Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

ABB Terra HP:
Nabíjení elektromobilu do 8 minut se stává realitou

Světová premiéra

Až dosud jsme se mohli setkat s nabíjecími výkony řádově ve stovkách kilowattů především u průběžně dobíjených elektrobusů, zatímco u elektromobilů je zatím běžným standardem pro rychlé nabíjení výkon do 50 kW.

Na dynamický růst elektromobility, a také očekávání řidičů na zkracování doby nabíjení reagují výrobci dobíjecích stanic vývojem bezpečných a velmi výkonných technologií pro nabíjení se stále většími výkony i u elektromobilů. Tento trend nabíjecí stanice Terra HP od společnosti ABB, která byla představena na Hannoverském veletrhu v dubnu 2018.

Nabíjecí stanice Terra HP, jako první svého druhu na světě, disponuje nabíjecím výkonem až 350 kW. Technologie ABB pro dynamické sdílené nabíjení stejnosměrným napětím umožňuje této stanici nabíjet dva elektromobily současně výkonem až 350 kW, přičemž je dynamicky optimalizován odběr z veřejné distribuční sítě, k níž je nabíjecí stanice připojena.

Tento produkt je primárně určen pro rychlé dobíjení na dálnicích. Dokáže dodat energii pro jízdu na vzdálenost 200 km zde při využití maximálního výkonu potrvá kolem 8 minut, což je doba již řádově srovnatelná s dobou plnění nádrže spalovacího motoru.

Škálovatelné řešení

Další předností nabíjecí stanice Terra HP je škálovatelnost. Jedná se o stavebnicové řešení, které dle potřeb zákazníkům umožňuje přidání dalších nabíjecích stojanů a energetických kabinetů při rozšiřování nabíjecí základny. Takovéto řešení je účelné a ekonomické zároveň.

Terra HP umožňuje toto řešení jejich snadné propojení s řídicím centrem, využití různých platebních platforem nebo propojení se systémy smart grid. V neposlední řadě lze nabíjecí stanice průběžně diagnostikovat a optimalizovat jejich údržbu, s příznivými důsledky pro celkovou disponibilitu a provozní náklady.

Podle informačního portálu solarninovinky.cz