Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Brusel zakáže pevné výkupní ceny
pro nové velké obnovitelné zdroje

2014-06-02

Pro zajímavost uvádíme (pokud jste to již nečetli) nová pravidla Evropské komise (EK) pro OZE. Jak je vidět, čeká nás ještě hodně práce…

„EK schválila nová pravidla pro veřejnou podporu v oblasti energetiky, podle kterých OZE mají začít soutěžit s konvenčními elektrárnami na trhu a tím snížit nákady na přechod k zelené energii. Pravidla se nebudou vztahovat na malé výrobny do 3 MW u větrných elektráren a do 500 kW u ostatních obnovitelných zdrojů.“

Je zřejmé, že se to může citelně dotknout i některých MVE. Svaz celou problematiku bude sledovat a snažit se o projednání této situace s našimi státními orgány.

Podrobněji viz článek na E15.cz