Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Národní zpráva ERÚ
o elektroenergetice a plynárenství v ČR za rok 2016

Ze zajímavých údajů uvedených v kap. 3 Národní zprávy ERÚ o elektroenergetice a plynárenství v ČR za rok 2016 uvádíme:

Celková výroba elektřiny brutto v roce 2016 dosáhla 83,3 TWh, což představuje meziroční pokles o 0,7 pro­cen­ta. Tuzemská brutto spotřeba elektřiny (72,4 TWh) naopak vzrostla o 2 procenta. Největší meziroční změ­na výroby elektřiny brutto byla zaznamenána u paroplynových elektráren s nárůstem o 47 procent, které výrobou kompenzovaly meziroční propad výroby jaderných elektráren o více než 10 procent. U velkých vod­ních ele­ktrá­ren s instalovaným výkonem nad 10 MW výroba meziročně vzrostla o téměř 20 procent, u malých vodních ele­ktrá­ren výroba vzrostla o 5 procent. Celkově byl meziroční nárůst výroby elektřiny vodních ele­ktrá­ren o 11,5 procenta. Pokles téměř o 6 procent zaznamenala výroba elektřiny z přečerpávacích ele­ktrá­ren. Výroba elektřiny větrných elektráren klesla meziročně o 13 procent.

V roce 2016 začal efektivně plnit svoji funkci disponibilního zdroje elektřiny paroplynový blok elektrárny Po­če­ra­dy. V roce 2016 bylo v tomto bloku elektrárny vyrobeno 1 813 GWh elektrické energie, při jejíž výrobě bylo spotřebováno 3 586,8 GWh plynu.

Vývoj roční výroby a spotřeby elektřiny (2000 – 2016)

 

Úroveň kvality v distribučních soustavách je měřena ukazateli nepřetržitosti dodávek elektřiny podle § 21 vyhlášky č. 540/2005 Sb. Vyhláškou jsou definovány základní ukazatele nepřetržitosti, a to průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném období (SAIFI), průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném období (SAIDI) a průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném období (CAIDI).

Ukazatele nepřetržitosti distribuce elektřiny v roce 2016

Ukazatel* ČEZ Distribuce E.ON Distribuce PRE Distribuce ČR
SAIFI [přerušení/rok] 2,87 1,60 0,33 2,21
SAIDI [min/rok] 309,64 252,14 32,52 258,29
CAIDI [min] 107,86 157,56 99,34 116,96
* systémové ukazatele, které zahrnují veškeré kategorie přerušení dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.

Rozvojové schéma přenosové sítě ČR s časovým horizontem do roku 2026

Podíl složek ceny za dodávku elektřiny pro domácnosti v roce 2016


Původní zdroj ERÚ >>>

Místní kopii celého dokumentu si otevřete v novém okně

<a href="../../files/NZ_ERU_2016.pdf#">Národní zpráva ERÚ o elektroenergetice a plynárenství v ČR za rok 2016 </a>