Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Seminář k aktuálním otázkám budování
a provozu malých vodních elektráren - 6. ročník


Pozvánka na seminář:

Termín: Sobota 25. 3. 2006
Místo konání: Blansko-Katolický dům (ve Starém Blansku naproti kostela).

PROGRAM:

 • 7.30 - 8.45 Příjezd účastníků,prezence.
 • 8.45 - 9.00 Zahájení, organizační záležitosti.
 • 9.00 - 9.30 Josef Mojžíš ml.: Historie zpracování železa a strojírenství na Blanensku.
 • 9.30 - 10.00 Ing. Malík: Rekonstrukce MVE – G.O. technologie, nebo výměna za novou?
 • 10.15 - 10.45 Ing. Šlesinger, ČKD Eng.: Rekonstrukce MVE Les Království
 • 10.45 - 11.15 p. Růžička, Izotechnik, Strojcousult
  Povlakové úpravy povrchu vodních turbín, opravy hřídelí, ložisek
 • 11.30 - 12.30 Asynchronní generátory v oblasti MVE, hledání kompromisu
  mezi max. účinností a pořizovací cenou.
  Ing. Čižinský Elektrotechnologie Čižinský
  Ing. Buchlovský ČKD Turbotechnik
  Ing. Zachoval Exmont energo a. s.
  Ing. Martiňák Siemens a. s.
  p. Kusý Elektromotory KEM
 • 12.30 - 14.30 Oběd, exkurze MVE Blansko
  muzeum – expozice měřící techniky
 • 14.30 - 15.00 Ing. Haluza Csc. a jeho žáci z VUT Brno
  Vírová turbína – aktuální informace
  Francisova turbína – praktické příklady návrhu parametrů stroje.
 • 15.15 - 17.00 „Kulatý stůl“ k problematice rekonstrukcí MVE, aktuální situaci
  v legislativě, program podpor, kontrol MVE SEI, účetnictví apod.
  moderuje: Ing. Zbyněk Bouda EA Vysočiny
  vystoupí: p. Pavel Šedivý předseda SPVEZ
    Ing. Stanislav Vitner SEI, ředitel odb. energetiky
  Ing. Ondroušková daňový poradce
  JUDr. Vrba právník

Organizační pokyny:

 • Účastnický poplatek: 400,-Kč/osobu
  (rezervace místa v přednáškovém sále, tištěný sborník přednášek, oběd, režie)
 • Uzávěrka přihlášek: pátek 17. 3. 2006 (Přišlé poštovní poukázky),
  Přihláška formou zaslání účastnického poplatku na adresu:

  Pavel Štípský
  696 72 Lipov č. 452


DOPROVODNÝ PROGRAM

V pátek 24. 3. 14.30 – 15.00 sraz u vrátnice ČKD Blansko Strojírny

prohlídka zkušebny,
seznámení se současnou činností podniku.
Exkurse MVE ČKD Turbotechnik Rájec Jestřebí.
Společné posezení večer.

Večeře, nocleh, snídaně zajištěny v Autokempinku Olšovec - JEDOVNICE tak, jako v loňském roce.

Poplatek 350,-Kč/osobu, zaslat s účastnickým poplatkem.

Zájemci o seminář, kteří se včas nepřihlásí, složí v den konání na místě 250,-Kč/osobu – bez obědu a sborníku.

Zájemci o zaslání sborníku zašlou složenkou 200,-Kč/kus.

Dotazy, náměty, informace:

Pavel Štípský, tel.: 518 338 576,
mob.: 777 138 576,
e-mail: