Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Národní energetický mix

Národní energetický mix představuje přehled podílů jednotlivých zdrojů energie a slouží dodavateli elektřiny pro účely stanovení podílů jednotlivých zdrojů energie na své celkové směsi paliv a uvedení těchto podílů na dokladu dle Vyhlášky o vyúčtování dodávek č 70/2016 Sb. (§ 6 odst. 3 písm. a, § 7 odst. 3 písm. a nebo § 9 odst. 6) pro tu část dodávky elektřiny svým zákazníkům, která není prokázána uplatněnými zárukami původu v souladu s příslušnými právními předpisy a s Obchodními podmínkami Evidence záruk původu.

Podíl vybraného zdroje energie v tomto mixu může dodavatel elektřiny na vyúčtování zákazníkovi navýšit pouze, pokud může danou dodávku elektřiny podložit uplatněnými zárukami původu ve prospěch tohoto zákazníka nebo skupiny zákazníků (tzv. „Zbytkový mix“).

Pro účely stanovení Národního energetického mixu je používána Metodika pro stanovení národního energetického mixu, která byla vytvořena v rámci projektu Reliable Disclosure Systems for Europe (RE-DISS) zajištěném Evropskou komisí prostřednictvím programu Inteligentní energie pro Evropu (IEE). Dokument je dostupný na webových stránkách RE-DISS.

Zdroje energie 2013 2014 2015 2016
% % % %
Obnovitelné zdroje - Celkem 5,68 10,95 11,77 10,11
  Sluneční 1,96 2,63 2,88 2,77
Větrné 0,47 0,57 0,71 0,63
Vodní 1,93 2,56 2,67 1,15
Geotermální 0,00 0,00 0,00 0,00
Biomasa 1,33 2,19 2,34 5,57
Ostatní 0,00 2,99 3,17 0,00
Fosilní zdroje - Celkem 57,65 52,77 55,10 59,53
  Hnědé uhlí 40,71 41,27 42,15 43,91
Černé uhlí 6,11 5,78 6,31 6,97
Zemní plyn 8,30 5,52 6,41 6,97
Ropa a ropné produkty 0,01 0,06 0,05 0,05
Druhotné zdroje a ostatní 2,52 0,14 0,18 0,20
Jaderné zdroje - Celkem 36,67 36,28 33,13 30,36
Celkem 100,00 100,00 100,00 100,00

Komentář:
Často komentovaný národní energetický mix v ČR byl v oblasti OZE ovlivněn nástupem fotovoltaických elektráren až téměř k 3% a výrobou elektřiny z biomasy a ostatních OZE (bioplyn, biomasa a BRKO - biologicky rozložitelný komunální odpad, které často vyrábí mimo elektřiny i kogeneračně tepelnou energii) až cca 5,6%.
Lze konstatovat, že OZE celkem se zatím na energetickém mixu podílí na úrovni kolem cca 10%. Rozhodující jsou v ČR fosilní zdroje, které u nás představují stále téměř 60% a jaderná energetika cca 30%.
SPVEZ, Ing.Bouška

Zdroj: OTE