Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Vývoj instalovaného výkonu a počtu provozoven OZE mezi roky 2002 až 2017

ERÚ na svých stránkách zveřejnil vývoj počtu provozoven a instalovaného výkonu podporovaných zdrojů energie mezi roky 2002 až 2017 >>>.

Pro nás je zajímavý vývoj k 31. 12. 2017 v oblasti MVE, VTE a FVE.

Instalovaný elektrický výkon MVE (instal.výkon do 10 MW) k 31. 12. 2017 dosáhl 351,11 MWe s počtem provozoven 1603.

V oblasti VTE (větrných elektráren) k tomuto datu instalovaný výkon byl 310,95 MWe a počet provozoven 119.

Zajímavý je vývoj instalovaného výkonu FVE (fotovoltaických elektráren), které k 31. 12. 2017 měly instalovaný výkon 2130,39 MWe a počet provozoven 28 348. Z grafu je vidět skokový nárůst instalovaného elektrického výkonu mezi roky 2010 až 2013 (fotovoltaický boom).

Na stránkách ERÚ najdete i vývoj v oblasti biomasy, bioplynu, skládkového plynu, kalového a důlního plynu.