Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Nový rekord:
Podíl energie z obnovitelných zdrojů v Německu přesáhl 38,50 %


Podíl energie z obnovitelných zdrojů v Německu přesáhl 38,50 %

V loňském roce tak Německo dosáhlo no­vé­ho rekordu ve výrobě zelené elektřiny. Hlavním tahounem byl nárůst instalovaného vý­ko­nu větrných elektráren, které loni díky příznivému počasí vyrobily 103,6 TWh ele­ktři­ny.

Výroba energie ze solárů stagnovala. Nej­vý­znam­nějším energetickým zdrojem v Ně­mec­ku zůstává černé a hnědé uhlí (39,6 %) i když jeho podíl dlouhodobě klesá.

V roce 2017 se v Německu vyrobilo více ener­gie z OZE než z jaderných elektráren (13,2 %). Výroba energie z jádra v Německu oproti předchozímu roku poklesla o cca 3 %. Podobný trend je vidět rovněž u energie ze ze­mní­ho plynu.

Pokud se jedná o fotovoltaiku, pak výroba energie v roce 2017 stagnovala na stejné úrovni jako v roce 2016 – tj 38 TWh. V Německu vloni podle předběžných odhadů bylo připojeno do sítě cca 1,6 GW nových fo­to­vol­ta­ických elektráren, ale díky podprůměrnému osvitu se výroba solární energie nezvýšila.

Dlouhodobý růst výroby zelené energie

Celková výroba energie se v Německu v roce 2017 dosáhla 548 miliardy kWh. Podíl obnovitelných zdrojů na vý­ro­bě elektřiny v Německu v posledních letech výrazně roste. V roce 2013 činil 23,4 procenta, v roce 2015 už 33 procent. Může za to mimo jiné postupný odklon od klasických zdrojů energie. Letos Německo od sítě odpojilo šest černouhelných elektráren. V roce 2022 ukončí spolková republika provoz posledních jaderných elektráren.

Německo chce do budoucna svou energetiku založit primárně na obnovitelných zdrojích, které by v roce 2035 měly pokrývat 55 až 60 procent celkové spotřeby elektřiny.

V Česku výroby zelené elektřiny stagnovala přičemž se na spotřebě elektrické energie podílela 12,97 procenta.

Datum: 04. 01. 2018
Zdroj: SolarniNovinky.cz
Informoval o tom web strom-report.de