Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR
v roce 2015

Originál celého dokumentu si otevřete v novém okně

Pro nás je zajímavá stránka o malých vodních elektrárnách státních podniků Povodí, kterou uvádíme zde
Stránku zajímavou pro nás si otevřete v novém okně
<a href="../../files/Zprava_o_stavu_vody_CZ_2015.pdf#">Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2015 </a>