Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Seminář k aktuálním otázkám budování
a provozu malých vodních elektráren - 10. ročník

PROGRAM

Termín konání: 23. - 24. 4. 2010
Místo konání: Jindřichův Hradec, sál 1. základní školy Tomáše Štítného, ulice Štítného 121
Hlavní téma: Vodní kola – minulost, současnost, budoucnost v MVE u nás i v zahraničí

Pátek 23.4.

12.00 – 13.00 Sraz účastníků v penzionu Měšťan – Panská 102/I
13.00 Uvítání, organizační záležitosti
13.30 Odjezd na odborné exkurze MVE – Horní Žďár, Valcha a okolí
18.00 Přestávka na večeři
19.30 – 23.00 Penzion Měšťan: společná projekce vzorových lokalit s vodními koly s odborným výkladem, obecná diskuse

Sobota 24.4.

Sál 1. základní školy Tomáše Štítného
08.00 – 8.45 Příchod účastníků, prezence
08.45 – 9.00 Uvítání, organizační záležitosti
09.00 – 9.30 Historie firmy UNION České Budějovice
09.45 – 11.15 Vodní kola
- historie použití vodního kola
- systémy vodních kol
- současné aplikace vodních kol v MVE u nás i ve světě
- navrhování a ekonomika vodních kol v oblasti MVE
11.30 – 12.30 Obchodní politika firmy E.ON
- aktuální situace v legislativě – velká novela vodního zákona atd.
- SPVEZ – aktuální činnost a okruhy problémů, které svaz řeší
12.30 – 14.30 Oběd, exkurze Křižíkova zámecká MVE atd.
14.30 – 15.15 Nové typy plastů na kluzná ložiska mazaná vodou v oblasti MVE
Materiály na povrchovou úpravu renovovaných turbín
15.30 – 16.00 Vzorové řešení mikrozdroje MVE na hranici rentability včetně netradičního řešení vzduchem ovládané jezové klapky
16.15 – 17.00 Diskuse, prezentace výrobců
17.00 Ukončení semináře

Drobné změny v organizaci semináře a řazení přednášek vyhrazeny!

UPOZORNĚNÍ: Penziony i ZŠ Tomáše Štítného se nachází v pěší památkové zóně v centru, nutno počítat s časem na docházku od záchytných parkovišť

DOPROVODNÝ PROGRAM

V sobotu 24.4. od 13.30 hodin je v Jindřichově Hradci na zámku rezervována prohlídka „To nejlepší z prohlídkových okruhů“ nejenom pro ženskou část účastníků semináře.

Účastnický poplatek a úhrady za služby:

Úč. poplatek - pátek 23. 4: (exkurze, sezení v penzionu Měšťan): 100,- Kč/osoba
Úč. poplatek - sobota 24. 4: (ZŠ T. Štítného): 300,- Kč/osoba
Oběd – sobota 24. 4.: 120,- Kč/1 oběd
Sborník: 200,- Kč/kus
Nocleh se snídaní v penzionech Měšťan, Černej pták, Na 15. poledníku
ve dvou a třílůžkových pokojích: 650,- Kč/osoba
jednolůžkový pokoj: 850,- Kč/osoba

 

Přihláška formou zaslání příslušných poplatků dle vlastního výběru složenkou na adresu:
Pavel Štípský
696 72 Lipov č. 452
nebo na číslo účtu: 000000-0601093193/0800
Každý přihlášený upřesní svou přihlášku (požadavky) telefonicky na tel.: 777 138 576
nebo E-mail: PavelStipsky@seznam.cz

Uzávěrka přihlášek: 9.4. 2010 – přišlé finanční částky

Dotazy, náměty, informace:
Pavel Štípský
696 72 Lipov č. 452
Tel: 777 138 576
e-mail :