Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

V Německu vyvíjejí ukládání energie
na mořském dně

Němečtí inženýři pracují na novém druhu úložného systému energie na dně moře. Od ledna roku 2013 pro­bí­hal tříletý pi­lot­ní projekt s názvem StEnSEA (Stored Energy in the Sea), který zkoumal možnost ukládání energie na dně moří*). Obzvláště vhodné se jeví jeho využití ve spolupráci s vě­tr­ný­mi elektrárnami. Projekt má být testován na dně Bodamského jezera v hloubce přibližně 100 metrů.


Schema funkce podmořského systému StEnSEA
Systém pracuje jako přečerpávací elektrárna. Na dně moře bu­de umí­stě­na velká, dutá koule s re­verz­ní tur­bí­nou, která je obdobou dolní nádrže. Jako horní ná­drž pak slouží samotné moře, v němž tlak vody roste s hloub­kou. V případě potřeby elektrické energie vtéká voda přes tur­bí­nu do dutiny koule. Při přebytku je elektrická energie vy­uží­vá­na k čerpání vody ven z koule. Pro ko­mer­ční využití se počítá s kulovým úložištěm o průměru 30 metrů, které bude schopno pojmout energii 20 MWh.


Anglický mluvený komentář videa.
Možnost zapnout zobrazování titulků s automatickým překladem do češtiny

*) Je zřejmé, že na dně moře, ve zmíněných koulích, se žádná energie neuchovává stejně, jako se u klasické pře­čer­pá­va­cí elektrárny neuchovává energie v dolní nádrži. Energie se uloží odčerpáním vody z nádrže do moře.