnutá podpora 2016
  [2018-01-07] Největší průtoková baterie světa nahradí tradiční vodní přečerpávací elektrárnu
  [2018-01-07] Největší průtoková baterie světa nahradí tradiční vodní přečerpávací elektrárnu
  [2018-01-04] Nový rekord: Podíl energie z obnovitelných zdrojů v Německu přesáhl 38,50 procent
  [2018-01-04] Nový rekord: Podíl energie z obnovitelných zdrojů v Německu přesáhl 38,50 procent
  [2018-01-02] Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2016
  [2018-01-02] Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2016
  [2017-12-19] Země EU dohodly podobu směrnice o vnitřním trhu s elektřinou a o OZE
  [2017-12-19] Země EU dohodly podobu směrnice o vnitřním trhu s elektřinou a o OZE
  [2017-12-16] Křetínského EPH koupil dvě elektrárny na biomasu v Itálii
  [2017-12-16] Křetínského EPH koupil dvě elektrárny na biomasu v Itálii
  [2017-12-15] Přeplacené bioplynky. Ministerstvo a energetická inspekce chystají kontroly
  [2017-12-12] Přeplacené bioplynky. Ministerstvo a energetická inspekce chystají kontroly
  [2017-12-07] Financial Times: Křetínského EPH sází na tradiční elektrárny
  [2017-12-07] Financial Times: Křetínského EPH sází na tradiční elektrárny
  [2017-12-01] ČEPS zvýšila očekávaný růst brutto spotřeby elektřiny v ČR, do roku 2024 očekává 7,5% růst
  [2017-12-01] ČEPS zvýšila očekávaný růst brutto spotřeby elektřiny v ČR, do roku 2024 očekává 7,5 % nárůst
  [2017-12-01] E.ON v Mydlovarech dokončuje bateriové úložiště za 24 milionů Kč
  [2017-12-01] E.ON v Mydlovarech dokončuje bateriové úložiště za 24 milionů Kč
  [2017-11-29] Britská vláda chrání spotřebitele, nové dotace na OZE do roku 2025 nebudou
  [2017-11-29] Britská vláda chrání spotřebitele, nové dotace na OZE do roku 2025 nebudou
  [2017-11-28] Při opravě generátoru PVE Dlouhé stráně technici vyjmuli 400 tunový rotor
  [2017-11-28] Při opravě generátoru PVE Dlouhé stráně technici vyjmuli 400 tunový rotor
  [2017-11-27] Němcům dochází dech, trpělivost a peníze
  [2017-11-27] Němcům dochází dech, trpělivost a peníze
  [2017-11-27] ERÚ: Nové tarify nebudou znamenat náhlou změnu cen elektřiny pro spotřebitele
  [2017-11-27] ERÚ: Nové tarify nebudou znamenat náhlou změnu cen elektřiny pro spotřebitele
  [2017-11-23] Muskovi vyšla sázka s Austrálií. Tesla dokončila stavbu největší baterie na světě včas
  [2017-11-23] Muskovi vyšla sázka s Austrálií. Tesla dokončila stavbu největší baterie na světě včas
  [2017-11-18] IEA zveřejnila výroční zprávu Světový energetický výhled
  [2017-11-18] IEA zveřejnila výroční zprávu Světový energetický výhled
  [2017-11-13] Informace o společnosti PXE
  [2017-11-13] Informace o společnosti PXE
  [2017-11-07] Cena ročního kontraktu na elektřinu na PXE po 4 letech prolomila hranici 38 €/MWh
  [2017-11-07] Cena nejbližšího ročního kontraktu na elektřinu na PXE po 4 letech prolomila hranici 38 €/MWh
  [2017-11-02] Víkendový vichr krátkodobě sfoukl ceny energií pod nulu
  [2017-11-02] Víkendový vichr sfoukl ceny energií pod nulu
  [2017-10-26] Právní expert: Výjimky z působnosti kontrol překompenzace je třeba vztahovat na podnik, ne na každou elektrárnu zvlášť
  [2017-10-26] Právní expert: Výjimky z působnosti kontrol překompenzace je třeba vztahovat na podnik, ne na každou elektrárnu zvlášť
  [2017-10-23] Spojené království chystá přílivové elektrárny výkonnější než Temelín
  [2017-10-23] Spojené království chystá přílivové elektrárny výkonnější než Temelín
  [2017-10-23] U Havířova začala stavba továrny na baterie za 5,5 mld.Kč
  [2017-10-23] U Havířova začala stavba továrny na baterie za 5,5 mld.Kč
  [2017-10-23] Česko čeká obří solární a bateriový boom, a také nedostatek instalatérů FV systémů
  [2017-10-23] Česko čeká obří solární a bateriový boom, a také nedostatek instalatérů FV systémů
  [2017-10-07] V Austrálii nahradí kombinace solární elektrárny s PVE část výkonu konvenční elektrárny
  [2017-10-07] V Austrálii nahradí kombinace solární elektrárny s PVE část výkonu konvenční elektrárny
  [2017-10-02] Veolia instaluje solární elektrárny na skládky odpadu
  [2017-09-25] Největší bateriové úložiště na světě bude v Jižní Austrálii
  [2017-09-25] Tesla postaví v Jižní Austrálii největší bateriové úložiště na světě
  [2017-09-22] Regulační transformátory jsou v provozu, chrání proti přetížení sítě
  [2017-09-22] Regulační transformátory jsou v provozu, chrání proti přetížení sítě
  [2017-09-19] Americká společnost Tesla zahájila provoz bateriového systému v Mira Loma v Kalifornii
  [2017-09-19] V Německu vyvíjejí ukládání energie na mořském dně
  [2017-09-19] V Německu vyvíjejí ukládání energie na mořském dně
  [2017-09-13] Norsko jako úložiště energie pro Evropu?
  [2017-09-13] Norsko jako úložiště energie pro Evropu?
  [2017-09-13] Češi provozují a modernizují vodní elektrárny daleko za svými hranicemi
  [2017-09-13] Češi provozují a modernizují vodní elektrárny daleko za svými hranicemi
  [2017-09-12] Podíl zelené energie ve spotřebě byl v Česku v roce 2013 stejný jako v Německu
  [2017-09-12] Podíl zelené energie ve spotřebě byl v Česku před dvěma lety stejný jako v Německu
  [2017-09-05] Německo a Norsko si budou posílat elektřinu podmořským kabelem
  [2017-09-05] Vláda 4. září schválila návrh na kontrolu přiměřenosti podpory pro obnovitelné zdroje
  [2017-09-05] Vláda 4. září schválila návrh na kontrolu přiměřenosti podpory pro obnovitelné zdroje
  [2017-09-05] Startují dotace až 150 000 Kč na nové solární elektrárny v programu Nová zelená úsporám
  [2017-09-05] Startují dotace až 150 000 Kč na nové solární elektrárny v programu Nová zelená úsporám
  [2017-09-01] Národní zpráva ERÚ o elektroenergetice a plynárenství v ČR za rok 2016
  files/NZ_ERU_2016.pdf
  [2017-08-30] Od 1. září začne ve společnosti ČEZ fungovat nová divize Jaderná energetika
  [2017-08-29] Česká firma vybuduje v Chile solární zdroje o výkonu 50 megawattů. Rozhlíží se i v Argentině
  [2017-08-29] Česká firma vybuduje v Chile solární zdroje o výkonu padesáti megawattů. Rozhlíží se i v Argentině
  [2017-08-28] Konec jádra: Němci musí stavět záložní plynové elektrárny
  Konec jádra: Němci musí stavět záložní plynové elektrárny
  [2017-08-22] Vitáskovou v čele ERÚ nahradil její místopředseda. Úřad od srpna řídí nová rada
  [2017-08-12] Blackout???
  [2017-08-12] Blackout???
  [2017-08-08] Tisková zpráva. Rada ERÚ nastupuje do funkce
  [2017-08-05] Konstruktérům turbín se v Brně daří
  [2017-08-05] Konstruktérům turbín se v Brně daří
  [2017-08-04] ČEZ dál investuje do obnovitelných zdrojů
  [2017-08-04] ČEZ dál investuje do obnovitelných zdrojů
  [2017-07-30] Čína pracuje na největší ,,plovoucí" solární elektrárně na světě
  [2017-07-30] Čína pracuje na největší ,,plovoucí" solární elektrárně na světě
  [2017-07-25] Vývoj všech druhů OZE za 10 let
  [2017-07-25] Vývoj všech druhů OZE za 10 let
  [2017-07-24] Podíl OZE na brutto spotřebě elektřiny v ČR
  [2017-07-24] Podíl OZE na brutto spotřebě elektřiny v ČR
  [2017-06-29] Dvoustranná dohoda o rozdělení německo-rakouské zóny je nepřijatelná
  [2017-06-29] Dvoustranná dohoda o rozdělení německo-rakouské zóny je nepřijatelná
  [2017-06-20] Porovnání výroby elektřiny vodními elektrárnami za posledních 10 let
  [2017-06-12] Skupina ČEZ expanduje, nakoupila větrné farmy ve Francii
  [2017-06-11] Česko by mělo k tvorbě společné evropské energetické politiky přistupovat více pragmaticky a hlídat si svoje zájmy
  [2017-06-06] V německých aukcích na nové větrné elektrárny většinou vítězí občanské projekty
  [2017-06-02] Zajímavost z energetiky v Maďarsku
  [2017-05-17] ENERGO-PRO dostaví největší privátně vlastněnou přehradu s vodní elektrárnou v Turecku
  [2017-05-17] ENERGO-PRO dostaví největší privátně vlastněnou přehradu s vodní elektrárnou v Turecku
  [2017-05-13] Společnost ČEPS hospodařila vloni se ziskem přes 2 miliardy korun
  [2017-04-29] Regulační transformátory jsou kompletní, dorazil i poslední z nich
  [2017-04-23] Seminář k aktuálním otázkám budování a provozu malých vodních elektráren „MVE 2017“
  files/POZVANKA_Seminar_MVE_2017.pdf
  [2017-04-11] Německý elektrárník poslal šumavský potok pod zem
  [2017-04-07] Integrace decentrálních zdrojů do distribuční soustavy
  [2017-04-07] Energetický slovník (ČEPS)
  [2017-03-20] Důležitá konference k vodoprávní problematice
  [2017-03-13] Miliony pro malé vodní elektrárny. Senát schválil novelu zákona o PoZE
  [2017-03-02] Řádná valná hromada SPVEZ - 18. března 2017
  [2016-12-14] Vláda schválila změnu v oblasti podpory elektřiny vyrobené v malých vodních elektrárnách
  [2016-11-14] Připomínky k Návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu
  files/Asociace_pro_vyuziti_OZE.pdf
  [2016-11-09] Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2015
  [2016-11-02] Předsedkyně ERÚ chce snížit poplatek za zelenou elektřinu
  [2016-10-26] Problematika kvality elektřiny a přenášených výkonů z pohledu energetického specialisty
  [2016-10-26] Konference Malé vodní elektrárny v ČR - 2016
  [2016-10-17] Společnost ČEPS uvedla do provozu nové přenosové vedení 400 kV
  [2016-08-19] 35. běh rekvalifikačního kurzu pro provozovatele malých energetických zdrojů
  [2016-08-19] Kvůli chybě zdraží voda
  images/akt041b.png
  [2016-06-15] Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2015
  [2016-04-15] Seminář k aktuálním otázkám budování a provozu malých vodních elektráren „MVE 2016“
  files/POZVANKA_Seminar_MVE_2016.pdf
  [2016-01-19] Mimořádná valná hromada SPVEZ - 6. února 2016 - OPRAVENÝ program
  files/Pozvánka_mimořádná_valna_hromada_unor_2016.pdf
  [2015-11-04] Mimořádná valná hromada SPVEZ - 6. února 2016
  [2015-10-08] Predikce cen elektřiny (SRN)
  [2015-10-08] ČEPS zahájila stavbu ochranných PST transformátorů
  [2015-08-18] ERÚ zveřejňuje návrh vyhlášky, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry a doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z podporovaných zdrojů energie a veřejný konzultační proces k tomuto návrhu
  [2015-05-12] Seminář k aktuálním otázkám budování a provozu MVE - 15. ročník
  files/Seminar_MVE_2015_pozvanka.pdf
  [2015-05-05] Řádná valná hromada SPVEZ - 23. května 2015
  files/Pozvanka_na_VH_2015.pdf
  [2014-07-08] Informace o připravovaných novelách pro nás klíčových zákonů
  [2014-06-02] Brusel zakáže pevné výkupní ceny pro nové velké obnovitelné zdroje
  [2014-05-27] Seminář k aktuálním otázkám budování a provozu MVE - 14. ročník
  files/Seminar_k_aktualnim_otazkam_budovani_a_provozu_MVE-14_ročník.pdf
  [2014-03-26] Řádná valná hromada SPVEZ - 26. dubna 2014
  files/Pozvanka_na_VH_2014-04-26.pdf
  [2013-09-20] POZVÁNKA na Podzimní setkání majitelů a příznivců malých vodních elektráren
  [2013-09-03] Tisková zpráva ERÚ. Změna statistiky elektroenergetiky od 1. ledna 2014
  script/rss.xml
  [2013-04-25] Řádná valná hromada SPVEZ
  [2013-04-25] Seminář k aktuálním otázkám budování a provozu MVE - 13. ročník
  [2013-04-16] Provozovatelé malých vodních elektráren se obávají o svou budoucnost
  [2013-03-26] Zahájení rekvalifikačního kurzu_pro udělení licence na výrobu elektřiny
  [2012-11-13] Pozvánka na seminář „Legislativní změny v systému podpor obnovitelných zdrojů“
  files/Pozvanka_na_Seminar_Legislativni_zmeny.pdf
  [2012-06-28] Pozvánka na oslavu 150. výročí narození ing. Kolbena
  files/Pozvanka Emil Kolben.pdf
  [2012-05-13] Poslanecká sněmovna přehlasovala veto prezidenta a stvrdila nový zákon o PoZE
  [2012-04-26] Tisková zpráva. ERÚ připravuje zastavit finanční podporu pro POZE
  files/tisk_zprava_ERU_duben_2012.pdf
  [2012-03-18] Seminář k aktuálním otázkám budování a provozu MVE - 12. ročník. Valná hromada SPVEZ
  files/POZVANKA_Seminar_MVE_2012.pdf
  [2012-01-27] Vyhláška 541/2005 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen
  [2012-01-12] Zahájení rekvalifikačního kurzu pro udělení licence na výrobu elektřiny
  [2011-11-24] Tisková zpráva k cenovému rozhodnutí ERÚ č. 7/2011 o podpoře výroby elektřiny z OZE
  files/Tiskova_zprava_ERU_k_cen.rozh.c.7_2011.pdf
  [2011-10-07] 15. setkání majitelů, příznivců a provozovatelů MVE
  files/15_setkani.pdf
  [2011-05-17] Vodní elektrárna Mezivodí - Muzeum obnovitelných zdrojů energie
  [2011-04-26] Odborná tématická exkurze do Německa
  Odborna_tematicka_exkurze_do_Nemecka_VODNI_KOLA.pdf
  [2011-04-26] Uvedení obnovitelného zdroje energie do provozu a přiznání nároku na podporu (z ERÚ)
  Postup a harmonogram uvedeni zdroju do provozu.pdf
  [2011-03-10] Seminář k aktuálním otázkám budování a provozu MVE - 11. ročník. Valná hromada SPVEZ
  Seminář k aktuálním otázkám budování a provozu MVE – 11. ročník. VALNÁ HROMADA SPVEZ.pdf
  [2011-02-24] LN komentují snahy znevýhodnit MVE
  www.lidovky.cz_A110223_000002_l.pdf
  [2010-09-12] Konference - Malé vodní elektrárny v ČR 2010
  [2010-03-23] Seminář k aktuálním otázkám budování a provozu MVE - 10. ročník
  seminar_MVE_2010-10_rocnik.pdf
  [2010-02-01] Operační program Podnikání a inovace
  [2006-04-25] Tématický zájezd malá voda Polsko
  [2006-02-25] Seminář k aktuálním otázkám budování a provozu MVE - 6. ročník
  Seminář 25. 3. 2006 mapa
  [2005-09-14] 10. setkání provozovatelů a příznivců MVE
  [2005-06-28] Zájezd Rakousko. 25. - 26. června 2005
  [2004-01-03] Instalovaný výkon v ES ČR (k 31. 12. 2003)
  [2003-09-03] Seminář - Aktuální problematika podnikání v oboru MVE
  Seminář 4. 10. 2003
  [2002-04-27] POZVÁNKA na 7. setkání příznivců a provozovatelů MVE
  [2002-03-04] Seminář MVE 2002 - 2. 3. 2002
 • Statistika obnovitelných zdrojů energie
  Statistika OZE
  [2021-07-07] Statistika OZE 2020
  [2021-07-07] Statistika OZE 2020
  files/statistika_2020.pdf
  [2020-09-22] Obnovitelné zdroje energie v roce 2019 ▪ Výsledky statistického zjišťování
  [2020-09-22] Obnovitelné zdroje energie v roce 2019 ▪ Výsledky statistického zjišťování
  [2020-07-05] Statistika OZE 2019
  [2020-07-05] Statistika OZE 2019
  files/statistika_2019.pdf
  [2019-09-08] Statistika OZE 2018
  [2019-09-08] Statistika OZE 2018
  files/statistika_2018.pdf
  [2018-05-25] Statistika OZE 2017
  files/statistika_2017.pdf
  [2018-01-06] Obnovitelné zdroje energie v roce 2016
  [2018-01-06] Obnovitelné zdroje energie v roce 2016
  files/Obnovitelne-zdroje-energie-v-roce-2016.pdf
  [2017-05-25] Statistika OZE 2016
  files/statistika_2016.pdf
  [2016-06-15] Statistika OZE 2015
  files/statistika_2015.pdf
  [2015-06-09] Statistika OZE 2014
  files/statistika_2014.pdf
  [2014-06-15] Statistika OZE 2013
  files/statistika_2013.pdf
  [2013-06-19] Statistika OZE 2012
  [2013-06-19] Statistika OZE 2012
  files/statistika_2012.pdf
  [2012-06-19] Statistika OZE 2011
  files/statistika_2011.pdf
  [2012-06-19] Statistika OZE 2010
  Statistika OZE - 2010.pdf
  [2012-06-19] Statistika OZE 2009
  Statistika 2009.pdf
  [2012-06-19] Statistika OZE 2008
  [2008-06-19] Statistika OZE 2008
  Statistika 2008.pdf
 • Historie výroby elektřiny
  Poznámky k historii výroby elektřiny v českých zemích
  Poznámky k historii výroby elektřiny v českých zemích
  files/Historie_energetiky.pdf
  Poznámky k historii výroby elektřiny v českých zemích
 • Od odborníků x
  Od odborníků
  [2019-04-18] Migrační prostupnost vodních toků ČR
  [2019-04-18] Migrační prostupnost vodních toků ČR
  files/Migracni_prostupnost.pdf
  [2018-11-12] Malé vodní elektrárny (MVE) v ČR. Reálně využitelný potenciál rozvoje MVE pro období 2020 – 2030
  [2018-11-12] Malé vodní elektrárny (MVE) v ČR. Reálně využitelný potenciál rozvoje MVE pro období 2020 – 2030
  [2002-04-22] Malé vodní turbíny, (Josef Mojžíš, VEMO Blansko)
  [2002-04-22] Automatizace provozu MVE, (Ing. Josef Čižinský)
  Automatizace provozu MVE
 • Zkušenosti členů
  Zkušenosti členů
  Výroba hrabačky s použitím ramene zemního stroje
  Úloha obnovitelných zdrojů energie ve světové ekonomice
  Provizorní hrazení ve vodě
  Samoztuhnitelný beton
  Opravy povrchů betonů
  Náhrada palečného soukolí
 • Inzerce
  Inzerce nákup
  Inzerce ostatní
  Společnost Železnobrodské strojírny
  pages/inzerce/iO/iO041/Seminář MVE 2019.pdf
  pages/inzerce/iO/iO040/Kacov_2019_red.pdf
  files/busek_egypt_asuan_(2).pdf
  files/nabidka_zajezd_do_egypta_busek.pdf
  Ladislav Koukal
  Vodní turbíny
  Silhouette. Ukázka potrubí DN 1000
  Kovovýroba Krejčí
  Kovovýroba Krejčí
  Inzerce prodej
  Navrhujeme a vyrábíme Kaplanovy vodní turbíny pro malé vodní elektrárny i v nadstandartním provedení
  Navrhujeme a vyrábíme Kaplanovy vodní turbíny pro malé vodní elektrárny i v nadstandartním provedení
  Řemenice + generátor
  Navrhujeme a vyrábíme Kaplanovy vodní turbíny pro malé vodní elektrárny i v nadstandartním provedení
  Navrhujeme a vyrábíme Kaplanovy vodní turbíny pro malé vodní elektrárny i v nadstandartním provedení
  Vladimír Kolář
  Prodáme nerezové potrubí o průměru 700 mm a 500 mm
  Robert Turinský
  Petr Cmíral
  Pavel Pihrt
  ELPLA Planá nad Lužnicí
  Libor Smékal
  Jan Štěpánek
  Jan Štěpánek
  Libor Smékal
  Jan Kotík
  Jan Kotík
  Svatopluk Bernášek
  Jiří Kořínek
  Ing. Petr Vít
  Bohumil Král
  Josef Urban
  Ing. Vladimír Zachoval
  Radek Dykast
  Jiří Dastych
  Josef Strnad
  Jiří Novák
  MVE Hanušovice
 • O Svazu
  O Svazu
 • Kontakty
  script/SPVEZ.vcf
 • Poradenství a posudky
 • Vzdělávání a kurzy
  Prihlaska-Licence.pdf

 • Autor František Opička .
  Copyright © 1999 [Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s. ]. All rights reserved.
  Revise: 2021-12-04 .