Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Malé vodní elektrárny v ČR - 2016
pozvánka na konferenci

POZOR, KONFERENCE KVŮLI KOLIZI TERMÍNU S DALŠÍ AKCÍ PŘESUNUTA NA 2. LISTOPADU 2016, HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE.

2. listopadu 2016, proběhne sedmý ročník tradiční konference Malé vodní elektrárny v ČR, na který Vás srdečně zveme. Akce proběhne v hotelu International Prague, Koulova 1501/15, Praha 6.

Vzhledem k aktuálně diskutovaným tématům v oblasti provozování malých vodních elektráren jsme pro vás připravili program s následujícími příspěvky a přednášejícími:

Problematika nevyplácení podpory pro MVE uvedené či zrekonstruované mezi lety 2013 – 2015 čerpající investiční podporu, notifikace EK
Pavel Doucha, DOUCHA ŠIKOLA advokáti s.r.o.

Nová tarifní struktura - výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu
Rostislav Krejcar, nezávislý energetický konzultant a vědecký pracovník ČVUT v Praze

Návrh na stanovení minimálních zůstatkových průtoků, vypořádání připomínek
osloven Pavel Balvín, Odbor hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka (čekáme na schválení ze strany MŽP)

Komentář k minimálním zůstatkových průtokům - pohled provozovatele MVE
Milan Bušek, provozovatel MVE

Rybí přechody – možnost čerpání dotací
Rybí přechody – nová technologická řešení, nejčastější chyby v projektech

Pavel Marek, oddělení péče o vodní ekosystémy ředitelství AOPK ČR

Zhodnocení dosavadních zkušeností s vírovou turbínou
František Pochylý, Fakulta strojního inženýrství, VUT Brno

Energetické využití sanačních průtoků – kompaktní soustrojí s obtékaným generátorem
Jiří Vénos, Elzaco spol. s r.o.

Další informace naleznete na níže uvedeném odkazu. Zástupci oborových organizací (SPVEZ, Cech provozovatelů MVE a AhČR) mohou využít snížený registrační poplatek.

WEB KONFERENCE >>
REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ >>

Akce proběhne v hotelu International Prague, Koulova 1501/15, Praha 6.

na interaktivní mapě Google