Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Společnost ČEPS
hospodařila vloni se ziskem přes 2 miliardy korun

7. 4. 2017

Provozovatel přenosové soustavy vykázal za loňský rok zisk před zdaněním 2,072 miliardy korun. Na rozvoj přenosové soustavy bylo vynaloženo asi 4,7 miliardy korun, o něco méně než
v předešlém roce...