Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Státy EU se shodly na směrnici o energii z obnovitelných zdrojů

Členské země Evropské unie se dohodly na směrnici o podpoře elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Celoevropský závazný cíl, mít v roce 2030 nejméně 27 procent energie z obnovitelných zdrojů, zůstal po mnohahodinovém jednání beze změny. V dopravě je tento cíl na hodnotě 14 procent s tím, že tři procenta mají být pokročilá biopaliva. V tiskové zprávě to uvedla 19. 12. 2017 Rada EU.

Pozice členským státům umožňuje začít vyjednávat s Evropským parlamentem o konečném znění směrnice. Europarlament přitom už v říjnu oznámil, že základní cíl by podle jeho názoru měl být na úrovni 35 procent.

Součástí dohody je i cíl jednoho procenta pokročilých biopaliv v dopravě v roce 2025, který je „na trase“ k oněm kýženým třem procentům o pět let později. Návrh podporuje elektrická auta i železniční dopravu, uvedla Rada EU.

Jistotu investorům by mělo znamenat pokračování stávajícího sedmiprocentního stropu na biopaliva první generace. Pokud se členský stát rozhodne pro nižší hranici, bude si moci snížit celkový cíl pro obnovitelné zdroje v dopravě.

Směrnice také vyjasňuje pravidla týkající se emisí skleníkových plynů, která souvisí s biopalivy či biomasou.

Publikováno: 19. 12. 2017
Zdroj: -čtk-