Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Seminář k aktuálním otázkám budování
a provozu malých vodních elektráren „MVE 2018“

Tato tradiční každoroční jarní akce proběhne letos ve dnech 1. - 3. června.

Po několika letech se vrátíme opět na Berounku, do Šlovic a elektroskanzenu pana Ing. Čecha. V rámci letošního semináře, kromě obvyklého programu, se budou moci účastníci zúčastnit i oslavy 100 let prvního čistě elektrického pohonu mlýna v českých zemích ve Slabcích.