Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Poskytnutá podpora 2016

Podpora elektřiny za rok 2016 z obnovitelných zdrojů energie, druhotných zdrojů (DZ) a vyrobené v procesu vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla dosáhla hodnoty 42,835 mld. Kč.

Proti roku 2015, kdy bylo podporovaným zdrojům energie vyplaceno 43,338 mld. Kč, došlo k mírnému poklesu vyplacené podpory.

Snížení bylo dané především zastavením podpory decentrální výroby a také nižší výrobou elektřiny z FVE, než byla v předchozím roce. Rozdělení, včetně podporovaného množství, zobrazuje následující tabulka:

  2016
Vyúčtovaná podpora GWh/r mil. Kč/r
Obnovitelné zdroje 7 966 40 752
  Sluneční 2 095 25 911
 - sluneční (zelený bonus) 859 10 312
 - sluneční (povinný výkup) 1 236 15 599
Větrná 488 1 100
 - větrná (zelený bonus) 455 1 019
 - větrná (povinný výkup) 34 80
Vodní 1 005 2 057
 - vodní (zelený bonus) 925 1 891
 - vodní (povinný výkup) 80 166
Biomasa 1 860 3 787
 - biomasa (zelený bonus) 1 856 3 778
 - biomasa (povinný výkup) 3 7
 - obnovitelná část komunálního odpadu (zelený bonus) 2 2
Bioplyn, důlní plyn, skládkový a kalový plyn 2 518 7 897
 - bioplynové stanice (zelený bonus) 2 129 6 973
 - bioplynové stanice (povinný výkup) 56 181
 - skládkový a kalový plyn (zelený bonus) 182 427
 - skládkový a kalový plyn (povinný výkup) 2 4
 - důlní plyn (zelený bonus) 149 312
Druhotné zdroje 642 150
   - důlní a degazační plyn 114 126
 - ostatní druhotné zdroje 528 24
KVET 7 530 1 933
Decentrální výroba - -
Σ za OZE, DZ a KVET v roce 2016   42 835
Teplo z obnovitelných zdrojů 1 047 188
Podporované zdroje celkem - 43 023

V podrobnějším rozsahu jsou informace o vyplacené podpoře uvedeny v Roční zprávě o trhu s elektřinou a plynem v ČR, kapitola
Podporované zdroje energie a záruky původu.