Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Informace o připravovaných novelách
pro nás klíčových zákonů

dne 7. 7. 2014 jsme od ERÚ obdrželi prezentaci (viz příloha - prezentace ve formátu MS PowerPoint), která nám byla představena na připomínkovém jednání k novele vyhlášky o Technicko-ekonomických parametrech OZE konaném 19. 6. 2014. Součástí prezentace byla i informace o připravovaných novelách pro nás klíčových zákonů (Energetický a POZE). Jsou to vesměs informace, se kterými jste již byli seznámeni.

Do probíhajícího mezirezortního připomínkového řízení jsme podali prostřednictvím Ministerstva zemědělství zásadní připomínky k návrhu novel a pevně věříme, že to hlavní co nás trápí, tj. omezování výrob v MVE, bude již v této fázi zamezeno.