Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Konference
Malé vodní elektrárny v ČR 2010

Dobrý den,

dovolte mi, abych Vás jménem společnosti B.I.D. services ve spolupráci se Svazem pro využití energetických zdrojů, pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, pozval na konferenci Malé vodní elektrárny v ČR 2010, která se bude konat dne 12.10.2010 v Corinthia Panorama Hotelu, Milevská 1695/7, Praha. Druhý den je na programu odborná exkurze v MVE Podbaba a Troja, která se díky unikátnímu technickému řešení téměř celá nachází pod hladinou Vltavy. Tato MVE s instalovaným výkonem 2,3 MW se i díky tomu stala vodohospodářskou stavbou roku 2009.

Jaký vliv na provozování a výstavbu malých vodních elektráren bude mít nový vodní zákon? Jak se s MVE počítá v Národním akčním plánu pro obnovitelné zdroje? Jaký bude budoucí vývoj minimálních výkupních cen energie z malých vodních elektráren? Jaké jsou možnosti financování výstavby či rekonstrukcí ze strukturálních fondů? Jaké jsou možnosti získání úvěrů na výstavbu a rekonstrukce MVE? Jak se díky technickým inovacím mění ekonomika výstavby MVE při nižších spádech?

Na tyto a řadu dalších otázek se budou snažit odpovědět zástupci Ministerstva zemědělství, Ministerstva průmyslu a obchodu, agentury Czechinvest, Energetického regulačního úřadu, Svazu pro využití energetických zdrojů a řady dalších relevantních institucí. Přijďte diskutovat se zástupci institucí, dodavatelů technologií, stavebníků, podnikatelů v oblasti OZE a dalších subjektů ovlivňující Vaše podnikání.

Aktuální program naleznete zde, možnost přihlásit se zde.

S pozdravem,

Bc. Lukáš Kosina

Manažer konference
B.I.D. services s.r.o.
Milíčova 406/20
130 00 Praha 3
Czech Republic

Tel.: +420 222 781 017
+420 222 782 065
Fax: +420 222 780 147
www.bids.cz