Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Zpráva o činnosti a hospodaření
Energetického regulačního úřadu za rok 2016

Úkolem Energetického regulačního úřadu (ERÚ, úřad) je zejména ochrana oprávněných zájmů zákazníků a spotřebitelů v energetických odvětvích, regulace cen, dohled nad energetickým trhem a nad dodržováním podmínek hospodářské soutěže všemi účastníky tohoto trhu tam, kde není možná konkurence. Udělování licencí včetně kontrol licencovaných subjektů, rozhodování sporů, podpora využívání podporovaných zdrojů energie (POZE) a kontrola dodržování podmínek podnikání u držitelů licencí, jako základ podmínek pro spolehlivé dodávky elektřiny, plynu a tepelné energie, patří, spolu s koordinací mezinárodní spolupráce, k dalším hlavním úkolům ERÚ.

Úplný text zprávy >>>