Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Vývoj všech druhů OZE za 10 let

Zdrojová tabulka ke grafu

  GWh/r
roky VE VTE FVE Ostatní OZE
2006 2 550,7 49,4 0,2 891,8
2007 2 089,6 125,1 1,8 985,2
2008 2 024,4 244,7 12,9 1 447,8
2009 2 429,6 288,1 88,8 1 581,1
2010 2 789,4 335,5 615,7 2 110,1
2011 1 963,2 397,0 2 182,0 2 705,3
2012 2 129,2 415,8 2 148,6 3 361,4
2013 2 734,7 480,5 2 032,7 3 995,4
2014 1 909,2 476,5 2 122,9 4 661,0
2015 1 794,8 572,6 2 263,8 4 791,7
2016 2 000,5 497,0 2 131,5 4 766,5

Komentář

Výroba elektřiny vodními elektrárnami (MVE+velké VE) se pohybuje dle vodnosti daného roku na úrovni 2,0 až nárazově 2,7 TWh/r.

Prakticky na stejné úrovni cca 2,1 TWh/r je výroba fotovoltaických elektráren. Stojí za zaznamenání tzv. „solární boom“ mezi roky 2009 až 2011, kdy skokově vzrostla jejich výroba elektřiny v důsledku tehdejší úrovně výkupních cen elektřiny z těchto obnovitelných zdrojů.

Větrné elektrárny po plynulém rozvoji se pohybují cca na 0,5 TWh/r.

Ostatní OZE se plynule vyvíjely a dosáhly mezi roky 2014 až 2016 průměrné úrovně cca 4,7 TWh/r. Další zvýšení nad tuto mez již bude obtížné.

Skladba ostatních zdrojů OZE často není detailně známá, proto zde uvádíme výrobu elektřiny v posledním roce sledovaného rozmezí. Jde o biomasu, bioplyn a BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad).

V roce 2016 bylo vyrobeno cca:

  • biomasou 2067,4 GWh/r
    (v tom brikety, pelety, celuzóvové výluhy, kapalná biopaliva, ostatní biomasa, palivové dříví, piliny, kůra, štěpky, dřevní odpad, rostlinné materiály);
  • bioplynem 2600,5 GWh/r
    (v tom skládkový plyn, kalový plyn-ČOV, ostatní bioplyn);
  • BRKO 58,7 GWh/r.

Významné je též, že tyto ostatní zdroje obnovitelné energie rovněž produkují často v kogeneračním cyklu i tepelnou energii. Užitečná dodávka tepla vyrobená v roce 2016 biomasou byla 14 226 TJ/r a bioplynem 3 094 TJ/r.

Sestavil Ing. Jan Bouška dle údajů z ročních zpráv o provozu ES zpracovaných ERÚ