Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Brusel zakáže pevné výkupní ceny
pro nové velké obnovitelné zdroje

Pro zajímavost uvádíme (pokud jste to již nečetli) nová pravidla Evropské komise (EK) pro OZE. Jak je vidět, čeká nás ještě hodně práce…

„EK schválila nová pravidla pro veřejnou podporu v oblasti energetiky, podle kterých OZE mají začít soutěžit s konvenčními elektrárnami na trhu a tím snížit nákady na přechod k zelené energii. Pravidla se nebudou vztahovat na malé výrobny do 3 MW u větrných elektráren a do 500 kW u ostatních obnovitelných zdrojů.“

Je zřejmé, že se to může citelně dotknout i některých MVE. Svaz celou problematiku bude sledovat a snažit se o projednání této situace s našimi státními orgány.

Podrobněji viz článek na E15.cz