Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Instalovaný výkon v ES ČR
k 31. 12. 2003

PE - parní elektrárny
PPE - paroplynové elektrárny
PSE - plynové a spalovací elektrárny
VE - vodní elektrárny
PVE - přečerpávací vodní elektrárny
JE - jaderné elektrárny
AE - alternativní elektrárny

Vývoj průměrných cen za odběr elektřiny v ČR (údaje v Kč/kWh)

Poznámka: Od roku 1993 ceny včetně DPH. K datu 1.1.1998 byla DPH zvýšena na 22%.

Vývoj průměrných cen za odběr elektřiny v domácnostech (údaje v USD/ kWh)

Vývoj průměrných cen za odběr elektřiny v průmyslu (údaje v USD/ kWh)