Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Seminář k aktuálním otázkám
budování a provozu MVE - 13. ročník

Webová stránka hotelu Panská <a href="../../files/Seminar_MVE_2013_pozvanka.pdf#">Pozvánka na seminář „Legislativní změny v systému podpor obnovitelných zdrojů“ </a>