Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

ČEPS zahájila stavbu ochranných PST transformátorů

V elektrické stanici (rozvodně 400 kV) Hradec u Kadaně byla zahájena stavba PST (Phase Shifting Transformers) transformátorů. Transformátory s řízeným posuvem fáze zajistí bezpečný provoz naší přenosové soustavy jak v době extrémních tranzitních přetoků, tak i během dlouhodobých omezeních při rozsáhlých rekonstrukcích přenosových vedeních. Do provozu by měly být uvedeny koncem roku 2016, investiční náklady cca 2 mld. Kč.

Umístění transformátorů na česko-německém profilu pomůže omezit rizika přetěžování vnitřní sítě České republiky vlivem přetoků směrem sever-jih. Sníží se také riziko zavlečení velkých systémových poruch ze zahraničních sítí.

Vizualizace budoucích PST transformátorů
Orientační znázornění přetoků energie sever-jih Evropy
Zdroj: Tiskové materiály ČEPS a.s.