Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Německo a Norsko
si budou posílat elektřinu podmořským kabelem

Umístěním myšího kurzoru sem zobrazíte schema trasy

Trasa kabelu mezi Tonstad/Ertsmyra v Norsku a Wilster v Německu
Německé větrníky a norské vodní elektrárny chystají energetickou symbiózu. Přebytky ele­ktři­ny si budou země posílat novým pod­moř­ským kabelem. Informoval o tom německý de­ník Handelsblatt a norská státní energetická firma Stattnett.

Systém by měl především Německu pomoci vy­rov­nat se s přebytky výroby nestabilních obnovitelných zdrojů a se zmírňováním dalších problémů, které zemi přináší odchod od ja­der­né energetiky.

Německo díky kabelu získá odbyt pro elektřinu z baltských a severomořských větrníků, jejíž nad­by­tek v případě větrného počasí není schop­né dopravit na průmyslový jih kvůli chy­bě­jí­cím přenosovým trasám. V důsledku toho vzniká nejen v Ně­mec­ku, ale i v sou­sed­ních ze­mích včetně Česka ne­bez­peč­né přetížení sítě hrozící rozsáhlým blackoutem.

Zdroj >>>

Fakta o projektu

Detaily:
  • Vlastníci: Statnett vlastní 50% a TenneT a KfW v Německu také 50%;
  • Umístění: Kabel je plánován mezi obcí Tonstad/Ertsmyra v oblasti Sirdal v Norsku a obcí Wilster v Schleswig-Holstein v Německu;
  • Plánovaná kapacita: 1 400 MW;
  • Napětí: 525 kV (HVDC - vysokonapěťový stejnosměrný přenos elektrické energie);
  • Délka: Více než 500 km.
Výstavba:
  • Dokončení v 2019, následované komerčním využitím v 2020.
Náklady:
  • Celkové náklady projetu jsou 1,5-2 miliardy euro.

Propagační video