Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Největší průtoková baterie světa
nahradí tradiční vodní přečerpávací elektrárnu

V čínském městě Dalian se nachází továrna společnosti Rongke Power, která připravuje největší instalaci vanadiové redox-flow baterie (VRFB) na světě. Po dokončení v roce to bude představovat největší průtokovou baterii na světě o 200 MW a kapacitě 800 MWh. Jejím cílem je nahradit tradiční vodní pře­čer­pá­va­cí elektrárnu. Uvedení do provozu v letošním roce.


foto: Rongke Power

První etapa stavby největší VRFB o kapacitě 100 MW byla dokončena v roce 2017 a v letošním roce se má celá instalace uvést do provozu. Účelem této baterie je po­sta­vit „špičkový zdroj“, který ve městě Dalian nahradí stav­bu pře­čer­pá­va­cí vodní ele­ktrár­ny.

Vanadové průtočné baterie vyrábí ve své továrně přímo v Ta-lienu společnost Rongke Power, která také zajišťuje vybudování zmíněné obří ba­te­rie 200 MW/800 MWh. Její to­vár­na má rozlohu 20 fot­ba­lo­vých hřišť.

Díky četným větrným ele­ktrár­nám v této části Číny umožní VRFB také integraci obnovitelných zdrojů do místní distribuční sítě. Výroba elektřiny ve větrných elektrárnách se dá nejen stěží predikovat, ale v případě nečekané silného větru se musí i omezovat, protože distribuční síť nápor nezvládne. Nová VRFB o výkonu a kapacitě 200 MW/800 MWh má tento problém vyřešit.

Hlavní výhodou technologie VRFB je jejich životnost odhadovaná až na 15 000 až 20 000 cyklů, a také zanedbatelná degradace v čase, případné vybíjení baterie do 0 % nemá na její vlastnosti žádný vliv. Tyto baterie jsou modulární, což znamená, že jejich výkon i kapacitu lze dle zvýšených požadavků rozšiřovat při relativně nízkých nákladech.

Pro investory nezanedbatelnou výhodou představuje bezpečnost. Díky použití elektrolytů na redoxové bázi se jedná o nehořlavé a bezpečné řešení na rozdíl od systémů na bázi lithia, takže ani při extrémním zatížení či zkratu baterie nehrozí exploze. V neposlední řadě je třeba zmínit možnost úplné recyklace baterie, kdy vanadové elektrolyty lze snadno zregenerovat do původního stavu a znovu použít pro ukládání energie.

Možnost snadného nastavení kapacity a výkonu, vysoká životnost i velmi rychlá odezva v řádu desítek milisekund předurčují vanadové průtočné baterie pro celou škálu použití. Menší systémy jsou vhodné pro domácí nebo komunitní úložiště elektrické energie získané z fotovoltaických panelů, větší systémy pomohou stabilizovat a zkvalitnit dodávky elektřiny ze sítě pro průmyslové celky nebo mohou fungovat jako nabíjecí stanice elektromobilů.

Výroba VRFB v továrně společnosti Rongke Power začala v minulém roce. Současná výrobní kapacita činí 300 MWh ročně, přičemž se plánuje její navýšení až 3 GWh ročně.

Dokončení samotné největší světové VRFB jako náhrada za tradiční vodní přečerpávací elektrárnu je poměrně ambiciózní projekt, který se však může stát průlomovým v branži. V Číně se připravují další velké bateriové projekty, takže je pouze otázkou času, kdy tato v současnosti největší bateriová instalace bude nahrazena jinou.

Datum: 03. 01. 2018
Zdroj: SolarniNovinky.cz