Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Predikce cen elektřiny (SRN)

Zpráva spolkové vlády o energetickém výzkumu v roce 2014 zpracovaná společnostmi Prognos AG Basel, EWI – Institut of Energy Economics at the University of Cologne a Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforchung mbH (GWS), Osnabrück prognózuje pravděpodobný vývoj energetiky až do roku 2030 vč. scénářů trendů do roku 2050.

Na mezinárodních trzích se surovou ropou, zemním plynem a uhlím se očekává ve výhledu zvyšování cen vzhledem ke zvýšení poptávky po energii v asijských ekonomikách.

Jednotlivé národní trhy s elektřinou v rámci Evropy budou pokračovat ve slučování. Velký význam bude mít rozšiřování a propojování sítí.

Po roce 2020 bude rozšíření OZE stále více organizováno přeshraničním způsobem. Jedním z mnoha zajímavých grafů a tabulek v materiálu je graf predikce cen elektřiny (obr.1).

Pozn.: Výtah z článku „Informace u výzkumu a vývoji v energetice“, autor Ing. Miroslav Marvan, otištěného v časopise ENERGETIKA, č.7/2015