Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Problematika kvality elektřiny
a přenášených výkonů z pohledu energetického specialisty

Originál pozvánky si otevřete v novém okně
Společnost Energy Consulting Service® a Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni si Vás tímto dovolují pozvat na seminář: <a href="../../files/Pozvanka-Seminar_ProblematikaKvallityEelektriny.pdf.pdf#">Odborný seminář k aktuálním otázkám budování a provozu malých vodních elektráren „MVE 2016“ </a>
který se uskuteční v úterý 15. 11. 2016 v Praze, Novotného lávka 5 (budova ČSVTS).

na interaktivní mapě Google