Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Německo je největším emitentem skleníkových plynů v EU?


Obrovská moderní elektrárna Neurath v Německu spalující lignit
Politiku „Energiewende“ vyhlásila německá vláda poté, co rozhodla o uzavírání jaderných elektráren v reakci na poničení japonské jaderné elektrárny Fukušima vlnou cunami z března 2011. V té době dodávalo 17 jaderných reaktorů Německu přibližně 25 % z celkové spotřeby elektřiny. Ve zprávě se uvádí, že Německo je dnes daleko největším emitentem skleníkových plynů v EU s podílem 18,3 %.

Z hlediska ochrany klimatu jsou na tom nejlépe země, které vyrábějí elektřinu ve vodních a jaderných elektrárnách. Mezi tyto země patří například Švýcarsko (vodní a jaderné elektrárny), Norsko (vodní elektrárny), Švédsko (vodní a jaderné elektrárny) a také Francie (jaderné elektrárny zde vyrábějí více než 70 % elektřiny). Naproti tomu protijaderné Rakousko kromě elektřiny z vodních elektráren musí nakupovat elektřinu i z okolních uhelných elektráren a tím si zhoršuje pověst země s nízkými emisemi CO2. Na druhé straně Slovensko a Česká republika v posledních letech emise CO2 velmi snížily, a to i přesto, že jejich ekonomika je na vzestupu.


Kirsty Gogan
Ve zprávě Energy for Humanity je rovněž zmínka o tom, že vysoké přírůstky kapacit u obnovitelných zdrojů ještě „negarantují nízké emise CO2.

Kirsty Gogan, výkonná ředitelka organizace Energy for Humanity dokonce prohlásila, že si Německo dnes nezasluhuje dřívější pověst vedoucí země v oblasti ochrany klimatu, a to na rozdíl od Francie, která tou zemí skutečně zůstává, protože neplánuje rušit provoz svých jaderných elektráren.

Protijaderná politika uzamkla Německo na dlouhou dobu do závislosti na uhlí.

Zdroj úryvku z Václav Vaněk: 3pol.cz
a world nuclear news