Pozvánka na seminář:
K aktuálním otázkám budování a provozu MVE
VI. ročník

Termín: Sobota 25. 3. 2006
Místo konání: Blansko-Katolický dům (ve Starém Blansku naproti kostela).