Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

U Havířova začala stavba
továrny na baterie za 5,5 mld.Kč


stavba továrny Magna Energy Storage (vizualizace)

Společnost HE3DA dnes v Horní Suché u Havířova zahájila stavbu továrny Magna Energy Storage (MES) na výrobu nej­mo­der­něj­ších baterií na­pří­klad pro elektromobily ne­bo energetické banky. Náklady na výstavbu zá­vo­du dosáhnou během dvou let 5,5 miliardy ko­run. Financovat ji bude investiční fond Battery Unite, za nímž je skupina českých investorů a kte­rý v první fázi poskytne miliardu ko­run. Ostrá vý­ro­ba by se měla roz­běh­nout na konci roku 2019. Řekli to zástupci spo­leč­nos­ti HE3DA. Továrna by podle nich v budoucnu mohla zpracovat prakticky celou produkci lithia vytěženého z Cínovce.

Projekt vychází z celosvětově registrovaného patentu vynálezce Jana Procházky, který je prezidentem firmy. Baterie dle informací společnosti He3da díky využití nanomateriálů dokážou energii uchovávat dlou­ho­do­bě bez větších ztrát, navíc jsou podstatně menší než současné baterie.

Zdroj: oenergetice.cz