Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Veolia instaluje solární elektrárny
na skládky odpadu

Přeměna brownfieldových lokalit na solární par­ky je ve Velké Británii rozšířeným trendem. Společnost Veolia, která je mimo jiné do­da­va­te­lem energie a také působí v oblasti od­pa­do­vé­ho hospodářství, chce využít pozemky bý­va­lých skládek a vytvořit na jejich místě slu­neč­ní elektrárny. Společnost získala územní po­vo­le­ní už pro tři lokality ve Velké Británii - Netley, Ling Hall a Ockendon. Následovat by mělo několik rekultivovaných skládek, které firma spravuje.

Solární panely umístěné na uvedených třech skládkách by měly po dokončení produkovat přes 70 MW ele­ktric­ké energie, což postačí k zajištění dodávky pro 185 tisíc domácností. "Solární farma na skládce Netley je již instalována a měla by vytvořit zhruba 5 MW a zásobit elektřinou přibližně 13 tisíc domácností ročně," uvádí Estelle Brachlianoffová, viceprezidentka společnosti Veolia pro Velkou Británii a Irsko.

"Park funguje od jara 2017 a na základě úspěchu spolu s našimi partnery rozšiřujeme kapacitu na 12 MW a současně rozjíždíme projekt na místě dalších skládek."

"Pokračujeme v naplnění našich ambicí přinášet nákladově efektivní čistou energii. Přijali jsme inovativní pří­stu­py v designu a zavádění solárních programů, konkrétně na méně citlivých a produktivních územích, ja­­mi jsou například skládky odpadů," objasňuje Stuart Whiteford, investiční ředitel Ethical Power, společnosti spolupracující na projektu v Netley.

Zdroj Průmyslová ekologie >>>