Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Spojené království chystá přílivové elektrárny
výkonnější než Temelín


Průřez hrází s turbínami (při odlivu)
pro srovnání velikostí s výškou člověka. Zdroj: Guardian Graphics

Spojené království má jako ostrovní stát velmi příhodné podmínky pro budování přílivových elektráren. Během několika měsíců se očekává vládní schválení výstavby prvního prototypu přílivové elektrárny využívající uměle vy­tvo­ře­nou lagunu. V případě úspěchu plánuje Spo­je­né království vybudovat přílivové zdroje o vý­ko­nech srovnatelných s velkými jadernými elektrárnami. Cena produkované elektřiny by přitom měla být nižší než z plánovaných jaderných zdrojů a dodávky předvídatelnější než z jiných OZE.

Spojené království již delší dobu naplňuje své ambiciózní plány na redukci emisí skleníkových plynů. Pro dosažení vytyčených cílů se proto kromě dalších projektů, připravuje ke schválení výstavby i prototyp nové přílivové elektrárny na uměle vytvořené laguně Swansea Bay ve Walesu. Pokud vše půjde hladce a technologie se osvědčí, do nových přílivových elektráren by mohlo být investováno až 15 miliard GBP (při současném kurzu přibližně 450 miliard Kč).

Přílivová elektrárna produkuje elektřinu díky neustále se obnovující síle přílivu a odlivu.

Hráz laguny (vizualizace) Zdroj: Guardian Graphics

Projekt Swansea Bay je pilotním projektem několika plánovaných lagun (Tidal Lagoon Power). Očekávané náklady na Swansea Bay jsou 1,3 mld GBP (při současném kurzu 39 mld Kč) a 16 obousměrně pracujících turbín by zde mělo po dokončení mít instalovaný výkon 350 MW. Zařízení by mělo být uve­deno do provozu v roce 2019 a po 14 hodin denně vyrábět elektrickou energii. Celá laguna má mít 11 km² a bude obklopena 9 km dlouhou hrází, na které budou vy­bu­do­vá­ny chodníky i cyklopruhy. Cena produkované elektřiny se očekává 89 GBP/MWh, což je více než současná cena na britském trhu, ale jde o nižší cenu, než je garantovaná hod­no­ta pro novou jadernou elektrárnu Hinkley Point C (92,5 GBP/MWh).

“Zásadní předností přílivových lagun je fakt, že jejich výroba energie nezávisí na rozmarech počasí. Přílivy a odlivy jsme schopni predikovat na roky dopředu a u zařízení je navíc plánovaná životnost alespoň 120 let. Výhodou projektu je i to, že peníze na projekt přijdou od Britských investorů, stejně jako všechny pomocné projekty a technologie. Technologie i zkušenosti poté mohou být prodávány v rámci celého světa.”

Mark Shorrock, výkonný ředitel připravovaného projektu

Zdroj: oenergetice.cz

Propagační video (YouTube)