Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Seminář
Aktuální problematika podnikání v oboru MVE


Pozvánka na seminář:
"Aktuální problematika podnikání v oboru MVE"

Termín: 4. 10. 2003
Místo konání: Mlýn Dráchov

Plán akce:

3. 10. - pátek

4. 10. - sobota - cyklus přednášek /konferuje Z. Bouda/

 • 8.00 - 9.30 prezence
 • 9.30 zahájení semináře, představení přednášejících a hostů
 • 9.45 úvodní slovo, o regionu /J. Tomaschko/
 • 10.00 - 10.30 moderní trendy ve využití malých spádů /M. Malík/
 • 10.30 - 11.00 meze použití klasických technologií pro využití energie vody, úskalí atd. /V. Laika/
 • 11.00 - 11.30 činnost SPVEZ, výhody členství /P. Šedivý/
 • oběd
 • 13.30 - 14.00 nový zákon o OZE a jeho důsledky pro provozovatele MVE /E. Sequens/
 • 14.00 beseda o problematice MVE v regionu JČ
  • krajské dotace /zástupce KÚ/
  • nástrahy současné a budoucí legislativy
  • podnikání a možnosti investování v oboru OZE /Z. Bouda/
  • ERU - výkazní povinnosti, kontroly /zástupce ERU, SEI/
  • závěr

5. 10. - neděle - volný doprovodný program

 • exkurze do okolních MVE
 • exkurze do JE Temelín
 • cyklovýlet

Organizační pokyny:

 • Místo konání - Mlýn Dráchov se nachází 3 km od Veselí nad Lužnicí směrem na Tábor
 • Ubytování je zajištěno v místě (cena 250 Kč za noc, snídaně v ceně)
 • Účastnický poplatek 120- Kč (platí se na místě)
 • Stravování je zajištěno, hradí si každý sám.
 • Vhodné i pro rodinné příslušníky - v místě jsou ideální podmínky pro turistiku cyklovýlety, poznávání historických památek (zámek Červená Lhota, Třeboň...)
 • Na seminář je nutno se přihlásit písemně - zasláním přihlášky na níže uvedenou adresu. Přihláška je ke stažení zde ve formátu MS Word 97/2000 [AD].
  Přihlášku si otevřete, vyplňte a odešlete:
  • buď vytisknutou běžnou listovní poštou na adresu:
   Energetická agentura Vysočiny, zspo, Jiráskova 65, 586 01 Jihlava, Zbyněk Bouda
  • nebo jako přílohu e-mailu na adresu
 • Přihlášky budou příjímány v pořadí jejich doručení - počet účastníků je omezen, účastníci z regionu Jižní Čechy mají přednost
 • Zájemci o exkurzi do Temelína obdrží pokyny elektronickou, popř. klasickou poštou

Energetická agentura Vysočiny, zspo, Jiráskova 65, 586 01 Jihlava Zbyněk Bouda
www.eavysociny.cz e-mail:
tel.:+420 603 212 666