Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Země EU dohodly podobu směrnice
o vnitřním trhu s elektřinou a o OZE

Země Evropské unie se shodly na podobě směrnice pro společná pravidla vnitřního trhu s elektřinou a také na směrnici pro obnovitelné zdroje energie. Mnohahodinové vyjednávání ministrů zodpovědných za ener­ge­tiku v noci nakonec přineslo shodu také na všech dalších návrzích směrnic a nařízení, které dohromady tvo­ří takzvaný balíček čisté energie. Nynější postoj Rady EU v příštím roce umožní předsednickému Bul­har­sku zahájit vyjednávání s Evropským parlamentem o finální podobě pravidel.

Směrnice o elektrickém trhu klade důraz na odběratele a dobře fungující trh. Mezi její základní prvky patří mož­nost svobodného stanovení cen pro dodavatele, členské země ale dostávají možnost dočasné regulace k podpoře zranitelných domácích spotřebitelů. Diskriminaci účastníků trhu má zabránit řada záruk, uvedla v noč­ním prohlášení Rada EU.

Vnitrostátní regulační rámec má dodavatelům elektřiny nabídnout smlouvy s dynamickým určováním ceny. Ta­ko­vé smlouvy a nástroje, jako jsou třeba chytré měřicí přístroje, by měly posílit postavení odběratelů a vybídnout je k větší angažovanosti i větší aktivitě.

Členské státy EU také za určitých podmínek umožní, aby zařízení pro skladování energie vlastnili, vyvíjeli a spra­vo­va­li jak provozovatelé distribučních soustav, tak provozovatelé soustav přenosových. Potenciální zá­jem účastníků trhu o ně má být zjištěn ve veřejných konzultacích.

Schválen byl také návrh obsahující nová pravidla pro obchodování s elektřinou s cílem přiblížit jej obchodování v reálném čase. To by mělo umožnit větší podíl energie z obnovitelných zdrojů, například z větrných elektráren. Nová pravidla ohledně směrování a vyvažování odpovědnosti s menším množstvím výjimek mají omezit pokřivení trhu. Nově jsou definovány principy ustavení obchodních zón.

Členské země Evropské unie včera večer našly shodu také na směrnici o podpoře elektrické energie z ob­no­vi­tel­ných zdrojů. V tiskové zprávě to uvedla Rada EU. Celoevropský závazný cíl mít v roce 2030 nej­­ně 27 procent energie z obnovitelných zdrojů zůstal po mnohahodinovém jednání beze změny, v dopravě je tento cíl na hodnotě 14 procent s tím, že tři procenta mají být pokročilá biopaliva.

Pozice členským státům umožňuje začít vyjednávat s Evropským parlamentem o konečném znění směrnice. Europarlament přitom už v říjnu oznámil, že základní cíl by podle jeho názoru měl být na úrovni 35 procent.

Součástí dohody je i cíl jednoho procenta pokročilých biopaliv v dopravě v roce 2025, který je "na trase" k oněm kýženým třem procentům o pět let později. Návrh podporuje elektrická auta i železniční dopravu, uvedla Rada EU.

Jistotu investorům by mělo znamenat pokračování stávajícího sedmiprocentního stropu na biopaliva první generace. Pokud se členský stát rozhodne pro nižší hranici, bude si moci snížit celkový cíl pro obnovitelné zdroje v dopravě.

Směrnice také vyjasňuje pravidla týkající se emisí skleníkových plynů, která souvisí s biopalivy či biomasou.

Zdroj úryvku z článku 2017-12-19: ČTK české noviny.cz