Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Společnost ČEPS uvedla do provozu
nové přenosové vedení 400 kV

Největší investice do rozvoje české elektroenergetické přenosové soustavy je dokončena. Společnost ČEPS uvedla do provozu nové dvojité vedení 400 kV s provozním označením V410/419 mezi transformovnami Výškov a Čechy Střed.

Vedení zajistí bezpečný a spolehlivý přenos elektrické energie ze severozápadních do středních Čech včetně obrany proti přetokům z Německa (délka 95,2 km, investiční náklad 2,75 mld. Kč).