Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Skupina ČEZ expanduje,
nakoupila větrné farmy ve Francii

Skupina ČEZ od developerské společnosti ABO Wind koupila devět větrných farem v šesti regionech Fran­cie v pokročilé fázi příprav ke stavbě.

„Jedná se o vstupní projekt na francouzský trh obno­vi­tel­ných zdrojů a věříme, že další budou následovat. Podobnými akvizicemi v zemích se stabilním re­gu­la­tor­ním prostředím pokračujeme v naplňování naší stra­te­gie s cílem navýšit provozní zisk před odpisy z ob­no­vi­tel­ných zdrojů o tři miliardy korun v roce 2020," uvedl ředitel divize nová energetika a distribuce ČEZ Tomáš Pleskač. Během pěti let může ČEZ ve Francii v rámci tohoto projektu vlastnit až 100 megawattů (MW) in­sta­lo­va­né­ho výkonu. "Elektrárny disponují provozní pod­po­rou ve formě garantované výkupní ceny na 15 let,“ podotkl.

ČEZ byl dosud ve větrné energetice aktivní v Rumunsku, Německu, Turecku a v Česku. Aktuálně provozuje v Evropě větrné parky o souhrnném instalovaném výkonu přesahujícím 700 MW.

Uveřejněno: E15 6. 6. 2017
ABO Wind english
ABO Wind deutsch