Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Informace o společnosti PXE

Vzhledem k stále rostoucímu významu obchodu s elektřinou i pro podnikatele v oboru obnovitelných zdrojů energie považujeme za důležité sledovat Energetickou burzu Praha. Z tohoto důvodu uvádíme základní informace.

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE), byla založena 8. ledna 2007 (pod názvem Energetická burza Praha). PXE nabízí na trhu s ele­ktric­kou energií anonymní obchodování standardizovanými produkty se zajištěním vypořádání, přičemž jeden účet umožňuje přístup k trhu s ele­ktric­kou energií s místem dodání v České republice, na Slovensku, v Ma­ďar­sku, Polsku a Rumunsku.

PXE nabízí také službu pro koncové odběratele, zejména pro firmy, obce, státní správu a obecně pro všechny větší spotřebitele. Ti získávají možnost nalezení nejvhodnějšího dodavatele elektrické energie a zemního plynu prostřednictvím elektronických aukcí za nejlepší možnou cenu, a to za zcela tran­spa­ren­tních podmínek. V roce 2016 se PXE stala součástí skupiny EEX Group, poté co Evropská energetická burza European Energy Exchange (EEX) získala 66,67 % akcií PXE.

Rok 2016 byl pro POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. jubilejním, desátým rokem existence spo­leč­nos­ti. Tento rok byl vůbec jedním z nejúspěšnějších v celé historii společnosti. Celkový objem obchodování přesáhl hodnotu 33 TWh.

V porovnání s předchozími roky byl cenový vývoj velmi turbulentní. Například dodávka české elektřiny na rok 2016 se začala v lednu obchodovat na úrovni 26,45 €/MWh.

Roční obchodování bylo uzavřeno na úrovni 34,95 €/MWh.

Další růst kurzu v roce 1017 je vidět z následujícího grafu, při čemž na počátku listopadu 2017 kurz dosáhl 38,1 €/MWh. Růst ceny silové elektřiny by měl v nejbližším období dále pokračovat.

Kurz měny:
Počátek listopadu 1 € = 25,6000 Kč
13. 11. 2017 1 € = 25,5650 Kč