Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Operační program Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost 2014-2020

2019-07-31

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Řídící orgán
OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE
PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 – 2020

Výzva V programu podpory OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

2018-08-13

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Řídící orgán
OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE
PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 – 2020

Výzva IV programu podpory OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

2017-10-02

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Řídící orgán
OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE
PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 – 2020

Výzva III programu podpory OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
<a href="https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/2017/9/OZE_Vyzva-III_srpen_2017_final_aa.pdf">MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 – 2020 Výzva I programu podpory Obnovitelné zdroje energie</a>

Příloha č. 3 se týká – Modelu hodnocení a kritéria pro hodnocení a výběr projektů malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu) – podrobněji zde


2017-01-31

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Řídící orgán
OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE
PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 – 2020

Výzva II programu podpory OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
<a href="http://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/2017/1/OZE_Vyzva-II_MK_PR_240117.pdf">MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 – 2020 Výzva I programu podpory Obnovitelné zdroje energie</a>

Bod 3.1d se týká Výstavby, rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu) – podrobněji zde


2016-12-05

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace podřízená MPO.

Úspory energie – Výzva II

Otevřená výzva
Program podpory: Úspory energie
Vyhlášení výzvy: 28. 11. 2016

Tato výzva má podpořit malé a střední podniky s cílem snížit jejich energetickou náročnost vč. využití odpadní energie, instalace kogenerace a OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární technika, tepelná čerpadla a fotovoltaika). Příjem žádostí o podporu probíhá od 15. 12. 2016 do 30. 3. 2018. Dotace na projekt max. do výše 250 mil.Kč.

Odkaz na originál Výzvy zde >>


2015-12-17

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Řídící orgán
OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE
PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 – 2020

Výzva I programu podpory OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Výzva I programu podpory OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
Zobrazit v novém okně
<a href="../../files/priloha011.pdf">MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 – 2020 Výzva I programu podpory Obnovitelné zdroje energie</a>

2015-02-24

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Řídící orgán
OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE
PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 – 2020

Program podpory
Obnovitelné zdroje energie
kliknutím sem si můžete zobrazit dokument v novém okně
<a href="../../files/text-programu-obnovitelne-zdroje-energie-4542.pdf">MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 – 2020 Program podpory Obnovitelné zdroje energie</a>

[2012-05-03]

III. výzva programu EKO—ENERGIE — prodloužení

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje dne 2. května 2012 třetí (prodlouženou) výzvu k předkládání projektů v rámci programu podpory EKO—ENERGIE a to formou kolového, časově omezeného příjmu žádostí. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 1 mld. Kč pro oblast Úspor energie a 0,5 mld. Kč pro oblast obnovitelných zdrojů energie (OZE). Příjem registračních žádostí o poskytnutí dotace prostřednictvím elektronické aplikace eAccount. bude pro oblast OZE zahájen 21. května 2012 (od 12h) a ukončen 8. června 2012 (do 12h). Pro oblast Úspor energie bude příjem žádostí otevřen od 27. června 2012 (do 12h) do 4. července 2012 (do 12h). Žádosti o dotaci podané do nesprávné aktivy budou vyřazeny.

V případě obou aktivit jsou výše uvedené termíny zahájení a konce příjmu registračních žádostí garantovány!

Přílohy

Další dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách www.mpo.cz a www.czechinvest.org.


Eko-energie - Výzva III

Dne 1. 2. 2010 byla vyhlášena třetí výzva k předkládání projektů v rámci programu podpory EKO—ENERGIE a to formou kolového, časově omezeného příjmu žádostí. Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace bude zahájen 1. 3. 2010 a ukončen 30. 6. 2010. Sběr žádostí bude realizován prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Příjem plných žádostí bude probíhat od 1. 5. 2010 do 30. 9. 2010.

Základní charakteristiky:

Podporované aktivity:

  • a) zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (úspory energie)
  • b) využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů

Kdo může žádat o podporu (podnikatelské subjekty):

  • malé, střední – pro podporované aktivity a), b)
  • velké – pro podporovanou aktivitu a)

Forma a výše podpory:

  • min/max výše dotace 0,5/250 mil. Kč
  • dotace se uplatňuje na způsobilé výdaje projektu a dle typu projektu se pohybuje v rozmezí 30-60 %
  • dotace se proplácí zpětně po dokončení, lze i po etapách
  • maximální výše dotace v % způsobilých výdajů je určena pro jednotlivé aktivity takto:
Aktivita pro účely
hodnocení
projektů
Podporovaná aktivita – typ projektu Max. dotace
1 Zvyšování účinnosti při výrobě a spotřebě energie, využití druhotných zdrojů energie – úspory energie Dle Mapy regionální podpory ČR
2 OZE – malé vodní elektrárny – výroba elektrické energie 40%
3 Teplo z OZE (výtopny) 40%
4 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla z OZE (biomasa, bioplyn) a/nebo využití skládkového plynu 30%
5 Tepelná čerpadla a solární termální kolektory
(nikoli fotovoltaické články)
30%
6 Výroba elektrické energie z biomasy a skládkového plynu bez využití odpadního tepla 30%

Přednostně budou podpořeny projekty spadající pod aktivitu 1 (viz tabulka v článku 7 výše), v pořadí podle dosažených bodů. Dále budou podpořeny projekty spadající pod aktivitu 2, atd., až do vyčerpání prostředků alokovaných pro tuto výzvu

Podrobnosti najdete na http://www.czechinvest.org