Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Indický vodní megaprojekt

Indie zahajuje obrovský inženýrský projekt vzájemného propojení řek takovým způsobem, aby byla voda ze zaplavovaných oblastí odvedena do oblastí, které trpí suchem. Díky tomuto projektu se má získat 35 milionů hektarů nové zemědělské půdy a také 34 000 MW energetického výkonu vodních elektráren. Má být vytvořena vodní síť v délce 12 500 km, což je přibližně součet dvou nejdelších toků světa, Nilu a Amazonky. Čtrnáct řek ze severní části Indie bude propojeno se šestnácti řekami v západní, centrální a jižní části země pomocí třiceti obrovských kanálů a výstavby 3 000 přehrad. Náklady se udávají na 168 miliard dolarů. Projekt podpořil indický premiér Narendr Modi, vodohospodářský úřad vypracoval podrobné plány prvních propojení a na některých místech se již pracuje.


Zde všude budou vznikat vodní kanály
pro dopravu a zavlažování a přehrady s elektrárnami

Projekt propojení řek má tři části:

  • propojení himálájských řek (14 staveb),
  • propojení toků v jižní části poloostrova (16 staveb)
  • a část, na které se již od roku 2005 pracuje - propojení vnitrostátních řek (37 staveb).

Jako u každého takového obrovského projektu, i zde jsou hlasy proti: proti se staví například geologové, kteří poukazují na zvýšené riziko výskytu zemětřesení v oblastech nově zaplavených vodou. Rovněž bude nutno přemístit stovky tisíc obyvatel. Přes tyto i další námitky je vláda rozhodnuta projekt i nadále prosazovat, aby poskytla vodu indickým státům, které ji nutně potřebují, a ulehčila oblastem, které naopak trpí záplavami.

Himálajská část

Bude se skládat ze série vodních reservoárů na řekách Ganga a Brahmaputra a jejich hlavních přítocích v Indii a Nepálu. Propojovací kanály budou odvádět přebytky vody z východu na západ. Voda bude sloužit k zavlažení 22 milionů hektarů další půdy, v přehradách budou elektrárny o instalovaném výkonu 30 milionů kW. Systém bude účinnou ochranu proti povodním v oblasti Ganga - Brahmaputra a bude z něj mít užitek nejen Indie, ale i sousední Nepál a Bangladéš, s nimiž už jsou zavřené smlouvy. Přebytek vody ze systému bude dále sloužit k vyplachování bahna z přístavu v Kalkatě.

Jižní část

Bude se skládat ze čtyř projektů: Propojení řek Mahanadi-Godavari-Krishna-Palar-Pennar-Kaveri, propojení řek západně a severně od Mumbaje a jižně od Tapi, propojení řek Ken a Chambal a odklonění části vody ze západních řek. Zajistí se zavlažování pro 25 milionů hektarů, bude se vyrábět elektřina a zlepší se místní doprava. Zajistí se pitná voda pro Mumbai. Hlavní část projektu pošle vodu z východní části Indie na západ a suchý jih.

Vnitrostátní propojení

Tato část projektu byla odstartována už v r. 2005 vypracováním studií proveditelnosti. Jednotlivé státy Indie si samy řekly, co by potřebovaly.

Za dalších 40 let přibude v Indii na 300 milionů lidí, tedy jakoby celé Spojené státy americké. To samozřejmě vyžaduje zdroje potravy a efektivnější zemědělství. Vylepšená zavlažovací síť může významně pomoci.

16. září 2015 bylo dokončeno první propojení mezi řekami Krishna a Godavari.

Zdroje úryvku z článků
2018-02-27, Marie Dufková: 3pol.cz
2018-02-28: New Scientist 2016, č. 3102, s. 12