Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

V Austrálii nahradí kombinace solární
elektrárny s PVE část výkonu konvenční elektrárny


Plánované fáze projektu The Kidstone Mine (Zdroj: Genex Power)

Společnost Genex Power využije pro stavbu PVE starý australský zlatý důl a dle svého vy­já­dře­ní v současné době fi­na­li­zu­je pod­kla­dy pro za­ji­ště­ní vládního financování. Celkem bude PVE schop­na uchovat 1,5 GWh energie, což znamená při maximálním výkonu pro­voz po dobu 6 hodin. „Toto činí intermitentní výrobu energie spo­le­hli­vou a řiditelnou a to je fakticky svatým grálem pro obnovitelné zdroje energie,“ uvedl generální ředitel Genex Power, Simon Kidston.

S projektem Genex Power pomáhá také australská agentura pro obnovitelné zdroje (AREA) a dle plánu by první fáze projektu, kterou je 50 MW solární elektrárna, měla začít vyrábět elektřinu na konci tohoto roku. S náběhem na plný výkon první fáze se pak počítá od února 2018. Kombinovaný výkon projektu po jeho dokončení by měl činit 270 MW a 250 MW instalovaného výkonu v solární, respektive přečerpávací vodní elektrárně.

Kromě Austrálie se stavbou PVE v místě starých dolů zabývají také v USA, Německu a experimentální projekt byl spuštěn i v ČR v dolu Jeremenko. V ČR v podzemních prostorách bývalého ostravského dolu Jeremenko, v hloubce téměř 600 metrů pod zemí, otevřeli již 17. července 2015 experimentální přečerpávací vodní elektrárnu. Výkon elektrárny dosahuje 650 kW, jde o výzkumné, pilotní zařízení. V budoucnu by mohly být podobné elektrárny využívány běžně a mohly by z části také řešit problém skladování elektřiny.