Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Startují dotace až 150 000 Kč na nové
solární elektrárny v programu Nová zelená úsporám

Od 4. září lze v programu Nová zelená úsporám (NZÚ) v rámci nové výzvy (C.3.A7.) získat až 150tisícovou dotaci na fotovoltaické systémy s bateriemi s celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh/rok. Ministerstvo současně ozná­milo další novinky v rámci NZÚ. Uvedl to ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

  • Je možné žádat o dotaci na fo­to­vol­ta­ickou elektrárnu, přičemž výše pod­pory může dosáhnout až 150 000 Kč na dům.
  • Lze také žádat o podporu na zpra­co­vá­ní odborného posudku - maximální výše podpory činí 5 000 Kč
  • Dotace se týká FV systému s pří­mým ohře­vem vody, fotovoltaické ele­ktrá­rny s akumulací energie do teplé vody a dále hybridních systémů s akumulací energie do baterií.
  • V případě fotovoltaických systémů propojených s distribuční soustavou lze žádat o podporu pro sy­sté­my s instalovaným výkonem do 10 kWp včetně.
  • Žádost může pomocí online formuláře, který je dostupný na webových stránkách programu, podat každý, kdo je vlastníkem nebo stavebníkem rodinného domu.
  1. Fotovoltaické panely musí mít účinnost alespoň 15 %.
  2. Dům, kam je budete instalovat, musí být určen k bydlení a tedy i zapsán v katastru nemovitostí.
  3. Podmínkou dotace je minimálně 70% využití vyrobené energie v rodinném domě.
  4. Systém musí mít maximální výkon 10 kW a k síti být připojený po 1. 1. 2016.

Další informace na stránkách:
- https://www.bydlimesfilipem.cz/cs/uspory/jak-ziskat-dotaci-na-fotovoltaiku
- http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/2017090402/od-dneska-startuji-dotace-az-150-000-kc-na-nove-solarni-elektrarny-v-programu-nova-zelena-usporam