Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Elektrárna Dlouhé Stráně,
jeden z „divů Česka“, se dočkala poštovní známky

Výstavba elektrárny byla zahájena v květnu 1978. Na počátku osmdesátých let však byla z rozhodnutí centrálních orgánů převedena do útlumového programu. V roce 1985 došlo k modernizaci projektu a po roce 1989 bylo rozhodnuto stavbu dokončit. Do provozu byla elektrárna uvedena v roce 1996. Elektrárna Dlouhé stráně plní v elektrizační soustavě několik významných funkcí – statickou, dynamickou a kompenzační. Statickou funkcí se rozumí přeměna nadbytečné energie v soustavě na energii špičkovou - v době přebytku elektrické energie v síti (především v noci) se voda čerpá z dolní nádrže do horní a ve špičkách, v době nedostatku elektřiny, se v turbínovém režimu vyrábí elektrický proud. Dynamickou funkcí přečerpávací vodní elektrárny se rozumí schopnost plnit funkci výkonové rezervy systému, vyrábět regulační výkon a energii a podílet se na řízení kmitočtu soustavy. Kompenzační provoz slouží k regulaci napětí v soustavě.

V roce 2005 Dlouhé stráně zvítězily v internetové anketě serveru iDNES o „div Česka“ poté, co ve finálovém kole získaly 13 555 z téměř 31 tisíc zaslaných hlasů. V rámci cyklu Krásy naší vlasti už byla vydána například v roce 2017 známka Porta Bohemica, v roce 2016 Hrad Buchlov, nebo v roce 2015 Největší hradní zřícenina v ČR – Rábí.

Známka byla vytvořena technikou plnobarevného ofsetu, obálka prvního dne vydání (FDC) pak ocelotiskem z ploché desky. Nominální hodnota známky činí 23 Kč, což odpovídá poštovnému v rámci České republiky pro obyčejné dopisy do 100 g. Vychází v nákladu 160 tisíc kusů a zájemci ji mohou zakoupit na všech filatelistických přepážkách (tedy tam, kde mají pošty svou specializovanou přepážku), na webových stránkách České pošty a dále na vybraných poštách.


Na našem webu jsme 28. 11. 2017 zveřejnili některé údaje o PVE Dlouhé stráně a rovněž v naší historii o hydroenergetice. Z nich vyjímáme:


Horní i dolní nádrž

PVE Dlouhé Stráně o instalovaném elektrickém výkonu 650 MW (2x325 MW) byla vybudována v letech 1978 až 1996. V roce 1985 došlo k modernizaci projektu. Do provozu byla elektrárna uvedena v roce 1996. Leží na Moravě, v katastru obce Loučná nad Desnou, v okrese Šumperk. Elektrárna má největší reverzní vodní turbínu v Evropě - 325 MW a největší spád v České republice - 510,7 m. Elektrárna je řešena jako podzemní dílo. Obě soustrojí jsou umístěna v podzemí, v kaverně o rozměrech 87,5 x 25,5 x 50 m.

  • Umístění Dlouhé stráně - dolní nádrž;
  • Dokončení 1996;
  • Vlastník ČEZ.

Vodní elektrárna

  • Turbína 2x Francisova;
  • Spád 510,7 m;
    • Horní nádrž se nachází na vrcholu hory Dlouhé stráně v nadmořské výšce 1350 m a má provozní objem 2 580 000 m³ (celkový objem 2 719 750 m³) a zabírá plochu 15,4 ha, s největší hloubkou 26 m;
    • Dolní nádrž leží na říčce Divoká Desná v nadmořské výšce 824,7 m a má celkový objem 3 405 000 m³ a plochu 16,3 ha.

Elektrická energie

  • Celkový výkon 2x325 MW.

Nejvyšší patro podzemní kaverny s turbínami; ze soustrojí jsou vidět jen horní části s rozběhovými motory