Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Regulační transformátory jsou v provozu,
chrání proti přetížení sítě


Jedna jednotka PST transformátoru
Provozovatel přenosové soustavy ČEPS, a.s. dne 22. 9. 2017 oficiálně zahájil provoz PST trans­for­má­torů (phase-shifting trans­for­mers – trans­for­mátory s regulací fáze). Jejich in­sta­lací zajistil bez­peč­ný a spolehlivý chod celé elektrizační sou­sta­vy České republiky a vyřešil tak kritický problém přetoků z Německa po pro­voz­ní stránce. Spuštění transformátorů však neznamená, že otázka neplánovaných toků je tím zcela uzavřena.

Českou a německou rozvodnu propojují dvě 400 kV vedení. Na každém z nich jsou za­po­je­ny paralelně vždy dva PST trans­for­má­tory. Transformátory s regulací fáze jsou stro­je, které prostřednictvím posunu fá­zo­vé­ho úhlu napětí na jeho vstupu a výstupu umožňují aktivní řízení protékajícího činného výkonu a tím umožní udržovat toky ele­ktric­ké energie v bezpečných mezích.

Od listopadu 2011 zaznamenávala česká přenosová soustava sérii kritických situací, kdy český a německý provozovatel vyčerpal všechny dostupné prostředky pro regulaci neplánovaných toků a česká soustava byla provozována blízko hranice kolapsu bez možnosti takovou situaci ovlivnit.

Podstatnou příčinou je nekoordinovaná výstavba obnovitelných zdrojů energie zejména v severním Ně­mec­ku (v oblasti Baltského a Severního moře), odstavování jaderných zdrojů na jihu země a současně ne­do­sta­teč­ná výstavba přenosových vedení. Vysoká poptávka po elektřině v Rakousku a ji­ho­evrop­ských ze­mích má za důsledek významné navýšení obchodních výměn elektřiny ve směru sever-jih. Kvůli chybějícímu fyzickému propojení uvnitř Německa jsou části fyzikálních toků, vyvolané těmito obchody, neplánovaně pře­ná­še­ny i přes sousední (zvláště českou a polskou) přenosovou soustavu. To v extrémních případech ve­de k překračování bezpečných limitů a k přetěžování prvků v síti.

Po instalaci PST transformátorů nastavení regulačních parametrů probíhá po dohodě se zahraničními par­tne­ry tak, aby byla zajištěna spolehlivost provozu elektrizačních soustav v celém regionu střední Evropy. Dosavadní zkušenosti s provozem PST transformátorů jsou pozitivní. Prvou informaci jsme na naší webové stránce již zveřejnili 29. 4. 2017. Od svého částečného spuštění v polovině ledna přispěly tyto stroje jen za první pololetí letošního roku k omezování protékajícího výkonu přes naši přenosovou soustavu v 73 dnech.

PST transformátory v číslech
Realizace akce 2015-2017
Náklady 1,588 mld. Kč
Počet strojů 4
Provedení jednoho PST transformátoru 2 jednotky (sériová a budicí)
Přepravní hmotnost jedné jednotky (bez oleje) 300 t
Hmotnost budicí jednotky 430 t
Hmotnost sériové jednotky 445 t
Počet odboček regulace úhlu +/- 32
Rozměry kompletního PST transformátoru 22,9 x 14,4 x 9,9 m

Výběr z tiskových zpráv ČEPS. Sestavil Ing. Jan Bouška