Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

ČEPS zvýšila očekávaný růst brutto spotřeby elektřiny v ČR,
do roku 2024 očekává 7,5% nárůst

Provozovatel české přenosové soustavy ČEPS, a.s. zvýšil očekávaný růst brutto spotřeby elektřiny v české elektrizační soustavě ve střednědobém horizontu. Podle nového dokumentu Roční příprava provozu 2018 by mě­la brutto spotřeba elektřiny bez spotřeby na čerpání v přečerpávacích vod­ních elektrárnách vzrůst do roku 2024 na 76,0 TWh z letošních 70,64 TWh.

Jak je patrné z tabulky níže, do roku 2024 očekává podle nové Roční pří­pra­vy provozu ČEPS nárůst brutto spotřeby elektřiny bez spotřeby na čer­­ní o 7,5 % ve srovnání s rokem 2017 na 76 TWh.

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Prognóza spotřeby 2017 (TWh) 70,6 72,4 73,0 73,7 74,3 74,9 75,5 76,0

„Hodnota roční spotřeby ES ČR (elektrizační soustavy ČR) je faktorem, kte­rý převážnou měrou ovlivňuje velikost energie přenášené PS (pře­no­so­vou soustavou) a je také vstupem pro určení hodinových průběhů zatížení ES ČR do budoucnosti a je jed­ním z podkladů potřebných ke stanovení optimálního objemu jednotlivých kategorií PpS (podpůrných slu­žeb). Hodnoty spotřeby ES ČR sledujeme v střednědobém časovém horizontu.“ Uvádí ČEPS v Roční pří­pra­vě provozu 2018.

Pro rok 2018 ČEPS po zohlednění historického vývoje roční spotřeby předpokládá brutto spotřebu elektřiny bez spotřeby na čerpání 72,4 TWh, což je o 0,64 TWh více ve srovnání s loňskou predikcí.

„Dosavadní vývoj spotřeby elektrické energie je charakterizován značným poklesem v roce 2009, po­měr­ně pomalým nárůstem v roce 2010 a přibližnou stagnací spotřeby v průběhu roků 2011 až 2014. Od roku 2015 lze pozorovat mírný nárůst spotřeby související s oživením ekonomiky v ČR.“ Vysvětluje v Roční přípravě provozu 2018 ČEPS.


Vývoj brutto spotřeby elektřiny ES ČR bez spotřeby na čerpání. Zdroj: Roční příprava provozu 2018

Zdroj úryvku z článku 2017-11-30: oenergetice.cz Jan Budín