Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Porovnání výroby elektřiny
vodními elektrárnami za posledních 10 let

GWh/r
rok MVE≤10 MW VE>10 MW Σ
2006 964,4 1 586,3 2 550,7
2007 1 012,1 1 077,5 2 089,6
2008 966,9 1 057,5 2 024,4
2009 1 082,7 1 346,9 2 429,6
2010 1 317,3 1 472,1 2 789,4
2011 1 017,9 945,3 1 963,2
2012 1 026,3 1 102,9 2 129,2
2013 1 237,0 1 497,8 2 734,8
2014 1 011,7 897,5 1 909,2
2015 1 001,8 793,0 1 794,8
2016 1 053,1 947,4 2 000,5

Komentář:

Výroba elektřiny v MVE se pohybuje na úrovni cca 1,0 TWh/r, většinou i nad touto hodnotou při instalovaném výkonu 337,4 MW (rok 2016), což odpovídá využití instalovaného výkonu 3121,2 h/r.

Velké vodní elektrárny s instalovaným výkonem nad 10 MW při instalovaném výkonu 752,8 MW (rok 2016) vyrábí elektřinu na úrovni 0,95 až 1,5 TWh/r při využití instalovaného výkonu ve výši cca 1250 h/r.

Výroba MVE je v některých letech vyšší než na velkých vodních elektrárnách. MVE dosahují cca 45 až 50 % z celkové výroby elektřiny ve vodních elektrárnách.

Příčina spočívá v rozdílném využití těchto elektráren. Velké elektrárny jsou řízeny energetickým dispečinkem podle potřeby denního diagramu zatížení elektrizační soustavy, kde je využíváno jejich rychlého náběhu na výkon ke krytí energetických špiček. Dále musí být respektována hydrologické situace na velkých tocích a přehradách.

MVE naopak maximalizují okamžitý průtok na energeticky využívaných řekách k co možná nejvyšší výrobě elektřiny.

Celková roční výroba elektřiny na vodních elektrárnách (bez přečerpávacích elektráren) se pohybuje na úrovni 2,0 až přes 2,7 TWh/r. Vodní elektrárny kryjí cca 3 % z brutto spotřeby elektřiny v ČR (rok 2016 byl 2,76 %).

Z údajů ERÚ sestavil Ing. Jan Bouška SPVEZ, z.s.