Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Společnost ČEPS uvedla do provozu
nové přenosové vedení 400 kV

2016-10-17

Největší investice do rozvoje české elektroenergetické přenosové soustavy je dokončena. Společnost ČEPS uvedla do provozu nové dvojité vedení 400 kV s provozním označením V410/419 mezi transformovnami Výškov a Čechy Střed.

Vedení zajistí bezpečný a spolehlivý přenos elektrické energie ze severozápadních do středních Čech včetně obrany proti přetokům z Německa (délka 95,2 km, investiční náklad 2,75 mld. Kč).